Beschrijving 2 Duitse hangars langs de Groenestaakstraat (Mariakerke)

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

2 Duitse hangars langs de Groenestaakstraat (Mariakerke)

Ter hoogte van de Groenestaakstraat, vrij kort bij de Brugse Vaart, stonden aan de zuidkant van de Groenestaakstraat tussen de huidige Paul Van Tieghemlaan en de Henry Storystraat (overzijde van Groenestaakstraat) 2 loodsen.

Beide hangars moeten al geruime tijd gesloopt zijn omdat gans dit gebied ondertussen jaren geleden al verkaveld is geweest. Hierbij zullen zo goed als zeker ook de loodsen verdwenen zijn.

Het betroffen 2 Duitse hangars die ook deel zouden uitgemaakt hebben van de rest van militaire structuren die nog te vinden zijn op grondgebied Mariakerke en Wondelgem.

Wat de specifieke functie was is totaal onduidelijk. Er zijn zelfs amper details te vinden over hoe de hangars er ooit uitzagen. Ze worden omschreven als 2 hangars van 12 meter op 50 meter. Alle verdere info blijft zeker welkom op info@bunkergordel.be.

De rode stroken duiden aan waar de hangars ooit moeten gestaan hebben. Onderaan 2 foto's van de huidige situatie waaruit duidelijk mag zijn dat er zeker van de hangars geen sprake meer is.

Gebruikte externe bronnen

  • Informatie doorgekregen via Mr Jos De Baets - Mariakerke