Beschrijving betonnen Duitse WO II LS-bunkers te Mariakerke

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

LS 2 : Betonnen LS-bunker - Achterzijde terrein Kollekasteel tegen Kollekasteelstraat (reeds verdwenen jaren '50 of '60).

Deze Duitse LS-bunker (Luftschutzbunker - beschermingsbunker tegen aanvallen uit de lucht) stond achteraan het domein van het Kollekasteel. Als je hem heden opnieuw zou plaatsen zou hij te situeren vallen bij een driehoekig pleintje achter het domein van het Kollekasteel langs de Kollekasteelstraat.

(Grondplan: Collectie J. De Baets)

In het algemeen waren deze bunkers opgetrokken uit gewapend beton. Het is te zeggen heel veel beton met een beetje ijzer in... Ik weet dat er velen zijn die dit niet graag horen maar het ijzer was zeker in die eindjaren van de oorlog uiterst schaars en moeilijk te krijgen, ook voor de Duitsers. Je merkt dus zoals hier in de schets ook aangeduid hele dikke muren van standaard 2 meter. De muur aan de toegangszijde was 2.40 meter dik. Anderzijds moet je vaststellen dat op foto's van de sloop bitter weinig ijzer opduikt. Deze opmerking kan je gerust ook maken over vele bunkers van de Atlantic Wall aan bv de Franse kusten. De bunkers hingen vooral aan elkaar van beton maar zeker niet door het vele ijzer die er eigenlijk zou moeten ingezeten hebben.

De totale structuren waren ongeveer vierkantig opgetrokken met buitenafmetingen van 9 meter op 9.15 meter. De bunkers hadden merkwaardig genoeg maar 1 toegang (zichtbaar op de foto die trouwens dateert van kort voor de sloop, beginjaren '90). Daarna maakte de toegang een knik om uit te komen in een centrale kamer van 2.70 x 5 meter. Deze kamer had 1 observatiegat (zeker geen schietgat). Op de originele schets spreekt men over schietgaten maar de opbouw is nogal gevaarlijk gezien bij dergelijke afgeschuinde kanten het risico op terugketsende kogels zeer groot zou zijn voor de mitrailleurschutter in de bunker aanwezig. De functie zal dan ook observeren geweest zijn en niet een mitrailleurbunker zoals het af en toe wordt omschreven. De observatierichting zal voor deze bunker uitgekeken hebben over de terreinen aan de overzijde van de Eeklostraat, in de richting van de ooit daar gebouwde cluster van structuren langs de Eeklostraat, noordelijk van het kruispunt. Daar was toen ook een FLAK opstelling gesitueerd.

De hoogte aan de binnenzijde bedroeg 2.20 meter, wat vrij hoog genoemd mag worden.

Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond zuidelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)
Dit is ingezoomd op deze cluster, je ziet deze Luftschutzbunker 2 liggen achteraan het domein van het Kollekasteel (onderaan links)

De bunker aangeduid met LS2 Is allicht al verdwenen sinds de jaren '50 of '60. Of deze trouwens effectief is gesloopt op ingekanteld is totaal niet duidelijk. Het is wel opvallend dat hier op deze locatie juist zo een pleintje moet zijn wat toch wel heel toevallig is. Dit is zo een verdwenen structuur waar zo goed als letterlijk niets van details meer van terug te vinden is.

Allicht was de bunker vrij identiek met de in 1991 gesloopte LS1.

Een streetview van waar de bunker ooit moet hebben gestaan. Het Kollekasteel is links te zoeken op de foto.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Informatie over de functie van deze structuren verkregen via Mr Alain Van Geeteruyen.
  • Kopies van Duitse Briefwisseling en detailplannetjes - Collectie Peter Taghon