Het Duitse Vliegveld van Scheldewindeke tijdens WO I

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Korte geschiedenis van de Duitse militaire WO I luchthavens in de directe omgeving van Gent.

Algemene geschiedenis van deze vliegvelden tijdens WO I.

 

  • Wat is er heden nog terug te vinden van wat ooit het vliegveld van Scheldewindeke was?

Naast het hoofdvliegveld van Sint Denijs Westrem werden nog vier andere Duitse vliegvelden in gebruik genomen gedurende deze wereldoorlog in onze directe regio, namelijk Gontrode, Scheldewindeke, Mariakerke en Oostakker.

Het vliegveld van Scheldewindeke was gelegen langs de huidige kasseiweg Lange Munte genaamd. Het vliegtuig lag tussen de huidige kleinere wegeltjes met de namen "Keerken", "Schaperstraat" en "Munckbosstraat".

luchtfoto anno 2002 van Gis Vlaanderen Scheldewindeke Vliegveld
Hierboven ziet u een vrij recente foto van het originele terrein zoals het gefotografeerd werd op Gis Vlaanderen. De centrale hoofdweg dwars over de foto is de huidige kasseiweg, Lange Munte. De start- en landingsbanen lagen ten zuiden van de "Lange Munte" links van de Munckbosstraat. De dreef naar het blauwe kasteel loopt rechtdoor verder over de Lange Munte komende vanuit de Munckbosstraat. Ze valt wel niet meer op doordat de bomen van de dreef zijn verdwenen.
oude luchtfoto luchthaven Scheldewindeke
Hierboven ziet u een luchtfoto genomen door een geallieerd spionagevliegtuig van de luchthaven van Scheldewindeke. U ziet duidelijk van links onderaan naar rechtsboven de hoofdweg N415 "Lange Munte" lopen. De dikke donkere band noordelijk van de kasseiweg is de dreef naar het Blauw kasteel. Op de hoek tussen "Lange Munte" en de dreef naar het kasteel ziet u een wit oplichtend plein. Dit was het gebetonneerde plein voor de loods. Tussen de witte vlek van het betonplein en de dreef ziet u het dak van de "IJzeren Halle" (hiervan zijn heden nog de betonnen funderingsrestanten terug te vinden). Bovenaan rechts van de foto ziet u de spoorlijn komen die bijkomend was aangelegd komende uit Balegem voor de aanvoer van onder andere munitie en brandstoffen. Tussen deze spoorlijn en de "Lange Munte" liepen nog enkele smalsporen in de richting van de loods en de barakken. Links op de foto ziet men langs de Schaperstraat nog een lange bijkomende loods. Het eigenlijke vliegveld ziet men dan ten zuiden van de Schaperstraat, tot over de Lange Munte. De dunne dwarslijnen die u ziet lopen over het vliegveld wijzen op de aanwezigheid van drainagebuizen om het vliegveld en de velden zo droog mogelijk te houden. De zwaardvorm boven het vliegveld markeerde het midden, vooraan van het vliegveld. Dit teken vindt men ook terug bij andere luchtfoto's van vliegvelden. Op de luchtfoto van St Denijs Westrem ziet men ze ook terug op de centrale opstijg- en landingsbaan. ( Foto: Collectie Legermuseum Brussel - Oosterzele tijdens de wereldoorlogen - J. De Vos en L. De Smet.)
luchtfoto Scheldewindeke
Hierboven ziet u een tweede oude spionagefoto van hetzelfde vliegveld. Deze foto omdat een gans stuk meer de westkant van het vliegveld met duidelijk zichtbaar de betonnen startbanen (T-vorm).
overleg oude foto op recentere luchtfoto
Op de foto van Gis Vlaanderen hierboven werd de oude foto in overleg getekend zodat de oude structuren weer te zien zijn op de recente luchtfoto.
detail luchthaven Scheldewindeke detail grote loods
Op bovenstaande foto ziet u een detail van de tweede spionagefoto. Rechts in de hoek ziet u opnieuw de loods. Tussen Lange Munte en Schaperstraat ziet u met pijl op terrein aangeduid een landings- en opstijgbaan.
Detail van loods. Vergis u niet. De witte vlek is het betonplein naast de loods. De eigenlijke loods is de donkere rechthoek eronder. De kleine structuur links is allicht spoorweginfrastructuur die hier bij de grote loods samenkwam.
loodsen langs Schaperstraat
Hierboven ziet u met meer detail de loodsen langs de Schaperstraat.
Dit is dezelfde lokatie heden ten dage. U herkent heel eenvoudig de twee vierkantshoeves die heden nog identiek zijn.
Hangars langs Munckbosstraat huidige terrein Munckbosstraat
Hierboven ziet u met meer detail de loodsen langs de Munckbosstraat.
Heden is dit terrein weer volledig opgegaan in de kouters. De loodsen lagen links in het veld naast het boerderijtje links van de weg.

Beschrijving van nog bestaande restanten van dit voormalig Duitse vliegveld uit Wereldoorlog I

Het enige dat nog herinnert aan de aanwezigheid van dit vliegveld in het verleden zijn de nog vrij massieve restanten van de funderingen van de grote loods te Scheldewindeke. Met een beetje zoekwerk kan men ze vrij gemakkelijk terugvinden tussen de grazende koeien of paarden op een weiland.
restanten funderingen loods Scheldewindeke
zware massieve funderingen

Gebruikte bronnen voor foto's en teksten:

  • Het Vliegveld van Sint Denijs Westrem tijdens Wereldoorlog I en II door Georges Antheunis - Heemkring Scheldeveld - jaarboek XXXVI 2007.
  • Oosterzele tijdens de wereldoorlogen - J. De Vos en L. De Smet.
  • http://www.forumeerstewereldoorlog.nl (bestaat niet meer)

Routebeschrijving om het voormalige vliegveld terug te vinden.

Het vliegveld lag langs de huidige kasseibaan die het centrum van Scheldewindeke verbindt met de Hundelgemsesteenweg, "Lange Munte" genaamd. Waar deze kasseiweg het wegeltje met naam Munckebosstraat kruist, liggen de restanten van de eigenlijke loods, recht voor u in het veld.