De Duitse bunkerlinie - De Hollandstelling - Wereldoorlog I.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De Hollandstellung

Waarom werd de Hollandstellung opgericht als onderdeel van een groter geheel van Duitse stellingbouw in België tijdens WO I - Het ontstaan van de Hollandstellung.

 • Vanaf het begin van de Duitse bezetting van het grootste gedeelte van België in oktober 1914, werd reeds van Duitse hogerhand beslist de vesting Antwerpen opnieuw militair in te richten. Van de 33 originele forten en schansen van de Antwerpse buitenring, waren er 13 onbeschadigd in Duitse handen gevallen. De andere forten werden op korte tijd door Duitse firma's en arbeiders hersteld.
 • Het geheel werd echter niet meer hersteld als een kring rondom Antwerpen. Men ging enkel de forten herstellen die functioneel waren in de op dat moment voorziene mogelijks bedreigde kanten voor de Duitse bezetter. Deze zones werden ook versterkt met extra te bouwen bunkers tussen de reeds bestaande forten en schansen.
 • Een eerste verdediging van het Belgische grondgebied ontstond door de aanleg van de fameuze "dodendraad". Een grensbeveiliging onder hoogspanning die diende te verhinderen dat er nog vlot ongecontroleerd transport van personen of goederen kon plaats vinden tussen het bezette België en Nederland. In de beginfaze betrof dit een afspanning met prikkeldraad die weinig of geen rekening hield met bestaande dorpen, sociale en economische gevolgen. Deze afspanning was volledig uitgewerkt tussen Knokke en Aken vanaf de zomer van 1915.
 • In een tweede faze werd deze draadhindernis aangepast naar een driedelige draadversperring. De binnenste en buitenste draad waren een klassieke prikkerdraad. De centrale draadversperring stond sommige momenten onder hoogspanning. Deze afspanning was volledig operationeel vanaf de tweede helft van 1916. Deze vorm van grensafsluiting zou in de volksmond bekend worden als "De Dodendraad". Meer details over deze dodendraad op deze link die zeker niet los van deze Hollandstellung zal kunnen bekeken worden in sommige grensgebieden.
 • Vanaf de lente van 1916 ontstond van Duitse kant effectief de vrees dat er wel eens een geallieerde landing zou kunnen plaatsvinden vanuit het neutrale (en niet aan de oorlog deelnemende) Nederland. Hierdoor zouden mogelijks de Duitse luchtmachtbasissen en vooral het Duitse Westfront langs de achterkant aangevallen kunnen worden. Omdat het Duitse offensief aan de IJzer was uitgedraaid op een stellingenoorlog, werd van Duitse kant onderstaand verdedigingsstelsel verder uitgewerkt. Er is duidelijk enerzijds links het vastgelopen loopgravenfront op te zien doorheen Noord-Frankrijk tot aan de Belgische kust tot aan de IJzer nabij Nieuwpoort. Tussen Nieuwpoort en Knokke kreeg men dan een aaneensluiting van kustverdedigingen. In Knokke ging dit dan over in een grensverdediging, hier duidelijk bestempeld als de Hollandstellung.
Schets van de in België voorziene verdedigingsstelsels zoals hierboven beschreven. Deze schets is terug te vinden in de studie uit 1937 van de Duitse kolonel Biermann. (Schets: Boek "De Hollandstellung - Hans Sakkers)
 • Vanaf de herfst van hetzelfde jaar werd daarom gestart met de bouw van een versterkte linie gericht op Nederland. Deze versterkte linie liep van het Zwin in Knokke tot de overstromingsgebieden te Vrasene waar deze stelling zou aansluiten bij een nog op te trekken bunkerlijn Steendorp-Vrasene (Die Westabschnitt). De linie was op die manier ongeveer 65.5 kilometer lang. Deze specifieke verdedigingslinie werd de Hollandstelling genaamd.
 • Daarnaast werden er rondom Antwerpen 3 zones versterkt uitgewerkt in de jaren 1917 en 1918. Verschillende Antwerpse Brialmontforten werden hier gewoon mee in geïntegreerd. Op dit stuk werden in totaal een 13 tal steeds terugkerende types van bunkers gebouwd:
  • Aan de noordelijke kant van Antwerpen vanaf de Schelde, meer specifiek de zuidwestkant van Fort Stabroek tot aan het fort van Schoten aan het Turnhoutkanaal stonden ongeveer 60% van alle tussen de Antwerpse forten gebouwde Duitse bunkers. Hier stonden in totaal 497 bunkers over een strook van ongeveer 20 km, wat neerkwam op een 25 tal bunkers per km. (Die Nordabschnitt).
  • Deze Nordabschnit kende nog een uitbreiding langs het verdere verloop van het kanaal van Turnhout waar in het totaal nog eens 132 bunkers werden gebouwd. De bunkers langs dit kanaal stonden meestal gegroepeerd rond de bruggen en de sluizen aan dit kanaal. Ook valt het op dat de bunkers langs het kanaal in feite aan de vijandelijke zijde van het kanaal waren gebouwd. Men wou dus verhinderen dat de vijand (de geallieerden) zich zouden kunnen ingraven achter het respectievelijke kanaal. De bunkers langs het kanaal eindigen in een noordelijke boog rondom de stad Turnhout zelf.
  • Westelijk was er de zone tussen het fort van Steendorp en het overstromingsgebied ten noorden van Vrasene (Die Westabschnitt). Deze zone was ongeveer 12 km lang en hier werden origineel 216 bunkers gebouwd wat neerkwam op ongeveer 18 bunkers per km.
  • Meer zuidelijk in de zone tussen Schelde en Zenne, had men nog een iets beperktere bunkerzone voorzien. Deze startte in praktijk vanaf de noordwestkant van het fort van Bornem en liep tot voorbij het kanaal van Willebroek tot in de wijk Blaasveld. (De weinig bekende Südabschnitt). Hier stonden in totaal nog eens 116 bunkers over een strook van 16 km wat neerkwam op een 7 tal bunkers per km.
 • In het totaal richt de Duitse bezetter over al deze zones dus heel wat bunkers op:
  • Tussen het Zwin in Knokke en het overstromingsgebied in Vrasene (De Hollandstellung) werden in totaal 411 bunkers gebouwd.
  • Tussen de verschillende Brialmontforten van Antwerpen werden nog eens 830 bunkers gebouwd (Nord-, West- en Südabschnitt).
  • Langs het Turnhoutkanaal stonden er nog eens 132 bunkers.
 • Op die manier werden er in het grensgebied van België en Nederland vanaf de kust in Knokke tot in Turnhout aan het kanaal in totaal 1373 Duitse bunkers gebouwd om een geallieerde aanval via het Neutrale Nederland te verhinderen.
Situatieschets Duitse herinrichting Antwerpen in 1917

(Schets van de Duitse schuilplaatsen rond Antwerpen in 1917 - De Duitse bunkerlinie van Steendorp Vrasene 1917 - Raymond Van Meirvenne)

 • De gevreesde geallieerde invasie vanuit het neutrale Nederland is er uiteindelijk nooit gekomen.

Hoeveel bunkers bevatte de Hollandstellung op zich.

 • De totale lengte van de bunkerlijn vanaf Knokke tot Vrasene zou ongeveer 65.5 km bedragen.
 • De Marine richtte zijn te verdedigen gebied tussen Knokke (het Zwin) en Maldegem in als 9 aparte steunpunten. Zo werd onderscheiden:
  • Stützpunkt Bayernschanze - ter hoogte van het Zwin.
  • Stützpunkt Wilhelm - langs de Nieuwe Hazegraspolderdijk.
  • Stützpunkt Heinrich - ter hoogte van het oude Fort Hazegras
  • Stützpunkt Hauptstrasse - langs de weg Sluis - Westkapelle.
  • Stützpunkt Dora - ter hoogte van het oude Fort Sint Donaas.
  • Stützpunkt Gustave - langs de Spermaliepolder te Lapscheure.
  • Stützpunkt Karl - ter hoogte van de Nonnendijk te Lapscheure.
  • Stützpunkt Friedrich - ter hoogte van de Damweg te Middelburg en Moerkerke centrum.
  • Stützpunkt Mauritz - ter hoogte van de Leestjesbrug te Middelburg.
 • Toch zitten we hier al met een eerste discussiepunt. Waar eindigen de kuststellingen en waar begint dan namelijk de Hollandstellung? Deze opdeling zal de Duitse bezetter allicht worst geweest zijn en mogelijks moet men het eerste Stützpunkt Bayernschanze in het Zwin dan ook bij de kustverdedigingen tellen en begint de officiële Hollandstellung pas vanaf de nieuwe Hazegraspolderdijk met Stützpunkt Willem. Dit zijn natuurlijk allemaal telproblemen die oude inventarisaties er niet gemakkelijker op maken om ze heden nog te gaan interpreteren.
 • Belgische militaire inventarisaties van kort na WO I maken melding van in totaal 133 Duitse bunkers in een strook van 18 km lengte tussen Knokke het Zwin en de noordkant van het Leopoldkanaal. Op die manier zouden er ongeveer 7 à 8 bunkers van groot tot klein gestaan hebben per kilometer. Er bestaat maar een zeer beperkte detailtelling van wat er ooit zou hebben gestaan in deze zone. Zo zouden er 102 structuren gelegen hebben tussen Leestjesbrug te Middelburg en het Zwin te Knokke. Aan de noordkant van het Leopoldkanaal moeten dan tussen Leestjesbrug en Rolkalseide te Maldegem in totaal 31 structuren hebben gestaan. Hiervan zouden er op zijn beurt nog eens 20 op grondgebied Maldegem hebben gelegen en 10 op grondgebied Middelburg. Van deze structuren moeten er dus wel al heel wat zijn verdwenen.
 • Vanaf Strobrugge tot het kanaal van Gent-Terneuzen stonden op een zone van amper 24 km maar liefst 221 bunkers. Op die manier kwam je al snel aan 9 à 10 bunkers per km. Dit was de sterktst bebunkerde zone van de Hollandstellung. Op basis van een telling uitgevoerd rond 14 september 1921 werd tot deze aantallen gekomen:
  • Maldegem - 8 bunkers
  • Sint Laureins - 9 bunkers
  • Adegem - 5 bunkers
  • Eeklo - 65 bunkers
  • Lembeke - 41 bunkers
  • Oosteeklo - 24 bunkers
  • Ertvelde - 45 bunkers
  • Kluizen - 16 bunkers
  • Evergem - 6 bunkers
  • Assenede - 2 bunkers
 • Vanaf de overzijde van het kanaal Gent-Terneuzen liep de linie veel minder zwaar uitgebouwd door met nog eens 57 bunkers over nog eens 28 km wat ongeveer neerkwam op 2 bunkers per kilometer. Op basis van dezelfde telling kwam men toen tot dit detail:
  • Mendonk - 6 bunkers
  • Sint Kruis Winkel - 2 bunkers
  • Zaffelare - 11 bunkers
  • Moerbeke - 3 bunkers
  • Lokeren - 1 bunker
  • Eksaarde - 13 bunkers
  • Sinaai - 4 bunkers
  • Stekene - 3 bunkers
  • Kemzeke - 3 bunkers
  • Sint Gillis Waas - 5 bunkers
  • Vrasene - 6 bunkers
 • Op die manier zou de volledig Hollandstellung ongeveer 411 bunkers moeten geteld hebben.

Het ontstaan van de Hollandstellung - chronologisch.

 • Eenmaal België was bezet door het Duitse leger in oktober 1914, kreeg het Duitse leger voor het eerst vlot toegang tot de Noordzee via een strook kuststrook tussen Knokke (het Zwin) en de IJzer te Nieuwpoort. Hierbij zaten inbegrepen de havens van Oostende en Zeebrugge alsook de stad Brugge die via kanalen was verbonden met vorige havensteden.
 • Al vrij snel werd de kustlijn voorzien van heel wat batterijen zwaar geschut om eventueel zwaar geschut vanop de Noordzee op Britse slagschepen te kunnen counteren. De kustlijn werd ook vrij ruim voorzien van luchtafweer om mogelijks Britse vliegtuigen uit de lucht te kunnen halen. Duitse vliegvelden kort achter de kust moesten het ook mogelijk maken van daaruit bombardementsvluchten uit te voeren op Groot Brittannië. Vroeger gebeurde dit vaak onder andere met Zeppelins en Gotha's vanaf vliegvelden in de Gentse regio.
 • De Duitse Marine bezette dit frontgebied lang de Belgische kust alsook de grenszone met Nederland vanaf Knokke tot in Maldegem.
 • De eerste werken die gekoppeld kunnen worden aan de bouw van de Hollandstellung vonden plaats in het stuk uitgebouwd door de Duitse Marine in april 1916. Ze waren terug te vinden in de zone Knokke tot de Damse vaart. In eerste instantie betroffen het aangelegde taluds die bescherming moesten bieden met zeer beperkt wat uitgebouwde structuurtjes. Het is totaal onduidelijk of er hiervan nog structuurtjes zijn overgenomen in wat later de effectieve Hollandstellung werd.
 • De eerste effectieve bunkers van de Hollandstellung werden gebouw vanaf juni 1916 in deze zelfde zone. De bunkers die in die zone werden gebouwd door de Duitse Marine waren in hoofdzaak allen schuilplaatsen voor soldaten (MEBU = Mannschafts EisenBeton Unterstand).
 • Al vrij snel na de bouw van de eerste stellingen werden ook observatieposten voor de artillerie opgesteld.
 • Vanaf 12 september 1916 kwam de opdracht de linie verder uit te werken vanaf Fort Sint Donaas tot de fortengordels van Antwerpen die grotendeels opnieuw hersteld waren en opnieuw door de Duitsers in gebruik gesteld.
 • Het Duitse Marinekorps zou zich opnieuw bekommeren over de bijkomende structuren vanaf de Damse Vaart tot de noordzijde van het Leopoldkanaal. Vanaf de zuidkant van het Schipdonkkanaal tot in Vrasene zou dit dienen te gebeuren door het Duitse 4e Leger.
 • Origineel werd voorzien in de zone tussen Fort Sint Donaas en deze noordkant van het Leopoldkanaal (tot Moerhuize) 21 elkaar flankerende mitrailleurbunkers op te trekken die dan de zone tussen de bunkers en de Nederlandse grens onder vuur dienden te kunnen nemen via kruisend vuur.
 • Op een aantal belangrijke punten werden in totaal ook 8 grote manschappenonderkomens opgetrokken. Dit waren zeker niet de eerste bunkers die gebouwd werden gezien er foto's bestaan waarop deze nog gebouwd worden en er op de achtergrond reeds kleinere manschappenbunkers te zien zijn. Deze 8 grote manschappenbunkers zijn wel allen gekend van locatie:
  • 2 grote bunkers op het terrein van Fort Hazegras
  • 1 manschappenbunker op de Spermaliepolder (langs Zeedijk)
  • 1 manschappenbunker op de Nonnendijk (gesloopt)
  • 1 manschappenbunker op Den Hoorn (gesloopt)
  • 1 manschappenbunker allicht in de buurt van Leestjesbrug (gesloopt)
  • 2 manschappenbunkers op Strobrugge.
 • In elk geval zou de bouw van 17 van de 21 mitrailleurbunkers en 6 grote manschappenbunkers gestart zijn eind oktober 1916. Op ditzelfde tijdstip zou ook de bouw van nog 2 mitrailleurbunkers begonnen moeten zijn. De bouw van de 2 nog overige bunkers was in januari 1917 nog altijd niet gestart. Een hiervan was het bunkertje met de hefkoepel in de Zeedijk te Lapscheure.
 • Al de vorige vermelde structuren werden bijkomend voorzien van loopgraven en dubbele prikkeldraadversperringen tussen de stellingen onderling. Vaak waren er bijkomend mitrailleurposten voorzien in kleinere veldstellingen.
 • Ten noorden van Strobrugge tussen Waaktdijk en Moerhuize zou een bruggenhoofd uitgewerkt geweest zijn met meerdere mitrailleurposten. Of dit allen betonnen bunkers waren, is niet duidelijk. Er zou zelfs ter hoogte van Moerhuize een verbinding gemaakt zijn tussen het Leopold- en het Schipdonkkanaal. Dit werd verdedigd door 2 mitrailleurposten. Ook hier is heden allicht niets meer van bestaande.
 • In de winter van 1916 op 1917 werden in de noordelijke oever van het Leopoldkanaal tussen de Leestjesbrug en Moerhuize 3 grote bunkers opgetrokken voor vermoedelijk 5 cm kanonnen. Een derde en ondertussen gesloopte identieke bunker stond rechtover het wegeltje met heden nog de naam Waaktdijk. Deze werken zijn tijdelijk uitgevoerd geweest door de Duitse landmacht van het 4e Leger. Daarom dat deze bunkers op de kant die normaal door de Marine werd afgewerkt, ook zijn uitgewerkt met de prefabstenen zoals gebruikt op de rest van de linie gebouwd door de Landmacht.
 • Vanaf 1917 (zonder veel bijkomende details) start ook de bouw van het Landmachtgedeelte tussen het Schipdonkkanaal Maldegem en Vrasene. Dit werd uitgevoerd door de Duitse landmacht, meer specifiek het 4e Duitse Leger.
 • Vanaf 13 september 1917 neemt de Duitse Marine de sector tussen Den Hoorn en Celiebrug opnieuw over en werkt een aantal half afgewerkte bunkers volledig af.
 • Vanaf november 1917 is er sprake van 36 of 40 geïsoleerde mitrailleurposten in de zone uitgebouwd door de Marine. Mogelijks bedoelt men hiermee de kleine enkelvoudige blokvormige mitrailleurposten die vaak bij manschappenbunkers worden gevonden. Er zijn trouwens ook zo alvast 2 dubbele dergelijke mitrailleurposten te vinden, namelijk ééntje te Lapscheure langs de Zeedijk en een tweede aan het huidige toegangscomplex van de zware bunker te Middelburg aan het Leopoldkanaal. Mogelijks bedoelt men met deze mitrailleurposten ook enkel de eerder reeds gemelde muurtjes in combinatie met twee betonnen sokkels die eveneens steeds bij de eerder gemelde manschappenbunkers te vinden zijn. Probleem blijft omtrend dit onderwerp dat er wel hier en daar teksten over te vinden zijn maar dat de technische details vaak niet direct hieraan gekoppeld zitten en op die manier materie voor discussie achterlaten.
 • In de week van 20 tot 26 december 1917 is er sprake van de oplevering van een Blinkunterstand. Waarschijnlijk bedoeld men hierbij de lichtsignaal bunker te Lapscheure op de Preekboomstraat of de gelijkaardige bunker in het centrum van Moerkerke.
 • Vanaf augustus 1918 werd er ook een artilleriestellingen gewerkt in Adegem, Maldegem, Lapscheure en zuidelijk van het Leopoldkanaal. Exacte locaties hiervan blijven onbekend. Er is ook nog sprake van werken ter hoogte van de Schapenbrug te Westkapelle, draadversperringen bij steunpunt Hoeke (aan Damse Vaart). Dit beiden zonder veel verdere details over wat en hoe.,
 • In de week van 12 tot 18 september 1918 is er sprake van de oplevering van een artillerie-observatiebunkertje te Knokke. Vermoedelijk betreft dit het kleine unieke observatiebunkertje op Fort Hazegras.
 • Op basis van een kaart van september 1918 waren er op het Marinegebied in totaal 9 bataljonscommandoposten, wat kan overeenkomen met de originele 9 Stützpunkten op het Marinegebied. Dit omvatte dan een commandobunker, een post voor radiotelegrafie en een lichtsignaalpost. Of men met deze 9 bataljonscommandoposten dan de onderlinge bunkers bedoeld om telkens de combinatie van deze verschillende types van bunkers te vormen is opnieuw onduidelijk. Af en toe zijn wel commandopost en radiotelegrafiepost in 1 en dezelfde bunker verwerkt.

Bronnen gebruikt voor deze webpagina:

 • De Duitse bunkerlinie van Steendorp Vrasene 1917 - Raymond Van Meirvenne.
 • Buskruit en Sauerkraut - een uitgave van het Gentse stadsarchief.
 • Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hollandstellung https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127073 (geraadpleegd op 19 augustus 2017).
 • De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk - 2011.

De Hollandstellung