Andere militair getinte structuren regio Oost-Vlaanderen

beperkte lijst hieronder

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Algemene beschrijving Hollandstellung

Reeds geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Knokke Heist (+Zweitestellung WO II)

Westkapelle

Lapscheure

Moerkerke

Middelburg

Maldegem (t.e.m Strobrugge)

Maldegem (vanaf Strobrugge + Zweitestellung WO II)

Sint Laureins (+ Zweitestellung WO II)

Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL) (Enkel Zweitestellung WO II)

Adegem

Eeklo

Lembeke

Oosteeklo

Ertvelde

Kluizen

Gent - 't Zandeken

Assenede

Sint Kruis Winkel

Mendonk

Zaffelare

Eksaarde

Moerbeke Waas

Sinaai

Stekene

Kemzeke

Sint Gillis Waas

Vrasene

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Eeklo.

Het grondgebied Eeklo was origineel zeer massaal voorzien van bunkers. Er zat op dit grondgebied een hoofdstelling die letterlijk aansloot met de hoofdstelling komende van Adegem over het Schipdonkkanaal heen. Deze hoofdstelling zou als centrale as, de nu toeristische spoorlijn van Maldegem door Eeklo volgen. De vooruitgeschoven stelling (iets meer noordelijk) die al werd vastgesteld op het grondgebied Sint Laureins, liep gewoon noordelijk van Eeklo voort en zou zo doorlopen tot in Ertvelde.

Bij de inventarisatie uitgevoerd in 1921 werden op Eeklo in totaal 65 bunkers vastgesteld. Men kon dus wel letterlijk zeggen dat Eeklo er van vergeven stond. Dit waren allemaal bunkers gebouwd door de Duitse landmacht. Bij de herhaling van deze telling in 1935 was de situatie nog zeer vergelijkbaar. Er bleek bij de nieuwe telling slechts 1 bunker verdwenen. Ook staat er op Eeklo nog een zeer merkwaardig klein structuurtje duidelijk deel uitmakend van deze linie maar toch met een zeer afwijkend opgetrokken maar in exact dezelfde bouwmaterialen, juist naast de eerder genoemde spoorlijn.

In de jaren 50 werd de bunkerlijn die letterlijk gans Eeklo domineerde, allicht ook door de juist opnieuw voorbij zijnde 2e Wereldoorlog met opnieuw dezelfde agressor, niet meer zo geliefd in de regio. De gemeente besloot de bewoners die hun bunkers beu waren een handje te helpen en iedereen die er mee geplaagd zat en er liever van af was, kreeg de kans hem in opdracht van de gemeente te laten slopen. Het via de sloop bekomen puin werd massaal gebruikt voor het herstellen van vaak op dat moment in slechte staat verkerende onverharde wegels. Deze opruimingsaktie heeft er voor gezorgd dat opeens het bunkerbestand op Eeklo werd verlaagd tot amper 25% procent van zijn origineel. Wel heeft het er bijkomend voor gezorgd dat Eeklo de regio is, waar letterlijk zo goed als alle originele locaties +/- gekend zijn.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstelung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden locaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw. Hiervan werd er voorlopig nog 15 structuren teruggevonden van de 64 + 1 die er ooit hebben gestaan in 1921. In de telling van 1935 telde men 9 voorpostbunkers, hiervan werden anno 2015 nog 4 teruggevonden. Van de 21 manschappenbunkers werden er nog 5 teruggevonden. De 27 waarnemingsbunkers werden gedecimeerd tot amper 3 stuks. Van de 7 mitrailleurbunkers, blijken er nog 3 te bestaan. Daarnaast is er nog het merkwaardige spoorwegstructuurtje.
  • Gekende gesloopte structuren werden in het Rood aangeduid. Op Eeklo kunnen er op die manier nog 48 locaties aangeduid worden waar ooit bunkers hebben gestaan. De locatie is wel altijd als +/- te beschouwen gezien de aanduidingen op de beschikbare kaarten ook niet zo 100% precies zijn aangeduid. Ze zijn sterk indicatief voor waar er ooit bunkers moeten hebben gestaan.
  • Hollandstellung bunkers die reeds vermeld werden op vorige foto's, zijn bij herhaling in het Oranje aangeduid.
  • Voorlopig zijn er op dit grondgebied geen locaties meer gekend waarvan de kans nog groot is dat er nog in deze telling vergeten bunkertjes zouden staan. De prospectie is gebaseerd op een kaart uit 2001. Ten opzichte van toen is er alvast opnieuw nog 1 extra exemplaartje gesneuveld voor de sloophamers en wat men noemt de vooruitgang.

De loop van de Hollandstellung in grote lijnen op een kaart van Eeklo

Eeklo: De vooruitgeschoven stelling ten noorden van de Boterhoek.

1. Ee L 01 - Voorpostbunker tussen Grote Boterhoek en Ziedelingen

Eeklo: Vervolg van de vooruitgeschoven stelling ten noorden van de Boterhoek.

2. Ee L 10 - Voorpostbunker tussen Moerstraat en Ziedelingen

Eeklo: Vervolg van de vooruitgeschoven stelling tussen Moerstraat en Waaistraat.

3. Ee L 12 - Voorpostbunker aan het waterstation aan de Waaistraat

Eeklo: Vervolg van de vooruitgeschoven stelling tussen Waaistraat en Bus.

4. Ee L 11 - Voorpostbunker in veld tussen Ketsebroeken (vervolg Bus) en Aalstgoed

Eeklo: Hoofdstelling tussen Schipdonkkanaal en Pastoor Bontestraat.

5. Ee L 02 - Manschappenbunker tegen spoorlijn, tussen spoorlijn en Pastoor Bontestraat in achtertuin

Eeklo: Hoofdstelling ter hoogte van Balgerhoeke.

6. Ee L 03 - Observatie Manschappenbunker in achtertuin woning Balgerhoeke 36
7. Ee L 04 - Manschappenbunker ingebouwd aan de Krekelmuit 16

Eeklo: Hoofdstelling tussen spoorlijn en Leopoldlaan.

8. Ee L 05 - Mitrailleurbunker noordelijk in veld tussen Leopoldlaan en Ringlaan
9. Ee L 06 - Wachtpost naast spoorlijn

Eeklo: Hoofdstelling tussen spoorlijn, Leopoldlaan en Sint Jansdreef.

10. Ee L 07 - Manschappenbunker in voortuin woning Leopoldlaan 44
11. Ee L 08 - Manschappenbunker op rand van veld en bos
12. Ee L 09 - Manschappenbunker tegen spoorlijn

Eeklo: Hoofdstelling tussen Turfputstraat en Peperstraat, noordelijk van Zandvleuge.

Eeklo: Hoofdstelling tussen Peperstraat en Kriekmoerstraat.

13. Ee L 17 - Gesloopte bunker, allicht nog een van de laatste nog op Eeklo's grondgebied gesloopte bunkers (kort voor beschermingsprocedure opstartte). Deze stond achteraan de huidige parking van de Colruyt en moet gesloopt zijn tusse 2010 - 2013.
14. Ee L 13 - Observatie Manschappenbunker op Schoutsterrein, gekend als de Bunker
15. Ee L 14 - Mitrailleurbunker in tuin Veldstraat 9

Eeklo: Hoofdstelling noordkant Oostveldstraat.

16. Ee L 15 - Observatie Manschappenbunker aangebouwd met woning Oostveldstraat nr 211
17. Ee L 16 - Mitrailleurbunker in veld, noordelijk van Oostveldstraat voorbij nr 237

Het mag dus bij deze, zeker door het verstedelijkte karakter van de streek waar de bunkers vroeger stonden, dat het niet uit te sluiten valt dat er nog wel degelijk bunkers bestaan die hier werden aangeduid als verdwenen. De locaties van de nog bestaande bunkers zullen vrij juist zijn. Deze van de verdwenen bunkers zullen ongeveer juist zijn maar deze kunnen gerust enkele tientallen meters verkeerd gelokaliseerd zijn.

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks structuren op grondgebied Eeklo, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat zou gekomen kunnen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".

De inventaris van de Dienst Erfgoed van de Hollandstellung.

Archief Eeklo - Fonds Georges Spittael