schuilkelders op Mariagaard
 

Duitse Schuilkelder, deeluitmakend van de Reichsschule Flandern op het grondgebied van Mariagaard te Kwatrecht dreigt te verdwijnen voor de aanleg van een busstation.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Gaat de gemeente Wetteren vrij grof de bocht uit door het niet raadplegen van enkele verplichte instanties bij het zo maar beslissen over de afbraak van geregistreerd militair erfgoed?

Artikel verschenen in het Laatste Nieuws van 5/1/2011

Artikel Laatste Nieuws Dreigende afbraak schuilgang Mariagaard te Wetteren Kwatrecht

 

Artikel verschenen in het Nieuwsblad van 5/1/2010

 

Negatief advies dienst Erfgoed op 6/1/2010 betreffende mogelijke afbraak.

 

Geachte,

Naar aanleiding van uw mail van 25 december delen wij u mee dat het dossier door Ruimtelijke Ordening aan Onroerend Erfgoed bezorgd werd. Onroerend Erfgoed bracht op 23/12/2010 een negatief advies uit omwille van het unieke karakter van de site.

Met vriendelijke groeten,

INFOLOKET

Ruimte en Erfgoed
afdeling Oost-Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 4-6

9000     Gent

tel: 09/265.45.00 - fax: 09/265.45.01

ruimte.erfgoed.ovl@rwo.vlaanderen.be
www.ruimtelijkeordening.be
www.onroerenderfgoed.be

 

Op 7/1/2011 werd mij bekend gemaakt dat de gemeente alles in het werk probeert te stellen om de mogelijke afbraak binnen het voorziene bouwproject te verhinderen. Er wordt eerstdaags een vergadering gepland tussen de betrokken partijen om mogelijke alternatieven te kunnen bekijken binnen het huidige concept, hierbij rekening houdend met de noden en mogelijkheden binnen het voorziene project van de verschillende partijen.

 

Op 7/1/2011 verscheen eveneens in de regionale editie van het Nieuwsblad onderstaande planning van de grootschalige werken aan de site van Mariagaard. Positief is in elk geval dat men reeds melding maakt van het eventueel overwelven van de schuilstructuur. Ook weet men te zeggen dat dit eventueel overwelven geen effect zou mogen hebben op de eventuele vooropgestelde bouwplanning.

Hieronder het artikel

Werken Mariagaard Wetteren

Heden kan met zekerheid worden gezegd dat de schuilstructuur zal bewaard blijven onder de betonplaat. Enkel de nooduitgang en de heden openmaakbare ingang zullen deels afgelaagd worden en onder het beton verdwijnen. De huidige tweede toegang (heden niet openmaakbaar), zal met medewerking van de school Mariagaard vrijgemaakt worden zodat het stukje erfgoed toch nog bereikbaar zal zijn. (Wel niet permanent opengesteld voor de rust van de school).