Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Het Archief 2017 van www.bunkergordel.be

Een overzicht van reeds oudere nieuws feiten van de website. Bent u meer geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes op de website klik dan gewoon op "Home".

Update van reeds bestaande reportage over een publiek schuilstructuurtje terug te vinden in de Vaderlandstraat nr 5 te Gent. (25/12/2017) (Aangevuld)

In de achtertuin van de woning ter hoogte van de Vaderlandstraat nr 5 te Gent is nog altijd een zeer merkwaardig klein publiek schuilstructuurtje te vinden.

Deze reportage werd eens volledig geupdate en voorzien van kleurenfoto's uit 2010.

>> Schuilstructuurtje Vaderlandstraat nr 5 te Gent

Eindejaarswensen vanwege www.bunkergordel.be voor een voorspoedig 2018. (25/12/2016) (Nieuw)

Voorliniebunkertje A42 op Industriezone Neerhonderd te Kwatrecht, November 2016.

Algemene update linkpagina www.bunkergordel.be (22/12/2017) (Aanvullen nieuwe links)

Voila, bij deze is er nog eens een update geweest van de linkpagina van deze website. De vorige was ondertussen al opnieuw ongeveer anderhalf jaar geleden.

Jammer genoeg moet een mens vaststellen dat er toch geleidelijk aan heel wat "uiterst interessante" websites opnieuw zijn verdwenen. Het was dan ook hoog tijd om de lijst nog eens correct te zetten.

Er werden ondanks de vele verdwenen sites, toch ook opnieuw heel wat nieuwe links toegevoegd, zeker genoeg om enkele uurtjes leesplezier toe te voegen.

>> Linkpagina www.bunkergordel.be

Laatste antwoord en wederwoord over het zoveelste teveel gesloopte 3e bunkertje van de Sudabschnitt te Puurs (15/12/2017) (Nieuw)

Wat reeds voorafging:

Er werd al heel wat eerder een aangetekend schrijven naar Burgemeester en Schepenen te Puurs verstuurd op 19 september 2017. De hoofdvraag was toen een degelijke reden te verkrijgen waarom men toch besliste een eerder negatief advies (ook voor dat 3e bunkertje dat ondertussen werd gesloopt), naast zich neer te leggen. Na meerdere herhaalde vragen per mail verkreeg ik uiteindelijk deze avond 15 december 2017 een antwoord van Mr de Burgemeester van Puurs.

>> Lees verder op deze link.

Uw hulp gevraagd voor een komende prospectie van de Sudabschnitt (9/12/2017) (Sterk aangevuld)

Om te vermijden dat nog meer bunkertjes van de Sudabschnitt het lot van bovenstaand bunkertje zouden ondergaan (ondoordacht gesloopt worden), een dringende oproep om hulp te bieden bij het zoeken naar alle locaties van nog bestaande bunkertjes van deze linie gelegen tussen de noordwestkant van het Fort van Bornem tot de wijk Blaasveld aan de overzijde van het kanaal van Willebroek.

>> Op deze link alvast alle voorlopig gekende locaties alsook zones waar er alvast ooit zouden moeten gestaan hebben.

Mail mij gerust op info@bunkergordel.be wanneer u nog niet aangeduide gevalletjes weet zitten. Ook lokaties van gesloopte bunkers zijn meer dan welkom.

Alvast dank aan Mr Jean Rijlant die zijn info over vroeger speurwerk naar deze linie doorgaf en hierdoor de zoektocht wel een groot stuk vooruithelpt. Alle details over kleurencodes die zouden fout zijn, zijn zeker interessant. In het ROOD aangeduid is verondersteld gesloopt. GEEL is nog bestaande of mogelijks nog bestaande.

Algemene update van alle bunkerfiches. (29/11/2017). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Bij deze zouden ook tevens zo goed als alle originele bouwplannen van Bruggenhoofd Gent moeten zijn toegevoegd op enkele nog ook mij ontbrekende detailschetsen en terreininplantingsschetsen na. Blijft het probleem dat het Legermuseum tegenwoordig zeer moeilijk doet om deze schetsen nog vrij te geven tenzij je er schandalige prijzen wilt tegenover leggen. Meer info daarover op deze link.

Vanaf de geupdate fiches van de S-bunkers en deze van het steunpunt Semmerzake, wordt ook ondertussen nog een vrij drastische nieuwe lay-out toegepast die nog zal doorgetrokken worden op alle andere fiches.

Bij deze dan eindelijk het vervolg van de update van de bunkers op het Steunpunt Semmerzake. Dit zijn alvast niet de gemakkelijkste bunkers om terug te vinden op de linie. Voor deze bunkertjes zijn de aanvullingen vrij uitgebreid te noemen.

Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10, Se11, Se12,Se13

Bij deze toch ook de vraag bij courante lezers van de website of buurtbewoners in elk geval melding te maken op info@bunkergordel.be mochten er zich vervaarlijke wijzigingen voordoen in het terrein waar de bunker Se12 opstaat. Dit is zeker op het moment een gevaarlijk bunkertje om ook nu nog te sneuvelen bij een mogelijks aankomende nieuwe verkaveling.

2e Gegidste Bunkerwandeling Kwatrecht-Melle op 3 December 2017 - 1e versie op 11 November (volzet) (Nieuw) (15/10/2017)

Het is ondertussen van 2014 geleden dat ikzelf als webmaster van www.bunkergordel.be nog eens een bunkerwandeling organiseerde en af en toe krijg ik toch de vraag dit nog eens te doen.

Bunkerwandeling 11 November 2017 Kwatrecht

Bij deze werd kort geleden nog eens een bunkerwandeling aangekondigd op Zaterdag 11 November 2017 maar deze zit ondertussen reeds vol.

Daarom zal op Zondag 3 December 2017 nog een tweede versie van deze wandeling worden georganiseerd. Deze zal eveneens starten om 13u30 aan de kerk van Kwatrecht.
Ze zal +/- 8 km lang zijn en ik verwacht opnieuw binnen te zijn rond 17u a 17u30. Mits enige hulp van derden is het parcours zo goed als zeker te doen met kinderwagens.

Daarnaast ben ik al sinds april dit jaar bezig het bunkertje D23 langs de Schelde volledig bereikbaar te maken. In totaal zijn daar ondertussen al een 30 tal dagen aan opruimen ingekropen. Dit kan gaan van ganse namiddagen tot enkele uurtjes op een avond. Dit is het bunkertje D23 op de website:
                http://www.bunkergordel.be/9-D23%20bunkerfiche.htm (actueel tot 2015)

Het bunkertje was in het verleden ook al eens volledig opgeruimd aan de binnenzijde en werd hierbij ontdaan van de meeste begroeiing aan de buitenzijde (in 2010).
Door grote werken aan het MPI te Kwatrecht werd het echter opnieuw zo goed als onbereikbaar en zeker niet meer betreedbaar.
Daarnaast liep het door direct naast de bunker gestockeerde grond opnieuw vol met slijk, modder en water…
Het bunkertje is ondertussen meer dan voorheen totaal opgekuist en vrijgemaakt.

Deze wandeling(en) worden dan ook een soort officiële inhuldiging van dit bunkertje dat ondertussen al een 4 tal jaar in geen enkele wandeling meer zat inbegrepen en nochtans uniek is op de linie (zeer intact).

Om het gat in mijn broekzak wat te dempen, onder andere door de werken aan dit bunkertje,
zou ik 5€ per deelnemer willen vragen. U krijgt hiervoor onderweg een gratis drankje en versnapering aangeboden, inbegrepen in deze prijs.

Gelieve mij op voorhand te laten weten als je zou deelnemen alsook het aantal personen waarmee je zou deelnemen.
Mail mij gerust op info@bunkergordel.be. Ik zal u dan zo snel mogelijk uw mogelijke deelname bevestigen want om praktische redenen lijkt het mij gezondst, het aantal deelnemers toch te beperken tot een 50 tal personen omdat het gidsen anders moeilijk en onpraktisch wordt, zeker als je al eens een structuurtje bezoekt aan de binnenzijde.
Het afhandelen van het inschrijvingsgeld gebeurt allicht het gemakkelijkst cash voor de start.

Indien u nog niet was ingeschreven op de wandeling van 11 November en zeker zou willen deelnemen aan deze van 3 December, zou ik u willen aanraden u toch zo snel mogelijk in te schrijven. Ook deze wandeling zou wel vrij snel kunnen vollopen. Bijkomend zal een derde wandeling in dezelfde reeks er allicht niet direct komen.

Hopelijk allen tot dan…

De Belgische Fortificatie-inspanning tijdens het Interbellum - Simon Stevin Stichting (12/10/2017) (Nieuw)

Binnen de reeds zeer ruime bestaande beschrijving van het ontstaan van de Belgische fortificaties tussen WO I en II, werd een oud document van de Simon Stevin Stichting mee verwerkt. Dit spitste zich vooral toe op hoe uiteindelijk werd gekomen tot het totaalconcept van fortificaties die België kende voor de meidagen '40.

>> De Belgische fortificatiepolitiek voor WO II.

Hoe geldgewin het toch altijd moet winnen van de weinige nog aanwezige restanten van een oude Duitse WO I linie - De Sudabschnitt. (22/09/2017) (Aangevuld)

Het artikel dat u op onderstaande link terugvindt, mag jammer genoeg opnieuw het bewijs zijn dat als er genoeg geld mee gemoeid is, respect voor het militaire erfgoed, ver te zoeke is, ook al is er op een bepaalde plaats nog amper iets van terug te vinden. Daarom zou ik bij deze zeker Mr Koen Van den Heuvel (burgemeester van Puurs) en Mevr. Veerle Ribus (projectverantwoordelijke Igemo) willen bedanken voor te tonen waar ze uiteindelijk voor staan, namelijk het grote geld en alles behalve het bewaren van wat er nog aanwezig is van het militaire erfgoed op hun grondgebied. De laatste 10 jaar hebben ze daar alvast goed hun best gedaan met slopen van dergelijke structuurtjes en zijn er in de direct omgeving van dit nu opnieuw gesloopte exemplaartje zeker nog 3 gesloopt. Ik hoop dan ook bij deze dat hun naam nog lang gekoppeld mag worden aan deze eretitel waar ik met plezier van deze website uit zal aan meewerken om het in stand te houden.

>> Toch opnieuw een bunker gesloopt van de Sudabschitt te Puurs.

De Halvemaanroute te Gijzenzele - een omschreven bunkerwandeling van 8.5 km. (Nieuw)

De Halvemaanroute is een kortere variant van de vroegere Bunkerroute van ongeveer 8.5 km lang. Deze route wordt voortaan ook hier vermeld omdat er toch teveel vragen over gesteld worden in mijn richting.

Opnieuw WO I bunkertje bedreigd door sloop aan de kruising van Dendermondsesteenweg en N16 te Puurs. (18/09/2017) (Aangevuld)

De eerder gemelde bedreigende sloop van mogelijks 3 bunkertjes van de Sudabschnitt te Puurs bevat dan toch 1 bunkertje dat zou gesloopt worden.

Dit betreffen Duitse WO I bunkertjes van de Sudabschnit tussen de Antwerpse Forten in dit geval nog terug te vinden tussen Willebroek en Bornem.

Heel veel zijn er niet meer over, de overgrote massa ging al tegen de grond. Ook vorig jaar werd al eens een koppeltje zonder veel poeha rond te maken gesloopt in dezelfde buurt.

Het door sloop bedreigde manschappenbunkertje te Puurs.

>> Meer gedetailleerde info over het project en de mogelijkheden om het bunkertje tocht te bewaren, op deze link.

Een algemene beschrijving bij de Hollandstellung (20/08/2017) (Nieuw)

Er staat al vrij lang een beperkte beschrijving met wat technische uitleg over de Hollandstellung op de website. Dit was echter ondertussen sterk achterhaald.

De aandacht ging de laatste maanden uit naar het localiseren van de verschillende bunkers en prospecteren ten velde, een opdracht die nu grotendeels is afgewerkt.

Het is dan nu ook zeker tijd om eens een sluitende uitleg te geven over wat nog werd weergevonden en wat is wat dat werd teruggevonden.

Als grote lijnen werd in eerste instantie een basistekst gebruikt over de Hollandstellung zoals opgesteld door de Dienst Erfgoed binnen hun beschermingsproject. Deze werd zeer sterk aangepast naar eigen ideeën en inzichten en zal naar de toekomst zeker nog aangevuld worden met zaken terug te vinden in andere documenten en boeken over hetzelfde of aanverwante thema's. Opmerkingen zijn zeker welkom. Veel leesplezier.

>>> Algemene beschrijving van de Hollandstellung

De Hollandstellung geeft toch nog een vrij onbekend bunkertje prijs op grondgebied Lembeke (8/08/2017) (Nieuw)

Op grondgebied Lembeke kon dus toch nog een vergeten bunkertje teruggevonden worden. Het staat achteraan in de tuin van de woning op de Eikestraat 13 te Lembeke. Respecteer de privacy aub. Er zullen later van alle geprospecteerde en gefotografeerde bunkertjes bunkerfiches op de website geplaatst worden, net zoals dit nu al bestaat van Bruggenhoofd Gent.

>> Inventarisatie van de bunkertjes van de Hollandstellung op grondgebied Lembeke

De Koninklijke Buskruitfabriek van Cooppal te Wetteren. (4/08/2017) (Sterk aangevuld)

In 1778 werd te Wetteren de buskruitfabriek van Cooppal opgericht.

De bestaande teksten werden vrij sterk aangevuld en heel wat historischer juist gezet.

Er werden tevens vrij veel nieuwe (oude) foto's toegevoegd afkomstig uit toch wel zeer moeilijk te vinden oude tijdschriften.

 

>> De Buskruitfabriek van Cooppal te Wetteren.

Beperkte aanvulling van de info over de bouwfirma's die ooit meewerkten aan de bouw van Bruggenhoofd Gent. (22/07/2017) (aangevuld)

Het is zeker geen sinecure bijkomende info terug te vinden van de bouwfirma's die ooit instonden voor de bouw van de bunkers van bruggenhoofd Gent. Toch wordt er af en toe nog wel eens iets nieuws gevonden van deze meestal al niet meer bestaande firma's. Vrij recent werd de info van bouwproject C beperkt aangevuld. Wat ik er bijkomend van te weten kwam is nog altijd zeer beperkt en bijkomende info blijft zeker meer dan welkom.

een overzicht van de originele bouwprojecten.

Geleidelijke aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (22/07/2017) (Aangevuld)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. Nu werden specifiek de fiches aangevuld van bunkers vallende onder bouwproject D:

Bouwproject D.

Bunkerfiches die werden aangevuld: Be1, Be2, Be3, Be4, Be5, Be6, Be7, Be8, Be9, Be10, Be11, Be12, Be13, Be14, Be15, Be16, Be17, Be18, Be19, Be20, Be21, Be22, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, Av10, Av11, Av12, B34, B35, B36, B37, B38, B39, C14, C16, D17, D18 (Allen aangevuld)

Actualiseren bunkerwandeling op grondgebied Semmerzake (24/06/2017) (Aangevuld)

De reeds bestaande bunkerwandeling op het vrij moeilijke terrein van Semmerzake (nochtans nog vrij intact), werd nog eens volledig geactualiseerd.

>> Bunkerwandeling Semmerzake

De publieke schuilkelder op het Merelbekeplein voor het station te Merelbeke. (22/05/2017) (Aangevuld)

Een gedetailleerde reportage over de ondertussen gesloopte publieke schuilstructuur uit WO II op het Merelbekeplein te Gentbrugge.

Allicht bevat deze ook een iets minder rooskleurige kijk en bedenkingen over hoe er overkoepelend alles werd aan gedaan om deze structuur doelbewust gesloopt te krijgen.

De reportage werd aangevuld met enkele bijkomend op Merelbeeks grondgebied gekende publieke WO II schuilplaatsen. De andere locaties waren echter allen kelders van bestaande structuren en windmolens. Dus geen specifiek aangepaste of gebouwde structuren.

>> Publieke schuilstructuur WO II voor het station te Merelbeke.

Krijgt het groot geld toch opnieuw zijn goesting. Eerst veel lawaai maken en als puntje bij paaltje komt vooral de boete niet innen... (16/05/2017) (Nieuw en verontrustend)

Dit handelt over de uitspraak die werd gedaan over de in 2013 nog illegaal gesloopte bunker te Kluizen. Deze bunker van de Hollandstellung werd nog gesloopt terwijl zijn beschermingsprocedure zelfs al lopende was... Kwestie van er toch nog van af te geraken.

Lees wat voorafging op deze link:

Als het onderstaande waar is, is het hek van de dam voor alle nog toekomstige bedreigingen van sloop:

In 2013 werd in Kluizen een bunker van de Hollandstellung illegaal gesloopt. Het protest dat toen vanuit diverse hoeken oprees, resulteerde in een stevige boete voor de dader: 12.000 euro waarvan 9.000 euro effectief. De  dader, Daniel V.  - een Evergemnaar 'van goeden huize' zoals dat heet - poogde vervolgens de schuld in de schoenen te schuiven van de Evergemse ambtenaren en ging in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Onlangs kwam de zaak opnieuw voor. De procureur-generaal kon zich wel vinden in een verminderde herstelvordering, lazen we in de pers.  Zal de sloper er in slagen om alsnog aan de terechte boete te ontkomen ? Zoja, dan zal dat meteen een signaal zijn voor andere erfgoedbarbaren om verder te gaan met de sloop van oude bunkers. Op 8 juni 2017 volgt het arrest.

Verspreid zoveel mogelijk bovenstaande vrij schandalige evolutie naar diensten die er mogelijk toch ook kunnen tegen ingaan. Weet dat als dit doorgaat, er nog erfgoed zal verdwijnen. Als ze weten dat ze met er een beetje geld tegen aan te gooien toch hun goesting kunnen krijgen...

Beschermd Wetteren (13/05/2017) (Nieuw)

Artikel zoals ooit verschenen in gemeentelijk tijdschrift van Wetteren. Ik vond in elk geval dat dit artikel een mooie uitleg gaf over wat het inhoud dat een gebouw of structuur beschermd of geregistreerd is door de Dienst Erfgoed.

>> Lees de rest van dit artikel op deze link.

Aanvulling beschrijving gevechten te Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (6/05/2017)

De bestaande verhalen werden ondertussen verfijnd en ontdaan van minder historisch geloofwaardie passages. Daarbij werd alles nog eens ruim voorzien van fotomateriaal. Hierbij werd ook weer gepoogd dit fotomateriaal zoveel mogelijk te plaatsen in het heden wat het geheel toch ook opnieuw veel interessanter maakt om te lezen.

Er zijn nog bijkomende versies en aanvullingen van dit verhaal in mijn bezit die zeker in de nabije toekomst nog zullen worden gebruikt om dit artikel nog aan te vullen. Identiek zijn er nog heel wat bruikbare foto's in mijn bezit maar deze zijn op het moment nog niet gedetailleerd genoeg te plaatsen qua locatie. Deze worden in de nabije toekomst in de mate van het mogelijke nog wat verder onderzocht alvorens reeds te publiceren.

Actueel werd het verhaal aangevuld met informatie uit het boek: "Ik zal ze heel mijn leven horen roepen - Paul Neirinck - 2014".

In elk geval bij deze reeds veel leesgenot. Het wordt in elk geval nog vervolgd.

>> Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof te Melle. De strijd om Melle - Kwatrecht in 1914.

Aanvulling van de aanloop naar Mei 1940 en de 18-daagse veldtocht. (21/04/2017) (Aangevuld)

Er is op het moment opnieuw een algemene herziening lopende van het strijdverslag van de 18-daagse veldtocht. Dit gebeurt op basis van onderstaande documenten:

  • Boek Melle 1914-1918, 1940-1944 - Georges Van Oostende

Ook werd de reportage aangevuld met nieuwe foto's van het Duitse en Belgische (Nieuw) leger, passend bij de reeds bestaande verhalen.

Reeds aangepast:

Beperkte aanvulling van de beschrijving van het Duitse leger ten tijde van de meidagen '40 - "Die Maschinenpistole 40 - Beschreibung und handhabung". (25/03/2017) (Aangevuld)

Beperkte aanvulling bij de beschrijving van de Duitse MP40-handmitrailleur op basis van de originele handleiding van dit wapen.

>> Beschrijving Duitse leger

Algemene update van alle bunkerfiches. (21/03/2017). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Vanaf deze fiches wordt ook een nieuwe lay-out toegepast die geleidelijk aan op alle fiches zal toegepast worden.

Bij deze is de algemene update van de 3 S-bunkers op de linie. S-bunkers waren bunkers op de directe toegangswegen naar Gent. Voor deze bunkertjes zijn de aanvullingen vrij uitgebreid te noemen.

S5, S6, S8 (Aangevuld)

S5
S6
S5

Het hoeven niet altijd berichten zijn over nieuwe slopingen. In Utrecht worden op het moment 3 kazematten wegens grote waterwerken 150 meter verplaatst (26/02/2017) (Nieuw)

>> Het verplaatsen van 3 kazematten van de Hollandse Waterlinie door de Rijkswaterstaat in Utrecht.

Bij deze werden alle oude reportages die ooit op de indexpagina stonden eens gebundeld en gerangschikt. (25/02/2017) (Nieuw)

De Indexpagina (ook deze uit het verleden) werden eens opgekuist en mooier gerangschikt. Alle specifieke organisaties en protestacties met medewerking van de website alsook discussies uit het verleden werden hierbij eens degelijk gebundeld onder het bestaande tabblad "Media-aandacht", ook in de linker keuzekolom terug te vinden.

Hierdoor zijn soms reeds langer aanslepende discussiepunten ook eens mooi gerangschikt voor dat thema op 1 tabblad waarbij u vroeger soms meerdere oude indexpagina's diende af te lopen om de ganse polemiek nog eens gebundeld te kunnen volgen of lezen.

Beperkte uitbreiding van de uitleg bij de Oreillons van de bunkers (23/01/2017) (Aangevuld)

Enige uitleg bij de verschillende types van Oreillons die men kan terugvinden aan Bruggenhoofd Gent.

>> De oreillons van Bruggenhoofd Gent.

 

 

 

De bevrijding van de regio Wetteren. (22/01/2017) (Sterk aangevuld)

Het was al enige tijd geleden dat dit bestaande artikel nog was aangevuld. Bijkomend had er mij ook al vrij veel bijkomend materiaal bereikt zodat het zeker hoog tijd werd het bestaande artikel nog eens uit te breiden.

Er werden opnieuw verschillende nog niet gebruikte verhalen toegevoegd waardoor het geheel opnieuw alleen maar vollediger wordt.

>> De bevrijding in de regio Wetteren.

Aanvulling inventarisatie Duitse WO I bunkerlinie - De Hollandstellung (7/01/2016) (Aangevuld)

Bij deze kan ik u met een blij gevoel meedelen dat een eerste vrij volledige inventarisatie van de Hollandstelling is op de website verschenen van Knokke Heist tot Vrasene. Deze zal zeker nog geleidelijk aan verder aangevuld worden met zowel "hopelijk" nog vergeten en bestaande gevalletjes maar zeker ook met locaties van ondertussen gekende verdwenen bunkers.

Zoals reeds eerder gemeld wordt er geleidelijk aan op de website een overzicht gebracht van de locaties waar nog altijd en ooit bunkers van de Hollandstellung hebben gestaan (indien gekend). Ik hoop op die manier toch eens tot een degelijke inventarisatie en bundeling te kunnen komen van welke bunkers nog bestaan.

Een bescherming begint namelijk al ten minste met een degelijke localisering en vaststelling van wat nog bestaat. Al te vaak vindt men nog wel wat gegevens terug maar telkens zeer beperkt per regio en dus nooit van het geheel.

Geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen Maldegem en het kanaal Gent-Terneuzen

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen kanaal Gent - Terneuzen en Vrasene

Wordt vervolgd.

Eindejaarswensen vanwege www.bunkergordel.be voor een voorspoedig 2017. (22/12/2016) (NIeuw)

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2016 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"