Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf Groenestaakstraat links vooraan naast oprit Kollekasteel (gesloopt voor 2008)

Deze manschappenbunker bevond zich links vooraan de oprit van het Kollekasteel te Mariakerke.

Deze schuilbunker werd al voor 2008 gesloopt en voorlopig heb ik er nog geen foto's kunnen van terugvinden.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar de ondertussen ook verdwenen manschappenstructuur moet hebben gestaan.

Enkele foto's anno 2018 van de huidige situatie. Het structuurtje moet op het kleine groenzonetje gestaan hebben links vooraan de eerste foto en rechts achteraan de tweede foto waar nu de nog niet zo hoge bomen te vinden zijn.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke