BRUGGENHOOFD GENT - TÊTE DE PONT DE GAND

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

De Bunkerwandeling te Kwatrecht - Melle, de korte versie.

  • Afstand : 5.5 km, deze versie van de wandeling is doenbaar met kinderwagens.
  • Startpunt van de wandeling: Spoorwegviaduct te Kwatrecht op de Brusselsesteenweg.

Ik vermoed dat deze wandeling ook gegidst wordt aangeboden door de gemeente Wetteren. Weet dat de website niets te zien heeft met die georganiseerde wandelingen en hierdoor ook niet kan instaan voor de historische context die hierbij wordt verkondigd.

                                                                       
                                                                  A44      
                                            D23                 A43      
              B44                                                        
                                                                Av16    
                                D22                                      
                                                                       
                                                                         
                                  C18     D21                            
                                                                         
                                                                       
                                                                      Av15
                                                                         
B43                                                         A42            
                                                            S8            
                                                                         
                                                      A41                  
                                                Av14                      
                        D20                                              
                                                                         
                                                                       
                                                                       

Hierbij dezelfde wandeling volledig uitgezet op Route You, hiermee moet u de wandeling zelfs kunnen downloaden voor op de meest courante GPS toestellen.

Beschrijving van de wandeling.

We starten aan het viaduct van Kwatrecht waar we reeds meteen, het bezienswaardige in de brug ingewerkte bunkertje, D22 kunnen zien. Dit kleine eenkamers-mitrailleurbunkertje had zicht op alles dat uit de richting van Aalst de viaduct naderde. Als men hierbij nog rekening hield met het feit dat de brug zelf gebarricadeerd was met een soort van schotbalkensysteem waar allicht een tweetal mobiele 47mm kanonnen stonden opgesteld, kon dit obstakel als verdedigingsstelsel wel tellen.

We volgen de steenweg in de richting van Aalst en komen zo eerst voorbij de plaats waar ooit de bunker gestaan heeft op de oprit van de woning van de ondertussen overleden dokter François. Het is de eerste woning op de rechter kant die geen rijwoning is. De woning staat nogal ver achteruit. Bij licht regenachtig weer ziet men in het gravé op de oprit nog vrij goed de contouren van de reeds in de jaren 80 afgebroken bunker D21. Enkel de fundering van de bunker steekt nog in de ondergrond.

Iets verder komen we voorbij de kerk van Kwatrecht. Deze kerk kreeg het tijdens de drie dagen van strijd hard te verduren. Men ziet overal de herstellingen die de kerk onderging na de oorlog. Men herkent ze duidelijk aan de lichtere kleuren van stenen. Voor de kerk ziet men ook nog een herdenkingsmonument voor de soldaten van de 5e Linie die het leven lieten bij de drie dagen van strijd aan het bruggenhoofd te Kwatrecht.

We gaan nog iets verder langs de steenweg om dan links af te draaien in een smal wegeltje met naam Biezen. Dit draait iets verder weg naar links en brengt ons zo op de hoofdweg naar de industriezone Neerhonderd. We draaien op het uiteinde rechtsaf en bevinden ons dan reeds op de Biezenweg. Dit gebied staat beter bekend als het oude Munitiepark van Kwatrecht.

Waar de Biezenweg wegdraait naar rechts ziet men de ingang van het chemisch bedrijf Superfoss. Vooraan is een grote blauwe tankinstallatie juist achter een automatisch hek. Aan de achterkant van de groenzone van dit bedrijf bevindt zich, sterk overgroeid, tegen de omheining met de spoorlijn, de vooruitgeschoven bunker Av16.

Iets verder draaien we naar rechts af op de industriezone. De weg noemt hier ook Neerhonderd. Het tweede bedrijf op de linker kant is het vleesverwerkend bedrijf Buysse. Op de achterkant van dit bedrijfje stond de bunker Av15 dewelke half in de jaren 90, eveneens werd afgebroken.

Waar de weg volledig wegdraait naar links gaan we een smal wegeltje rechtdoor. Op de linker kant passeren we vlak naast de bunker A42. Deze bunker werd als monument ingericht. Hij is volledig vrij en toegankelijk. Er hangt een herdenkingsplaatje boven de toegang ter herinnering van de strijd van mei 1940. Alleen jammer dat men hier opnieuw laat uitschijnen alsof er alleen soldaten sneuvelden van de 5e Linie terwijl er zeker evenveel soldaten van andere linies om het leven kwamen bij de drie dagen van strijd de streek hier kende in mei 1940. De bunker heeft op zijn linker zijkant ook verschillende inslagen van zelfs grotere projectielen.

We gaan rechtdoor naar de Windmolenweg. De weg is versperd voor sluikverkeer vanuit de industriezone tegen te gaan. Op de T iets verder gaan we kort naar rechts om iets verder dan weer al naar links op te gaan, in de richting van de Brusselsesteenweg.

Eenmaal aangekomen aan de steenweg, steken we over naar de Steenbergstraat. We passeren het kerkhof van Kwatrecht. Achteraan het kerkhof ziet men nu duidelijk het dodenhuisje. Rechts hiervan ziet men achter de omheining met een beetje geluk nog de bunker A41 staan. Allicht de zwaarst toegetakelde bunker op grondgebied Kwatrecht. De bunker zat lange tijd volledig verborgen onder de klimop. De bunker ligt volledig op privéterrein. Vroeger stond er op het dak van de bunker een groot kruis en was hij gecamoufleerd als een tweede dodenhuisje.

Op het einde van de verharding kunt u links in het weiland het bunkertje Av14 zien liggen. Dit was ook één van de eerste testbunkertjes op het gebied van camouflage. Het is een mengeling van vermoedelijk kleurlijnen en “Enduit Tyrolien Mamelonné”. De bunker is volledig vrij en kan eventueel via het weiland bereikt worden. Waar de verharding ophoudt, gaan we gewoon rechtdoor het veld in via de bestaande veldweg. Deze draait een eind verderop weg naar rechts om dan weer iets verder naar links af te buigen in de richting van een zeer eenzaam gelegen hoeve.

Vanaf hier kunnen we nog een tweetal bunkers zien staan in de verte. De gemakkelijkste om te zien is volledig links in de verte, bijna op de top van de heuvel langs de spoorlijn, de grote bunker Av13 (niet zichtbaar op het plannetje). Deze was origineel gecamoufleerd als een soort runderstal. Veel minder goed te zien en dichterbij ligt de spoorwegbunker D19 (Ook niet meer zichtbaar op het plannetje). Deze ligt ongeveer 200 meter verwijderd vanwaar we nu staan, vlak tegen de spoorlijn, meer links van ons.

Op het kruispunt van veldwegeltjes voor deze hoeve gaan we rechtsaf. Het wegeltje maakt een lichte bocht naar links waarna we direct de bunker D20 zien liggen, links langs de kant van de weg in een weiland. Dit is opnieuw een soort van testbunker zoals er eveneens maar één exemplaar te vinden is op de volledige linie. Als u een blik werpt in de richting van de onverharde wegel die in de richting loopt van de steenweg, moet u normaal ook nog de bunker C18 kunnen zien liggen.

We komen op een splitsing waar we naar rechts volgen. In de winterperiode kan men met wat geluk op de linker kant, halverwege tussen de twee spoorwegbruggen die men kan zien, tegen het talud, B43 zien liggen (nog juist zichtbaar op het plannetje).

We komen opnieuw bij een splitsing waar we opnieuw rechts aanhouden. We lopen langs de achtertuinen van de vele kleinere kasteeltjes op het grondgebied van Melle. Waar de hoofdweg naar rechts loopt volgen wij het kaarsrechte veldwegeltje dat ons opnieuw in de richting brengt van een spoorwegbrugje. Juist voor de brug ligt op de linker kant een sterk overgroeid bunkertje B44.

We vervolgen rechtdoor tot aan de Brusselsesteenweg. Daar draaien we rechtsaf  richting viaduct van Kwatrecht.

We draaien opnieuw rechtsaf in de Kalverhagestraat. Het wegeltje duikt naar beneden onder de spoorlijn. Waar de wegel afdraait naar rechts moeten wij even rechtdoor doorsteken tot op het wandelpad een tiental meter verder om mee naar links te kunnen afdraaien. We komen zo op een mooi wandelpad terecht volop tussen het groen.

Op de eerste afslag naar links slaan we af. Als u hier rechtdoor gaat krijgt u nog zicht op de commandobunker C18 in het veld te Kwatrecht. Deze bunker lag gedeeltelijk verborgen in een berm van grond. Een honderdtal meter verder gaan we naar rechts af te slaan in de richting van het viaduct van Kwatrecht.Zo komen we opnieuw uit waar we onze tocht eerder begonnen.

Op maandag 31 maart 2008, paasmaandag werd in het kader van de ondertussen traditionele paasmaandagwandelingen te Wetteren met als hoofdbedoeling de trage wegen in de regio te promoten, als 1 van de 3 keuzewandelingen, een bunkerwandeling op Kwatrecht voorgesteld. Deze wandeling werd met mijzelf als gids afgestapt. We telden ondanks het tegenvallende weer juist voor de wandeling toch nog een veertigtal deelnemers. Hieronder ziet u enkele foto's van de uitstap.

bunkerwandeling kwatrecht bunker A42
Wachten op het vertrek op de koer van het schooltje van Kwatrecht.
Iedereen is ruim voorzien van regenkledij omwille van het slechte weer 's morgens die dag.
Wat technische uitleg over de bunkers aan de bunker A42 te Kwatrecht op de industriezone.
paasmaandag trage wegen landelijke wandeling
Technische uitleg bij bunker A42
Met ongeveer 40 man op wandel langs de trage wegen tussen Kwatrecht en Melle.
Even napraten in het schooltje na de wandeling.

Er bestaat altijd de mogelijkheid bovenstaande wandelingen uit te voeren onder begeleiding. Ik wil in die gevallen gerust de wandeling zelf begeleiden. U krijgt in dat geval wat meer technische uitleg over de bunkers die onder de wandeling in het zicht komen. Mochten jullie hierin geïnteresseerd zijn, neem dan gerust contact op. info@bunkergordel.be.

Ook bestaat altijd de mogelijkheid tot het ontwerpen van een meer lokale wandeling in eventueel op het moment nog niet bewandelde zones van de bunkerlinie. Dit soort wandelingen is ook altijd mogelijk maar vraagt wel meer voorbereiding. Voor die wandelingen is wel in eerste instantie een groter bezoekersaantal en voorbereidingstijd nodig.