Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Kort bezoekje aan de KW-linie en de vestingbouw in de directe omgeving van Antwerpen.

Op uitnodiging van Mr Roland Versele en Mr Julien Cannaerts bracht ik een blitzbezoek aan enkele bunkers in de directe omgeving van Antwerpen en de KW-linie. Het korte verslag van dit bezoekje vindt u onder dit beperkte rubriekje.

Korte beschrijving van enkele bezochte bunkers in de directe omgeving van de Antitankversperringen rondom Antwerpen.

Ons bezoekje begon in de buurt van de Antwerpse Antitankgracht. Dit is een stelsel van grachten die in de directe omgeving van de Antwerpse forten te vinden is, als hindernis voor vijandelijke tanks, om Antwerpen te bereiken. Op strategische plaatsen zijn rond deze grachten ook bunkers gebouwd.

Een belangrijk iets om te weten bij het lezen van het onderstaande is dat Bruggenhoofd Gent gebouwd werd voor de Antitankversperringen en de KW-linie. Daarom vindt men reeds verschillende verbeteringen op bepaalde zaken die bij Bruggenhoofd Gent nog niet bestonden of toegepast werden..

kw00kw00

Hierbij ziet u een eerste bunkertje langs de Antitankgracht. Op het eerste zicht ziet men reeds dat de camouflage aan de buitenkant opnieuw het gebobbelde uitzicht is zoals er op Bruggenhoofd Gent ook velen te vinden zijn. Alleen zijn de bobbels veel kleiner.

Een tweede opmerking die men direct kan maken is dat de neus van de bunker vrij groot is.

De bunkers hebben meestal ook het uitzicht alsof ze bovenaan een koepel hebben. Het systeem van een koepel is echter niet bestaande hier. Het is zelfs voor mijn begeleiders nog niet echt duidelijk welk systeem hier gebruikt werd. Vermoedelijk was het een soort van periscoop die van binnenuit de bunker kon omhoog gebracht worden.

kw00
 • In alle bunkertjes heeft men de mogelijkheid om vanuit de bunkerkamer die naast het toegangssas is gelegen eventuele indringers in dit sas van binnenuit te beschieten. Dit is trouwens een mogelijke verdedeging die op sommige voorontwerpen van bunkers van het Bruggenhoofd Gent reeds getekend werd maar nergens uitgevoerd.
kw00
 • Waarschijnlijk is hier ook het nut te zoeken van de extra kamertjes achter de tweede mitrailleurkamer bij meerdere plannen van bunkers op Melle en Wetteren. Omdat het systeem er nooit ingewerkt is, is ook het extra kamertje nooit gebouwd geweest.
 • Bij dit bunkertje is ook nog interessant de tekst die binnenin op de muren is aangebracht met nadere uitleg voor de gebruikers van de bunkers.
kw00
 • Hier ziet u duidelijk de binnenkant van het vermoedelijk periscoopsysteem. U ziet duidelijk een soort oog om het geheel vermoedelijk aan te bevestigen. Bovenaan is een gat, dwars door de één meter dikke plafond. Rechts is een soort van haak om vermoedelijk de periscoop op zijn plaats te houden.

In de buurt van deze zelfde Antitankgracht vindt men ook onderstaande vrij grote bunker. Deze bunker was gebouwd aan een sluizensysteem om de waterstand in de gegraven antitankkanalen te regelen. Deze stations moesten dan ook degelijk beschermd kunnen worden. Dit gebeurde dan onder andere door onderstaande zwaardere bunker.

kw01kw01

Hierboven ziet u de achterkant van de bunker gericht op het eigenlijke sluizensysteem. Er is een schietgat gericht in deze richting beveiligd opgesteld achter een vrij grote beschermingsneus. Op de tweede foto ziet u iets beter het eigenlijke sluizensysteem.

kw01
 • Dit is een binnenzicht door het vorige schietgat. Rechts achteraan is het toegangssas. U kan wel duidelijk zien dat het systeem van de schraagjes op de muren in dit geval anders is gemaakt. De uitstekende haken aan de muren en de driehoekige steunen voor de houten plankenleggingen zijn vervangen door standaardrekjes met een aantal haken reeds aan.

kw00

Hierbij ziet u mooi het toegangssas van de bunker. De bunker heeft aan de twee kanten duidelijk een uitstekende neus. Links is er één schietgat. Rechts heeft men twee schietgaten boven elkaar. U ziet ook opnieuw het uitstekende stukje op het dak voor het vermoedelijke periscoopsysteem.

kw01kw01

Hierbij ziet u duidelijk de twee nog originele afsluitsystemen van de bunkers. Vooraan ziet u duidelijk een soort hek. Daarachter zat meestal nog een ijzeren plaat waardoor het geheel kon gemaakt worden zodat men niet echt kon binnenkijken.

In het sas zelf ziet u hier nog een gedeeltelijk beschadigde maar nog aanwezige gepantserde deur.

kw01kw01

Zicht op de voorkant van de bunker met twee boven elkaar gelegen mitrailleurkamers. De foto ernaast werpt een blik binnen in dit schietgat.

kw01

Een laatste blik op deze bunker vanuit de buurt van het volgende bunkertje.

kw02kw02

Van uitzicht is het bunkertje vrij klassiek. De opmerkingen zijn ongeveer dezelfde als deze bij het eerst beschreven bunkertje.

kw02kw02

Iets dat men hier bij deze bunkers terugvindt dat nog niet bestond bij de bunkergordel Bruggenhoofd Gent, is deze muilkorf. Dit was een aanpassing aan het uitloopgat van het granaatgat indien dit gericht was naar de waterkant. Het is een soort korf die ervoor zorgt dat de granaat niet van de zijkant wegrolt in het water. De granaat blijft liggen in het metalen bakje en ontploft tegen de wand van de bunker met alle nadelige gevolgen voor eventuele belagers.

Een volgend bunkertje dat kort wordt belicht, is een tweekamerige tussenliniebunker. Deze bunkers zijn heden vaak moeilijk terug te vinden daar ze vaak verborgen zitten op enkele tientallen meters diep in de bossen langs kleinere wegeltjes, net zoals dit exemplaar. Ze bevinden zich tussen de forten en de bestaande bunkerlinies.

kw04kw04

Men ziet bij dit bunkertje aan de buitenkant duidelijk dat de camouflage van het hobbelige uiterlijk opnieuw stopt aan deze kant van de bunker wat het vermoeden weer doet rijzen dat het bunkertje aan deze kant verborgen zat onder een berm grond.

Aan de binnenkant van het bunkertje ziet men op de structuur na, die praktisch specifiek is voor de bunkers van de KW-linie, nog veel gelijkenissen met de bunkers in het Gentse. De haken aan de muren en de driehoekige steuntjes aan de muren zijn opnieuw identiek. Men heeft ze hier wel onder elkaar bevestigd.

Ook het bunkertje hieronder is een specifieke bunker voor de KW-linie, alhoewel het ook een tussenliniebunker of verbindingsbunker is.

kw05

Het bunkertje heeft praktisch alle klassieke kenmerken van de meeste bunkers van de KW-linie:

 • Er zijn twee verschillende schietgaten, beiden in een andere vuurrichting opgesteld.
 • Boven elk van de schietgaten is een kijkspleet aangebracht. Dit vervangt in feite de koepel die een gelijkaardige functie had bij de bunkers van Bruggenhoofd Gent.
 • Het beton van de bunkers is in het algemeen van veel betere kwaliteit dan dit gebruikt bij Bruggenhoofd Gent. Het heeft een veel gladder uitzicht.
 • Aan de nok zijn overal haken aangebracht voor het eventueel bevestigen van camouflagenetten.
 • Mogelijks had het bunkertje nog een camouflageommuring met baksteen.
kw05
 • Specifiek voor de bunkers in deze streek is dat men aan de binnenkant van de schietgaten het originele coufragehout liet zitten. Dit had als grote voordeel dat eventueel binnenkomende kogels bleven vastzitten in deze verloren bekisting en niet gingen wegketsen naar de binnenkant van de bunker.

kw05kw05

Dit zijn twee fotootjes van de binnenkant van het bunkertje. Men ziet duidelijk een iets ander schietgat dan hetgene men gewoon is bij ons te zien. Ik weet trouwens zelf ook het nut niet van de ijzeren regel die men ziet aan de onderkant van het schietgat.

Bovenaan rechts boven het schietgat ziet u een smal gleufje waar een afdekplaatje inschoof. Dit is het kijkgat om door de smalle gleuf boven het schietgat op een veilige manier naar buiten te kijken.

Ook bij alle bunkers in de KW-linie aanwezig, net zoals bij deze is de klassieke nooduitgang. Op het Bruggenhoofd Gent is deze maar bij twee bunkers aanwezig.

De onderstaande bunker is ook nog een bezienswaardigheid. Het is een bunker aan een sas om het waterpeil op niveau te houden in een antitankgracht met daarachter een betonnen antitankmuur.

kw06

kw06kw06

Aan de achterkant van de bunker ziet u rechts het afgesloten toegangsdeurtje daar de bunker heden afgesloten is door Natuurpunt als Vleermuizenverblijf. Links ziet u de nog dichtgemetste nooduitgang.

De rechter foto geeft u nog een beeld van het andere schietgat dat gericht is op eventueel vijandelijke troepen die de antitankmuur zouden willen bereiken.