Andere militair getinte structuren regio Oost-Vlaanderen

beperkte lijst hieronder

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Algemene beschrijving Hollandstellung

Reeds geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Knokke Heist (+Zweitestellung WO II)

Westkapelle

Lapscheure

Moerkerke

Middelburg

Maldegem

Middelburg

Maldegem (+Zweitestellung WO II)

Sint Laureins (+ Zweitestellung WO II)

Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL) (Enkel Zweitestellung WO II)

Adegem

Eeklo

Lembeke

Oosteeklo

Ertvelde

Kluizen

Gent - 't Zandeken

Assenede

Sint Kruis Winkel

Mendonk

Zaffelare

Eksaarde

Moerbeke Waas

Sinaai

Stekene

Kemzeke

Sint Gillis Waas

Vrasene

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Oost- en West-Vlaanderen.

Omdat er over de nog aanwezige bunkers van deze linie nog wel regionale beschrijvingen en flarden terug te vinden zijn maar nooit een volledige inventarisatie, wordt via de website (en via elk die hulp aanbiedt bij deze zoektocht door hiaten en fouten door te geven) gepoogd tot een telling en localisering te komen van de bunkers op deze linie.

Qua inventariseren bestaat er niet zoveel echt gedetailleerd en samengebracht materiaal dat vlot bereikbaar is.

In het boek "De Hollandstellung - Hans Sakkers" staat nog een niet gedetailleerde telling per gemeente uit 1921. Hierbij werd de linie opgedeeld in 3 grote vlot onderscheidbare gedeeltes.

  • De Zone Knokke tot Maldegem (noordkant van Leopoldkanaal), origineel opgebouwd door de Duitse Marine. Hier telde men toen 133 verschillende betonnen structuren zonder echter te detailleren in hoeveelheden per gemeente.
  • De tweede en drukst bebouwde zone was deze van de zuidkant van het Schipdonkkanaal te Maldegem tot het kanaal Gent Terneuzen. Daar telde men toen in totaal 221 bunkers gebouwd door de Duitse landmacht.
  • Het derde gedeelte, ook gebouwd door de Duitse landmacht liep van het kanaal Gent Terneuzen door tot in Vrasene om daar aan te sluiten met de bunkerstellingen tussen de toen al bestaande Belgische fortengordel van Antwerpen. Deze zone was minder uitgebreid en bevatte nog eens 57 bunkers.
  • Zo kwam men toen tot een "Hollandstellung" van in totaal 411 bunkers tussen Knokke en Vrasene.

In 1935 werd deze inventarisatie nog eens herhaald door een Belgische kapitein van de Genie met de bedoeling een gedeelte van de linie misschien opnieuw in gebruik te kunnen nemen als onderdeel van de massale fortificatie die op dat moment plaats vond in België. Je merkt in die telling al kleine verschillen met de eerste uit 1921. Hier en daar waren inderdaad al enkele bunkers gesloopt. Toch wel merkwaardig werden er hier en daar ook bijkomend nog structuren teruggevonden die bij de eerste telling niet zaten inbegrepen. Deze telling beperkte zich trouwens ook enkel tot het Landmachtgedeelte uit vorige telling. De eerste zone tussen Knokke en Maldegem was in het kader van dat hergebruik van bestaande bunkers niet zo interessant en werd dan ook niet opnieuw uitgevoerd.

Daarnaast wordt dan ook steeds nog eens gemeld wat ikzelf bij deze zoektocht nog kon terugvinden anno 2015. Wees gerust, de aantallen nog bestaande structuren zijn al heel wat minder dan wat in bovenstaande tellingen kon worden teruggevonden.

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle gebruikte luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden lokaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse Marine - Lichtblauw
  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw
  • Structuren die in dezelfde regio zijn opgetrokken maar geen deel uitmaken van de Hollandstellung - Geel.
  • Gekende gesloopte structuren - Rood
  • Hollandstellung bunkers reeds vermeld op vorige foto's - Orange.

Om het intern wat overzichtelijk te maken werd een interne nummering toegepast die niets vandoen heeft met eerder gemaakte en bestaande tellingen van her en der uit het verleden.