Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf op kasteeldomein Vyncke Bovyn achter kasteelgracht rechtover kruispuntje Lusthoflaan en Olmstraat

Zicht op het structuurtje vanaf wandelpad op de uithoek van het domein. Het is de meest zuidoostelijke structuur op het domein Vyncke Bovyn. (Foto: Collectie Rudy Vande Voorde)

Dit structuurtje is vlot bereikbaar gezien het bijhorende kasteeldomein vrij toegankelijk is. Aan de binnenzijde is wel de tussenmuur verwijderd tussen de beide kamers.

Allicht was dit structuurtje van het bovenste type alhoewel ik het op basis van oudere foto's nog moeilijk kan zien of achterhalen.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur in de zuidelijke hoek van het domein.

Bij een eerste fotosessie in 2010 was het structuurtje nog volledig vrij, ook aan de binnenzijde. Heden is hij door Natuurpunt aan zijn ramen gedeeltelijk bijkomend dichtgemetst. Hierdoor is hij ook niet meer vrij toegankelijk aan de binnenzijde.

Links het nog vrij toegankelijke structuurtje anno 2010. Rechts de huidige situatie anno 2018.

Het structuurtje was toen nog vlot bereikbaar aan de binnenzijde zoals zichtbaar op onderstaande foto's. Dit is heden niet meer het geval, voor alle duidelijkheid..

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke