Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Aanvulling van de aanloop naar Mei 1940 en de 18-daagse veldtocht. (21/04/2017) (Aangevuld)

Er is op het moment opnieuw een algemene herziening lopende van het strijdverslag van de 18-daagse veldtocht. Dit gebeurt op basis van onderstaande documenten:

  • Boek Melle 1914-1918, 1940-1944 - Georges Van Oostende

Ook werd de reportage aangevuld met nieuwe foto's van het Duitse en Belgische (Nieuw) leger, passend bij de reeds bestaande verhalen.

Reeds aangepast:

Beperkte aanvulling van de beschrijving van het Duitse leger ten tijde van de meidagen '40 - "Die Maschinenpistole 40 - Beschreibung und handhabung". (25/03/2017) (Aangevuld)

Beperkte aanvulling bij de beschrijving van de Duitse MP40-handmitrailleur op basis van de originele handleiding van dit wapen.

>> Beschrijving Duitse leger

Algemene update van alle bunkerfiches. (21/03/2017). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Vanaf deze fiches wordt ook een nieuwe lay-out toegepast die geleidelijk aan op alle fiches zal toegepast worden.

Bij deze is de algemene update van de 3 S-bunkers op de linie. S-bunkers waren bunkers op de directe toegangswegen naar Gent. Voor deze bunkertjes zijn de aanvullingen vrij uitgebreid te noemen.

S5, S6, S8 (Aangevuld)

S5
S6
S5

Het hoeven niet altijd berichten zijn over nieuwe slopingen. In Utrecht worden op het moment 3 kazematten wegens grote waterwerken 150 meter verplaatst (26/02/2017) (Nieuw)

>> Het verplaatsen van 3 kazematten van de Hollandse Waterlinie door de Rijkswaterstaat in Utrecht.

Bij deze werden alle oude reportages die ooit op de indexpagina stonden eens gebundeld en gerangschikt. (25/02/2017) (Nieuw)

De Indexpagina (ook deze uit het verleden) werden eens opgekuist en mooier gerangschikt. Alle specifieke organisaties en protestacties met medewerking van de website alsook discussies uit het verleden werden hierbij eens degelijk gebundeld onder het bestaande tabblad "Media-aandacht", ook in de linker keuzekolom terug te vinden.

Hierdoor zijn soms reeds langer aanslepende discussiepunten ook eens mooi gerangschikt voor dat thema op 1 tabblad waarbij u vroeger soms meerdere oude indexpagina's diende af te lopen om de ganse polemiek nog eens gebundeld te kunnen volgen of lezen.

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (14/02/2017) (Sterk aangevuld)

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.wikispaces.com. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch heel wat dubbels verwijderd maar toch is de lijst globaal toch opnieuw aangegroeid met 2 nieuwe namen.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

  • Specifieke Linieregimenten
  • 1e tot 9e Linieregiment.
  • 11e tot 19e Linieregiment
  • 20e tot 29e Linieregiment
  • 31e tot 39e Linieregiment
  • 41e tot 44e Linieregiment (Aangevuld)
  • Opleidings- en versterkingsregimenten
  • 51e tot 59e Linie (Aangevuld)
  • 61e tot 64e Linie (Aangevuld)

>> Belgische gesneuvelden aan Bruggenhoofd Gent

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

De publieke schuilkelder op het Merelbekeplein voor het station te Merelbeke. (25/01/2017)

Een gedetailleerde reportage over de ondertussen gesloopte publieke schuilstructuur uit WO II op het Merelbekeplein te Gentbrugge.

Allicht bevat deze ook een iets minder rooskleurige kijk en bedenkingen over hoe er overkoepelend alles werd aan gedaan om deze structuur doelbewust gesloopt te krijgen.

>> Publieke schuilstructuur WO II voor het station te Merelbeke.

Beperkte uitbreiding van de uitleg bij de Oreillons van de bunkers (23/01/2017) (Aangevuld)

Enige uitleg bij de verschillende types van Oreillons die men kan terugvinden aan Bruggenhoofd Gent.

>> De oreillons van Bruggenhoofd Gent.

 

 

 

De bevrijding van de regio Wetteren. (22/01/2017) (Sterk aangevuld)

Het was al enige tijd geleden dat dit bestaande artikel nog was aangevuld. Bijkomend had er mij ook al vrij veel bijkomend materiaal bereikt zodat het zeker hoog tijd werd het bestaande artikel nog eens uit te breiden.

Er werden opnieuw verschillende nog niet gebruikte verhalen toegevoegd waardoor het geheel opnieuw alleen maar vollediger wordt.

>> De bevrijding in de regio Wetteren.

Aanvulling inventarisatie Duitse WO I bunkerlinie - De Hollandstellung (7/01/2016) (Aangevuld)

Bij deze kan ik u met een blij gevoel meedelen dat een eerste vrij volledige inventarisatie van de Hollandstelling is op de website verschenen van Knokke Heist tot Vrasene. Deze zal zeker nog geleidelijk aan verder aangevuld worden met zowel "hopelijk" nog vergeten en bestaande gevalletjes maar zeker ook met locaties van ondertussen gekende verdwenen bunkers.

Zoals reeds eerder gemeld wordt er geleidelijk aan op de website een overzicht gebracht van de locaties waar nog altijd en ooit bunkers van de Hollandstellung hebben gestaan (indien gekend). Ik hoop op die manier toch eens tot een degelijke inventarisatie en bundeling te kunnen komen van welke bunkers nog bestaan.

Een bescherming begint namelijk al ten minste met een degelijke localisering en vaststelling van wat nog bestaat. Al te vaak vindt men nog wel wat gegevens terug maar telkens zeer beperkt per regio en dus nooit van het geheel.

Geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen Maldegem en het kanaal Gent-Terneuzen

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen kanaal Gent - Terneuzen en Vrasene

Wordt vervolgd.

Eindejaarswensen vanwege www.bunkergordel.be voor een voorspoedig 2017. (22/12/2016) (NIeuw)

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2016 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"