Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingbouw rondom Gent, niet behorende bij bruggenhoofd Gent.

Hieronder vindt u een overzicht van militaire bouwwerken, structuren en restanten, die ik ondertussen heb kunnen terugvinden, of gesignaleerd gekregen in de directe opgeving van bruggenhoofd Gent. Meestal zijn het bouwwerken die totaal niets met bruggenhoofd Gent te maken hebben. Soms echter wel. U vindt hieronder een aantal van deze terug met indien gekend een kleine uitleg over hun oorsprong en de periode waaruit ze stammen.

Onderstaande verhalen werden in onderstaande besproken thema's wel behandeld maar zijn anders niet altijd even gemakkelijk terug te vinden. Daarom hier de rechtstreekse links naar de beschrijvingen die ook die geschiedenis bevatten:

Te mooi om niets mee te doen, al is het niet direct in de omgeving van Gent?

Bouwwerken, militaire elementen, niet tot de officiële bunkers behorende, maar wel gelinkt aan Bruggenhoofd Gent.

Het verdwenen Duits militair kerkhof van Melle.

Het Duits militair kerkhof op de terreinen van Mariagaard te Kwatrecht.

Bouwwerken, niet tot Bruggenhoofd Gent behorende, maar wel in de directe omgeving.

Overzichten van bestaande Publieke schuilplaatsen WOII

Andere bunkerlinies

Oude militaire luchthavens

Duits Wereldoorlog II Radarstation te Wortegem-Petegem.

Duitse zendinstallatie op de site van een toenmalig klooster en instituut te Sint Ulriks Kapelle

SS-school op grondgebied Kwatrecht (1943-1944).

Terreinen met een militaire achtergrond in de Gentse regio.

Bunkers.

Militaire Schuilkelders of schuilgangen.

Publieke of Private Schuilkelders of schuilgangen (Grondgebied Groot Gent - zie hogerop).

Schuilstructuren in de buurt van spoorwegen

Privaatschuilkelders.

Duits kerkhof WO I Kwatrecht-Melle

Duitse WO I Munitiepark te Kwatrecht

Wachtershuisjes

Merkwaardige militair getinte structuren in de buurt

Militaire gebeurtenissen gelokaliseerd in de regio (heden zonder enige restanten)

Mysterieuse structuren in de regio met mogelijks beperkt militair verleden.