Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf tussen domein Kollekasteel en Eeklostraat (gesloopt voor 2008)

Deze manschappenbunker bevond zich ooit waar heden de woning staat op nr 113. De bunker werd gesloopt om het terrein te kunnen bebouwen.

Deze schuilbunker werd al voor 2008 gesloopt en voorlopig heb ik er nog geen foto's kunnen van terugvinden.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid, de locatie waar de ondertussen ook verdwenen manschappenstructuur ergens moet hebben gestaan.

Een foto van de woning op huisnummer 113 waar ooit ergens deze schuilbunker moet hebben gestaan. De bunker moet praktisch in het verlengde gestaan hebben van de doodlopende Kollekasteelstraat.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke