Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf Groenestaakstraat links achteraan oprijlaan Kollekasteel (gesloopt voor 2008)

Deze manschappenbunker bevond zich links achteraan de oprit van het Kollekasteel te Mariakerke. Dit moet dus volledig achteraan het domein links geweest zijn.

Deze schuilbunker werd al voor 2008 gesloopt en voorlopig heb ik er nog geen foto's kunnen van terugvinden waar hij duidelijk opstaat.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar de ondertussen ook verdwenen manschappenstructuur moet hebben gestaan.

Links een oude foto (vermoedelijk collectie Kollekasteel) met op de voorgrond de ondertussen in 1991 gesloopte gewapend betonnen LS-bunker. Op de achtergrond links zie je een sterk overgroeid iets. Allicht was dit deze schuilstructuur. Rechts de huidige situatie met alvast geen enkel spoor meer van dit verdwenen structuurtje.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke