Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Allicht restanten van een bakstenen manschappenverblijf gelegen op hoek grasplein voor kasteel Vyncke Bovyn (gesloopt voor 2008)

Dit zijn mogelijk de restanten, als het al klopt enkel mogelijks de betonnen fundering, van een manschappenbunker. Het is zelfs meer waarschijnlijk dat het geen funderingsplaat is van de structuur zelf maar een betonnen plaat zoals ook bij de 4e nog teruggevonden bunker op dit domein kan worden teruggevonden.

Ze bevindt zich op de uithoek van een grasland bij het kasteel dat ommuurd is.

Als dit al een schuilbunker was, werd hij alvast voor 2008 gesloopt en voorlopig heb ik er ook nog geen foto's kunnen van terugvinden.

Grondplannetje manschappenstructuren Mariakerke Wondelgem
De locatie waar deze structuurtjes ooit ergens kan gestaan hebben, werd in een rode cirkel aangeduid. Er bevindt zich nog altijd enkel een totaal nutteloze betonnen plaat. Het is dus zeker niet zeker of dit effectief een bunkertje is geweest maar de locatie is in elk geval vrij logisch gezien de locaties van de andere aanwezige structuren op dit domein.

Mogelijks verdachte locatie op domein Vyncke Bovyn. Op de achtergrond het kasteel.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke