3 Duitse bunkers aan het kruispunt Groenestaakstraat - Botestraat te Mariakerke.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de drie aanwezige schuilstructuren:

Korte beschrijving en plaatsing in de geschiedenis van deze bunkers.

In het boomgaardje gekoppeld aan een restaurant aan de Groenestaakstraat nr 70 te Mariakerke, vindt men drie bunkertjes terug. Ze maakten origineel deel uit van een Duits militair complex uit de Tweede Wereldoorlog. Het originele complex strekte zich uit over de omgeving van de Groenestaakstraat, Eeklostraat, Botestraat en Vrouwenstraat. Het ganse complex werd aangelegd in maart 1944, vrij kort voor de bevrijding dus. De drie bunkers waren ondersteunend gebouwd bij het Duitse hoofdkwartier dat gevestigd was in het kasteel Carpentier, beter lokaal gekend als het Kollekasteel. Voor en achter het kasteel stonden in die tijd twee Duitse LS-bunkers in gewapend beton (Luftschutz bunkers, luchtdoelgeschut bunkers). Deze zijn later beiden afgebroken.

Bij de bevrijding op 12 september 1944, hebben zich in deze buurt nog zware gevechten voor gedaan tussen Duitse en Poolse militaire eenheden.

Het betreffen hier 3 identieke Duitse bunkertjes voor het onderbrengen van manschappen. De bunkertjes zijn alle drie identiek van structuur. Ze meten 9 meter 30 op 5 meter.

De bunkertjes vallen niet op in het landschap daar ze verborgen zitten op een boomgaard achter een restaurant op de hoek van het kruispunt van de Botestraat met de Eeklostraat. Het kruispunt is vrij gemakkelijk terug te vinden daar er rode lichten zijn. Links ziet u de haag achter dewelke de boomgaard verborgen zit.

De drie bunkertjes zijn volledig in baksteen gemetst met muren van een kleine meter dik. Enkel het dak is uitgevoerd in beton. De bunkertjes hebben allen dezelfde structuur. Ze omvatten 2 kamertjes die achteraan met een tussendeur met elkaar verbonden zijn. Beide kamers hebben een smalle toegangsdeur volledig links en rechtsvooraan van de bunker. Tussen deze twee deuren heeft elke kamer één raam. De dakstructuur is gegoten door op de muren stalen liggers te plaatsen (allicht spoorwegrails). De openingen tussen deze rails werden bekist met verloren houten bekisting. Deze bekisting kan op verschillende plaatsen nog gezien worden omdat ze nog altijd onder het beton zit.

De dakstructuur is ook ongeveer 1 meter dik. Achteraan de tussendeur vindt men een ventillatiegat in de beide kamers. Dit leidt naar een schouw die men bij alle bunkertjes nog op het dak kan zien staan.

Hier en daar zijn wel achteraf kleine aanpassingen gemaakt, vermoedelijk door de latere eigenaars van het terrein. Men merkt hier en daar kleine onderlinge verschillen alhoewel ze allicht origineel alle drie identiek waren.

plannetje van bunkers

Enkel het derde bunkertje vertoont op de meeste muren sporen van projectielinslagen. Het waren duidelijk schuilplaatsen voor manschappen. Ze waren zeker niet in staat zware rechtstreekse voltreffers te verdragen daar ze hoofdzakelijk uit baksteen zijn gemaakt. Ze boden enkel weerstand tegen scherven, geweervuur en niet rechtstreekse projectielinslagen.

Bron: Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.