Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijven op de rechter kant van de Eeklostraat net voor een hoeve (gesloopt rond 2008)

Er stonden origineel 2 manschappenbunkers op dit in 2010 nog braakliggende terrein op de rechter kant van de Eeklostraat, op een terrein dat toen nog niet bebouwd was. De tweede structuur stond allicht links op dit terrein, de eerste stond waar achteraan op de foto met het braakliggend terrein nog een remorque geparkeerd staat.

Deze schuilbunker werd allicht rond 2008 gesloopt en voorlopig heb ik er nog geen foto's kunnen van terugvinden.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
De locatie waar deze structuurtjes ooit ergens moet hebben gestaan, werd in een rode cirkel aangeduid. Alle details erover ontbreken voorlopig.
Zicht op de woning rechts van de eerder vermelde hoeve. Het terrein is ondertussen wel degelijk bebouwd en de sloop van beide structuren ging allicht vooraf aan de bouw en verkaveling voor deze woning.

Ook de exacte locatie van deze structuur is nog een mysterie. Op het terrein dat nog niet bebouwd was, kon je wel hier en daar restanten van baksteenpuin terugvinden, allicht van de verdwenen structuren.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke