Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Bouwproject G Lot 3: De bouw van 4 bijkomende bunkers op het grondgebied van Lemberge, Moortsele en Melle.

Aannemer: "Devreux"

De bouwfirma was een zekere firma "Walter Devreux". Het originele adres voor de briefwisseling was gevestigd in de Avenue du Congres (Congreslaan) 13 te Gent. Op dezelfde briefwisseling beschrijft de firma zichzelf als een firma gekend voor Algemene Bouwwerken. In de jaren '30 werd de firma beheerd door de man die de naam toebracht aan de firma, Mr Walter Devreux. Deze firma bestaat erchter heden nog altijd als "Entreprises Générales Devreux Walter BVBA", heden gevestigd op de Kortrijksesteenweg 245, 9000 Gent.

Van zodra er bijkomende info wordt gevonden, krijgt u het hier zeker te lezen. Van de andere kant blijft alle bijkomende info zeker welkom.

Enkele bedenkingen bij het bouwproject G Lot 3.

De firma stond in voor de bouw van 3 kleine bijkomende eenkamersbunkers en de grote bunker A30 te Moortsele. De kleine bunkertjes waren in twee van de drie gevallen gecementeerd. Eén exemplaartje had het uitzicht van een houten stalletje. De grote zware bunker was van het gebochelde type, Tyrolien Mamelonné.

De gecementeerde bunkertjes waren fraai afgewerkt en voorzien van verschillende valse ramen.

De onteigeningen voor dit aanvullende project G Lot III voor de bouw van 3 kleine bunkers op de achterlijn en 1 grote op de voorlijn in de zone tussen Moortsele en Wetteren, is logischer wijze vrij laat gestart gezien het project zelf maar werd getekend voor akkoord op 11 juni 1935. Op dat eigenste moment was de staat zo goed als volledig in bezit van alle terreinen nodig voor de bouw van dit project. Er waren enkel nog enkele deelonteigeningen af te werken voor de bouw van de zware bunker A30. Deze zouden allen in orde zijn vanaf 18/10/1935. Dit project zou dus in theorie volledig binnen de voorziene periode van 8 maanden na het tekenen van de akte uitgevoerd geweest kunnen zijn.

Overzicht van de gebouwde projecten met bijhorende prijzen.

Hoe deze prijzen gaan interpreteren.

Het lijkt niet zo evident een degelijke omrekening te vinden tussen de waarde van 1 BEF in 1934 en 1 BEF anno 2013 (verhouding 1€ = 40.3399 BEF). Dank aan enkele professoren van de Unief Gent die hielpen aan een vlotte omrekening te komen, met name Mr Eric Vanhaute en Mr Wouter Ronsijn. Hierdoor kan ik u toch een gefundeerde omrekening geven om een vlotte beoordeling en interpretatie mogelijk te maken.

Als we zuiver op basis van de consumptieprijsindexcijfers 1934 met 2013 gaan vergelijken moet men vaststellen dat door de inflatie van de Belgische Frank in de periode tussen 1934 en 2013, deze ene BEF in 1934 reeds moet aanzien worden als 35 BEF in 2013. Om deze reden zou men dus alle prijzen die u in de volgende tekst vindt, moeten vermenigvuldigen met een "factor 35" om in 2013 over dezelfde som geld te spreken.

Daarnaast zit men nog met de parameter dat heden de lonen wel gekoppeld zitten aan de consumptieprijsindex maar dat dit zeker vroeger niet altijd het geval is geweest. Zo diende in 1934 een ongeschoolde arbeider (loon +/- 4.10 BEF/uur) ongeveer dubbel zo lang te werken om die ene BEF te verdienen vergeleken met deze zelfde ongeschoolde arbeider in 2013 (loon +/- 305 BEF/uur of 7.56 €/uur) diende te werken voor deze eerder gemelde 35 BEF te verdienen. De werkelijke verhouding is ongeveer 0.47.

Dit maakt dat als men wil de prijzen gaan vergelijken met prijzen die evenveel doorwegen op het loon van een arbeider heden in 2013, we de eerder gevonden 35 BEF nog eens dienen te delen door 0.47. Op die wijze komt men dus rekening houdend met de levensduurte uit dat:

1 BEF in 1934 ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Bouwproject G3 4 bunkers
         
Telling Nr Oud nr Totaal Totaal
      prijs incl.
      Bestek bijkomende 
        zaken
         
G3,1 B32 GL1    
53335,48 53625,48
G3,2 B33 GMO1    
52368,91 52658,91
G3,3 B41 GME1    
53210,82 53500,82
G3,4 A30 GMO2    
   
293528,43 324108,43
     
      452.443,64 483.893,64
      Bef Bef

Het originele deelbestek voor de bouw van deze 4 bunkers werd toegekend voor de totaalprijs van 452.443,64 Bef. In de tweede kolom zijn bijkomend nog een aantal zaken zoals het chardome en dergelijke mee opgenomen. Deze zijn in het officiele bestek niet inbegrepen gezien deze rechtstreeks door de militaire overheid werden aangekocht en geleverd.