Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Update van het al bestaande verhaal 18d-veldtocht (10/04/2024) - Aangevuld

Update van dit reed bestaande verhaal op basis van het herlezen van dit Referentiewerk voor dit thema in de regio van Gent. Het boek "Mei 1940 ten zuiden van Gent" van "Jacques De Vos". Het boek dateert reeds van 1977 en diende origineel al als basistekst voor het verhaal over wat zich hier rond de bunkers afspeelde in de meidagen '40. Toch is er door de jaren al zoveel in die teksten gewijzigd dat ik er toch eigenlijk nog eens graag de basis opnieuw zou naast leggen.

Daarnaast worden gelijkttijddig nog meer dan 100 ondertussen nieuwe foto's (vaak in het verleden niet weten plaatsen) of ondertussen nieuw verkregen toegevoegd in het verhaal.

Veel leesplezier.

Hieronder alvast de specifieke gedeeltes van het verhaal waar ondertussen updates zijn gedaan:

Het Duitse WOII vliegveld van Maldegem (05/02/2024) - Aangevuld

Het Duitse WOII vliegveld van Maldegem werd al eens vrij gedetailleerd in de geschiedenis opschreven op deze link. Bij deze wordt het dus zeker tijd om de van dit vliegtuig nog gekende (en reeds gekende gesloopte structuren) een uit de anonimiteit te halen.

Hier alvast een poging u iets duidelijker te maken waar dit vliegveld exact te situeren was.

Aanvulling met detailfiches van gebouwen (die er nog zijn of gekend waren en verdwenen zijn):

Beste Wensen voor een voorspoedig 2024! (Nieuw 24/12/2023)

Allicht is in het formaat van hierboven de tekst iets te moeilijk te lezen, bij deze:

Helaas verdwijnt er jaar na jaar nog altijd veel te veel van dit type erfgoed zonder zelfs degelijk de optie bewaren of te integreren in het achterhoofd te houden.

Vergeet aub niet dat respect voor uw geschiedenis begint bij respect voor het bijhorende erfgoed. Men gaat het pas missen als het er niet meer is.

Foto: Maldegem - Ringbaan / Duits WOII vliegveld.

Op deze site werden eind 2022 vrij ondoordaardacht onder goedkeurend oog van een aantal erfgoeddiensten en consulenten alsnog 2 unieke structuren gesloopt.

GRATIS Bunkerwandeling Munte-Bottelare (8.5 km) op Zondag 12 November 2023 - Project Betonnen getuigen - stille getuigen (2/11/2023) Nieuw

Als je eens wat bunkertjes wilt zien in een niet zo courant bewandelde streek, reserveer dan Zondag 12 November 2023 om 14u reeds in uw agenda. De bunkerwandeling zelf is 8,50 km lang, vertrekt en komt aan bij de kerk van Munte. Ze gaat om eens te variëren in de richting van Bottelare via zeer landelijke wegeltjes, vaak onverhard. Ditmaal gaan we eens niet richting Muntekouter maar richting Bottelare. Kwestie van eens wat andere, vaak ook mooie en minder bekende bunkers in beeld te brengen. Deelname is gratis. Start, stipt om 14u, we moeten namelijk rond geraken voor het donker wordt. Tot dan.

Opnieuw wordt er een Duitse WOII bunker gesloopt in Gistel (7/11/2023) Nieuw

Situatie 's avonds 7/11/2023 - (Foto's: Collectie Chris Vanysacker)

Hoe vaak moet een mens toch blijven tegen datzelfde zere been schoppen. Vandaag 7/11/2023 op 8u10 's ochtends bereikte mij het bericht dat men in Gistel opnieuw zonder veel gewag rond te maken, een Duitse WOII bunker aan het slopen was. De bunker stond juist achter het terrein waar ooit Villa Sophoras stond. Op datzelfde terrein staat nog een bunker van dezelfde Duitse WOII stelling alsook nog een oude WOI bunker. Meer info over die site op deze link:

Wat stelt op de duur het huidige erfgoedbeleid nog voor als ze niet eens DRINGEND ten minste gaan registreren wat er van dergelijk erfgoed bestaat. Deze structuur was dus opnieuw bij de dienst Erfgoed allicht niet eens gekend, laat staan geregistreerd. Hij zal dus ook geen enkele vorm van bescherming genoten hebben.

Als je dan nog met een bestuur zit zoals in Gistel die blijkbaar alleen uitkijkt naar het zoveelste prestigeproject van allicht de volgende appartementsblok, is er maar 1 verliezer, namelijk het bijhorende erfgoed.

Het is qua omgaan met dit type militaire erfgoed in België zeer triestig gesteld...

Arm België.

Opnieuw polemiek over bunkertje Duitse WOI lijn Nordabschnitt in Zandvliet. (14/10/2023) Nieuw

Foto van het respectievelijke bunkertje, ondertussen sterk overgroeid in de achtertuin van een totaal vervallen hoeve (Collectie Barbara Van Lerberghe)

Bij deze officieel antwoord van de Dienst Vastgoedacties Antwerpen die betrokken is bij deze verkoop:

Dit antwoord maakt meteen duidelijk dat degene die ingaat op deze aankoop nog serieus zal moeten opletten van wat hij denkt met dit perceel en de daarop staande gebouwen te doen.

Er staat in verkoop maar dan natuurlijk in de notariele taal van zo een akte te lezen: "Het pand wordt verkocht in zijn huidige staat. Voor de stedenbouwkundige mogelijkheden van het goed (o.a. dat van de bunker), dienen wij de kandidaat-kopers door te verwijzen naar de vergunningverlenende overheid."

Dit impliceert dus dat het terrein wordt verkocht in de staat dat het zich bevindt, met de gebouwen er op die er opstaan. Als men aan die situatie iets wil veranderen en dit is vergunning plichtig, dient men dit via de officiële weg aan te vragen en kan u door dit aan te kopen niets gegarandeerd worden.

Nog bijkomend tot nadenken aanzettend zal allicht dit weetje zijn dat ook ZEER interessant is voor alle erfgoedminnende discussies en ook dus deze waarbij op het achterterrein een door de Dienst Erfgoed beschreven object staat zoals hier de Duitse WOI bunker.

“Voor de sloop van een gebouw of constructie heb je een omgevingsvergunning nodig van je gemeente. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, stelt het oprichten van bepaalde constructies vrij van vergunning. Daarnaast stelt dit vrijstellingsbesluit de sloop van vrijstaande bouwwerken en constructies in bepaalde gevallen vrij van vergunning. Die laatste vrijstelling geldt echter niet voor vastgesteld erfgoed.”

Dit impliceert dus dat van zodra een object omschreven is door de dienst erfgoed, hoe klein het ook is, dit nooit kan gesloopt of verwijderd worden zonder officieel van de betrokken dienst Stedebouw groen licht te krijgen. Men kan dus nooit dergelijke objecten laten verdwijnen zonder de officiële weg te volgen van aanvragen van een Omgevingsvergunning of Sloopvergunning.

Bij deze dus als besluit bij het onderstaande. Als dit perceel met de bouwvallige hoeve en in de achtertuin een bunker wordt verkocht, mag in de huidige situatie zelfs niets op deze site gesloopt worden zonder eerst sloopvergunningen te krijgen. Voor de bunker werd bijkomend al gemeld dat dit niet zal toegekend worden.

Origineel artikel:

Als webmaster van www.bunkergordel.be werd ik rond 9 oktober 2023 een eerste keer gecontracteerd voor onderstaande verkoop. Dit betreft de verkoop van een vervallen Hoeve en domein op Zandvliet – Zuidhavendijk 2 waar ook een totaal overwoekerd Duits WOI bunker bij hoort. Deze staat meer achteraan hetzelfde domein en zal als ook de hoeve totaal overwoekerd staat, allicht op dit moment ook wel zo goed als onbereikbaar op het domein te vinden zijn.

Dit betreft een domein dat origineel voor havenuitbreiding was onteigend voor het zoveelste project dat dan op de duur totaal nutteloos werd en niet doorging. Dergelijke nutteloze onteigeningen zijn er jammer genoeg in Belgie vrij talrijk te vinden. Gebouwen en bunker staan ondertussen totaal te verloederen op het terrein. De hoeve is ondertussen totaal vervallen. De huidige eigenaar, het Vlaams Gewest, probeert dan nu de boel maar opnieuw ten gelde te maken via een herverkoop van het gehele terrein inclusief de hoeve en de bunker in de staat dat ze zich nu bevinden. Op basis van de huidige verkoopsdocumenten is het totaal onduidelijk wat binnen deze verkoop het lot van de bunker is.

Specifieke details over de verkoop op deze link:
https://www.vlaanderen.be/zandvliet-zuidhavendijk-2#contact

De originele informatievraag in mijn richting kwam van de Gazet Van Antwerpen maar bijkomend is mijn probleem als webmaster van www.bunkergordel.be dat ik mij qua gebied in hoofdzaak toch probeer te beperken tot regio Oost-Vlaanderen. Ik weet uiteindelijk waar de bunker bijhoort maar de bunkerlijn Nordabschnitt is zeker niet mijn dada.

Meer details over de verkoop zijn te vinden op onderstaande links:

https://www.vlaanderen.be/zandvliet-zuidhavendijk-2#contact
https://www.immospeurder.com/koop/huis/antwerpen-4/2040/1269246/

Gezien het geheel gelegen is in agrarisch gebied, zie ik zelfs niet in als je hier zou slopen, dat je er opnieuw zou mogen bouwen. Bijkomend staat de bunker achteraan op het domein en dan ook sowieso al niet meer in de eventueel herbebouwbare zone.

Grote discussiepunt, zoals altijd, mag deze bunker bij nu wordt aangeboden gesloopt worden?
Als men aan de andere kant van Antwerpen een boer ruïneert voor het ingraven van bunkers van dezelfde lijn, lijkt het mij vrij absurd dat hier dan wel zou toegelaten worden te slopen?

In 2009 kreeg een boer in Beveren nog een Monsterboete en werd hij uiteindelijk totaal geruïneerd voor het ingraven van een aantal bunkers van dezelfde lijn. Klik op deze link voor meer details over dat originele verhaal. Het is dan ook totaal onbegrijpbaar mocht dan nu zonder veel poespas een dergelijke sloop plots wel weer mogelijk zijn in dit geval...

Bijkomend heb ik ook vrij direct na die infovraag zelf bij die immo-Zoeker neutraal eens geïnformeerd of hoeve en bunker gesloopt mogen worden. Helaas voelen deze zich zelfs te mooit om maar het minste antwoord te geven.

Bij deze dus de DRINGENDE vraag in de enige officiële instelling die uiteindelijk beslissingsrecht zal hebben om JA of NEE te zeggen bij een eventuele slopingsaanvraag, de stad Antwerpen, gezien deze bunker enkel beschreven is door de Dienst Erfgoed maar niet officieel beschermd.
Wat is de bedoeling met deze bunker binnen het project.
Voorzien jullie nog altijd binnen dit project de optie van de sloop van deze bunker want eenduidig wordt daar in de beschikbare documenten nergens enig zinnig antwoord op gegeven.
Ik probeer bij deze maar de eindeloze nutteloze discussies uit te sluiten en verdere stappen te vermijden.

TER INFO BIJ HET BOVENSTAANDE

Hierbij toch ook enige duiding bij wat hier qua bunker wordt vermeld. Het is niet mijn dada, ligt wat buiten mijn werkterrein maar is nu ook geen totaal onbekende qua lijn voor alle duidelijkheid.
Ik geef jullie dit informatief maar mee om de bunker toch wat te kunnen koppelen in de geschiedenis en ruimte.
Het zijn in dit geval Duitse WOI bunkers die daar terug te vinden zijn op Zandvliet.
Hier alvast de links zoals al bestaande bij de registraties van de Dienst Erfgoed. Het zijn dus zeker geen onbekende en nu toevallig opduikende bunkers.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301784
Nog 2 tot dezelfde lijn horende structuren op Zandvliet in de directe buurt.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301766
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/301781

Er zitten er dus meerdere in de buurt en blijkbaar betreft het nog een vrij intact stukje van de lijn voor wat de bunkers betreft.
Er zijn alvast registraties van te vinden bij de Dienst Erfgoed en zullen aanvullend zijn bij wat gekend is als de Nordabschnitt, een Duitse WO I lijn die samen met de
Westabschnitt en de Sudabschnitt, aansloot op de Hollandstellung (lijn van Knokke tot Vrasene) en zo de grens met Nederland en Antwerpen probeerde af te sluiten tegen een geallieerde inval van over de Schelde.
Dit zou risico’s opleveren voor de Duitsers om hierdoor met een dubbel front te komen zitten in België wat ze ten allen tijde wensten te voorkomen.
De Hollandstellung is wel in detail opgenomen op mijn website op deze link. Ook die Nordabschnitt is er heel kort vermeld.
https://www.bunkergordel.be/14.017%20De%20Hollandstelling.htm
De Sudabschnitt is er wel al eens op vermeld omwille van eveneens perikelen over een sloop in Puurs.
https://www.bunkergordel.be/15-34%20-%20Bedreigd%20bunkertje%20te%20Puurs.html
https://www.bunkergordel.be/15-35%20-%20Vraag%20tot%20gekende%20locaties%20Sudabschnitt.html

Aanvullen met detailfiches van de in Gent gebouwde WOII schuilbunkers voor de burgerbevolking (als daar meer details van gekend zijn) (12/10/2023) (Fiches zijn nieuw)

Geleidelijk aan worden buiten de opsomming die al aanwezig was ook beperkte aanvullende fiches voorzien als van deze structuren meer info zou beschikbaar zijn dan dat er nu in de opsomming al van te vinden is.

Hier alvast de lijst van "alle" gekende schuilstructuren WOII op Gent zoals door mij voorlopig gekend:

De grote massa van deze structuren is na WOII opnieuw gesloopt. Dit betekent dat wat er nog van gekend is, soms zeer beperkt is. Alle bijkomende info blijft dus zeker meer dan welkom als aanvulling.

Deze publieke Schuilbunkertjes zijn ondertussen voorzien van aparte fiches omdat er toch iets meer over geweten of gekend is buiten wat in bovenstaande lijst te vinden is:

Bunkerwandeling en voordracht op Baaigem. Zaterdag 23 September 2023. (6/09/2023) Nieuw

BUNKERWANDELING in MAKKEGEM op zaterdag 23 september vanaf 16u

Beste vrienden,

we zien ze dagelijks in onze buurt of soms zelfs in onze tuin staan, de fameuze bunkers.
Heb je je ook al afgevraagd waarom die bunkers net hier staan? Hoeveel zijn er en waarom staan ze er? Hoe zagen ze er vroeger uit? Wie heeft ze gebouwd? Hoe zien ze er van binnen uit? Wat gebeurt er nu nog mee? Wie is de eigenaar? ...
Op al deze vragen krijg je het antwoord & nog veel meer kom je te weten op 23 september in het Bakkershof in Makkegem.

Er zijn 2 formules:
1.  Om 16u wandeling + aansluitend 18u ovenkoek & 20u voordracht < kostprijs 24€
2.  Om  18u ovenkoek & 20u voordracht  (zonder wandeling)  < kostprijs 20€
kinderen tot 12j betalen altijd 12€    en wie niet eet moet niet betalen

De wandeling is niet buggy-proof, duurt +/- 2u / 8km  met korte uitleg van de gids
We denken dat de wandeling en voordracht inhoudelijk eerder geschikt is voor kinderen vanaf +/- 8j.
Alles start en gaat door aan of in het Bakkershof - afspraak voor de wandeling op de parking achter het Bakkershof.

Inschrijven kan enkel door het gepaste bedrag over te schrijven voor 15/09  - vermeld aub je naam en aantal personen
REK VRIENDENKRING BAAIGEM
BE30 9531 3293 3011
Vragen? mail naar vriendenkring@baaigem.net

tot dan -
bestuur Vriendenkring Baaigem

Met dank aan Luc  & www.bunkergordel.be

Bunkerwandelingetjes in kader Open Monumentendag op Zondag 10 September 2023 te Kwatrecht

Op zondag 10 September zal ik in het kader van Open Monumentendag op Kwatrecht opnieuw “Korte bunkerwandelingetjes” houden.
Dit impliceert dat er zowel in de voormiddag als in de namiddag 3 korte bunkerwandelingetjes zullen gehouden worden.
Als u de 3 wandelingetjes samen mee doet, komt dit ongeveer neer op een volle “langere” bunkerwandeling op Kwatrecht-Melle.
Ook zal de bijkomende info die u bij elk van de 3 rondgangen krijgt verschillend zijn zodat het verhaal +/- volledig wordt na het meedoen van de 3 rondgangen.
Tijdens de 3 wandelingetjes krijgt u dus niet telkens een herhaling maar steeds andere uitleg over wat te zien is onderweg. De eerste 2 wandelingetjes zijn vrij kort (elk 1 uurtje). De 3e is iets langer en zal allicht 2 uur duren.

Alle Wandelingetjes starten en komen aan aan de Kerk te Kwatrecht. Het voordeel is dan ook als er even moet gewacht worden tussen de verschillende wandelingen,
u gerust ondertussen even kunt genieten van een natje en een droogje in de Kerk van Kwatrecht die ondertussen dus ook een Café - Brouwerij is geworden.
Normaal gezien zal deze die dag ook wel geopend zijn.

Starturen en korte bestemming van de rondgangen:

In de voormiddag: 9u en de namiddag om 14u (korte wandeling 1)
Richting Industriezone Neerhonderd met bunker A42.

In de voormiddag: 10u en de namiddag om 15u (korte wandeling 2)
Richting Spoorwegviaduct en bunkertje achter MPI te Kwatrecht.

In de voormiddag: 11u en de namiddag om 16u (iets langere 3e wandeling)
Richting Kerkhof Kwatrecht, bunkertje D20 en D19 langs spoorlijn Oostende – Brussel
Site Mariagaard (vroegere SS School Kwatrecht met bezoek aan aanwezige schuilgang)

Deelname zal gratis zijn en u hoeft ook niet specifiek vooraf in te schrijven.
Het staat jullie altijd wel vrij een bijdrage te doen voor het verdere uitwerken van het project www.bunkergordel.be dat nog altijd een uit de hand gelopen hobbyproject is.
Dien ik de rondgang te doen met 5 mensen, zal dat met 5 mensen zijn. Zijn het er 100, dan is het met 100 deelnemers.

Ook is niemand verplicht alle wandelingetjes te doen. Men staat vrij de deelname te beperken tot 1, 2 of 3 wandelingetjes.

Tot dan?

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (2/08/2023)

Hier de reden waarom de website qua aanvullingen blijkbaar opnieuw een kleine maand stilligt. Het is niet omdat je niets ziet veranderen, dat er achter de schermen niets gebeurt...

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.be. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van een hondertal doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

Bij deze update werden er binnen de lijst opnieuw aanvullingen gedaan bij niet minder dan 283 reeds bestaande namen, Er verdwenen opnieuw 5 twijfelachtige of dubbele namen en er werden opnieuw 127 nog ontbrekende namen toegevoegd. Er staan nu in totaal 6672 vermoedelijk verschillende personen in de lijst .

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

 • Standaard Linieregimenten
 • Ardeense Jagers
 • Jagers te Voet
 • Karabiniers
 • Grenadiers
 • Cavalerie-eenheden
  • Gidsen
  • Lansiers
  • Jagers te Paard
  • (Karabiniers) Cyclisten
  • Pantsereenheden
  • Wielrijders toegevoegd aan Divisies (verkenningseenheden)
  • Opleidingseenheden
 • Artillerie-eenheden
 • Genie-eenheden
 • Transmissie-eenheden(Aangevuld)
.

>> Belgische gesneuvelden direct koppelbaar aan de Scheldestelling (oa TPG) (Update 2/08/2023)

Hoe lang blijft het hypocriete circus van het Gijzels Genootschap van de Kerkuil nog duren op Oosterzele? (22/06/2023)

Recent ontving ik een berichtje over een officiële opening van een nieuw prestigeproject rond de bunkertjes van Bruggenhoofd Gent op grondgebied Oosterzele. Dit keer is het de bunker A33 die er jammer genoeg het slachtoffer is van geworden.

Men is bovenop de bunker een panorama aan het zetten (tot daar toe) maar wat totaal niet te vatten valt. Opnieuw is men intern de bunker beginnen in originele staat zetten met inbegrip van een herhaling van het ontvreemden van origineel materiaal uit een voorlopig onbekende bunker.

Laat het nu net die praktijken zijn die maken dat ik al sinds jaar en dag elke medewerking rond de bunkertjes van Bruggenhoofd met de gemeente Oosterzele en meer specifiek Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil weiger.

In 2010 ontplofte elke onderlinge samenwerking al eens net omwille van het feit dat men ook toen reeds 2 originele chardomes uit andere bunkers had ontvreemd om in hun renovatieproject te gaan gebruiken. Een van beide stoelen bleek toen aangetoond te komen uit de bunker A24 te Munte die toen zelfs afgesloten was door Natuurpunt en het slot opengeboken (mogelijks voor dit ontvreemden). De tweede toen ontvreemde stoel kon jammer genoeg op basis van bestaand fotomateriaal niet geïdentificeerd worden.

Men denkt dus anno 2023 dat men toch niet zo dom meer gaat zijn zich te verlagen tot dergelijke praktijken maar helaas. In Oosterzele kan dit nog altijd. Opnieuw is er dus voor de bunker A33 hier of daar "mogelijks" opnieuw op de linie Bruggenhoofd Gent uit een ander bunkertje een stoel ontvreemd om als klucht verder te gaan in deze bunker. Opnieuw staat de erin geplaatste stoel niet goed van hoogte en het is dan nog eens het verkeerde type ook...

Wanneer stopt eens iemand deze KLOOTZAKKEN van ons nog resterend erfgoed te vernielen voor hun pluimenzetterij. Alle projecten rond Bruggenhoofd Gent al gedaan door www.bunkergordel.be zijn tot op heden gedaan met budgetten van de website of giften. Alles op Oosterzele is dus op kosten van de belastingbetalende Oosterzelenaar...

Een echte schande. Hopelijk rekent men ditmaal eindelijk de verantwoordelijken hiervoor eens af voor hun praktijken die lang niet meer door de beugel kunnen. Mocht u verdere info weten, mail mij gerust op info@bunkergordel.be

Jammerlijke foto's zoals vastgesteld op 22/06/2023

2e rij, links is de situatie enkele maanden terug. Rechts vandaag 22/06/2023

Voor wie nu met fabeltjes af wil komen dat dit een nagemaakt exemplaar is?

 • Heel origineel om dan ook te werken met afgebrande voetjes onderaan?
 • Waar vind je nog iemand die die klinknagels kan zetten?
 • Mocht het al niet van Bruggenhoofd Gent zijn, is het zeker een chardome ontvreemd uit een Belgische bunker of een Belgisch fort. Zeker niet de KW-linie of iets dergelijks, deze waren op de grond gevezen). In elk geval is het een ontvreemd stukje Belgisch erfgoed. Zelf gemaakt is het 100% NIET al zal dat de uitleg wel worden die zal komen... LAAT ZE OFFICIEEL MELDEN WAAR DIT VANDAAN KOMT met bijhorende bewijzen hiervan?

Alle hulp en bijkomende info is welkom op info@bunkergordel.be.

Mysterieuse akte op grondgebied Astene. (8/06/2023)

Werd er begin 1940 op grondgebied Astene nog een bijkomende onteigening gedaan noordelijk van bunker As4 voor nog een extra bunker? Neem gerust een kijkje op deze link. Alle bijkomende info welkom.

> Steunpunt Astene (doorscrollen naar beneden)

Algemene update van alle bunkerfiches. (7/06/2023).

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update. De laatste update van deze fiches dateert allicht van rond 2011 - 2012. Bij deze herbegin ik dus opnieuw een volledig updateronde, al worden de fiches natuurlijk altijd maar vollediger en zal de update bij de meer recent geupdate fiches natuurlijk zeer nihil worden tot onbestaande. Na de Voorliniebunkers bij deze de bunkers van het Steunpunt Astene.

Vanaf hier omvat de update nog het toevoegen van:

 • Terreinschetsen en nog enkele ontbrekende doorsnedes. Jammer genoeg doet ondertussen dus ook het Legermuseum moeilijk over het vrijgeven van de hier ondertussen grotendeels gepubliceerde detailschetsen tenzij je daar schandalige prijzen wilt tegenover leggen. Meer info daarover op deze link.
 • Schetsen horende bij onteigeningsaktes
 • Info van deze aktes
 • Originele verkoopsinfo
 • Kadasterinfo
 • Actuelere sfeerfoto's
 • Detailfoto's van de bunkertjes.
 • Indien beschikbaar, oudere foto's uit de collecties van Jacques De Vos en Peter Taghon.

Ook worden alle nog geupdate fiches in een nieuwe lay-out gestoken. Dit wordt nog doorgetrokken tot ze allen gelijkaardig zullen zijn.

Bij deze de reeds aangepaste fiches.

As1 - Astene

(Aangevuld 14/05/23)

As2 - Astene

(Aangevuld 16/05/23)

As3 - Astene

(Aangevuld 18/05/23)

As4 - Astene

(Aangevuld 20/05/23)

As5 - Astene

(Aangevuld 23/05/23)

As6 - Astene

(Aangevuld 30/05/23)

As7 - Astene

(Aangevuld 3/06/23)

As8 - Astene

(Aangevuld 7/06/23)

Update en vervolg van het militaire verleden van het Citadelpark (07/05/2023) (Aangevuld)

Bij deze nog beperkt eerst wat aanvullingen bij de artikels rond de Citadel van Gent. Daarna volgt ook de geschiedenis van de bunker in het park.

Update Duitse gesneuvelden aan de Scheldestelling (5/03/2023)

Dit betreft een zware update van de reeds bestaande gesneuveldenlijst van Duitse soldaten gevallen aan de Scheldestelling en de aanloop er naartoe.

Ditmaal is het allicht een vrij ultieme aanvulling gezien ze gebaseerd is op info-fiches origineel door het Duitse leger opgesteld tijdens de 18-daagse veldtocht zoals terug te vinden op de website www.ancestry.com.

Helaas is dit aanpassen geen sinicure waarvan u op onderstaande link al meteen zal doorkrijgen waarom niet.

Heden is de lijst al actueel van de letter A tot en met de letter D. Er werden op die manier voor wat de Scheldestelling en de aanloop ertoe betreft ondertussen 233 namen gedetaileerd aangevuld.

>> Lijst van gesneuvelde Duitse soldaten aan de Scheldestelling.

Verder toevoegen individuele Fiches per bunker van de Hollandstellung op grondgebied Westkapelle (12/02/2023)

Bunkers van de Hollandstellung op grondgebied Westkapelle

WK M 05

Nieuw 25/01/23

WK M 06

Nieuw 27/01/23

WK M 08

Nieuw 27/01/23

WK M 03

Nieuw 29/01/23

WK M 09

Nieuw 29/01/23

WK M 10

Nieuw 29/01/23

WK M 11

Nieuw 30/01/23

WK M 01

Nieuw 31/01/23

WK M 02

Nieuw 01/02/23

WK M 07

Nieuw 05/02/23

WK M 12

Nieuw 06/02/23

WK M 13

Nieuw 07/02/23

WK M 14

Nieuw 08/02/23

WK M 04

Nieuw 09/02/23

WK M 17

Nieuw 10/02/23

WK M 15

Nieuw 11/02/23

WK M 16

Nieuw 12/02023

WK M 18

Nieuw 12/02/23

Bij deze wordt alles dat mij voorlopig gekend is van de Hollandstellung op grondgebied Westkapelle (aansluitend aan het eerder volledig geplaatste Knokke) op de website geplaatst. Globaal stonden er dus ooit mogelijks 30 structuren op grondgebied Westkapelle. Hiervan is van 18 vrij exact de locatie gekend. Van 12 anderen weten we dit ongeveer omdat er sprake was van clusters met aantallen. Wat nog in detail op gekende locaties kon teruggevonden worden, staat hierboven beschreven op detailfiches.

Een volgende update zal alle structuren omvatten ooit gebouwd en nog gekend van lokatie op grondgebied Lapscheure.

Het is dus geleidelijk aan de bedoeling op deze manier de Ganse Hollandstellung op kaart te zetten en te beschrijven. Dit omvat in totaal een kleine 450 structuren.

De teller van ondertussen in detail gezette fiches omvattende Knokke en Westkapelle bevat ondertussen 57/ 450 structuren (12,7% van de linie)

Toch eindigt deze inventaris op Westkapelle met een bijkomend mysterie, namelijk bovenstaande structuur WK M 18. Dit betreft een structuur rond 1991 gesloopt op de huidige oprit van de parking naar het huidige sportcentrum Molenhoek. Welk type structuur dit was ontbreekt mij volledig. Mogelijks was het zelfs een WOII structuur en doet hij dus in deze inventarisatie totaal niet terzake. Alle info hierover zeker welkom op info@bunkergordel.be.

Aanvulling van het oorlogsgebeuren in september en Oktober 1914 in de regio van Kwatrecht - Melle (23/01/2023)

De regio van Kwatrecht - Melle kreeg het in de aanvang van WOI ook reeds zwaar te verduren. Het bijhorende strijdverhaal, dag per dag, werd opnieuw aangevuld.

In eerste instantie met heel nog wat foto's waarbij er bijkomend heel wat werden verduidelijkt als "Vroeger" en "Nu" wat het plaatsen in de geschiedenis nog heel wat verduidelijkt.

Aangevulde zaken (wel telkens doorscrollen tot specifieke datum op deze pagina's):

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2022 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"