Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Bakstenen manschappenverblijf achter toegang kasteeldomein Kervijn

Dit is één van 2 structuren die allicht vrij onbekend zijn als bestaande structuren voor de simpele reden dat ze toch wel een eindje verwijderd liggen van de rest van de andere gekende structuren. Daarnaast is het terrein sinds enige jaren ook niet meer vrij toegankelijk zoals vroeger wel het geval was.

Toen de hier aanwezige structuurtjes een eerste maal werden geprospecteerd in 2010, verliep dit vrij gemakkelijk omdat het kasteel Kervijn toen jammer genoeg totaal was afgebrand. Anno 2018 is dit domein afgesloten en dien je de kans af te wachten dat het domein eens toegankelijk is, wat niet altijd even evident is om te slagen.

Ondanks wat je misschien op het eerste zicht zou denken is dit eveneens een manschappenbunkertje en geen garage zoals je heden zou denken. Het is eveneens een manschappenbunker met verdwenen tussenmuur. De volledige voorkant is mee aangevuld met grond waardoor de 2 toegangen en ramen, die allen dichtgemetst zijn, niet meer zichtbaar zijn. De linker zijmuur werd verwijderd om de structuur toegankelijk te houden. Waar de scheidingsmuur ooit zat is ook voor deze structuur nog moeilijk te achterhalen.

Ook dit structuurtje was allicht ooit enkel aan zijn voorzijde zichtbaar en zat voor de rest grotendeels verstopt onder het maaiveld.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het wit aangeduid de locatie van de nog aanwezige structuur op het domein van het vroegere kasteel Kervijn.

De eerste foto's hieronder geven zicht op de structuur anno 2010 aan de buitenzijde. Toen zat het structuurtje dat al maar meer zichtbaar was aan 1 zijde en een achterhoek nog sterker dan nu, verstopt onder klimop.

De toen ook wel al zeer rommelige binnenzijde

Gelukkig zijn bij de renovatie van het kasteel de beide structuren bewaard gebleven. Dit structuurtje dat al zeer rommelig was, is blijkbaar verder gebruikt om materiaal deels afkomstig van de verbouwing in op te bergen. Het is en blijft een rommelige structuur.

Hier enkele actuele zichten op de buitenzijde anno 2018.

De nog altijd zeer rommelige binnenzijde.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke