Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

GB 02 : Mogelijks nog bestaand bijgebouw van een hoeve dat toen als manschappenverblijf is gebruikt Noordelijk van Groenestaakstraat, westelijk van de Eeklostraat

Dit manschappenverblijf bevond zich noordelijk van de Groenestaakstraat op de linker zijde van de Eeklostraat bij een heden nog bestaande hoeve. Het is natuurlijk niet zeker of het huidige bijgebouw nog hetzelfde is van toen alhoewel op het eerste zicht men zou zeggen van wel.

Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond noordelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)

Dit is ingezoomd op de noordkant van dit kruispunt van Groenestaakstraat en Eeklostraat met iets noordelijk op de linker kant van de Eeklostraat deze cluster van 2 structuren bij een bestaande hoeve. Deze structuur is geen apart gebouwde structuur maar mogelijks een aangepast bijgebouw bij deze hoeve. Mogelijks is dit nog identike met wat hier heden bestaat.

Dit is dus structuur 35 die als functie "Sich Kp" wordt aangeduid. Dit slaat op "Sicherungs Kompanie". Dit is de beveiligende Compagnie bij dit steunpunt langs de Eeklostraat. Op de schets is hier ook duidelijk geen indeling voor 2 kamers zoals altijd anders wel het geval.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid het specifieke bijgebouw bij deze hoeve dat nog goed herkenbaar is qua contouren met wat men op plan kan zien.
Beeld vanop Streetview. Het respectievelijke bijgebouw is allicht het iets hogere bijgebouw parallel met de Eeklostraat, centraal achteraan op de foto.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon