Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Het Archief 2016 van www.bunkergordel.be

Een overzicht van reeds oudere nieuwsfeiten van de website. Bent u meer geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes op de website klik dan gewoon op "Archief 2017".

Eindejaarswensen vanwege www.bunkergordel.be voor een voorspoedig 2017. (22/12/2016)

Bij deze had ik jullie toch ook graag onderstaande positieve wending in een
mogelijke bescherming van de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent meegedeeld.

De dienst erfgoed heeft via een artikel op hun website een eerste keer officieel melding gemaakt van het bestaan van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent - Tête de Pont de Gand als geheel.
www.inventaris.onroerenderfgoed.be

Hierdoor kunnen aannemers en gemeentes in elk geval niet meer doen of ze geen weet hebben van het bestaan van de bunkers van deze linie. Op die wijze zouden ondoordachte slopingen als deze van het bunkertje E3 te Eke in de toekomst
vermeden kunnen worden. Dit bunkertje werd in het geniep (ondertussen eind 2015) gesloopt en de sloping werd maar enkele maanden geleden per toeval ontdekt. Bruggenhoofd Gent was tot dan 4 jaar slopingsvrij terwijl de slopingen voor 2011 doorgingen aan een tempo van 1 a 2 per jaar. Een chronologisch overzicht van wat allemaal reeds verdwenen is op deze linie, vindt u terug op deze link.

Door de vermelding van dat artikel op de website van de dienst erfgoed verliest de bunkerlinie toch meteen zijn huidige vogelvrije karakter waarachter men zich al te graag verstopt, goed wetende dat de bunkertjes er zijn maar geen echte bescherming genieten op dit moment.

Hopelijk volgt binnenkort in een tweede fase dan geleidelijk aan de meer gedetailleerdere bescherming van wat van de linie nog bestaat. Gemeentebesturen zouden dan ook in de komende jaren, wetende dat er bescherming van de linie
aankomt, iets doordachter te werk moeten gaan bij nieuwe slopingsaanvragen. Ze zouden deze kunnen weigeren indien niet eerst alle mogelijkheden voor integratie in voorziene projecten zijn overwogen of bekeken.

Als dan als sluitstuk ook de dienst erfgoed die toekomstige bescherming nog eens eerst zou toespitsen op de op dat moment meest bedreigde bunkertjes,  zou dat een zeer goede wending in het verdere bestaan van wat ons nog rest van de
bunkergordel Bruggenhoofd Gent betekenen.

Hierbij alvast de lijst van de meest bedreigde bunkertjes met daarbij ook de mate aangeduid waarin ze op het moment bedreigd zijn.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Eindelijk een eerste vorm van bescherming van de bunkers van Bruggenhoofd Gent. (21/12/2016)

Eindelijk is het zover. De dienst erfgoed heeft via een artikel op hun website een eerste keer officieel melding gemaakt van het bestaan van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent.

Hierdoor kunnen aannemers en gemeentes in elk geval niet meer doen of ze geen weet hebben van het bestaan van de bunkers van deze linie.

Men kan het gaan beschouwen als een eerste vorm van bescherming van de bunkers van Bruggenhoofd Gent en het is toch al beperkt beter dan het huidige vogelvrije karakter waarbij men zich al te graag verstopt, goed wetende dat ze er zijn, achter het zo gezegd niet afweten van hun bestaan.

Hopelijk volgt binnenkort dan de geleidelijke de meer gedetailleerdere bescherming van wat van de linie nog bestaat met hopelijk de meest bedreigde gevalletjes eerst.

>> www.inventaris.onroerenderfgoed.be

Een Duitse radarpost te Wortegem-Petegem. De site Goldammer, ooit onderdeel van de Duitse WO II Atlantic Wall (4/12/2016)

Goldammer, WO II Duite radarsite, Atlantic Wall, Wortegem Petegem

De oude WO II site ter hoogte van de Knok te Wortegem-Petegem maakte origineel deel uit van de Duitse Atlantic Wall.

Er is niet heel veel meer van terug te vinden op een enkel bakstenen gebouw en twee sokkels van radars na.

Toch blijft het een site die zeker nog zijn laatste geheimen niet prijs heeft gegegeven.

>> Overzicht van de nog op de site vastgestelde structuren:

Een vervolg om proberen duidelijk te maken dat er ondertussen al teveel bunkertjes dienden te wijken aan bruggenhoofd Gent, de lijst met de meest bedreigde bunkertjes aan TPG per gemeente. (25/11/2016)

In de hoop dat gemeentes zich dan niet meer gaan wegsteken uit pretenderen niet af te weten van het bestaan van bepaalde bunkers, hierbij de lijst per gemeente van bunkers die wel enige risico op sloop met zich meedragen omwile van hun huidige locatie.

>> Het volledige overzicht per gemeente van meest bedreigde bunkertjes aan TPG.

Deze lijst bevat 65 van de 182 nog bestaande bunkertjes. Hiervan worden er 18 bestempeld als "Risico hoog" dat ze vroeg of laat wel eens gesloopt zullen worden. Daarnaast zijn er nog eens 17 bunkers bestempeld als "matig risico". Hiermee bedoel ik dat ze niet alle parameters mee hebben om zeker te zijn van hun behoud. Dit kan ook slaan op eigenaars die ze niet goed gezind zijn, waardoor sloping altijd een risico blijft, zelfs in minder risicovolle omgevingen. Voor de overige 35 mee vermelde exemplaren is in de huidige situatie, ondanks dat ze op risico locaties staan, hun sloopkans op het moment vrij "Nihil" tot onbestaande. Ze werden meestal gewoon opgenomen omdat ze op privéterrein staan, meestal bij woningen. Als je dus letterlijk zou klasseren volgens hoogdringendheid, kan je Bruggenhoofd Gent redden van toekomstige slopingen door amper 35 van de 182 nog bestaande bunkers officieel te gaan beschermen.

Om het nu toch eens duidelijk te maken dat er ondertussen al teveel bunkertjes dienden te wijken aan bruggenhoofd Gent. (21/11/2016)

Een zo goed als mogelijk samengestelde lijst van ondertussen verdwenen bunkers op Bruggenhoofd Gent. Laat ons hopen dat de recent gesloopte bunker E3 nu eindelijk eens het laatste slachtoffer mag zijn van deze totale desinteresse in dit type van erfgoed.

 

Laat in de toekomst het gezond verstand het eens winnen van de eeuwige weg van het grote geld.

>> Het volledige overzicht van de ondertussen 46 verdwenen bunkers van Bruggenhoofd Gent.

Wordt heel binnenkort vervolgd met een lijst van de meest bedreigde, nog bestaande bunkers van TPG.

Heeft men nu eindelijk (officieel) door dat er met het Fort Saint Philippe in de Antwerpse haven (vlak tegen de Schelde) iets serieus niet in de haak zit en er meer dan een dringende sanering zich opdringt? (20/11/2016)

Op 19/11/2016 werd uit het niets plots nog eens aan de alarmbel getrokken over het Fort Saint Philippe in de Antwerpse haven. Er was namelijk een artikeltje verschenen in de "gazet van Antwerpen" over de olievervuiling die in dit fort aanwezig is.

Meer details op deze link.

Na meer dan 5 jaar Slopingsvrij te zijn geweest aan Bruggenhoofd Gent, worden we te Eke weer voor een voldongen feit geplaatst. In alle stilte, werd het bunkertje E3 gesloopt. (13/11/2016)

Ik kreeg hier zonet een mail binnen waarin men mij meldde te vrezen dat er vrij recent op grondgebied Eke-Nazareth opnieuw een bunkertje van Bruggenhoofd Gent zou gesloopt zijn.Er zijn er dus voortaan jammer genoeg nog maar 182 meer over van de originele 228.

Het betrof het bunkertje E3 - Eke 3 - deeluitmakend van Steunpunt Eke. Dit stond op de rand van de nieuwe verkavelingen ter hoogte van de Biesten achter een oude hoeve tussen Zandstraat en de nieuwe weg Kouter (wat is in een naam…). Een vrij gedetailleerde beschrijving van dit bunkertje op www.bunkergordel.be/9-E03%20bunkerfiche.htm

De rest van de polemiek op deze link.

Uitnodiging op de 8e Editie van "Betonnen getuigen, stille getuigen" te Munte op 11 November 2016 met bijhorende korte bunkerwandeling (5-tal kilometer) (3/11/2016)

Ik denk ondertussen de gids te te kennen. Iedereen "gratis" welkom.

Geleidelijke aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (8/11/2016) (Aangevuld)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. In eerste instantie gebeurt deze aanvulling voor

Bouwproject A. (Beperkte correcties over de types van luiken)

Bunkerfiches die op deze manier nog eens beperkt werden aangevuld: A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, Av13, Av15, Av16, B45, B46, D19, D21, D23, S5, S6, S8

Bouwproject B. (Beperkte correcties over de types van luiken)

Bunkerfiches die werden aangevuld: A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C5, C6, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10.

Bouwproject C. (Aangevuld)

Bunkerfiches die werden aangevuld: A1, A2, A3, A4, A5, A6, As1, As2, As3, As4, As5, As6, As7, B1, B2, B5, B6, B7, B16, C1, C2, C3, C4, D1, D2 (Allen aangevuld)

Algemene update van alle bunkerfiches. (31/10/2016). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Bij deze is de algemene update van de bunkers op het weerstandsnest Muntekouter (Mu-bunkers) volledig. Voor deze bunkertjes zijn de aanvullingen vrij uitgebreid te noemen.

Mu1, Mu2, Mu3, Mu4, Mu5, Mu6, Mu7, Mu8, Mu9, Mu10, Mu11, Mu12, Mu13, Mu14, Mu15, Mu16, Mu17, Mu18, Mu19, Mu20, Mu21, Mu22, Mu23, Mu24 (Eindelijk de exacte locatie), Mu25 (Aangevuld)

Eindelijk een uitspraak in het dossier van de in 2013 illegaal gesloopte bunker van de Hollandstelling te Kluizen (20/09/2016)

Artikel zoals op 20/09/2016 te lezen op www.standaard.be. (Bron: Belga)

Boete voor slopen oorlogsbunker

3 foto's van het betreffende bunkertje. De eerste is van het nog intacte bunkertje. De overige 2 foto's zijn van de eigenlijke sloop in 2013. Hij stond juist achter het sas te Kluizen en werd al geruime tijd doelbewust uit het beeld onttrokken door een hoge haag en struiken. (beide foto's: www.bunkerindetuin.wordpress.com)

Een man die een oorlogsbunker uit de Eerste Wereldoorlog in het Oost-Vlaamse Evergem afbrak zonder vergunning, is veroordeeld tot een geldboete van 3.000 euro. Omdat de bunker moeilijk heropgebouwd kan worden, moet de man 18.000 euro storten op de rekening van het herstelfonds.

Rest van de polemiek op deze link.

Update van de info terug te vinden over de Duitse WO II bunker op de site van het hospitaal Maria Middelares te Gent. (23/08/2016).

Op de terreinen van het hospitaal Maria Middelares te Gent (ter hoogte van de kruising van de R4 en de Kortrijksesteenweg te Sint Denijs Westrem), ligt nog altijd 1 van ooit 3 bij het vliegveld van Sint Denijs Westrem horende Duitse WO II bunkers. Meer info op deze link:

>> Duitse LS-bunker.

Algemene update van de toestand van het Belgische leger ten tijde van mei 1940. (21/08/2016)

Er werd nog eens een vrij uitgebreide update gehouden van wat op de website terug te vinden is over de toestand van het Belgisch leger anno mei 1940. Er werd opnieuw heel wat interessant fotomateriaal toegevoegd en er werd nogmaals bijkomend geprobeerd de opbouw van het Belgische leger in die tijd iets te verduidelijken.

Houdt er rekening mee dat dit zeker ook niet mijn dada is en er allicht ondanks het vele uitpluis- en zoekwerk nog wel fouten zullen blijven inzitten. Aarzel dan ook niet als u er fouten in vindt, dit door te geven zodat we toch tot een vrij correct document zouden moeten kunnen komen. Het is altijd eenvoudig te zagen over het publiceren van niet 100% correcte informatie maar de auteur is in het algemeen meer gesteld bij een aanvulling of correctie op gemaakte fouten. Op die manier wordt het document voor de lezers ook steeds historisch correcter.

Daarnaast zijn er ook toch wel aanzienlijke aanvullingen bij onderstaande wapens opstelbaar in de bunkers van TPG:

Veel leesgenot...

Werden een aantal bunkertjes op grondgebied Kwatrecht - Melle bijkomend op metalen damplanken gebouwd (afwijkend met bouwplannen). (15/08/2016)

Ondanks dat hier op de originele bouwplannen niets van terug te vinden is, zouden toch nog een aantal bunkers bijkomend onder hun funderingen nog metalen damplanken bevatten omdat men vreesde voor verzakkingen met hun directe ligging naast spoorlijnen. Dit was het geval voor de bunkertjes B42, B43, (merkwaardig genoeg niet voor B44), D19, S5 en S6.

Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (9/08/2016)

De bestaande verhalen werden ondertussen verfijnd en ontdaan van minder historisch geloofwaardie passages. Daarbij werd alles nog eens ruim voorzien van fotomateriaal. Hierbij werd ook weer gepoogd dit fotomateriaal zoveel mogelijk te plaatsen in het heden wat het geheel toch ook opnieuw veel interessanter maakt om te lezen.

Er zijn nog bijkomende versies en aanvullingen van dit verhaal in mijn bezit die zeker in de nabije toekomst nog zullen worden gebruikt om dit artikel nog aan te vullen. Identiek zijn er nog heel wat bruikbare foto's in mijn bezit maar deze zijn op het moment nog niet gedetailleerd genoeg te plaatsen qua locatie. Deze worden in de nabije toekomst in de mate van het mogelijke nog wat verder onderzocht alvorens reeds te publiceren.

Actueel werd het verhaal aangevuld met informatie uit het boek: "De Eerste Wereldoorlog op grondgebied Quatrecht - Rolande Van Heden".

In elk geval bij deze reeds veel leesgenot. Het wordt in elk geval nog vervolgd.

>> Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof te Melle. De strijd om Melle - Kwatrecht in 1914.

Werden aan de bunkers van TPG toch nog bijkomend aanpassingen gedaan voor een alternatieve opstelling van de Browning FM30 mitrailleur op de chardome-plaat (systeem Squifflet) (16/07/2016)

Er zijn in de Moskou-archieven documenten terug te vinden die melden dat er mogelijks nog bijkomende aanpassingen zouden zijn gedaan in de bunkers van TPG om de Browning FM30 mitrailleur te kunnen opstellen op een 2e nog alternatievere wijze. Dit zou dan voor Bruggenhoofd Gent een tweede opstellingswijze zijn voor dat wapen. Meer info en documentatie op onderstaande link.

>> Alternatieve opstellingswijze Browning FM30 mitrailleur (mogelijks ook aan TPG)

Beperkte aanvulling van de info over de bouwfirma's die ooit meewerkten aan de bouw van Bruggenhoofd Gent. (9/07/2016)

Het is zeker geen sinecure bijkomende info terug te vinden van de bouwfirma's die ooit instonden voor de bouw van de bunkers van bruggenhoofd Gent. Toch werd er recent beperkt hier en daar wat bijkomende info gevonden en verwerkt over deze firma's. Hier alvast wat voorlopig kon aangevuld worden:

een overzicht van de originele bouwprojecten.

Algemene update linkpagina www.bunkergordel.be (3/07/2016)

Voila, bij deze is er een volledige update gebeurd van de linkpagina van deze website. Voor de geïnteresseerden gegarandeerd opnieuw massa's nieuwe links naar onderwerpen in het algemeen ook al besproken worden op deze website zelf (en mogelijks ook reeds als bronnen hiervoor zijn gebruikt).

Er zijn bij deze updat alleen al 132 nieuwe links toegevoegd... Veel leesplezier.

>> Linkpagina www.bunkergordel.be

Aktie om graf van gesneuvelde "Theophiel Lippens", gesneuveld op 8 November 1918, wat in ere te herstellen. (18/06/2016)

Er was vorige weken wat polemiek ontstaan omtrent een graf van de gesneuvelde Belgische WO I soldaat Theophiel Lippens. Deze sneuvelde als Belgisch soldaat nog te Evergem - Langerbrugge, amper 3 dagen voor de wapenstilstand zou uitgeroepen worden op 11 November 1918.

Lees hier het verhaal van de ganse opruiming van het graf.

Opnieuw militair erfgoed GESLOOPT te Bredene (10/05/2016)

Zonet het mailtje ontvangen dat op de Polderstraat 161 te Bredene opnieuw nog maar eens sloopkranen gereed staan om een aantal nog aanwezige gebouwen en in dit geval 2 bijhorende publieke WO II schuilbunkertjes voor de zoveelste appartementsblok tegen de vlakte te gooien. Als ik bijkomend zie waar deze structuurtjes staan op het respectievelijke terrein, kan ik mij er toch opnieuw niet van ontdoen dat er toch wel mogelijkheden zijn (zeker het ene structuurtje op de hoek van het terrein - 2 bovenste foto's) te vrijwaren en te behouden binnen het voorziene project.

Op deze link vind je trouwens info over de beslissing tot sloop van de gemeenteraad reeds daterend uit 2015 en toen zonder problemen goedgekeurd. Jammer dus dat dit bericht ons nu pas bereikt als de sloopkranen net beginnen aan te komen.

Lees de rest van het artikel op deze link.

Merkwaardig huis met verborgen ruimtes te Wetteren in de Moerstraat (30/04/2016)

In Wetteren op de Moerstraat nr 9 staat een woning met enkele toch wel zeer merkwaardige verborgen ruimtes. Er is zeer beperkt wat info over geweten maar verdere info is zeker welkom.

>> Huis met verborgen ruimtes

Amerikaanse B17 bommenwerper maakt een crashlanding op Vantegem - Kwatrecht (28/04/2016)

Op 19 september 1944 maakte een Amerikaanse B17 bommenwerper een noodlanding in de velden van Vantegem Kwatrecht. Het sterk aangevulde verhaal op deze link.

>> Crashlanding van B17 te Kwatrecht.

Bijkomende info bij enkele foto's van een bom die op 13 april 1942 viel op de Moerstraat te Wetteren. (25/04/2016)

>> Schuilkeldertje of ijskelder op Berg Wetteren

www.bunkergordel.be en bijhorende copyright. (15/04/2016)

Hoe ik als webmaster om ga met copyright staat vrij gedetailleerd te lezen op de pagina "copyright" op deze website. Ik wil dan ook nog eens via deze melden dat ik als webmaster zeker niet de moeilijkste ben om materiaal dat op de website staat of wordt gebruikt, ter beschikking te stellen.

Wel blijf je dan niet snappen waarom bepaalde instanties, jammer genoeg vaak vrij direct betrokken organisaties waar je het zeker niet zou van verwachten, het toch blijven vertikken de minste vorm van respect op te brengen voor personen die al jaren met de materie van deze bunkerlijn bezig zijn en het pertinent blijven vertikken enige correcte bronvermelding in ruil te geven bij hun artikels. De eer van slechtste leerling gaat in dat geval alvast uit naar de gemeente Oosterzele en nog meer specifiek deelgemeente Gijzenzele in de vorm van "het Genootschap van de Kerkuil".

Waarom het al jaren tussen www.bunkergordel.be en dit vennootschap niet goed botert, wordt allicht vrij duidelijk als u eens nader onderstaande pagina's doorneemt:

Recent mocht ik vaststellen dat op hun eigenste website van het Gijzels vennootschap opnieuw bunkerfiches aan het verschijnen zijn met opnieuw zware doorslagen van wat op deze website is te vinden. Daarnaast ben ik nog meer storend op een aantal met tekst gespijsde wandelingen terechtgekomen op de website Route You. Hier is de doorslag van de website meer dan schandalig. Opnieuw geen enkele bronvermelding.

Omdat het allicht niet zo eenvoudig is deze teksten te laten aanpassen vind ik het dan nog meer storend dat ze ondanks de massale plagiaat dan nog onzin en historische fouten blijven verspreiden en opstapelen. Daarom op deze link correcties bij de fouten die er te vinden zijn in de respectievelijke teksten.

>> Correcies op aanwezige bunkerwandeling, De Halve Maanroute.

Hoever draagt uw privacy als het gaat over erfgoed in uw tuin (28/03/2016)

Bij het verderzetten van mijn zoektocht naar de bunkertjes van de Hollandstellung, toch nog een frustratie bij opgelopen vandaag. In Ertvelde kreeg ik nog eens een NJET om een bunkertje in de achtertuin van een woning te mogen fotograferen. De bunker is ondertussen 100 jaar oud, de eigenaars schat ik rond de 40...

Ik heb geen problemen met Privacy maar weet dat privacy volgens mij stopt waar u het nodig acht andere het verwerven van kennis te verhinderen door pertinent te weigeren het op uw domein aanwezige erfgoed te laten prospecteren. Het is niet omdat dat erfgoed u niet interesseert dat het ook mij niet MAG interesseren.

(Foto: Google Streetvieuw, bunker links achteraan domein, volledig onder de klimop...)

Lees de rest van de discussie op deze link.

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (05/03/2016)

Dringend uw steun gevraagd binnen een actie de gemeente Deinze wakker te schudden voor het opnieuw eens te laat is.

Deze namiddag 3 maart 2016 werd ik gecontacteerd in verband met een zich aanbiedende nieuwe sloop aan Bruggenhoofd Gent. Het betreft het bunkertje A1 te Astene. Het bunkertje zou dienen te wijken voor de bouw van het project 'Senioren onder de toren' van het OCMW te Deinze. Wel zou tot op heden volgens OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V) de beslissing of de bunker al dan niet mag gesloopt worden, nog niet genomen zijn.

Lees hier de rest van de ganse polemiek.

Beschrijving van het Duitse leger voor de meidagen '40 (21/02/2016)

Om zich een goed beeld te kunnen vormen van wat zich hier in de meidagen heeft afgespeeld, lijkt het mij toch van belang de lezers vrij correct beeld te kunnen bezorgen van wat het Duitse leger in mei 1940 voorstelde, welke wapens het standaard gebruikte,...

De beschrijving van het Duitse leger anno mei 1940 werd vrij drastisch aangevuld en gecorrigeerd.

>> Het Duitse leger anno mei 1940.

Algemene update van alle bunkerfiches. (7/01/2016)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de bunkers op het steunpunt Eke (E-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkerfiches:

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2015 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"