Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf rechts achteraan domein Kollekasteel tegen Kollekasteelstraat (gesloopt tussen 2008 en 2018)

Deze manschappenbunker bevond zich achteraan in de zuidwestelijke hoek van het domein van het Kollekasteel. Deze bunker werd tussen 2008 en 2018 gesloopt.

Binnen de fiche staan nog enkele foto's van de buitenzijde van toen hij nog bestond in 2008. De binnenzijde kon maar zeer beperkt worden gefotografeerd via een opening in de rechter toegangsdeur. Hij was toen ook volledig afgesloten.

De bakstenen muur waar hij tegenstond, bestaat nu nog en het terreintje werd bebouwd met een soort van houten berging horende bij het Kollekasteel.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar de ondertussen ook verdwenen manschappenstructuur stond.
verdwenen structuur aan Kollekasteel
Deze foto's dateren nog van 2008 en werden nog genomen voor het structuurtje allicht rond 2010 werd gesloopt voor de bouw van een houten berging bij het Kollekasteel. Jammer genoeg heeft het Kollekasteel als cultureel centrum er in de jaren na de oorlog wel letterlijk alles aan gedaan om zijn oorlogsverleden volledig te laten verdwijnen.

Enkele foto's anno 2018 van de huidige situatie. Je herkent nog heel duidelijk de gebouwen waar vroeger ook het structuurtje stond tegenaan gebouwd.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke