Beschrijving van bruggenhoofd Gent.

Bouwprojecten los van de 7 gekende bouwprojecten. Dergelijke bunkers vinden we op het grondgebied van Astene, Melle en Wetteren(Kwatrecht).

Bunker D22 in viaduct te Kwatrecht.

Deze bunker werd meegebouwd door de firma die het viaduct te Kwatrecht bouwde. Dit was de firma "Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert" uit Gent.

Dit is een bouwfirma die ondertussen reeds meer dan 100 jaar bestaat. Heden is de firma nog altijd actief in de utiliteitsbouw, de industriebouw en de restauratie- en renovatiesector.

De firma stelt heden een 140 tal mensen te werk.

Beschrijving bouwproject:

De bunker zit volledig verborgen in de linker hoekstijl van de brug, komende uit de richting van Aalst. Hij valt uiteindelijk totaal niet op in het totaalconcept daar hij aan de buitenkant volledig van structuur gelijk is met de rest van de structuur van de brug.

Een interessant weetje is dat ik reeds een mail ontving als gevolg van het publiceren van de bunkerfiche van deze bunker. Het was afkomstig van iemand die bij de NMBS werkte en instond voor het onderhoud van de bestaande spoorweggebouwen en bruggen. Deze kwamen via de website het bestaan van dit bunkertje aan de weet. Enig uitpluiswerk leverde op dat eigenlijk bij de NMBS nauwelijks iemand weet had van het bestaan van dit bunkertje in één van hun eigen structuren. Dit mag dan toch reclame zijn voor de mate waarin het bunkertje gecamoufleerd was en heden nog altijd is.

Bunkers C17 en B40.

Het bleef heel lang een raadsel in welk project deze bunkertjes zaten inbegrepen. Ook bleven de bouwplannen van deze twee bunkertjes merkwaardig genoeg langdurig onvindbaar.

Heel merkwaardig is dat deze 2 bunkertjes een oud bunkernummer kregen beginnend met een "D" wat er toch op wees dat ze wel degelijk deel zouden moeten hebben uitgemaakt van bouwproject D. Als men dan anderzijds het detail van het bouwproject D bekijkt, blijken deze 2 bunkers niet mee opgenomen in het project D dat 43 bunkers omvatte, ook de bunker DM1 maar niet DM1 en DM2.

Tot op de dag heb ik dan ook nog altijd geen aanpassing van het bestek kunnen terugvinden, al zal dit allicht wel bestaan in de vorm van een aanvulling op het bouwproject D. In onderstaand tabelletje werden beide bunkers berekend aan de hand van dezelfde toegepaste prijzen als deze toegepast in het herziene bestek van bouwproject D.

Geschatte prijs op basis van bouwofferte D2
Deze prijzen aangevuld met een aantal gekende meerprijzen die reeds werden bekostigd door de militaire overheid
C17 (DM2)
62.444,29 Bef
62.944,29 Bef
B40 (DM3)
41.365,20 Bef
41.615,20 Bef

In de archiefdoos waar de plannen van bouwproject D zaten, bleken deze plannen namelijk niet inbegrepen. De respectievelijke plannen werden uiteindelijk teruggevonden in dezelfde archiefdoos waar ook de lang verborgen gebleven plannen van bouwproject B bleken te zitten. De bunkertjes maakten zoals uit hun originele bunkernummers te verwachten viel, beiden deel uit van bouwproject D.

Bijkomende info over deze 2 extra toegevoegde bunkers, blijft dan ook steeds welkom.

De bunker B16 te Astene.

De bunker B16 te Astene werd origineel ook gebouwd door de aanneming C (aannemer Van Houdenhove). De bunker is op zijn originele lokatie afgebroken geweest in opdracht van de dienst "Bruggen en Wegen" om de toenmalige Emiel Clauslaan te verbreden. Dit had ook gevolgen maar minder drastisch voor de bunkers As6 en As7. De heropbouw is mogelijks opnieuw gebeurd door dezelfde aannemer maar dit is zeker niet zeker. De afbraak en heropbouw zou hebben plaatsgehad eind 1937, begin 1938.