Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf gelegen tussen de linkse bocht op Wolvengracht en de Eeklostraat (gesloopt voor 2008)

Deze manschappenbunker bevond zich tussen de linkse bocht op de Wolvengracht komende van de Eeklostraat en de Eeklostraat zelf.

Deze schuilbunker werd al voor 2008 gesloopt en voorlopig heb ik er nog geen foto's kunnen van terugvinden.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
De locatie waar deze structuurtjes ooit ergens moet hebben gestaan, werd in een rode cirkel aangeduid. Hij moet vrij kort bij de grens gestaan hebben van beide percelen. Op die manier moet hij vrij kort gestaan hebben bij de bunker die reeds stond op het terrein dat er tegen aangrenst op de Eeklostraat.

Bovenstaande foto's zijn genomen vanaf de Wolvengracht. Op de achterzijde zie je reeds de gebouwen van de Eeklostraat. De structuur moet nabij de grens gestaan hebben van beide domeinen. De exacte locatie is nog een mysterie

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke