Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf in voortuin woning Groenestaakstraat nr 62

Manschappenbunker Groenestaakstraat 62

Deze manschappenbunker staat op de linker zijde van de oprit van de woning op de Groenestaakstraat nr 62.

Deze bunker stemt overeen met het bovenste type van de schetsen hiernaast.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige manschappenstructuur.
Dit is een zeer sfeervol structuurtje in de voortuin van deze woning. Hij geraakt wel steeds meer overwoekerd door klimop en het blijft een rommelig hokje. Links telkens de situatie 2008, rechts situatie 2018.
De binnenzijde van dit rommelige maar nog altijd fraaie structuurtje.
Heel merkwaardig is dat men achteraan de tweede kamer een oude mazouttank heeft proberen inwerken in de dikke zijmuur van de tweede kamer.
Een fraaie blik op het plafond waar nog veel van de houten latjes aanwezig zijn die de verloren bekisting vormden tussen de spoorwegrails of I-liggers die de dakstructuur dragen. Dit was eigenlijk een techniek die nog overgehouden werd van bij de bunkers gebouwd tijdens WO I en toch ook in WO II blijkbaar nog algemeen in gebruik was aan Duitse kant.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke