Beschrijving Bakstenen Duitse WO II Manschappenverblijven in de regio Mariakerke - Wondelgem

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Beschrijving en localiseren verschillende gekende structuren.

GB 03: Een zeker verdwenen gebouw dat toen als manschappenverblijf is gebruikt Noordelijk van Groenestaakstraat, oostelijk van de Eeklostraat

Dit manschappenverblijf bevond zich noordelijk van de Groenestaakstraat op de rechter zijde van de Eeklostraat. Er zijn daar heden geen echter herkenningspunten meer aanwezig van toen nog bestaande bebouwing. Dit was het meest noordelijke punt van deze cluster.

Detail van de cluster van structuren dat hier ooit stond noordelijk van de Groenestaakstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat. (Collectie: Peter Taghon)

Dit is ingezoomd op de noordkant van deze cluster aan de rechter kant van de Eeklostraat. Deze structuur was geen apart gebouwde structuur maar zo goed als zeker een aangepast bestaand gebouw.

Dit is dus structuur 43 die als functie "IVb" wordt aangeduid. Dit slaat op "Divisionintendant". Dit was allicht voor deze Duitse Divisie het officiële aanspreekpunt naar de bezette zone toe.

Bewerkte luchtfoto Google Earth met in het rood aangeduid de locatie waar ooit een specifiek gebouw moet gestaan hebben dat deel uitmaakte van deze Duitse stelling. Allicht was het een gebouw dat reeds bestond en bij de stelling is bijgetrokken maar dit is heden nog moeilijk te verifiëren.
Beeld vanop Streetview. Het respectievelijke bijgebouw is heden alvast niet meer te bespeuren.

Gebruikte externe bronnen

  • Buskruit en Sauerkraut - Materiele oorlogsbronnen in Gent - Georges Antheunis en Marie Christine Lalemant - p103.
  • Gent - September 1944 - J.P. Marchal
  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke
  • Originele kaartjes en detailuitleg: Peter Taghon