BRUGGENHOOFD GENT - TÊTE DE PONT DE GAND

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

De Bunkerwandeling rondom Muntekouter.

  • Afstand : 6,2 km, deze wandeling is niet doenbaar met kinderwagens.
  • Bij slecht weer kan de wandeling vrij zwaar worden omdat ze zeker voor de helft verloopt over onverharde wegen.
  • Start- en eindpunt van de wandeling: Kerk Munte.
Hierbij dezelfde wandeling volledig uitgezet op Route You, hiermee moet u de wandeling zelfs kunnen downloaden voor op de meest courante GPS toestellen.
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                            S T A R T
                                                    D12                
                                                                     
                                                                    D13
                                                                     
                                                                   
                                              Mu24                 A23    
                                Mu25                                    
                                                                     
C10     D11                             Mu21   Mu22         Mu16                  
                            Mu20                                        
                        Mu23                     Mu15         Mu12            
                                                  Mu11                  
                    Mu19             Mu17 Mu18         Mu9                      
                      Mu14                 Mu8       Mu10                    
                                                                     
                              Mu4     Mu13   Mu7                            
        A22     Mu1       Mu3         Mu5     Mu6                              
  A21             Mu2                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
Blauwe stippen zijn bunkers die nog bestaan en zichtbaar zijn langs het parcours - De rode zijn helaas ondertussen gesloopt - De gele bestaan nog maar zullen tijdens de wandeling allicht niet zichtbaar zijn. Bij deze bepaling kan ik natuurlijk geen rekening houden met het maisseizoen. Dan verdwijnen er heel wat in de velden die voor enkele maanden onzichtbaar worden.

Beschrijving van de wandeling.

We starten onze wandeling aan de kerk van Munte. We volgen de Torrekensstraat richting Hundelgemsesteenweg.

Een honderdtal meter verder draaien we rechtsaf. Er volgt een afdaling langs een oude holle kasseiweg, "Biest" genaamd. Het wegeltje is niet toegankelijk voor auto's. Het is een mooie holle weg die verderop aansluit op een smaller asfaltbaantje tussen huizen. Waar we ongeveer de overgang naar het smallere baantje hebben zien we op de linker kant het fraaie bunkertje D12. Dit is een gecementeerd eenkamersbunkertje dat origineel het uitzicht had van een klein huisje of stalletje. Op de voorkant zijn er boven het schietgat nog originele verfresten aanwezig van een geschilderd nepraam, ter camouflage van het schietgat.

Een vijftigtal meter voor we uitkomen op de Hundelgemsesteenweg nemen we een korte doorsteek in de richting van de steenweg langs een smal kerkwegeltje dat eveneens uitkomt op de steenweg.

Eenmaal op de steenweg gaan we linksaf in de richting van Muntekouter. Men ziet de antennemasten in de verte. Een honderdtal meter verder ziet men op de rechter kant een wegeltje "Makkegem" genaamd. Het ligt juist voor een witte gevel van een boerderij. Dit smalle wegeltje leidt ons volledig langs de achterlinie van Muntekouter. De meest achteruitgelegen bunker op Muntekouter Mu25 komt weldra in zicht op de linker kant van het wegeltje in een weiland. Het is een merkwaardige bunker met twee schietgaten. Elk van de schietgaten is gericht op één richting van het wegeltje. Het ene komende van Munte, het andere gericht op Baaigem. Voor wie wat moeite doet, kan in de verte op de linker kant boven de toppen van de helling af en toe een glimp opvangen van de steunliniebunker Mu21 van Muntekouter. Nog verderop krijgt men op de linker kant een tweede achterliniebunker in zicht, Mu23. Dit bunkertje is van vuurrichting volledig gericht op de romp van de molen van Baaigem die men eveneens mooi in de verte kan zien liggen.

Waar het wegeltje met de naam Makkegem afdraait richting Makkegemse bossen draaien wij linksaf een heuvel op via een aardewegeltje dat juist voor de bunker Mu23 loopt. Dit veldwegeltje geeft ons een prachtig zicht op de oude molen te Baaigem. Wie wat zin had voor zoeken, kon vanaf hier ook het hopelijk laatste gesloopte bunkertje D11, gelegen op Schelderode, opvangen.

Eenmaal boven de helling komt men uit op de Torrekensstraat. We bevinden ons nu op de steunlinie van Muntekouter. Naar links kunnen we in het veld de grotere tweekamers-mitrailleurbunkers Mu20 en Mu21 zien liggen. Nog verder ligt Mu22. Naar rechts zien we, iets voorbij de plaats waar het wegeltje onverhard wordt richting Baaigem, Mu19 liggen. Recht voor ons zien we nog enkele bunkers die in de tweede linie van de voorlinie liggen. Naar de antennemasten toe is dit Mu17 en Mu18 (in lijn met de grote antennemast richting Hundelgemsesteenweg). Recht voor ons zien we honderd meter verder nog een commandobunker Mu14. We vervolgen onze weg in de richting van de molen te Baaigem en passeren dus vlak voor de kleine eenkamersbunker Mu19.

We komen op de linker kant voorbij een veldwegeltje. Als u deze neemt komt u juist langs de bunker Mu1 van dewelke men nog net het dak kan zien uitsteken boven de heuvel van Muntekouter. Dit is een mogelijkheid om de wandeling hier wat in te korten. De volharders gaan hier dus rechtdoor richting molen van Baaigem.

Aan het kruispuntje met het sfeervolle kasseiwegeltje aan de molen van Baaigem vervolgen we rechtdoor. Op onze linker kant kunnen we achter een boerderij de restanten zien van de eerste bij Muntekouter aansluitende voorliniebunker, A22. Deze bunker is trouwens sinds 2014 opnieuw zeer mooi vrij komen te staan. De hinderlijke schelf en het landbouwmateriaal die er jaren hebben voorgestaan zijn allen verdwenen.

Het wegeltje duikt iets verder naar beneden om uit de komen op de Baaigemstraat. Waar het wegeltje uitkomt op deze straat ligt naast het wegeltje op de rechter kant de bunker A21. Deze bunker zat origineel volledig in het terrein ingewerkt. Dit kan men duidelijk zien aan de camouflage van het type Tyrolien die stopt waar ooit de grondberm eindigde. Vanop de weg krijgt men trouwens in de verte, schuin rechts voor u, de nog zeer fraaie kanon-mitrailleurbunker A20 in het zicht (niet meer op luchtfoto). Deze bunker is tot op de dag van vandaag nog altijd één van de best bewaarde bunkers van de ganse linie, als het over de uitwendige camouflage gaat.

We vervolgen de de Baaigemstraat naar links richting kerk van Baaigem. In het centrum gaan we meteen linksaf. Op de Y-splitsing iets verder, volgen we naar rechts. Hierdoor komen we opnieuw recht uit op Muntekouter. We bevinden ons nu echter frontaal op de toenmalige westelijke kant van de voorlinie van Weerstandsnest Muntekouter. Bijna recht voor ons zien we Mu1 die vroeger het uitzicht had van een houten stal. Doordat de schietgaten van deze bunker lichtjes naar elkaar toe kijken, lijkt het alsof de schietgaten ons de komende honderd meter blijven in het oog houden. Achter het uiteindelijke terrein van een kleiner boerderijtje op de rechter kant kan men het kleine bunkertje Mu2 zien liggen die in hoek opgesteld was met Mu1. Nog verderop ligt de vrij zware bunker Mu3 die ook een koepel had. Dit is ook tevens het punt waar men uitkomt als men de eerder aangegeven verkorting van het parkour nam. U moet dan hier naar links afdraaien.

We draaien rechtsaf op het wegeltje dat zelf de naam Muntekouter draagt. Naarmate we onze weg vervolgen komen steeds meer voorliniebunkers in zicht. Zo krijgen we ook zicht op Mu4 (iets meer achteruit op de voorlinie). Het bunkertje is gemakkelijk te herkennen aan het boompje dat er net voorstaat. Nog iets verder staat de zware Mu5, een kanon-mitrailleurbunker. Men ziet ook iets meer achteruit het dak nog boven de heuvel uitkomen van Mu13. Dit is net zoals Mu14 een commandobunker op muntekouter die ook sterk vooraan in de voorlinie gepositioneerd is.

Het wegeltje Muntekouter draait naar rechtsaf. Wij gaan echter rechtdoor de veldwegel in richting Hundelgemsesteenweg. We komen opnieuw op een kruising van veldwegeltjes. Het eerste kruisende veldwegeltje loopt juist langs Mu4 en werd er door onder vuur genomen. We krijgen steeds beter zicht op Mu5.

Het wegeltje brengt ons verderop voorbij stallingen van een varkenskwekerij. Juist achter deze stallen krijgt men zicht op het kleine bunkertje Mu6 dat eveneens het uitzicht had van een houten stalletje, meer een berghok voor tuingereedschap. Meteen daarna ziet men duidelijk de twee kleine bunkertjes Mu7 en Mu8 liggen, eveneens beiden als houten stalletjes gecamoufleerd geweest.

We bereiken de Hundelgemsesteenweg, dewelke we oversteken om onze weg te vervolgen in de veldwegel aan de overkant. Als we de steenweg kruisen zien we heel duidelijk op de linker kant van de steenweg de zware volledig dichtgemetste bunker Mu9. Deze bunker had een schietgat voor een vast opgesteld 47mm kanon, een schietgat voor mitrailleur, een koepel en een gat voor het plaatsen van een schijnwerper op de weg komende van Baaigem. Aan de overkant van dezelfde steenweg ziet u de fraaie Mu10, die heel duidelijk het uitzicht had van een huisje in het veld.

We vervolgen het veldwegeltje en krijgen aldus zicht op drie vrij kort bij elkaar gebouwde bunkers van Muntekouter aan de andere kant van de steenweg. De eerste is Mu10, gecamoufleerd als een huisje. De twee andere zijn respectievelijk Mu11, tweekamers mitrailleurbunker type tyrolien. De derde bunker is Mu12, een kanon-mitrailleurbunker met bijhorende koepel. Deze was ook van het type Tyrolien.

We slaan linksaf in het bergoplopende wegeltje dat juist voor Mu11 passeert op de linker kant in een paardenweide. Het wegeltje komt praktisch weer uit op de Hundelgemsesteenweg waar we opnieuw rechtsaf gaan in een onverhard wegeltje dat in het verlengde ligt van Asselkouter. In de tuin achteraan van het eerste huis rechts van de steenweg is sterk verborgen het bunkertje Mu16 te zien. Het is aangebouwd met een stal en aldus zeer moeilijk te vinden. Met wat geluk kan men trouwens aan de overkant van de Hundelgemsesteenweg nog een bunkertje bespeuren. Het is een bakstenen ruine van Mu15 op de rand van een bosje achter de boerderij aan de overkant van de weg. Het is nog een zeer fraai bunkertje om eens nader te kunnen bekijken.

We volgen onze weg, opnieuw richting Muntecentrum en naar het einde van onze wandeling toe. U heeft nog een bunker die rechtstreeks langs de weg ligt niet gezien. Met wat moeite kunt u de bunker A23 zien liggen, volledig achteraan het terrein behorende bij een grote boerderij op de rechter kant, honderd meter voor we het kruispunt met Ruspoel hebben. Als u trouwens dit kruispunt oversteekt heeft u honderd meter verder zicht op twee niet rechtstreeks op de wandeling liggende bunkers. Op de rechter kant kan u de vooruitgeschoven zware bunker AV4 (niet meer op luchtfoto) zien liggen met zicht op de uitgestrekte velden waarover indertijd een prikkeldraadversperring liep van acht meter breed. Aan de overkant van het wegeltje kan men met enige moeite D13 bespeuren, verstopt in de klimop, dichtbij het klooster.

We draaien op het kruispuntje linksaf en komen zo opnieuw uit waar we onze wandeling gestart zijn, de kerk van Munte.

Laatst geactualiseerd op 16/05/2014.

Op 5 april 2008 werd deze wandeling in groep gestapt als bunkerwandeling op grondgebied Munte. We mochten ongeveer 70 stappers verwelkomen. Na de wandeling was er nog een infoavond over de bunkers in Munte. Hier mochten we nog enkele wachtenden verwelkomen die de eigenlijke wandeling niet meer zo goed zagen zitten. We mogen voor deze avond zeker over een succes praten en ik wens daarvoor zeker in het minste niet de organisatoren te bedanken van de afdeling Vakantiegenoegens Merelbeke die deze organisatie mogelijk maakten. Hieronder nog enkele foto's van de wandeling die jammer genoeg de laatste 10 minuten verging in een helse regenbui.

bunkerwandeling
Muntekouter
Bunkerwandeling
Mu1 bunker

Er bestaat altijd de mogelijkheid bovenstaande wandelingen uit te voeren onder begeleiding. Ik wil in die gevallen gerust de wandeling zelf begeleiden. U krijgt in dat geval wat meer technische uitleg over de bunkers die onder de wandeling in het zicht komen. Mochten jullie hierin geinteresseerd zijn, neem dan gerust contact op. info@bunkergordel.be.

Ook bestaat altijd de mogelijkheid tot het ontwerpen van een meer lokale wandeling in eventueel op het moment nog niet bewandelde zones van de bunkerlinie. Dit soort wandelingen is ook altijd mogelijk maar vraagt wel meer voorbereiding. Voor die wandelingen is wel in eerste instantie een groter bezoekersaantal en voorbereidingstijd nodig.