Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf op kasteeldomein Vyncke Bovyn achter kasteelgracht juist voorbij lange muur

Zicht op het structuurtje vanaf wandelpad parallel met de Lusthofstraat op het kasteeldomein Vyncke Bovyn. Juist voorbij een lange kale ommuring komt voor wie goed kijkt dit structuurtje in het zicht.

Dit structuurtje is vlot bereikbaar maar niet altijd wegens de sterke overgroei, evengoed terug te vinden. Ook hier is aan de binnenzijde de tussenmuur verwijderd tussen de beide kamers.

Het valt nog zeer moeilijk te achterhalen welk type van de 2 deze bunker ooit was.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op het kasteeldomein.

Het structuurtje is vergeleken met een eerste prospectie in 2010 alleen nog sterker komen overgroeid te geraken. Voor de rest is het nog totaal ongewijzigd met toen. Wel is dit structuuurtje vrij zwaar aangepast geweest omdat het blijkbaar ooit als een soort kippenhok is herbouwd geweest. Het is en blijft voorlopig wel volledig toegankelijk.

Het betreft een zodanig overgroeid bunkertje zodat het achteraf zeer moeilijk wordt uw foto's nog degelijk gesorteerd te krijgen. (Foto rechts onder: Collectie R. Vande Voorde)

De binnenzijde is zoals reeds gemeld vrij zwaar door de jaren heen aangepast geweest. Er zijn zelfs hier en daar stukken uit de muren weggebroken om de muren in plaats van 1 meter dik terug te brengen naar een meer normale dikte.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke