Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf Eeklostraat, rechtover Wolvengracht - 2 structuren dichtbij elkaar (gesloopt voor 2008)

Deze manschappenbunkers bevonden zich rechtover het huidige kruispuntje van Eeklostraat en Wolvengracht. Heden bevindt zich daar het centrum voor leerlingenbegeleiding. De eerste structuur stond allicht waar heden hiervan een gebouw is opgetrokken.

Deze schuilbunker werd al voor 2008 gesloopt en voorlopig heb ik er nog geen foto's kunnen van terugvinden.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
De locatie waar deze structuurtjes allicht ooit stonden werd in een rode cirkel aangeduid. Mogelijks stond de eerste structuur waar heden een hoofdgebouw staat van deze school (zuidelijk van de cirkel) van BSGO De Wijze Eik. Alle details erover ontbreken voorlopig.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke