uitnodiging dauwtrip Semmerzake 22 maart 2009 Davidsfonds
 • De wandeling die u hieronder beschreven vindt, is iets uitgebreider, maar grotendeels gebaseerd op de wandeling die toen gewandeld werd. Ze is 6.5 kilometer lang. Ze is praktisch volledig te doen met kinderwagen op een kort stukje in het begin na. Dit stukje kan men eventueel wel vrij eenvoudig via beter begaanbare weg overbruggen.

 •                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                      D8                
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                    D7                                                  
                                                                                                                                                       
                                                                        Av1                                                                              
                                                                                                                                                       
                                  Se12                                                                                                                  
                                                        Se7                                                                                              
                                              Se13                                                                 A15                                      
                                                                                                                              Av2                        
                                    Se3 Se2           Se8                 Se11                                                                                  
                                Se1                         Se10                                                                                            
                                                Se9       Se6                                                                                              
                                        Se4       Se5                                                                                                      
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
  Hierbij dezelfde wandeling volledig uitgezet op Route You, hiermee moet u de wandeling zelfs kunnen downloaden voor op de meest courante GPS toestellen.
  Onze wandeling start aan de hoek van de Aalbroekstraat met de Opperweg en de Broeckaertstraat. Er is hier een parking aan een schooltje waar u gemakkelijk uw wagen kunt achterlaten om aan de eigenlijke wandeling te beginnen. Velen zullen er allicht niet op letten, maar op de binnenhoek van dit kruispunt staat een bunker, grotendeels verborgen onder de klimop, bunker Se8. Juist achter het hek van de oprit kijkt op de toegang van de bunker.
  U kunt de wandeling op twee manieren aanvatten. De eerste en originele route, loopt langs de voetbalterreinen van Semmerzake. Als er natuurlijk juist wanneer u komt, gevoetbald wordt, kunt u beter het tweede begin van de wandeling nemen. Anders zult u voor uw korte doorsteek allicht inkom moeten betalen. Als u het voetbalterrein kunt betreden steekt u in de langsrichting te twee voetbalpleinen over tussen de twee pleinen.
  Op het eerste plein is tegen de kant dat u het plein oversteekt ooit de bunker Se10 ondergegraven, tussen de rand van het plein en de grote baklijn van het eerste doel. Meer details van deze gedeeltelijk mislukte ondergraving kunt u zien op deze aparte bunkerfiche. Op het einde van de voetbalpleinen blijft u rechts aanhouden langs een haagje zodat u op een doorsteek komt naar een oefenveldje achter de hoofdpleinen.
  Dit oefenveld mag u volledig oversteken. Aan de overkant van het plein volgt u de veldwegel die langs het oefenpleintje loopt naar links, in de richting van de Boentweg. Dat het terrein van de voetbalvelden lager gelegen is heeft te maken met het feit dat er vele jaren geleden, voor het werd gebruikt als voetbalveld, het terrein werd ontdaan van zijn bovenste kleilagen om te worden gebruikt in de toenmalige steenbakkerijen op het grondgebied van Melsen.
  Op de uithoek van het voetbalveld ziet u rechts, onder de achterhoek van een loods, een volledig roze geverfde bunker. Dit is bunker Se6. Een tweekamers mitrailleurbunker met een gebochelde Tyrolien camouflage. Heden is de loods zelf grijs geverfd waardoor de bunker natuurlijk opnieuw uitsteekt als een roze olifant ten opzichte van de grijze loods.
  Als we trouwens een blik naar links gooien zien we naast de Boentweg, het onverharde wegeltje waar we straks op zullen uitkomen, reeds de tijd de bunker Se11 die ooit het uitzicht had van een huisje en voorzien was van een koepel. Indien geïnteresseerd is het een leuke bunker om even naar uit te wijken. Hij is normaal volledig vrij toegankelijk. Wees wel voorzichtig want hij steekt wel vol met puin en rommel. Eenmaal op de Boentweg uitgekomen draaien we rechtsaf.

  Gans het vorige stuk kan men eventueel ontwijken door bij aanvang van de wandeling in plaats van via de parking te vertrekken, opnieuw in de richting te gaan van de weg. We gaan nu naar rechts in de richting van het kruispunt met de Opperweg en de Broeckaertstraat. Op dit kruispunt draaien we rechtsaf. Dit doen we nog een keer een honderdtal meter verder waardoor we rechtstreeks op het onverharde wegeltje met de naam Boentweg komen. Op deze wijze passeert men vlak naast de bunker Se11 die u anders wel maar in de verte zult zien liggen als u het originele parkour volgt.

  Gelijk welke start u neemt, we volgen dit onverharde wegeltje Boentweg. Dit is over een eerste stuk gedeeltelijk verhard met kiezelsteentjes. Op de plaats waar deze verharding ophoudt en overgaat in onverharde aarde-zandweg gaan we gewoon rechtdoor. We blijven dit veldwegeltje volgen tot we op een kruising komen van veldwegeltjes. Hier gaan we opnieuw linksaf om zo op de Ten Edestraat uit te komen. Recht voor ons zien we het militair domein van Semmerzake.

  Op de Ten Edestraat gaan we rechtsaf. Enkele honderden meters verder gaan we op het kruispunt linksaf in de Lindeboomstraat. We zullen nu langs de kortste weg rondom het militair domein stappen. U passeert ondertussen nog een oude niet meer gebruikte ingang van het militair domein.

  Na een lichte bocht naar rechts en een lichte bocht naar links kan een goed geoefend oog, totaal verborgen onder de klimop, één van de achttien bunkers terugvinden waar ooit op de linie een mobiel 47mm kanon kon opgesteld worden. Dit is de bunker Av2. Naast deze kanonkamer had de bunker ook nog een kamer voor het opstellen van een mitrailleur. Een tiental meter verder draaien we in een zeer scherpe bocht naar links opnieuw af in de richting van het militair domein.
  Het veldwegeltje draait enkele honderden meters verder opnieuw af naar rechts. Voor ons zien we een zeer donker getint bosje. Op de rand hiervan stond ooit de bunker A15 die rond 2005 is afgebroken.
  We volgen de kronkelende veldwegel tot we uitkomen op de Opperweg. Nu beginnen we aan een kronkelende weg door het centrum waar we nog meer bunkertjes zullen tegenkomen. Op de Opperweg gaan we linksaf. Halverwege het stuk weg tot het kruispunt met de Ten Edestraat, stond tot de zomer van 2008, op de rechter kant, de heden afgebroken bunker AV1. Heden is dit nog altijd (anno 2017) een vrije bouwplek naast ondertussen een nieuwbouwwoning. Waarom moest de bunker dus opnieuw verdwijnen? (Foto: Andre Ombecq)
  We komen opnieuw op het kruispunt met de Ten Edestraat waar we dit keer afdraaien naar rechts. Het volgende kruispuntje gaan we linksaf in de richting van de kerk van Semmerzake. Aan de kerk gaan we linksaf en we blijven nu even altijd zo kort mogelijk links aanhouden. Zo komen we op de duur in een smal wegeltje met de naam Verbindingswegel, dewelke iets later overgaat in Voorsteegje. Links in een boomgaard kijken we op de achterkant van een zeer fraaie bunker met nog grotendeels zijn originele baksteen camouflage. Dit is bunker Se7.

  Iets verder komen we opnieuw op de Opperweg waar we rechtsaf gaan. We komen opnieuw op het kruispunt waar onze tocht begon. Voor degenen die de eerste keer vergaten te kijken, ziet u links achter het hek van een woning, nogmaals de bunker Se8, goed verborgen onder de klimop.

  Wie geïnteresseerd is, eens één van de zware 75mm kanonbunkers op Semmerzake te proberen terugvinden, moet hier eens rechtdoor gaan in het doodlopende wegeltje dat ook de naam Broeckaertstraat draagt. Dit wegeltje maak op het einde een hoek naar links. 50 meter verder, op het einde waar het doodloopt, kijkt u op uw rechter kant op de bovenkant van deze zware bunker Se2. Vroeger was deze terug te vinden in een zeer rommelige toestand in de tuin van een woning. Nu zit hij verwerkt in de tuin van een recent gebouwde woning. Schietgaten kunt u niet meer zien omdat de bunker deels opnieuw mee in de helling opgehoogd zit met grond. Je ziet alleen nog zeer duidelijk zijn dak met het gebochelde uitzicht en zijn vroeger al gevaarlijke toegangskuil. Deze laatste is bij de bouw van de woning wel veiligheidshalve volledig met draad afgesloten nadat er al eens iemand in de kuil viel en zich hierbij zwaar verwonde. De bunker is nog altijd toegankelijk maar niet meer zo evident als het vroeger wel het geval was.
  Respecteer wel de privacy daar hij volledig op privéterrein is gelegen AUB. Het heeft er enige tijd slecht uitgezien voor deze bunker maar in zijn huidige concept naast een aantal nieuwbouwwoningen, zal zijn verdere bestaan niet verder meer bedreigd worden. Hij is niet meer zo goed zichtbaar als vroeger maar uiteindelijk wel bewaard binnen een bebouwde zone van Semmerzake, wat toch ook zeker al te waarderen valt. In winterperiodes is het trouwens mogelijk dat u door rechtdoor te kijken vanaf de weg, voor u op een heuvel in het bos (de Tumulus genaamd) ook de tweede 75 mm kanonbunker Se3 kunt zien staan
  De eigenlijke wandeling gaat op ons vertrekpunt rechtsaf in een weg die eveneens Broeckaertstraat noemt. We volgen deze weg tot we links een voetwegeltje zien dat amper anderhalve meter breed is. We nemen deze doorsteek tot op de Bergatstraat. Als we even achter de betonnen beplating kijken, zien we op de oprit voor een vrij recent gebouwde woning, de fraai bewaarde Se13 staan. Dit was een bunker met het uitzicht van een gecementeerde woning. Het mag enige waardering krijgen dat deze mensen opteerden om de bunker met hun woning te integreren terwijl ze origineel de toelating hadden bij de bouw van hun woning de bunker te slopen. Dit is een commandobunkertje net zoals Se8. Beide bunkertjes hebben 2 bunkerkamers maar beiden slechts 1 schietgat. We vervolgen onze weg naar rechts, naar de top van de helling.
  U mag nu kiezen hoe u naar de lager gelegen Grotenbroekstraat wilt geraken. Er zijn namelijk twee wegeltjes die praktisch parallel naar dezelfde weg lopen. Eenmaal op de Grotenbroekstraat gaan we linksaf. Rechts heeft u zicht op de weilanden die lopen tot aan de Schelde. Men merkt duidelijk hoe hoog het terrein hier eigenlijk verbazend opreist ten opzichte van de weilanden. Niet te verbazen dat op deze helling de zware kanonbunkers een wijds zicht hadden op de Schelde. Alleen jammer dat allicht geen enkele van de twee bunkers ooit effectief kon gebruikt worden omdat het risico te groot was ze te gebruiken in mei 1940. De begroeiing op de heuvel was namelijk reeds te hoog opgeschoten toen de bunkers dienden gebruikt te worden zodat de kans op te dicht bij de bunker ontploffende afgeschoten granaten, te groot was.
  Aan de kant van de heuvelrug, kan men in de voortuin van een boerderijtje opnieuw nog een zeer fraaie bunker, Se12 terugvinden. Deze heeft nog ontzettend veel van zijn originele baksteencamouflage. Binnenin is het echter opnieuw een zootje en er is ook iets merkwaardigs in gebeurd waardoor afvoerwater uit de boerderij in de buurt van het toegangssas wordt geloosd bij de nog altijd werkende bezinkingsput van het bunkertje. Dit is allicht op het moment een van de meest bedreigde bunkertjes op de linie omdat men al meermaals heeft gepoogd het domein met de bunker op te verkavelen. Nu staat het terrein enorm overwoekerd en overgroeid waardoor de bunker nog amper te bespeuren valt. Hopelijk neemt de gemeente Gavere zijn verantwoordelijkheid op als er mochten aanvragen, binnenkomen om de bunker ooit te slopen binnen allicht nieuwe komende projecten om het terrein te verkopen...
  Een goed geoefend oog kan in de voortuin van een boerderijtje eveneens nog een goed bewaarde bunker terugvinden. Ook deze heeft nog grotendeels zijn originele baksteencamouflage. Dit is de bunker Se1 waarbij de schietgaten merkwaardig genoeg beperkt van elkaar wegkijken.
  Nog verderop krijgt men opnieuw zicht op de eerder gemelde Tumulusberg met de bunker Se3 er bovenop. Deze doet al jaren dienst als geitenstal. De kans is echter klein dat u door de dichte begroeiing er zult in slagen van deze kant gezien, de bunker te kunnen zien.
  Verderop gaan we linksaf in de Meersbloemstraat. Dit wegeltje draait weg naar rechts. Nog verderop kan men opnieuw naar links. Het wegeltje loopt dood voor autoverkeer maar te voet kan men verder via een wandelpad. Dit loopt eerst naar links om daarna rechtsaf te draaien in de richting van de Aalbroekstraat. Waar het voetpad afdraait naar rechts kan men een vijftigtal meter verderop met wat moeite in de achtertuin van een grote villa, het bunkertje Se4 zien liggen. Deze had het uitzicht van een stalletje. Er werd er trouwens later nog eentje extra tegen aangebouwd. Heden is er een beukenhaagje voor geplant waardoor het soms wel moeilijk te zien is voor mensen die niet weten waar hij exact staat.
  Op de Aalbroekstraat gaan we linksaf de vroegere kasseiweg op. Op deze heuvel stond deels op de openbare weg, rechts van de weg, de zware bunker Se9. Deze werd afgebroken bij verbredingswerken. Het enige dat nog doet terugdenken aan de bunker, is een bakstenen bak die men kan zien, aangebouwd tegen een woning. Onderaan is in de bak een vierkant gat gelaten. Wanneer u in dit gat naar binnen kijkt, kunt u nog de restanten zien van de achtermuur van de originele bunker die men nooit heeft durven verder afbreken uit angst voor schade aan de kort tegengelegen woning. Bij de pogingen tot afbraak van deze bunker (met beperkte middelen omwille van de vele bebouwingen er direct bij in de buurt) gingen een drietal afbraakfirma's failliet.

  Op deze wijze komen we iets verderop opnieuw aan de plaats waar we tevoren onze tocht zijn begonnen.

  Enkele herinneringen aan deze prachtige organisatie van de Davidsfondsafdeling Gavere op 22/3/2009.

  Dauwtrip Semmerzake Roze bunker
  Reeds om 6u15 's morgens was het verzamelen voor de start van de dauwtrip. Het mag u verbazen dat ondanks het vroege startuur, toch 72 mensen kwamen opdagen voor deze dauwtrip. We mochten zelfs bezoekers uit Oostende en Roeselare verwelkomen op dit ontiegelijke vroege uur. Links ziet u de eerste mensen aankomen op het nog in donker gehulde parkeerterrein aan het schooltje. Na een korte inleiding over het ontstaan van de bunkerlinie bracht de wandeling ons een honderdtal meter verderop tot bij de fameuze roze bunker te Semmerzake. Deze bunker Se6 zit voor de helft verborgen onder de hoek van een fabrieksgebouw. Aan de roze kleur hangt trouwens nog een anekdote. De merkwaardige kleur berust namelijk op een fout ralnummer van de verf dat foutievelijk werd gebruikt door een aannemer die de bunker kwam verven in een verlofperiode zonder dat de eigenaar ter plaatse was. Reeds enkele jaren staat de correcte kleur, roestbruin, te wachten op een kandidaat om deze jongen opnieuw in een ander kleurtje te stoppen.
  Al vrij snel bracht de wandeling, de vrij uitgebreide kolonne, door de weidse velden tussen Semmerzake en Vurste alsook de nog in schemer gehulde straten van Semmerzake.
  Een tweede stopplaats was de bunker Se13. Een commandobunkertje op Semmerzake dat nog vrij ongerept terug te vinden is voor een vrij recent gebouwde woning op de Bergatstraat. Het is een voorbeeld van hoe een bunkertje kan ingewerkt worden in het landschap zonder het voorgoed te laten afbreken.
  Langs de Grotenbroekstraat, vindt men een boerderijtje waar nog een vrij intakte bunker in de voortuin staat. Bij deze tweekamers mitrailleurbunker Se12, kregen de wandelaars de kans eens de beperkte ruimte te aanschouwen die een dergelijk bunkertje maar bood aan de soldaten die er ooit in moesten post vatten.
  Bunker Tumulusberg Semmerzake

  Langs dezelfde Grotenbroekstraat zitten verborgen in het hoger oplopende terrein, nog een aantal zwaardere kanonbunkers verborgen. Zo staat er op de heden door sproeiverbod sterk overwoekerde Tumulusberg, nog altijd de zware kanonbunker Se3. Deze bunker bood ooit plaats aan een mobiel 75mm veldkanon.

  Hier werd er door de organisatie de kans geboden een versnapering te genieten. Men kon er kiezen uit warme chocolademelk of een iets straffere druppel. Ook mocht wie de korte trip zag zitten, het verwilderde terrein even betreden om de bunker op de heuvel even te gaan zoeken. Tot mijn grote verbazing trok bijna de ganse meute naar boven om ook deze bunker te kunnen aanschouwen. Een korte bijhorende uitleg drong zich op.

  Restanten afgebroken bunker

  De mensen bleven ontzettend geboeid. Ook de weinige restanten die nog aanwezig waren van de ooit vrij indrukwekkende bunker Se9 langs de Aalbroekstraat, bleken de wandelaars te boeien. Hier kan men in een aan de gevel van dit huis aangebouwde bak, nog de weinige restanten zien van de ondertussen in 1977 afgebroken bunker Se9. Een aantal gaten in de bak geven u nog een laatste blik op de achtermuur met nog deels zijn originele baksteencamouflage.

  Zware kanonbunker Se3 kanonbunker 75mm Se3

  De organisatoren hadden meer dan hun best gedaan om de bezoekers wat aangenaams te kunnen aanbieden. Zo was zelf de eigenaar van het terrein waar heden de zware bunker Se2 staat, bereid gevonden de bunker zo goed als het mogelijk was, toegankelijk te maken. Dit laatste was toen nog vlot mogelijk maar is heden na de bouw van de nieuwbouwwoning en het veiliger maken van de toegangskuil niet echt meer mogelijk op deze schaal. De bunker was netjes opgeruimd zodat men zonder voeten te breken in deze hedendaagse stapelruimte toch een zeer goed beeld kreeg van deze bunker. De bunker lijkt tot ieders verbazing binnenin veel groter dan wat hij aan de buitenkant laat vermoeden. Vele mensen die zelf reeds jaren op Semmerzake woonden, mochten bij deze een bunker ontdekken waar zij in veel gevallen het bestaan niet van wisten.

  Na een prachtige dauwtrip werd de aanwezigen een al even prachtig en uitgebreid ontbijt aangeboden. Er was van niets te kort en ik denk niet iemand te hebben kunnen vinden die met honger van de tafel is moeten vertrekken. Onder de bezoekers mochten we toen trouwens ook de Gaverse legende, kunstenaar en tevens schrijver van enige heemkundige boeken over Semmerzake en Baaigem te verwelkomen, namelijk de heer Antoine De Smet. (U ziet hem hier rechtopstaande in de gang naast de tafel.). Naast Mr De Smet, mocht ik trouwens ook nog het bezoek ontvangen van Mr Jean Lummerzheim, zelf webmaster van een website volledig gewijd aan de Belgische soldaat in de periode van WOII. (aan de hoek van de tafel links). Voor de geinteresseerden, vindt u hier de rechtstreekse link naar zijn interessante website www.abbl1940.be
  Ontbijtbuffet Semmerzake

  Als afsluiter van de ochtend werd de aanwezigen een voordracht aangeboden met als rode leiddraad foto's en documentatiemateriaal over bruggenhoofd Gent. Na de voordracht die ongeveer anderhalf uur in beslag nam, kon een zeer geslaagde bunkervoormiddag afgesloten worden. Een concept dat zeker voor herhaling vatbaar is. Hopenlijk dacht het publiek er op dezelfde manier over.

  Uw Webmaster.

  (foto's van mijzelf en Mr Jan Vanquaille, waarvoor dank)

   

  Op 6 mei 2010 werd dezelfde wandeling nog eens overgedaan voor een uniek publiek, namelijk een gegidste wandeling aan een groep enkel bestaand uit vrouwen.

  Het was in elk geval een unieke en aangename ervaring en zeker voor herhaling vatbaar. Je krijgt namelijk heel andere invalshoeken en gestelde vragen.

  Er bestaat altijd de mogelijkheid bovenstaande wandelingen uit te voeren onder begeleiding. Ik wil in die gevallen gerust de wandeling zelf begeleiden. U krijgt in dat geval wat meer technische uitleg over de bunkers die onder de wandeling in het zicht komen. Mochten jullie hierin geinteresseerd zijn, neem dan gerust contact op. info@bunkergordel.be.

  Ook bestaat altijd de mogelijkheid tot het ontwerpen van een meer lokale wandeling in eventueel op het moment nog niet bewandelde zones van de bunkerlinie. Dit soort wandelingen is ook altijd mogelijk maar vraagt wel meer voorbereiding. Voor die wandelingen is wel in eerste instantie een groter bezoekersaantal en voorbereidingstijd nodig.