schuilkelders op Mariagaard
 

Duitse Schuilkelders, deeluitmakend van de Reichsschule Flandern op het grondgebied van Mariagaard te Kwatrecht.

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de drie aanwezige schuilstructuren:

Schuilkelder 1. (dichtst bij autostrade)

  • Schuilkelder 1 is in de omschrijving de kelder het meest naar links toe, gekeken vanaf de Oosterzelesteenweg. Hij ligt dus het dichtst bij de huidige autostrade.
  • Dit voorlopig de enige van de drie kelders die in onderstaande omschrijving nog niet werd geopend.
kelder 1 mariagaard
schuilkelder 1 mariagaard
Zicht op de eerste schuilkelder, meest naar de autostrade toe. U ziet duidelijk de twee toegangen die beiden volledig afgesloten zijn. Ze zitten verscholen tussen de wilde struiken.
Dit is de toegang het dichtst bij de gebouwen van Mariagaard, sterk verscholen tussen de struiken.
Kwatrecht, Mariagaard
betonplaat, schuilkelder
Zicht op de tweede, eveneens afgesloten toegang van deze schuilkelder.
Zicht op de betonplaat bovenaan de schuilkelder. Deze plaat verbergt heden de nooduitgang.

Routebeschrijving om deze lokatie te vinden

De schuilkelders liggen in de voortuin van een school. U kunt ze reeds eenvoudig vanaf de weg zien daar zij te herkennen zijn als oneffenheden in het terrein. Het zijn heuvels in het voor de rest vlakke terrein van de voortuin van de school. De lokatie is dezelfde als deze van het oude Duitse kerkhof en de bunker A40 die op de rand van dit toenmalige Duitse kerkhof.

Komende van de steenweg Aalst-Gent moet men afslaan in de richting van de E40 autosnelweg, oprit Wetteren. De school Mariagaard ligt in dat geval juist achter de spoorwegbrug op de rechter kant.

Komende van de E40 ligt de school juist naast de aftrit Wetteren van de E40, rijdende in de richting van Wetteren.

U kunt de schuilkelders zelf niet bezoeken daar zij volledig afgesloten zijn. Er is slechts een toegang eventueel nog open te maken. Gelieve dit echter niet meer te doen daar er uiteindelijk in de schuilkelder niets "meer" te zien is dan dat u reeds kunt zien op de foto's die u hierboven kunt vinden. Respecteer de terreinen van de school AUB. Na het betreden van de schuilkelder door mijzelf is alles weer hersteld in zijn originele toestand.