Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Update van de Linkpagina van de website (28/08/2020)

Deze lijst nog eens updaten en opruimen is ondertussen ook al geleden van 2017...

In eerste fase wordt de lijst ontdaan van niet meer werkende links. Dit is voorlopig reeds gedaan tot voor de links naar Militairia.

 • 1. Bestaande links nagekeken op al dan niet nog werken (26/08/20 OK)
 • 2. Toevoegen ondertussen gevonden nieuwe leuke links (28/08/20 OK)

>> De LINK-pagina van www.bunkergordel.be.

Algemene update van alle bunkerfiches. (23/08/2020). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update. De laatste update van deze fiches dateert allicht van rond 2011 - 2012. Bij deze herbegin ik dus opnieuw een volledig updateronde, al worden de fiches natuurlijk altijd maar vollediger en zal de update bij de meer recent geupdate fiches natuurlijk zeer nihil worden tot onbestaande. We herbeginnen gewoon bij de Voorliniebunkers - de A-bunkers.

Vanaf hier omvat de update nog het toevoegen van:

 • Terreinschetsen en nog enkele ontbrekende doorsnedes. Jammer genoeg doet ondertussen dus ook het Legermuseum moeilijk over het vrijgeven van de hier ondertussen grotendeels gepubliceerde detailschetsen tenzij je daar schandalige prijzen wilt tegenover leggen. Meer info daarover op deze link.
 • Schetsen horende bij onteigeningsaktes
 • Info van deze aktes
 • Originele verkoopsinfo
 • Kadasterinfo
 • Actuelere sfeerfoto's
 • Detailfoto's van de bunkertjes.
 • Indien beschikbaar, oudere foto's uit de collecties van Jacques De Vos en Peter Taghon.

Ook worden alle nog geupdate fiches in een nieuwe lay-out gestoken. Dit wordt nog doorgetrokken tot ze allen gelijkaardig zullen zijn.

Bij deze dan de volgende update van de bunkers op de Voorlijn, de A-bunkers.

A1 - Astene
A2 - Astene
A3 - Astene
A4 - Astene
A5 - Astene
A6 - Astene
A7 - Nazareth

A8 - Nazareth

A9 - Nazareth
A10 - Nazareth
A11 - Nazareth
A12 - Nazareth
A13 - Eke
A14 - Eke
A15 - Semmerzake

A16 - Vurste

A17 - Vurste (Aangevuld)
A18 - Vurste (Aangevuld)
A19- Gavere (Aangevuld)
A20 - Baaigem (Aangevuld)
A21 - Baaigem (Aangevuld)
A22 - Baaigem (Aangevuld)
A23 - Munte (Aangevuld)
A24 - Munte (Aangevuld)

Wordt nog vervolgd...

Opnieuw wordt er een bunker van Bruggenhoofd Gent bedreigd door een mogelijke sloop door de actuele plannen om de N42 veiliger te maken tussen Wetteren en Zottegem (22/06/2020) (Nieuw)

(Foto links: Replica)

Recent werd er een melding gemaakt van de lopende plannen voor de heraanleg van de N42, de steenweg tussen Kwatrecht (Wetteren) en Oombergen (Zottegem). Vooral ter hoogte van Gijzenzele zitten er drastische werken aan te komen. Laat dit dan net de zone zijn waar toch 2 bunkers van Bruggenhoofd Gent zeer kort tegen de steenweg aangebouwd staan. Het gaat hem over een cluster van 3 vooruitgeschoven bunkers voor het dorp van Gijzenzele die dan bijkomend tijdens de meidagen 40 nog eens zwaar bevochten werden ook. Zowel van Belgische als Duitse kant vielen hier heel wat doden te betreuren om onder andere deze bunker in handen te krijgen of te houden.

Merkwaardig genoeg blijft de Av12 die letterlijk nu op het fietspad te Gijzenzele naast de steenweg is gebouwd volledig buiten schot blijven. Deze ligt totaal op de scheidingslijn en valt buiten de werken.

Merkwaardig genoeg, maar gelukkig, blijft de Av12 die letterlijk nu op het fietspad te Gijzenzele naast de steenweg is gebouwd volledig buiten schot. Deze ligt totaal op de scheidingslijn en valt sowieso buiten de werken. Je ziet het bunkertje liggen als het kleine perceeltje onderaan perceel 0284K.

(Schets uit het lopende openbaar onderzoek)

Ter hoogte van het kruispunt van de Gijzenzelestraat en de N42 zullen echter drastische werken gebeuren. Voor de uitvoering van dat kruispunt zijn er heden 3 alternatieven voorgesteld. Bij de voorstellen (2) en (3), blijft de bunker Av10, de fameuze en zwaar bevochten Molenbunker te Gijzenzele, gevrijwaard. Bij de alternatieve versie (3b) zou echter volgens de huidige plannen, ook deze historisch zwaar beladen bunker dienen gesloopt te worden.

(bovenaan rechts: Schets uit het lopende openbaar onderzoek)

Bij deze dan ook de vraag om via de officiële weg ook uw stem te laten horen en hen te melden toch af te zien van dat ontwerp (3b) waarbij deze bunker zou dienen gesloopt te worden. In dat ontwerp (3b) zou de bunker in het uiteinde van een talud komen te liggen. Men kan zich dan zelfs nog afvragen waarom zelfs in dat geval de bunker zou gesloopt dienen te worden. In het slechte geval zou hij in dat geval misschien, net aan zijn kant met het oreillon deels in het talud komen te steken. Ik denk niet dat ze een betere keerwand zouden kunnen wensen dan die wand de gronddruk te laten tegenhouden.

Meer info en details over dit lopende Openbaar onderzoek kan worden gevonden op deze digitale links. U kan zelf via die pagina indien gewenst via mail bezwaar indienen.

Het openbaar onderzoek loopt van 9/06/2020 tot en met 7/08/2020.

Openbaar onderzoek ombouw N42 tot primaire weg - wegvak Wetteren-Oombergen

Van de website uit is alvast een vrij sterk dossier om toch voor een andere optie te kiezen, ingediend. Hetzelfde bezwaar werd op 23/06/2020 ook nog eens aangetekend opgestuurd in de richting van de Vlaamse Overheid.

Valt het huidige beeldenstorm en doen verwijderen van standbeelden van in hoofdzaak Leopold II nog goed te praten in naam van Black Lives matters? (16/06/2020) (Nieuw)

Valt de huidige beeldenstorm zoals men die heden bijna dagelijks in de nieuwsuitzendingen kan vaststellen in België (en ook de omliggende landen) in het kader van Black Lives Matter nog te verantwoorden?

In België toont het zich vooral door massale jacht op alles wat zeer kortbij het koloniale verleden van België aansluit. Dit wordt dan nog eens in hoofdzaak doorgetrokken op één en dezelfde zondebok die zeker niet vrijuit zal gaan voor zijn daden maar nu ook niet als de enige dader dient aanzien te worden, namelijk Koning Leopold II.

Lees verder op deze link.

Update en aanvulling van de nog aanwezige schuilstructuren op het spoorwegdomein van het station van Denderleeuw. (15/06/2020) (Aangevuld)

Op de spoorwegterreinen van het station van Denderleeuw stonden alvast in 2011 in totaal nog 7 schuilstructuren. 3 ervan stonden al beschreven op de website. Geleidelijk worden ook de 4 nog ontbrekende structuren toegevoegd. Gezien de laatste prospectie al dateert van 2011, durf ik niet garanderen dat alle structuren heden nog zullen bestaan.

>>> Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming spoorwegpersoneel op en rond het station van Denderleeuw.

Actuele situatie rond de mogelijks bedreigde bunker te Westkapelle. (3/06/2020) (Aangevuld)

Allicht is er meer duidelijkheid gekomen in dit eerder aangeklaagde discussiepunt dat er te Westkapelle op de Dorpstraat nr 2 allicht een woning ging gesloopt worden waaronder nog een bunker zou zitten. Lees het meest waarschijnlijke verhaal op deze link.

ps. Alle actuele info blijft welkom omdat misschien ondertussen de woning al effectief gesloopt zal zijn. Mail gerust op info@bunkergordel.be

Westkapelle Dorp 2 woning met bunker er onder

Overzicht van de Publieke Schuilplaatsen in Groot Gent tijdens WOII op basis van oude kaart Stad Gent daterend van 21 Februari 1944 . (31/05/2020) (Aangevuld)

Het betreft een zoektocht die via de website al jaren lopende is. Het unieke hiervoor beschikbare document, een grote kaart met alle tot op 21 februari 1944 gekende publieke schuilplaatsen, bleef lange tijd zeer moeilijk te verkrijgen.

In 2020 bleek het Gentse Stadsarchief toch akkoord om de zeer gedetailleerde kaart voor deze taak, digitaal te kunnen verkrijgen. De originele kaart is zeker groter dan een gewone standaard tafel.

Geleidelijk aan zullen alle structuren in detail gelokaliseerd worden met onderstaande details hierin terugvindbaar

2 Duitse WO I bunkertjes langs het Turnhoutkanaal zijn uiteindelijk bewaard en gered van sloop. (14/03/2020) (Nieuw)

Op 4 April 2018 werd op de website al eens aan de alarmbel getrokken omdat 2 bunkertjes langs het Turnhoutkanaal dreigden gesloopt te worden.

Eentje stond op de steenweg op Sevendonk en de andere op de Mellestraat.

Deze maakten beiden deel uit van een veel grotere bunkerlinie die ooit aan de noordzijde van het Turnhoutkanaal was gebouwd als bescherming tegen een mogelijkse geallieerde inval via het neutrale Nederland. Er staan van deze bunkertjes op grondgebied Oud Turnhout maar 2 exemplaren meer. Al de rest van die linie op dat grondgebied is ondertussentussen reeds ingegraven of gesloopt.

Bunkertje op de steenweg op Sevendonk - Foto Herman Van Eyndhoven

Deze staan beiden nog altijd op terreinen (velden) die eigendom zijn van eenzelfde boer.
Deze boer heeft alvast geen goede naam als het gaat over beschermen van dat type erfgoed. In 2018 liet hij al eens doelbewust de infopanelen die bij het veld over de bunkers te vinden waren doelbewust verdwijnen om de aandacht ervan weg te halen. Enkele jaren voorheen, allicht 2016 of 2017 sloopte hij op een van zijn velden al eens een gelijkaardig bunkertje (ook zonder enige officiële vraag hiertoe). Stomweg is hier dan zelfs nooit enig protest tegen gekomen naar hem toe.

Er was in 2018 onrust onstaan omdat hij nu ook zinnens was deze 2 nog resterende gevalletjes, desnoods illegaal ook te laten verdwijnen. Onder ander via protest van locale geïnteresseerden in dat type erfgoeden ook een schrijven van de website naar de stad Turnhout, blijkt de respectievelijke boer dit keer bot gevangen te hebben. Er is hem in elk geval duidelijk gemaakt dat de bunkertjes in geen geval gesloopt mogen worden.

Mogen we hopen dat de discussie hierbij gesloten is en de bunkertjes gered. Ook eens leuk eens een positief bericht te mogen posten over structuurtjes die de zoveelste slopingsgolf eens hebben overleefd.

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (29/02/2020) (Sterk aangevuld)

Hier de reden waarom de website qua aanvullingen blijkbaar opnieuw een kleine 2 maanden stilligt. Het is niet omdat je niets ziet veranderen, dat er achter de schermen niets gebeurt...

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch 824 namen aangevuld met bijkomende info en de lijst werd globaal toch opnieuw uitgebreid met 6 nieuwe namen. Er vielen ook nog eens 3 recent ontdekte dubbels weg.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten
 • 1e - 9e, 11e - 19e, 20e - 25e, 28e - 29e, 31e - 39e, 41e - 44e Linieregiment
 • 51e - 59e, 61e tot 64e Linieregiment: Opleidings- en versterkingsregimenten.
 • Ardeense Jagers
 • 1e tot 6e Regiment Ardeense Jagers
 • Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
 • Comp T13 Versterkte Positie Namur
 • 7e Regiment Ardeense Jagers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Jagers te Voet
 • 1e tot 9e Regiment Jagers te Voet
 • 10e tot 12e Regiment Jagers te Voet: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Karabiniers
 • 1e tot 3e Karabiniers
 • 4e Karabiniers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Grenadiers
 • 1e tot 3e Grenadiers
 • 4e Grenadiers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Cavalerie-eenheden
  • Gidsen
  • 1e en 2e Gidsen
  • Lansiers
  • 1e tot 4e Lansiers
  • Jagers te Paard
  • 1e en 2e Jagers te Paard
  • (Karabiniers) Cyclisten
  • 1e tot 4e Cyclisten
  • Pantsereenheden
  • Bataljon T13 2e ID
  • Eskadron Pantserwagens CC (Cavaleriekorps)
  • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
  • Eskadron Wielrijders 1e tot 12e ID (Infanteriedivisie)
  • Groep Wielrijders 13e tot 18e ID
  • Opleidingseenheden
  • Versterkings- en opleidingscentrum Lichte troepen
  • 5e Cyclisten
  • 7e Gemotoriseerd regiment
 • Artillerie-eenheden
  • Divisie-artillerie:
   • 1e - 12e Artillerie (Aangevuld)
   • 17e - 18e Artillerie (Aangevuld)
   • 21e - 26e Artillerie (Aangevuld)
  • Legerkorpsartillerie:
   • 13e - 16e Artillerie (Aangevuld)
   • 19e - 20e Artillerie (Aangevuld)
   • Groep Artillerie VIII LK (Aangevuld)
  • Legerartillerie:
   • 1e - 5e Legerartillerie (Aangevuld)
  • Luchtdoelartillerie:
   • 1e - 2e DTCA (Aangevuld)
  • Vestingsartillerie:
   • Versterkte Vesting Liege (Aangevuld)
   • Versterkte Vesting Namur (Aangevuld)
  • Versterkings- en opleidingstroepen der Artillerie
   • 31e - 34e Artillerie (Aangevuld)
   • 6e Legerartillerie (Aangevuld)
   • 3e DTCA (Aangevuld)
  • Artillerie meetdienst (Aangevuld)

>> Belgische gesneuvelden aan Bruggenhoofd Gent

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

Allicht opnieuw een bunker die zal worden gesloopt in alle stilte? (3/01/2020) (Nieuw)

Jammer genoeg moeten we al te vaak het nieuwe jaar starten met bedreigd erfgoed. Ditmaal opnieuw niet in mijn eigen regio maar in Westkapelle, een deelgemeente van Knokke Heist.

Al geruime tijd geleden kreeg ik de melding eens te moeten afzakken naar de Dorpstraat nr 2 in Westekapelle. Daar staat nu nog altijd een ondertussen al enkele jaren leegstaand en ondertussen geleidelijk aan vervallen appartementsgebouw. Er hangt voor dit gebouw nog altijd een geel pamflet aangekleefd met de "bekendmaking beslissing omgevingsvergunning". Laat dit dus opnieuw een totaal tot weinig zeggend document zijn want het meldt alleen de naam van de eigenares van het perceel en de omschrijving van de aanvraag "bouwen van 2 kantoren en 8 appartementen".

Hetgene waar op dit pamflet met geen woord wordt over gerept, is wat er met de huidige gebouwen gaat gebeuren en daar wringt nu net het schoentje. Ik zie ook niet veel graten in het slopen van de kale en ongezellige blok die daar nu gebouwd staat en sterk aan het vervallen is. Wel stoort het te moeten vernemen dat onder deze woning nog een bunker steekt. De huidige blok is er in elk geval deels op gebouwd. Nog storender is dat over deze bunker amper documentatie te vinden is, wat er toch op wijst dat hij al de vorige jaren in alle stilte is verstopt gebleven. Ook is hij heden totaal niet bereikbaar via de buitenzijde (mogelijks wel via de binnenzijde van het gebouw). je merkt wel duidelijk dat er iets raars is met dit gebouw omwille van de heuvel die links van het gebouw te zien is en waar het zelfs deels is opgebouwd. Er steekt zelfs een toegangsdeur naar het gebouw boven op de ondertussen totaal overwoekerde heuvel.

Westkapelle Dorp 2 woning met bunker er onder

In elk geval lijkt het mij weinig waarschijnlijk dat in dit geval opnieuw de meest erfgoedminnende weg zal gevolgd zijn om na te gaan of deze bunker eventueel de moeite loont om al dan niet te bewaren. Er wordt namelijk op het gele pamflet met geen woord gerept over wat met de gebouwen (en dus ook de bunker) naar de toekomst toe gaat gebeuren. Gezien er enkel sprak is van het bouwen van 2 kantoren en 8 appartementen, vrees ik voor zeer weinig plaats voor de nog aanwezige bunker...

Daarom ook dat ik iedereen zou willen vragen net zoals ik ondertussen reeds heb gedaan via de dienst Stedenbouw van Knokke-Heist net zoals ik te informeren naar wat er met deze bunker zal gebeuren naar de toekomst toe.

Weet dat alle verdere info over wat hier onder dit gebouw steekt steeds meer dan welkom is want nu staat deze vraag ook zeer zwak omdat ook ik totaal niet weet wat daar effectief in de ondergrond steekt. Het is zelfs niet duidelijk of het over een Duitse WOI of WOII bunker gaat.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Mvg

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be

De Hollandstellung (8/12/2019) (Aangevuld)

Het is ondertussen opnieuw een jaar geleden dat de website nog werd aangevuld met info van de Hollandstelllung.

Daarom toch nog eens een update met hieronder de links van wat ondertussen reeds werd aangevuld.

De eerste aanvullingen betreffen aanvullingen bij ontbrekende bunkers of fouten in de tellingen op bepaalde grondgebieden.

Daarnaast werden de artikels over de Hollandstellung aangevuld met heel wat detailinfo nog terug te vinden in artikels allerhande die hier nog lagen te wachten op verwerking. De specifieke artikels gebruikt zijn nog eens apart terug te vinden op deze lijst. De gebruikte artikels zijn ook steeds apart onderaan elke webpagina opgenomen.

Villa Les Sophares te Gistel (1/11/2019) (Nieuw)

Een villadomein in centrum Gistel wordt bedreigd door sloping van de oude villa. Laat nu net deze villa gebouwd zijn op een Duitse WOI bunker. In de parktuin van de villa staat ook nog eens een 2e Duitse WO II bunker.

Is een dispuut dat al loopt van in juni 2019.

>> Villadomein Les Sophares te Gistel. (Nieuw)

Algemene update van de toestand van het Belgische leger ten tijde van mei 1940. (31/10/2019)

Er werd nog eens een vrij uitgebreide update gehouden van wat op de website terug te vinden is over de toestand van het Belgisch leger anno mei 1940. Er wordt opnieuw heel wat interessant fotomateriaal toegevoegd en er werd nogmaals bijkomend geprobeerd de opbouw van het Belgische leger in die tijd iets te verduidelijken. Er werd onder andere een zeer gedetailleerde beschrijving van wat er allemaal aan personeel aanwezig was binnen de standaard regimenten.

Houdt er rekening mee dat dit zeker ook niet mijn dada is en er allicht ondanks het vele uitpluis- en zoekwerk nog wel fouten zullen blijven inzitten. Aarzel dan ook niet als u er fouten in vindt, dit door te geven zodat we toch tot een vrij correct document zouden moeten kunnen komen. Het is altijd eenvoudig te zagen over het publiceren van niet 100% correcte informatie maar de auteur is in het algemeen meer gesteld bij een aanvulling of correctie op gemaakte fouten. Op die manier wordt het document voor de lezers ook steeds historisch correcter.

Hier en daar is ook informatie aangevuld van gebruikt Belgisch Wapentuig. Dit is alvast zo voor:

Veel leesgenot...

Wordt nog vervolgd.

Algemene aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (19/10/2019) (Aangevuld)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. Nu werden specifiek de fiches aangevuld van bunkers vallende onder bouwproject F (Dit project omvatte bunkers op Bottelare, Moortsele, Scheldewindeke, Munte, Schelderode en Baaigem - 43 bunkers in totaal:

Bouwproject F.

Bunkerfiches die werden aangevuld: A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, Av4, Av5, Av6, Av7, Av8, Av9, B23, B25, B26, B27, B28, B29, B31, C12, C13, D12, D13, D14, D15, D16, Mu7, Mu8, Mu9, Mu10, Mu11, Mu12, Mu13, Mu15, Mu16, Mu17, Mu18, Mu20, Mu21, Mu22, Mu24, Mu25 (Allen aangevuld)

Algemene update van alle bunkerfiches. (1/10/2019). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update. De laatste update van deze fiches dateert allicht van rond 2011 - 2012. Bij deze herbegin ik dus opnieuw een volledig updateronde, al worden de fiches natuurlijk altijd maar vollediger en zal de update bij de meer recent geupdate fiches natuurlijk zeer nihil worden tot onbestaande. We herbeginnen gewoon bij de Voorliniebunkers - de A-bunkers.

Vanaf hier omvat de update nog het toevoegen van:

 • Terreinschetsen en nog enkele ontbrekende doorsnedes. Jammer genoeg doet ondertussen dus ook het Legermuseum moeilijk over het vrijgeven van de hier ondertussen grotendeels gepubliceerde detailschetsen tenzij je daar schandalige prijzen wilt tegenover leggen. Meer info daarover op deze link.
 • Schetsen horende bij onteigeningsaktes
 • Info van deze aktes
 • Originele verkoopsinfo
 • Kadasterinfo
 • Actuelere sfeerfoto's
 • Detailfoto's van de bunkertjes.
 • Aanvulling laatste ontbrekende vuurrichtingen in statistiek

Ook worden alle nog geupdate fiches in een nieuwe lay-out gestoken. Dit wordt nog doorgetrokken tot ze allen gelijkaardig zullen zijn.

Bij deze dan de volgende update van de bunkers op de Voorlijn, de A-bunkers.

A1 - Astene
A2 - Astene
A3 - Astene
A4 - Astene
A5 - Astene
A6 - Astene
A7 - Nazareth

A8 - Nazareth

A9 - Nazareth
A10 - Nazareth
A11 - Nazareth
A12 - Nazareth
A13 - Eke
A14 - Eke
A15 - Semmerzake

A16 - Vurste (Aangevuld)

Omdat het bunkertje A8 beperkt ook nog eens afwijkend qua locatie werd gesitueerd zijn ook de coördinaten en afstanden tussen de verschillende bunkers nog eens gecorrigeerd.

De Bunkers van Kwatrecht - Zondag 8 September 2019 - Open Monumentendag Wetteren (13/08/2019) (Nieuw)

Beste(n)

Voor degenen die mogelijks op een voorlopig vrij eindeloze wachtlijst zijn versukkeld om het Gentse Citadelpark te bezoeken met zijn Hollandse Citadel en Commandobunker,
biedt er zich ondertussen nog een nieuwe kans aan om eens met wat militair erfgoed geconfronteerd te worden dat in de voorbije jaren al onder handen werd genomen door www.bunkergordel.be.

The place to be waar de wandelingen zullen starten, is de Heilig Hartkerk te Kwatrecht. Deze werd ondertussen omgevormd tot een unieke Café-Brouwerij van het Heilig Hart Bier.

Op Zondag 8 September vanaf 9u ’s ochtends tot 18u ’s avonds zullen er voortdurend wandelingetjes plaats vinden die zullen vertrekken vanaf dit unieke vertrekpunt dat uitzonderlijk deze ganse dag van ’s morgens tot ’s avonds zal geopend zijn.

Het zullen 2 kleine wandelingetjes zijn die afwisselend steeds achter elkaar zullen gedaan worden met het volk dat ondertussen aanwezig is in de kerk.
Individueel zullen de wandelingetjes (afhankelijk natuurlijk van de massa die mee moet op de gidsbeurten zo een klein uurtje duren).
Gezien het afspreek- en vertrekpunt van de tochtjes, kan de wachttijd nuttig en aangenaam benut worden.

Bij deze korte wandelingen zullen onderstaande bunkers bezocht kunnen worden:

Bunker A42 op de industriezone Neerhonderd te Kwatrecht

Deze bunker werd vrij recent volledig geverfd als een huisje.
Hij draagt origineel een assestenen motief en werd waar deze camouflage nog aanwezig was wit geverfd met een zwarte plint onderaan.
Hierdoor krijg je heden een totaal ander zicht op deze bunker als geverfde ruïne.
Dit beeld geeft ook een zeer goed beeld van hoe sommige bunkers er origineel ooit moeten uitgezien hebben.

Bunker D22 in spoorwegviaduct te Kwatrecht

Bij dit bunkertje zijn de opruimingen en het vrijmaken reeds gestart in 2010.
Heden is deze volledig vrijgemaakt aan het schietgat en de toegangsdeur.
Dit is op die manier heden een bunker door iedereen die te been is, om te bezoeken.
Op open monumentendag zal hij volledig worden ingericht met Nep-mitrailleur om zo een correct beeld te geven
van hoe zo een kleine mitrailleurbunker er ooit ingericht moet uitgezien hebben.

Bunker D23 tegen de Schelde achter het MPI te Kwatrecht

Het bunkertje D23 is ook al een project lopende sinds 2010 qua vrijmaken.
In 2017 werd hij volledig uitgegraven uit de dijk waar hij ooit tot bijna een meter onder zijn dak in bedolven zat.
Het is een bunker met nog zeer veel originele aspecten die dan eveneens te bezichtigen zal zijn.
Het mag tevens ook een steun zijn om dit bunkertje zeker te vrijwaren van sloop.
Het bunkertje loopt trouwens tot op heden nog altijd het risico te moeten verdwijnen voor de Sigma werken die hier nog altijd dienen langs te komen.
Mogen deze wandelingen dan ook tevens een vorm zijn om aan te tonen dat dit bunkertje nu nog slopen, onaanvaardbaar is.

Zo ziet u,
Een zeer fraai aanbod met enkele zeer unieke bunkers die worden opengesteld en gegidst.
Daarbij een zeer leuke afspreekplaats in de kerk van Kwatrecht (ondertussen Café – Brouwerij).

Kom dus gerust eens af voor een natje, een droogje en twee korte geanimeerde wandelingetjes.
Alles is gratis aangeboden in het kader van Open Monumentendag  (behalve de drank in de Heilig Hart Brouwerij) en dit keer hoeft u ook niet te reserveren.

Hopelijk tot dan.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Bezoeken Commandobunker Citadelpark Gent. (10/08/2019) (Ter info)

Helaas moet ik u nu al melden dat alle wandelingen voorzien op zaterdag 6 september 2019 in de commandobunker in het Citadelpark in opdracht van de stad Gent, nu reeds hopeloos volzet zijn Er mogen om veiligheidsredenen natuurlijk ook maar 15 personen per keer gegidst worden.

Voorlopig wordt ook de wachtlijst gestopt omdat deze nu reeds meer dan 1050 personen telt (dit is het tienvoud) wat wat de originele organisatie van de stad Gent beoogde.

De wachtlijst zal verder afgewerkt worden voor geïnteressserden maar reken voor de laatste ingeschreven op wachttijden van 1 jaar tot 1.5 jaar...

Zeer gedetailleerde aanvulling Belgische fortificatiepolitiek van Belgie voor WO II aan de hand van een oud document uit het archief in Evere (jaartal en schrijver onbekend) (16/01/2019) (Aangevuld)

Dit betreft een zeer lastig leesbaar document in het Frans op een oude klassieke typemachine, allicht al een tiental keer gecopieerd van copie op copie en nu op die manier bereikbaar voor geïnteresseerden. De titel van het document is "Notre Systeme de Fortification - vue ensemble", auteur en jaartal onbekend. Allicht is het document in werkelijkheid ergens daterend van rond 1935, wat ook door mijzelf in het vervolg van het interpreteren ervan werd toegepast.

>> Het Belgische Fortificatiesysteem voor WO II.

De indeling van het Belgische leger anno augustus 1914 (14/07/2019) (Nieuw)

Dit is een eerste nog vrij summiere manier om de indeling van het Belgische leger proberen te schetsen anno augustus 1914, de Duitse inval in België. Er wordt gepoogd dit in de toekomst nog te optimaliseren en uit te breiden.

>> Indeling Belgisch leger anno augustus 1914.

Van eerste vestingsstelsels tot de bouw van bunkerlijnen (14/07/2019) (Nieuw)

Een voorlopig ontbrekend stukje op deze website, was de beschrijving (dan hoofdzakelijk op Belgische bunkerlijnen en Forten toegespitst), hoe deze door te tijd heen ontstonden.

Het kan allicht nog vollediger maar het geeft alvast een goed eerste beeld.

 

>> Het ontstaan van bunkers in het militaire vestingswerk

WO I in regio Kwatrecht - Melle - volledigere lijsten van gesneuvelde Belgen, Fransen en Duitsers (Aangevuld en nieuw)

De aanloop tot deze reportage was een na de gevechten van 9 en 10 oktober 1914 ontstaan Duits WO I kerkhof. Het kerkhof verdween al opnieuw in 1954 en liet hierdoor wel een zeer onbekend stukje geschiedenis achter. Bij deze werd eens gepoogd alles wat ik er voorlopig over bezit eens op lijn te zetten.

Dit zijn de zaken die voorlopig over dit thema op de website te vinden zijn:

Af en toe ook eens een positieve noot als het over proberen bewaren van militair erfgoed gaat. (14/06/2019) (Nieuw)

Bunkertje D23 te Kwatrecht tegen de Schelde

Vandaag bereikte mij mondeling het positieve bericht dat het bunkertje D23 langs de Schelde te Kwatrecht zo goed als zeker bewaard zou blijven binnen de nog langskomende werken. Het bunkertje wordt al sinds 2010 door nog niet afgewerkte dijkwerken deel uitmakend van het Sigma plan bedreigd door sloop.

Het bunkertje is hierdoor al sinds 2010 door mijzelf continu opgeruimd en steeds maar verder vrijgemaakt om het zeker bewaard te krijgen binnen deze werken. Heden ten dage staat het volledig vrijgezet langs de Schelde en dus allicht binnen enkele jaren langs het jaagpad langs de zuidkant van de Schelde.

Het bericht werd mondeling bevestigd door de Dienst "De Vlaamse Waterweg", waarvoor dank.

 

Volledig actueel zetten bunkerfiche bedreigde bunkertje D23 langs de Schelde achter het MPI te Kwatrecht (bedreigd door sloop voor langskomende Sigma-werken) (27/05/2019) (Sterk aangevuld)

De bunkerfiche van dit uiterst fraaie bunkertje is volledig in de nieuwe Lay-out gegoten en wordt aangevuld met fotomateriaal waarbij de totale opruiming zoals heden is uitgevoerd wordt gedocumentarieerd.

Dit is op dit moment actueel tot en met situatie van vandaag in mei 2019.

 

Het bunkertje is binnen de reportage hierbij volledig vrijgezet en voorzien van een vlot bewandelbaar pas aan linker zijkant en voorzijde.

Wordt eerstdaags vervolgd.

>> Bunkerfiche Bunker D23

Hopelijk de laatste sessie in de klucht om het nog zeer fraaie bunkertje D23 te behouden langs de Schelde te Kwatrecht (20/05/2019) (Nieuw)

Hopelijk is dit de laatste sessie in een klucht die ondertussen al loopt sinds 2010. Het bunkertje D23 achter het huidige scholencomplex MPI te Kwatrecht tegen de Schelde, wordt al sinds 2010 bedreigd door de werken in het kader van het Sigma-plan die nog altijd daar langs dienen te komen om het laatste stukje Scheldedijk tussen Melle en Kwatrecht aan de zuidkant van de Schelde te vervolledigen en af te werken met een jaagpad.

Het bunkertje in 2010 en mei 2019.

Het bunkertje werd al in 2010 beperkt opgeruimd maar is ondertussen als één van de projecten van www.bunkergordel.be volledig vrijgemaakt en opgeruimd. Dit werd toen gedaan omdat men zelf bij prospectie van de dijk voor de werken, het bunkertje in het dichte groen waarin hij zat verstopt, niet eens had opgemerkt. Dit betreft één van de meest fraaie en nog meest intacte bunkertjes op de ganse bunkerlinie Bruggenhoofd Gent. De op de foto nog duidelijk zichtbare kleuren zijn origineel. Ook draagt hij nog vrij massaal de sporen van de strijd van mei 1940 en heeft vooraan nog als enige bunker op de linie zijn originele luik voor het schietgat.

(Foto: Beroepsfotograaf Michiel Hendrickx - Oktober 2017)

Op onderstaande links vindt u reeds reportages van voorgaande acties over dit bunkertje terug die reeds dateren uit 2010:

Ook frustrerend is dat ik van de Dienst erfgoed in 2010 het antwoord kreeg dat een dringende aanvraag tot bescherming nooit tijdig zou afgehandeld geraken. Dat zou toen zeker 2 jaar geduurd hebben. We zijn ondertussen 2019... Het bunkertje had dus ondertussen al 7 jaar beschermd geweest. Ondertussen staat het daar dus nog steeds totaal onbeschermd... De werking en het nut van dergelijke diensten?

Recent zijn er dus opnieuw berichten aan het circuleren dat het bunkertje ondanks alles wat er ondertussen reeds aan gedaan en in het verleden al beloofd is, nog altijd niet gegarandeerd kan worden dat het uiteindelijk zal behouden worden binnen de nog langskomende werken van het Sigma-plan.

Zelf snap ik niet goed de gemaakte redeneringen. Je mag voor de sloop van een dergelijke bunker al snel rekenen op een week hevig sloopwerk waarbij de trillingen zeker geen goed zullen doen aan de nabijgelegen nieuwbouw van de school. Als je dan ook nog weet dat een dergelijke sloop zeker 20 a 25.000 Euro zal kosten, wil dit zeggen dat elke meerkost die je dient te doen om dit bunkertje binnen het project te bewaren, een betere oplossing is dan het te slopen. Welke argumentatie heb je nog meer nodig? Is er een mooier herdenkingsmonument aan de meidagen in de regio?

Er zijn ondertussen nieuwe onderhandelingen met de gemeente Wetteren lopende die bereid is een degelijk dossier binnen te dienen bij "De Vlaamse Waterweg" die het beheer en planning van deze Sigma-werken coördineert en dus de partij is die zou moeten zover gebracht worden het prachtige structuurtje toch te integreren binnen de langskomende werken. Als je dan ook weet dat ze op hun eigen website dwepen met onderstaande teksten, zou ik toch willen vragen het behoud van dit onschuldig op de dijk nog aanwezig stukje militair erfgoed dan toch zeker te overwegen:

We zetten ook volop in op de multifunctionaliteit van onze waterwegen. We produceren energie uit waterkracht, bieden ruimte aan recreatie en toerisme en hebben bij onze projecten voortdurend aandacht voor ecologie en landschappelijke impact.

De kanalen van De Vlaamse Waterweg nv vormen unieke landschappen en stromen vaak door waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Ze zijn dan ook belangrijk voor het toerisme en de vrijetijdsbesteding. Wandelaars, fietsers, hengelaars, ruiters en watersporters vinden de weg naar het kanaal. De jaagpaden maken op veel plaatsen ook deel uit van het fietsroutenetwerk.

Ondertussen verschenen opnieuw al enkele berichten in de locale pers om dit te bevestigen maar voorlopig is hier nog altijd geen enkel officieel spoor van gezien. We blijven dus hopen op cordate actie van de gemeente Wetteren.

Zolang er geen definitief uitsluitsel is over het lot van dit bunkertje, blijft dus elke manier van steun op protest naar de betrokken partijen, zeker welkom.

Alle ideeën om het nog bijkomende steun te bieden of contacten om voor steun te vragen blijven welkom via info@bunkergordel.be

Om een volledig beeld te krijgen van de opruiming van het bunkertje die al lopende is sinds 2010 zal de huidige reportage die over dit bunkertje bestaat op deze link (maar voorlopig stopt in 2015) zo snel mogelijk verder geactualiseerd worden tot de situatie van vandaag. (Wordt vervolgd).

Aanvulling van de beschrijving van de 18-daagse veldtocht toegespitst op wat zich afspeelde aan Bruggenhoofd Gent (17/05/2019) (Aangevuld)

Er is op het moment opnieuw een algemene herziening lopende van het strijdverslag van de 18-daagse veldtocht. Dit gebeurt op basis van een aantal nog niet verwerkte losse documenten hierover alsook het toevoegen van nieuw fotomateriaal en wat hierbij bijkomend kan worden afgeleid.

Ook wordt aan de hand van een tekst waarvan ik zelf de oorsprong niet ken, maar uiterst gedetailleerd is qua strijdverslag, heel wat details van de strijd toegevoegd. Daarnaast wordt de bestaande tekst ook gezuiverd van dubbele passages die er ongewilt toch altijd in sukkelen. Onderstaande pagina's ondergingen al aanpassingen:

Aanvullende details bij de Duitse eenheden die in mei 1940 Bruggenhoofd Gent dienden aan te vallen (9/05/1940) (Aangevuld)

>> Beschrijving Duitse troepen die TPG aanvielen tijdens de meidagen 40.

Aanvulling bij de opbouw van de actieve en 1e reserve infanterieregimenten bij het Belgische Leger ten tijde van de meidagen '40 (6/05/2019) (Aangevuld)

>> Opbouw van een actief Infanterieregiment

Aanvulling van de beschrijving van de 18-daagse veldtocht toegespitst op wat zich afspeelde aan Bruggenhoofd Gent (3/05/2019) (Aangevuld)

Er is op het moment opnieuw een algemene herziening lopende van het strijdverslag van de 18-daagse veldtocht. Dit gebeurt op basis van een aantal nog niet verwerkte losse documenten hierover alsook het toevoegen van nieuw fotomateriaal en wat hierbij bijkomend kan worden afgeleid. Onderstaande pagina's ondergingen al aanpassingen:

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (21/04/2019) (Sterk aangevuld)

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch 910 namen aangevuld met bijkomende info en de lijst werd globaal toch opnieuw uitgebreid met 8 nieuwe namen.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten (Infanterie)
 • 1e - 9e, 11e - 19e, 20e - 25e, 28e - 29e, 31e - 39e, 41e - 44e Linieregiment
 • 51e - 59e, 61e tot 64e Linieregiment: Opleidings- en versterkingsregimenten.
 • Ardeense Jagers (Gemotoriseerde elite eenheden)
 • 1e tot 6e Regiment Ardeense Jagers
 • Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
 • Comp T13 Versterkte Positie Namur
 • 7e Regiment Ardeense Jagers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Jagers te Voet (Infanterie)
 • 1e tot 9e Regiment Jagers te Voet
 • 10e tot 12e Regiment Jagers te Voet: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Karabiniers
 • 1e tot 3e Karabiniers
 • 4e Karabiniers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Grenadiers
 • 1e tot 3e Grenadiers
 • 4e Grenadiers: Opleidings- en versterkingsregiment
 • Cavalerie-eenheden
  • Gidsen
  • 1e en 2e Gidsen (Aangevuld)
  • Lansiers
  • 1e tot 4e Lansiers (Aangevuld)
  • Jagers te Paard
  • 1e en 2e Jagers te Paard (Aangevuld)
  • (Karabiniers) Cyclisten
  • 1e tot 4e Cyclisten (Aangevuld)
  • Pantsereenheden
  • Bataljon T13 2e ID (Aangevuld)
  • Eskadron Pantserwagens CC (Cavaleriekorps) (Aangevuld)
  • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
  • Eskadron Wielrijders 1e tot 12e ID (Infanteriedivisie) (Aangevuld)
  • Groep Wielrijders 13e tot 18e ID (Aangevuld)
  • Opleidingseenheden
  • Versterkings- en opleidingscentrum Lichte troepen (Aangevuld)
  • 5e Cyclisten (Aangevuld)
  • 7e Gemotoriseerd regiment (Aangevuld)

>> Belgische gesneuvelden aan Bruggenhoofd Gent

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de volledige 18-daagse veldtocht

Het verslag van de 18-daagse veldtocht (09/02/2019) (Aangevuld)

De huidige bestaande beschrijving van de 18-daagse veldtocht (meidagen 40) wordt algemeen aangevuld met de info uit het boek "Mai 1940 - La Bataille de Belgique" van "M.Fouillien en J.Bouhon" uit 1944.

Dit is eigenlijk een van de basiswerken vaak als bron terug te vinden bij latere boeken over hetzelfde thema en bevat zeer mooie detailschetsen van de strijd.

Wachtlijst voor bezoeken militair getinte structuren Citadelpark te Gent. (2/02/2019) (Ter info)

Voor wat beteft de eerder aangekondigde gidsbeurten op Zondag 24/02/2019.

Ondertussen zitten alle reeds aangekondigde wandelingen volgeboekt.

Indien u toch nog eens aan een dergelijke gegidste wandeling zou willen deelnemen, mag u mij hiervoor altijd mailen inclusief het aantal personen alsook de voor- en achternamen van de personen die zouden mee wandelen. Ik zal jullie dan op een wachtlijst zetten voor toekomstige wandelingen.

Normaal is het niet de bedoeling nog mailings rond te sturen om nieuwe geinteresseerden aan te trekken. Wel zou ik per maand 1x extra wandelingen voorzien om zo de wachtlijsten geleidelijk aan weg te werken.

Indien u ook op die manier wenst op de lijst gezet te worden, mail mij op info@bunkergordel.be en verstrek mij de nodige info om u in de lijst op te nemen.

U hoort in dat geval nog van mij.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Spijbelen voor het klimaat (27/01/2019) (Nieuw)

Ondanks dat het niet echt een thema van deze website te noemen valt, bij deze toch eens mijn eigen mening over de huidige klimaat-klucht.

De volledige mening op deze link.

Uitnodiging gegidste rondleiding militaire nog aanwezige structuren Citadelpark te Gent op Zondag 24 Februari 2019 (16/01/2019) (Nieuw)

Beste militair erfgoedliefhebber.

Al sinds begin December ben ik als webmaster van www.bunkergordel.be begonnen met een nieuw uit de kluiten gewassen opruimingsproject,
Namelijk de opruiming en vlot toegankelijk maken van de nog bestaande Belgische Commandobunker onder het Citadelpark te Gent.
Dit opruimingsproject is zonder budget van de stad Gent officieel toegelaten en de structuren mogen onder vrij strenge voorwaarden ook op vraag gegidst worden door mijzelf.

Om die reden zou ik op Zondag 24 Februari 2019 eens een Marathon-Vesting- en bunkerwandeldag willen organiseren in het Citadelpark te Gent dat wel nog heel wat meer militair getinte structuren verbergt. Hier de link naar wat nu reeds over deze structuren op de website terug te vinden is.

Ik voorzie hiervoor telkenmale een uitgebreide rondleiding per gidsbeurt van ongeveer anderhalf à 2 uur in het park en zijn bijhorende structuren.

Er zijn wel wat beperkingen aan de wandeling. Zo zal ze zeker niet doenbaar zijn voor bv rolstoelen en mindervalide personen omdat de te bezoeken structuren dit gewoonweg niet toelaten. Gewoon degelijk schoeisel zal zeker voldoen omdat het uiteindelijk een wandeling is door het park en zijn nog aanwezige militaire structuren (binnen dus).
De ultieme afsluiter van de wandeling wordt telkens de nog in het park aanwezige en ondertussen volledig opgeruimde Belgische Commandobunker uit 1939.
Deze laatste is ondertussen volledig opgeruimd en in de mate van het mogelijk in zijn originele staat hersteld zoals hij ongeveer moet geweest zijn toen hij in 1989 werd verlaten door de Civiele bescherming (wel zonder meubilair want dit is nooit achtergebleven (jammer genoeg).

Omwille van veiligheidsredenen, wordt door de Gentse Brandweer het aantal bezoekers per gidsbeurt beperkt tot 15 personen!

Daarom voorzie ik die dag 5 aparte wandelingen met telkens +/- 15 personen

            Zondag 24 Februari 2019 om

  • 8u30 (Wandeling 1)
  • 10u30 (Wandeling 2)
  • 13u (Wandeling 3)
  • 15u (Wandeling 4)
  • 17u (Wandeling 5)           

Dit beperkte aantal toegelaten wandelaars per gidsbeurt, maakt dat ik het niet kan maken dat personen die zich inschrijven niet komen opdagen.
Om dezelfde reden zal gevraagd worden VOORAF in te schrijven en VOORAF te betalen. Voor de deelname zal een bijdrage per persoon worden gevraagd van 8€.

Het inschrijvingsgeld zal dienen voor deze projecten:

Mail mij terug op info@bunkergordel.be indien u geïnteresseerd bent om aan de respectievelijke wandelingen deel te nemen.
Meldt ook op welke versie van de wandeling u zou wensen deel te nemen en geef mij vooral ook meteen alle voor- en achternamen van personen die zouden deelnemen.
Ik ben namelijk verplicht van alle wandelingen vooraf lijsten door te spelen naar de stad Gent.

Ik zal u dan een mail terugsturen met een referentie om te vermelden op uw betaling en een rekeningnummer waarop u dan het inschrijvingsbedrag kan storten om zo uw inschrijving te bevestigen. U ontvangt daarna nog een tweede mail terug om te bevestigen dat uw betaling is ontvangen en u definitief bent ingeschreven.

Ik zal de reservaties 1 week behouden nadat ik u een mailtje met betalingsinfo heb gestuurd maar houdt er rekening mee dat als uw inschrijving dan nog niet als betaald wordt teruggevonden, ze opnieuw zal geschrapt en vrijgegeven worden voor andere geïnteresseerden.

Allicht zal de respons groter zijn dan de 75 plaatsen die op deze manier beschikbaar zijn en voorlopig ontbreekt mij ook de tijd om direct nog zo een 2e marathon te voorzien.

Tot dan?

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2018 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"