Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Het Archief 2015 van www.bunkergordel.be

Een overzicht van reeds oudere nieuwsfeiten van de website. Bent u meer geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes op de website klik dan gewoon op "Home".

Eindejaarswensen voor 2016. (20/12/2016).

Eindejaarswensen Bunkergordel 2016

Voor de geïnteresseerden. Het blijkt soms (en zeker in het jaar 2015) alsof de website minder werd aangevuld dan vroeger. Dit is echter alleen maar schijn.
Alleen zijn er projecten lopende die ontzettend tijdverslindend zijn en niet altijd even groots zichtbaar zijn op de website. Even geduld dus. Dit is nog altijd een uit de hand gelopen soloproject.

Bunker Hollandstellung op de Stoepestraat te Ertvelde (Evergem), zoals was te vrezen, uiteindelijk toch in alle stilte gesloopt. (29/09/2015)

Ondanks het eerdere protest om het bunkertje deel uitmakend van de Hollandstellung op de Stoepestraat te Evergem te bewaren, werd dit op woensdag 23 september 2015 in het geniep, zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven, met de grove middelen gesloopt.

Voor het ganse relaas, zie deze link.

Algemene actualisatie verslag van de 18-daagse veldtocht. (27/09/2015)

Als een uitloper van de tentoonstelling over de meidagen '40 in de regio Wetteren - Gijzenzele op de site van Mariagaard tussen 23 en 30 mei 2015, werd het op de website hierover bestaande verslag serieus aangepast. Bijkomend werd het uitgedund van onlogische passages, aangevuld met eerder nog niet gebruikte en op de website gepubliceerde foto's.

Aangevulde passages:

De onsloopbare bunker te Wommelgem (18/11/2014)

Het verhaal kondigde zich de eerste keer aan op 18 November 2014. Opnieuw was men dus zonder enige officiële aanvraag begonnen een ooit Belgisch telefoniebunkertje, deel uitmakend van de KW-linie, beginnen slopen te Wommelgem. Alleen viel dat slopen sterk tegen omdat het kereltje zich niet zomaar gewonnen gaf voor het zwaar geschut dat men liet oprukken om hem te verwijderen. Het bunkertje genoot net zoals zovele van zijn soortgenoten nog geen enkele bescherming op dat moment. Hieronder het artikel dat toen kon teruggevonden worden in het lokale nieuws van het Nieuwsblad in de regio Wommelgem. Men mag natuurlijk opnieuw niet teveel historische achtergrond verwachten van dergelijks gazetje want het kader waarbinnen ze het bunkertje schetsen klopt natuurlijk weer voor geen meter. Mag het duidelijk zijn, het betreft wel degelijk een Belgisch bunkertje deel uitmakend van de KW-linie (pas gebouwd in het Interbellum in 1939).

Probleemsloping bunker Wommelgem

Lees de ganse polemiek op deze link. (Foto: Het Nieuwsblad)

Aanvulling bij de mogelijks nog bestaande schuilstructuur onder het gemeenteplein te Ledeberg voor de kerk. (15/07/2015)

Het betreft hier zeker geen spookverhaal. Het gemeenteplein te Ledeberg telde een vrij grote publieke schuilplaats waarvan op onderstaande reportage alvast een grondplan en twee foto's te zijn zijn. Van één foto heb ikzelf mijn twijfels of hij bij deze structuur hoort.

Tot op heden is het nog altijd totaal onduidelijk of de schuilstructuur die hier ooit werd gebouwd, nog altijd bestaat.

>> Vermiste schuilstructuur onder Ledeberg Centrum

Wanneer krijgen aannemers en gemeentes toch eens iets meer respect voor het militair erfgoed dat ze bezitten (5/07/2015).

Het blijft een triestige zaak maar je krijgt schrik als aannemers werken moeten uitvoeren in de nabijheid van vaak zelfs opgekuiste bunkertjes. Je zou je toch beginnen schamen als je ziet hoe respectloos door de meeste aannemers met dit type van erfgoed wordt omgegaan.

Lees verder op deze link.

Ook de gemeente Wetteren scoort weer hoge toppen als het gaat over wanbeheer qua omgaan met het door hen gekochte bunkertje A42 (5/07/2015)

Sinds enige weken is aan het bunkertje A42 op de industriezone Neerhonderd te Wetteren een infopaneel opgehangen. Het paneel is ontworpen door mijzelf en bevat, al zeg ik het zelf, fraaie info voor eventuele wandelaars en bezoekers. Dit bunkertje is echter in 1998 door de gemeente Wetteren aangekocht aan gunstige voorwaarden op voorwaarde dat ze er een museumpje zouden van maken.

Lees verder op deze link.

Algemene update van alle bunkerfiches. (4/07/2015)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de steunliniebunkers (D-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkers:

 • Steunliniebunkers (D-bunkers):
 • Reportage over de voorlopig laatste sloop van een bunkertje van Bruggenhoofd Gent (Bunkertje D11 in 2011)
  • Misschien moet geactulaliseerde fiche van bunkertje D11 met een gedetailleerde slopingreportage uit 2011 te Schelderode de mensen in Evergem nog eens proberen wakker schudden en vragen toch nog eens na te denken mochten ze nog spelen met het idee het bunkertje in Ertvelde toch maar te slopen...
 • Reportage over het oprichten van het museumbunkertje D14 te Munte.
  • D14 is het bunkertje dat in 2011 via een subsidieprocedure door de gemeente Merelbeke werd ingericht als een mini-museumpje voor deze bunkerlinie. Hierbij werd het deels in een staat hersteld dat het een goed beeld geeft van hoe een dergelijk bunkertje er ongeveer moet hebben uitgezien in de meidagen '40. De ganse evolutie vanaf begin tot eind is binnen deze fiche opgenomen samen met de pro's en contra's tegen een dergelijk project. Dat het eindresultaat er mag zijn maar dat de gevolgde werkwijzes eveneens zeker op sommige gebieden voor verbetering vatbaar zijn, mag eveneens blijken uit deze zeer uitgebreide fiche en reportage.
 • De Renovatie en opwaardering van het mysterieuse bunkertje D22 in het spoorwegviaduct te Kwatrecht
  • Sinds januari 2014 ben ik begonnen het bunkertje D22 in het spoorwegviaduct te Kwatrecht vrij te maken en omwille van zijn goede staat, zoveel mogelijk opnieuw het uitzicht van vroeger terug te bezorgen zonder originele zaken hiervoor te beschadigen. Alle ontbrekende zaken zijn nagemaakt of bijgemaakt en zeker niet weggehaald uit andere bunkers.
 • Het door de Sigmawerken bedreigde bunkertje D23
  • Al sinds 2010 loopt er een polemiek over dit bunkertje naast de Schelde te Kwatrecht. Ook dit bunkertje wordt bedreigd met sloop voor de aanleg van een toeristisch fietspad. Tot op heden is er nog altijd geen 100% zekerheid wat het lot van dit bunkertje zal worden ondanks het vele protest.

Waarom de website nu ondertussen al bijna 2 maand stilligt... (2/05/2015)

Lees verder op deze link.

Geleidelijke aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (13/03/2015)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. In eerste instantie gebeurt deze aanvulling voor Bouwproject A.

Bunkerfiches die op deze manier werden aangevuld: A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, Av13, Av14, Av15, Av16, B42, B43, B44, B45, B46, D19, D20, D21, D23, S5, S6, S8

Opnieuw verontrustende berichten over een bedreigde structuur op Maldegem. (13/03/2015)

Vandaag ontving ik opnieuw het verontrustende bericht dat opnieuw een structuur van de Hollandstellung bedreigd zou worden door sloop. Hopelijk is het maar een kwakkel en gaat de sloop niet door maar het zou over een grote betonnen manschapsbunker gaan gebouwd op de Strobrugge te Maldegem. Er werden ondertussen inlichtingen ingewonnen bij de gemeente Maldegem maar voorlopig werd nog niets bevestigd of ontkent. Alle bijkomende informatie blijft dan ook meer dan welkom op info@bunkergordel.be

Hier alvast de link naar dezelfde structuur zoals terug te vinden op de website van de Dienst Erfgoed want in dit geval gaat het wel degelijk over een reeds opgenomen structuur en niet zoals een vergeten gevalletje zoals op de Stoepestraat te Ertvelde.

De bunker is ondertussen ook opgenomen in mijn eigen inventarisatie van de Hollandstellung op grondgebied Maldegem en maakt deel uit van het gedeelte daar aangelegd door de Duitse Marine. Hij staat er genummerd als de structuur Ma M 13.

Jammer genoeg ontving ik van de gemeente Maldegem nog niet het minste antwoord op de gestelde vragen. Wel is er een positieve noot. Aan het respectievelijke perceel hangt inderdaad een aanvraag uit voor het bouwen van 2 halfopen woningen. Deze zouden echter gebouwd worden bovenop de bestaande bunker die bewaard zou worden onder de nieuwbouw. In elk geval eens een positieve manier om dergelijke erfgoed te bewaren, waarvoor dank.

Zoektocht ontbrekende bunkers Hollandstellung op grondgebied Evergem (19/02/2015)

Op 14 en 15 februari 2015, heb ik zelf maar beslist op basis van de ondertussen gekende info, de bunkertjes op Evergem bij elkaar te gaan zoeken en daaraan gekoppeld tot een zo volledig mogelijk telling te proberen komen. Voorlopig staat de teller op 36 teruggevonden exemplaren terwijl de beschermingsprocedure 34 bunkers op dit grondgebied zou tellen (waarvan er ondertussen wel een exemplaar illegaal is gesloopt op Kluizen in 2013), dewelke in mijn telling niet meer is meegeteld.

Lees meer op deze link.

Zoektocht naar vergelijkbare moeren (buitenkategorie) (31/01/2015)

Het is ondertussen vrij kalm op de website omdat ik opnieuw iets meer veldwerk aan het doen ben. Vandaar de huidige windstilte.

Er loopt ondertussen al vrij lang een project om via het bunkertje van de viaduct te Kwatrecht een goed beeld te kunnen geven van hoe zo een bunker er tijdens de oorlogsactiviteiten van mei 1940 moet hebben uitgezien. Hiervoor werd onder andere ondertussen de plaat die tussen de draadstang en het chardome lag alsook een volledige Maximmitrailleur nagemaakt.

Lees verder op deze link.

Duitse WO II schuilgangen onder het Gentse Belfort. (15/01/2015)

Centraal in centrum Gent, meer bepaald onder het Gentse Belfort en het Sint Baafsplein, steken nog altijd een aantal oude Duitse WO II gangenstelsels.

>> Duitse WO II gangen onder het Gentse Belfort en het Sint Baafsplein.

Algemene update van de linkpagina van www.bunkergordel.be. (9/01/2015)

Het was opnieuw reeds van eind 2013 geleden.

 • De bestaande linkpagina is opnieuw uitgekuist van niet meer werkende links.
 • Geleidelijk aan worden opnieuw heel wat interessante links naar vaak kleinere en grotere thema's toegevoegd.

Veel leesplezier ermee.

>> Linkpagina www.bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2014 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"