Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Het verslag van de 18-daagse veldtocht (09/02/2019) (Aangevuld)

De huidige bestaande beschrijving van de 18-daagse veldtocht (meidagen 40) wordt algemeen aangevuld met de info uit het boek "Mai 1940 - La Bataille de Belgique" van "M.Fouillien en J.Bouhon" uit 1944.

Dit is eigenlijk een van de basiswerken vaak als bron terug te vinden bij latere boeken over hetzelfde thema en bevat zeer mooie detailschetsen van de strijd.

Wachtlijst voor bezoeken militair getinte structuren Citadelpark te Gent. (2/02/2019) (Ter info)

Voor wat beteft de eerder aangekondigde gidsbeurten op Zondag 24/02/2019.

Ondertussen zitten alle reeds aangekondigde wandelingen volgeboekt.

Indien u toch nog eens aan een dergelijke gegidste wandeling zou willen deelnemen, mag u mij hiervoor altijd mailen inclusief het aantal personen alsook de voor- en achternamen van de personen die zouden mee wandelen. Ik zal jullie dan op een wachtlijst zetten voor toekomstige wandelingen.

Normaal is het niet de bedoeling nog mailings rond te sturen om nieuwe geinteresseerden aan te trekken. Wel zou ik per maand 1x extra wandelingen voorzien om zo de wachtlijsten geleidelijk aan weg te werken.

Indien u ook op die manier wenst op de lijst gezet te worden, mail mij op info@bunkergordel.be en verstrek mij de nodige info om u in de lijst op te nemen.

U hoort in dat geval nog van mij.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Spijbelen voor het klimaat (27/01/2019) (Nieuw)

Ondanks dat het niet echt een thema van deze website te noemen valt, bij deze toch eens mijn eigen mening over de huidige klimaat-klucht.

De volledige mening op deze link.

Uitnodiging gegidste rondleiding militaire nog aanwezige structuren Citadelpark te Gent op Zondag 24 Februari 2019 (16/01/2019) (Nieuw)

Beste militair erfgoedliefhebber.

Al sinds begin December ben ik als webmaster van www.bunkergordel.be begonnen met een nieuw uit de kluiten gewassen opruimingsproject,
Namelijk de opruiming en vlot toegankelijk maken van de nog bestaande Belgische Commandobunker onder het Citadelpark te Gent.
Dit opruimingsproject is zonder budget van de stad Gent officieel toegelaten en de structuren mogen onder vrij strenge voorwaarden ook op vraag gegidst worden door mijzelf.

Om die reden zou ik op Zondag 24 Februari 2019 eens een Marathon-Vesting- en bunkerwandeldag willen organiseren in het Citadelpark te Gent dat wel nog heel wat meer militair getinte structuren verbergt. Hier de link naar wat nu reeds over deze structuren op de website terug te vinden is.

Ik voorzie hiervoor telkenmale een uitgebreide rondleiding per gidsbeurt van ongeveer anderhalf à 2 uur in het park en zijn bijhorende structuren.

Er zijn wel wat beperkingen aan de wandeling. Zo zal ze zeker niet doenbaar zijn voor bv rolstoelen en mindervalide personen omdat de te bezoeken structuren dit gewoonweg niet toelaten. Gewoon degelijk schoeisel zal zeker voldoen omdat het uiteindelijk een wandeling is door het park en zijn nog aanwezige militaire structuren (binnen dus).
De ultieme afsluiter van de wandeling wordt telkens de nog in het park aanwezige en ondertussen volledig opgeruimde Belgische Commandobunker uit 1939.
Deze laatste is ondertussen volledig opgeruimd en in de mate van het mogelijk in zijn originele staat hersteld zoals hij ongeveer moet geweest zijn toen hij in 1989 werd verlaten door de Civiele bescherming (wel zonder meubilair want dit is nooit achtergebleven (jammer genoeg).

Omwille van veiligheidsredenen, wordt door de Gentse Brandweer het aantal bezoekers per gidsbeurt beperkt tot 15 personen!

Daarom voorzie ik die dag 5 aparte wandelingen met telkens +/- 15 personen

            Zondag 24 Februari 2019 om

  • 8u30 (Wandeling 1)
  • 10u30 (Wandeling 2)
  • 13u (Wandeling 3)
  • 15u (Wandeling 4)
  • 17u (Wandeling 5)           

Dit beperkte aantal toegelaten wandelaars per gidsbeurt, maakt dat ik het niet kan maken dat personen die zich inschrijven niet komen opdagen.
Om dezelfde reden zal gevraagd worden VOORAF in te schrijven en VOORAF te betalen. Voor de deelname zal een bijdrage per persoon worden gevraagd van 8€.

Het inschrijvingsgeld zal dienen voor deze projecten:

Mail mij terug op info@bunkergordel.be indien u geïnteresseerd bent om aan de respectievelijke wandelingen deel te nemen.
Meldt ook op welke versie van de wandeling u zou wensen deel te nemen en geef mij vooral ook meteen alle voor- en achternamen van personen die zouden deelnemen.
Ik ben namelijk verplicht van alle wandelingen vooraf lijsten door te spelen naar de stad Gent.

Ik zal u dan een mail terugsturen met een referentie om te vermelden op uw betaling en een rekeningnummer waarop u dan het inschrijvingsbedrag kan storten om zo uw inschrijving te bevestigen. U ontvangt daarna nog een tweede mail terug om te bevestigen dat uw betaling is ontvangen en u definitief bent ingeschreven.

Ik zal de reservaties 1 week behouden nadat ik u een mailtje met betalingsinfo heb gestuurd maar houdt er rekening mee dat als uw inschrijving dan nog niet als betaald wordt teruggevonden, ze opnieuw zal geschrapt en vrijgegeven worden voor andere geïnteresseerden.

Allicht zal de respons groter zijn dan de 75 plaatsen die op deze manier beschikbaar zijn en voorlopig ontbreekt mij ook de tijd om direct nog zo een 2e marathon te voorzien.

Tot dan?

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Beste Kerst- en Nieuwjaarswensen voor een voorspoedig 2019! (25/12/2018) (Nieuw)

Kerst- en Nieuwjaarswensen 2019

Aanvulling van de beschrijving van het Duitse leger ten tijde van de meidagen '40. (7/12/2018) (Aangevuld)

Aanvulling bij de bestaande beschrijving van het Duitse Leger anno mei 1940.

Ook vindt u iets meer detail bij de verschillende specfieke eenheden die hier tegenover de Belgische troepen kwamen te liggen aan Bruggenhoofd Gent.

>> Beschrijving Duitse leger

De Hollandstellung - allicht toch wel een beperkt afwijkend beeld van wat altijd wordt geschetst. (30/11/2018) (Aangevuld)

De website heeft inderdaad voor de lezers blijkbaar ondertussen 3 maanden stilgelegen. Toch is dit een zeer foute indruk. Het voorbereiden van veldwerk, uitpluizen van documenten en oude kaarten, het veldwerk zelf en dan opnieuw klasseren en ordenen van bij elkaar gezochte info, is binnen een dergelijk solo-project als www.bunkergordel.be enorm intensief. Weet dat er opnieuw allicht weken uitpluiswerk en veldwerk is voorafgegaan aan de teksten en inventarisaties die geleidelijk aan nu opnieuw aangevuld en herplaatst worden. Weet dat het veldwerk vaak veel meer zegt dan 100 boeken samen. Zeker de moeite waard om eens te herlezen.

Deze gedeeltes werden aangevuld of aangepast naar nieuwe inzichten en weetjes vanaf augustus 2018. Een volgende meer dan zware update kon beëindigd worden op 30/11/2018:

Boer in Beveren genekt door in 2009 12 bunkers illegaal in te graven (Nieuw)

Boer wordt genekt door in 2009 12 bunkers van de Westabschnitt illegaal in te graven en zo te laten uit het straatbeeld verdwijnen zonder hiervoor vergunning te hebben en terwijl de beschermingsprocedure lopende was

>> De originele tekst van het artikel uit het Laatste Nieuws met inbegrip van eigen bedenkingen

Betonnen getuigen, stille getuigen (7/11/2018) (Nieuw)

Het mag vrij laat zijn maar bij deze worden jullie allen toch uitgenodigd op de ondertussen traditionele gratis 9e 2 jaarlijkse bunkerwandeling, deel uitmakend van het project "Betonnen getuigen, stille getuigen" te Munte. De wandeling wordt nog altijd gratis aangeboden en ik ben de duts die het gidsen op zich mag nemen. Mocht je nog geen activiteit ingepland hebben, altijd een leuke namiddagvulling voor komende zondag 11 November 2018 (exact 100 jaar na het einde van WO I). De start is voorzien om 14u30 stipt.

Betonnen getuigen stille getuigen Munte 11-11-2018

Voor de geinteresseerden. Houdt er wel rekening mee dat het halen van het concert in het algemeen niet haalbaar zal zijn voor wie deelneemt aan de wandeling. We proberen voor donker binnen te zijn maar uit ervaring, lukt ook die deadline niet altijd...

Tot dan?...

Opnieuw sloopvergunning toegekend door stad Roeselare voor vrij onbekend Duitse WO I-bunker (1/10/2018) (Nieuw)

De laatse WO I herdenkingen zijn nog niet ten einde of de eerste slopings-vergunningen voor de eerder bejubelde structuurtjes lopen al vlot binnen.

Te Roeselare in de Magermerriestraat 11 werd alvast vlot een slopingsvergunning toegekend.

Meer info op onderstaande link.

(Foto Collectie Dienst Erfgoed)

>> Opnieuw verdwijnt een Duits WO I bunkertje, ditmaal op grondgebied Roeselare.

Algemene aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (26/05/2018) (Aangevuld)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. Nu werden specifiek de fiches aangevuld van bunkers vallende onder bouwproject E:

Bouwproject E.

Bunkerfiches die werden aangevuld: A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, Av1, Av2, Av3, B17, B18, B20, C7, C8, C9, C10, D6, D7, D8, D9, D10, D11, Mu1, Mu2, Mu3, Mu4, Mu5, Mu6, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10, Se11, Se12, Se13 (Allen aangevuld)

Duitse WOII bunkers op grondgebied Mariakerke - Wondelgem (06/05/2018) (Aangevuld)

Op grondgebied Mariakerke - Wondelgem, meer specifiek vooral ter hoogte van het zenuwcentrum de Groenestaakstraat en de Botestraat stonden in totaal meer dan 30 Duitse WO II structuren.

De basis voor de reportage is al in mijn bezit sinds 2008, alleen geraakte de reportage maar niet opgesteld en gepubliceerd op de website.

Bij deze wordt de schade ingehaald.

Opnieuw toch een jammere oproep naar de dienst stedebouw op grondgebied Oud Turnhout. (4/04/2018) (Nieuw)

Beste(n)

Het is nu al enige maanden dat mij verontrustende berichten bereiken over 2 kleine Duitse WO I bunkertjes ter hoogte van Oud Turnhout aan het kanaal.
                Eentje staat op de steenweg op Sevendonk, de andere op de Mellestraat.

Deze maakten beiden deel uit van een veel grotere bunkerlinie die ooit aan de noordzijde van het Turnhoutkanaal was gebouwd als bescherming tegen een mogelijkse geallieerde inval via het neutrale Nederland. Er staan van deze bunkertjes op grondgebied Oud Turnhout maar 2 exemplaren meer. Wees jullie ervan bewust dat dit er ooit heel wat meer waren maar dat al de rest ondertussen reeds ingegraven of gesloopt is.

Deze zouden beiden op terreinen (velden) staan die eigendom zijn van eenzelfde boer.
Deze boer heeft alvast geen goede naam als het gaat over beschermen van dat type erfgoed gezien hij de laatste maanden al eens alle infoborden aan die bunkers liet verdwijnen (zijn ondertussen terug). Daarnaast heeft hij enkele jaren geleden al zonder enige officiële toelating een gelijkaardig structuurtje gesloopt (wat dan stomweg nog zonder enige reactie gebeurt is naar hem toe ook).

Ik ken die boer zelf niet.
Ik ben woonachtig in Wetteren dus zeker niet uit de regio van Oud Turnhout.
Jammer genoeg zijn het in dit land altijd wel die zelfde enkele idioten die zich het lot van deze structuurtjes proberen aan te trekken zodat ze toch eindelijk eens bewaard en beschermd zouden geraken.

Weet dat deze bunkertjes op het moment dus wel geregistreerd zijn door de Dienst Erfgoed maar niet in detail beschermd.
Dit houdt dus in dat de eindverantwoordelijkheid om ze al dan niet te laten slopen wel bij jullie als dienst ruimtelijke ordening zal liggen.
Neem jullie verantwoordelijkheid AUB en doe jullie plicht.
Neem contact op met deze boer en wijs hem op zijn plichten die 2 nog resterende bunkertjes op zijn velden te respecteren en te laten staan.

Nu zagen over 2 kleine bunkertjes die er ondertussen 100 jaar staan, is vrij flauw.
Het is niet dat die bunkertjes eergisteren uit de grond zijn gekropen en nu op zijn veld staan.

Allicht zal hij als boer(enfamilie) ook die velden nog geen 100 jaar in pacht of eigendom hebben.
Als hij ze dus nu op een of andere manier in handen gekregen heeft en nu moeilijk gaat doen, heeft hij toch weinig poot om op te staan om deze te laten verdwijnen.
In dat geval wist hij ook dat ze daar stonden toen hij die grond aankocht of begon te pachten.

Houdt er rekening mee dat jullie hier te doen hebben met een persoon met 0% respect voor dit type van erfgoed waarvan er ondertussen op jullie grondgebied nog amper iets terug te vinden is.
Weet dat het een type erfgoed is dat je meestal maar begint te missen als het er niet meer is.

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en hopend op enig respect van jullie kant voor dit type van erfgoed.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Als je de actie genegen bent, mail ook gerust in de richting van de dienst Stedebouw op Oud Turnhout via deze link.

De Belgische Vestingstelsels in 1940 (18/03/2018) (Nieuw)

De bestaande beschrijving van het ontstaan van de Belgische vestingsstelsels voor de meidagen 40 werd nog eens uitgebreid met een zeer fraaie oude tekst hierover. Alleen is de originele bron mij totaal onbekend.

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (11/03/2018) (Sterk aangevuld)

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.wikispaces.com. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch heel wat dubbels verwijderd maar toch is de lijst globaal toch opnieuw aangegroeid met 66 nieuwe namen.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten (Infanterie)
 • 1e - 9e, 11e - 19e, 20e - 25e, 28e - 29e, 31e - 39e, 41e - 44e Linieregiment
 • 51e - 59e, 61e tot 64e Linieregiment: Opleidings- en versterkingsregimenten.
 • Ardeense Jagers (Gemotoriseerde elite eenheden)
 • 1e tot 6e Regiment Ardeense Jagers
 • Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
 • Comp T13 Versterkte Positie Namur
 • 7e Regiment Ardeense Jagers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Jagers te Voet (Infanterie)
 • 1e tot 9e Regiment Jagers te Voet
 • 10e tot 12e Regiment Jagers te Voet: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Karabiniers
 • 1e tot 3e Karabiniers
 • 4e Karabiniers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Grenadiers
 • 1e tot 3e Grenadiers
 • 4e Grenadiers: Opleidings- en versterkingsregiment

>> Belgische gesneuvelden aan Bruggenhoofd Gent

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

Merkwaardige bewaarde dynamiteergang bij ondertussen vernieuwde spoorwegbrug over de Lijn Brussel - Oostende te Ottergem (18/02/2018) (Nieuw)

Ter hoogte van de in 2013 vernieuwde spoorwegbrug over de lijn Oostende - Brussel, zitten nog altijd de restanten van een oude dynamiteergang in de aanloopstrook van deze brug. Deze dateert allicht van in de jaren '30, allicht ook de periode waarin de oude ondertussen vernieuwde brug, ooit werd gebouwd.

>> Oude dynamiteergang te Ottergem

Publieke schuilplaats in School "Ten Berg" te Sint Amandsberg. (31/01/2018) (Aangevuld)

De reeds bestaande reportage over de pubulieke WO II - schuilplaats in de school "Ten Berg" te Sint Amandsberg, werd nog eens beperkt aangevuld met wat historische achtergrond.

>> Publieke WO II schuilkelder School "Ten Berg" in Sint Amandsberg.

Een aanvulling van de bestaande artikelen over de Hollandstellung met info terug te vinden in het boek "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk (2011). (30/01/2018) (Aangevuld)

+ Een vernoemenswaardig integratieproject van een bunkertje van de Hollandstellung in een nieuwbouwproject te Eeklo - Oostveldstraat 211- Aannemer Steven Van Landuyt (Eeklo) (Nieuw)

Geleidelijk aan wordt de bestaande info op de website over de Hollandstellung aangevuld en vervolledig met info terug te vinden in het boek "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk uit 2011".

Dit is zeker een leuke aanvulling gezien dit boek toch als "het" referentiewerk wordt aanzien voor wat betreft dit thema.

Ook biedt het zeker voldoende discussie-materiaal omdat zeker niet alle ideeën in het boek ook mijn gedachtengang volgen.

Een eerste herwerking gebeurde binnen het artikel over het ontstaan van de Hollandstellung en het schetsen van deze stelling binnen het Duitse verdedigingsstelsel tijdens WO I in het bezette België.

Ondertussen werden ook heel wat meer details toegevoegd van de verschillende bouwprojecten van Knokke tot Vrasene (in 3 zones).

Er werd nog wat bijkomende info toegevoegd van verdwenen bunkers op grondgebied Lembeke.

Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof op grondgebied Melle: Ehrenfriedhoff Melle - nr 233 - km-paal 44. (1/01/2018) (Nieuw) + lijst van ooit op dit kerkhof begraven Duitse soldaten (3/01/2018) (Nieuw)

Na de gevechten van 9 en 10 oktober 1914 ontstond al vrij snel te Melle een Duits WO I kerkhof. Het kerkhof verdween al opnieuw in 1954 en laat hierdoor wel een zeer onbekend stukje geschiedenis achter. Bij deze werd eens gepoogd alles wat ik er voorlopig over bezit eens op lijn te zetten.

Daarnaast werd ook, zij het heel beperkt het gekende strijdverslag die aanleiding gaf tot dit ondertussen verdwenen kerkhof nog eens aangevuld.

Nu werd ook de lijst van ooit op dit kerkhof begraven Duitse soldaten toegevoegd.

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2017 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"