Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf achter toegang kasteeldomein Kervijn

Dit is één van 2 structuren die allicht vrij onbekend zijn als bestaande structuren voor de simpele reden dat ze toch wel een eindje verwijderd liggen van de rest van de andere gekende structuren. Daarnaast is het terrein sinds enige jaren ook niet meer vrij toegankelijk zoals vroeger wel het geval was.

Toen de hier aanwezige structuurtjes een eerste maal werden geprospecteerd in 2010, verliep dit vrij gemakkelijk omdat het kasteel Kervijn toen jammer genoeg totaal was afgebrand. Anno 2018 is dit domein afgesloten en dien je de kans af te wachten dat het domein eens toegankelijk is, wat niet altijd even evident is om te slagen.

Ook bij deze structuur is aan de binnenzijde van het manschappenverblijf de tussenmuur verdwenen. Waar de scheidingsmuur ooit zat is op basis van oude foto's nog moeilijk vast te stellen.

Dit is ook zo een zeer onopvallend structuurtje omdat het uiteindelijk amper boven het maaiveld uitsteekt.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op het domein van het vroegere kasteel Kervijn.

De eerste foto's hieronder geven zicht op de structuur anno 2010 aan de buitenzijde. Toen was het structuurtje nog vrij rommelig aanwezig nabij de toegang en de bijhorende kasteelgracht.

De toen zeer rommelige binnenzijde

Gelukkig zijn bij de renovatie van het kasteel de beide structuren bewaard gebleven. Het structuurtje werd deels mee verbouwd en is allicht heden gebruikt als een soort van pomphuisje. Een van de toegangen en beide ramen werden dichtgemaakt.

De opgeruimde binnenzijde.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke