Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf en bijkomende garage op de hoek van Botestraat en Vrouwenstraat

Dit is één van de weinige structuren waar toch wel een iets ouder fotootje van terug te vinden is zoals deze afkomstig uit het boek "Gent September 44" van "J.P. Marchal". Deze foto zou dateren van rond 1990 en is genomen vanaf de Vrouwenstraat. De Botestraat ligt buiten wat op de foto te zien is, rechts.

Heden komt dezelfde locatie amper gewijzigd als volgt in beeld.

Op het eerste zicht is de hoeve zeker niet meer dezelfde en vervangen door een recentere woning.

Ook bij deze structuur is aan de binnenzijde van het manschappenverblijf de tussenmuur verdwenen. Omdat bij het fotograferen deze ruimte volgestapeld was met allerhande materialen, kan ik op basis van de foto's die ik ervan heb, moeilijk uitmaken over welk van beide types zoals hiernaast geschetst, het in dit geval handelt.

In elk geval is het hier vermelde garagegedeelte 1 ruimte zonder enig raam of verdere indeling. Beide structuren zijn niet met elkaar verbonden en staan in theorie volledig los van elkaar..

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op de hoek van Botestraat en Vrouwenstraat.

Het structuurtje is vergeleken met een eerste prospectie in 2010 amper gewijzigd. Bij een tweede prospectie in 2018 werd de structuur aan de binnenzijde niet opnieuw bezocht omdat de eigenaars niet thuis waren.

Enkel zichten op de gekoppelde structuren vanaf de buitenzijde.

Een nadere blik op de binnenzijde van het garagegedeelte dat is vergaan tot een volgepropte bergruimte (situatie 2010).
Idem, voor het manschappengedeelte (situatie 2010).

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke