Andere militair getinte structuren regio Oost-Vlaanderen

beperkte lijst hieronder

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Algemene beschrijving Hollandstellung

Reeds geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Knokke Heist (+Zweitestellung WO II)

Westkapelle

Lapscheure

Moerkerke

Middelburg

Maldegem (t.e.m Strobrugge)

Maldegem (vanaf Strobrugge + Zweitestellung WO II)

Sint Laureins (+ Zweitestellung WO II)

Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL) (Enkel Zweitestellung WO II)

Adegem

Eeklo

Lembeke

Oosteeklo

Ertvelde

Kluizen

Gent - 't Zandeken

Assenede

Sint Kruis Winkel

Mendonk

Zaffelare

Eksaarde

Moerbeke Waas

Sinaai

Stekene

Kemzeke

Sint Gillis Waas

Vrasene

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Lembeke.

Ook het grondgebied Lembeke was origineel ruim van bunkers voorzien. Er zitten er nog altijd heel wat verborgen maar alleen zijn ze, zeker in het bosrijke gebied niet zo vlot terug te vinden. Lembeke had beperkt nog een aantal bunkers van de vooruitgeschoven lijn op zijn grondgebied, al zijn deze tot zover ik ze voorlopig kon terugvinden, allen gesloopt. Deze vooruitgeschoven lijn liep van Bus (Eeklo) richting Westakkerstraat (Oosteeklo). De enige voorlopig teruggevonden bunker van deze vooruitgeschoven stelling lag langs de Vaarstraat en werd tussen 2010 - 2011 gesloopt.

De hoofdstelling loopt verder waar deze in Eeklo stopte, namelijk ter hoogte van de Oostveldstraat. Hier gaat de lijn zweven tussen de Oostveldstraat - Eeklostraat en de Antwerpse Heirweg. Ze loopt hierbij dwars door de Lembeekse bossen, wat het terugvinden er zeker niet gemakkelijker op maakt.

Bij de inventarisatie uitgevoerd in 1921 werden op Lembeke in totaal 41 bunkers vastgesteld, allen gebouwd door de Duitse landmacht. Bij de herhaling van deze telling in 1935 was het teruggevonden aantal nog altijd identiek.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstelung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden locaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw. Hiervan werden er nog 18 structuren teruggevonden van de 41 die er nog in 1935 werden vastgesteld. Het aantal werd dus ondertussen toch ook al meer dan gehalveerd. De telling van 1935 telde 9 voorpostbunkers waarvan er voorlopig nog maar 1 werd teruggevonden. Van 2 andere gesloopte voorpostbunkers is de locatie gekend. Van de 11 manschappenbunkers konden er nog 10 teruggevonden worden. Wat de 14 waarnemingsbunkers betreft, staat de huidige teller op nog amper 2 exemplaren. Van een zo een gesloopte bunker is ook de locatie gekend. Van de 7 mitrailleurbunkers, konden er nog 5 worden teruggevonden.
  • Gekende gesloopte structuren werden in het Rood aangeduid. Hiervan konden er voorlopig 6 worden gelocaliseerd. 1 voorpostbunker langs de Vaartstraat, gesloopt in 2010 - 2011. Een andere voorpostbunker werd gesloopt tussen huidige Warande en Antwerpse Heirweg rond 1993. Een waarnemingsbunker werd gesloopt langs de Gentweg, rond 1995. Daarnaast zijn er alvast nog 4 locaties van onbekende types bunkers op Lembeke die al eerder werden gesloopt.
  • Hollandstellung bunkers die reeds vermeld werden op vorige foto's, zijn bij herhaling in het Oranje aangeduid.
  • Voor wat Lembeke betreft kan men zeggen dat de telling allicht vrij volledig zal zijn.

De loop van de Hollandstellung in grote lijnen op een kaart van Lembeke

Lembeke: De vooruitgeschoven stelling komende van Bus (Eeklo) richting Vaartstraat.

1. Le L 01 - Verdwenen Voorpostbunker achter hoeve langs de oostkant van de Vaartstraat. Gesloopt tussen 2010 en 2011.

Lembeke: De hoofdstelling tussen de Oostveldstraat - Eeklostraat en de Antwerpse Heirweg.

1. Le L 24 - Onbekend type bunker, deze stond eigenlijk in het midden van de huidige Oostveldstraat. Deze maakte lokaal een kleine knik om de bunker te ontwijken. Bunker is al zeer lang verdwenen.
1. Le L 02 - Manschappenbunker in veld noordelijk van de Antwerpse Heirweg in buurt van Scheutbos
2. Le L 04 - Manschappenbunker in tuin woning Antwerpse Heirweg 17A, zichtbaar vanaf Scheutbos.

Lembeke: De hoofdstelling vanaf Scheutbos tot de Warande.

1. Le L 03 - Mitrailleurbunker in bos tussen Eeklostraat en Antwerpse Heirweg.
2. Le L 20 - Onbekende bunker in verlengde Beukenlaan op Beukenlaan en hoek met Antwerpse Heirweg. Zou reeds 40 a 50 jaar gesloopt zijn.
2. Le L 18 - Onbekende bunker op hoek Gravin d'Alcantaralaan, Warande en Antwerpse Heirweg. Stond achter originele versie van Café "het Gouden Zulleke" dat eveneens al lange tijd is gesloopt. Gesloopt laatste kwart 20e eeuw.
3. Le L 05 - Manschappenbunker in tuin van woning Antwerpse Heirweg 54.
4. Le L 23 - Manschappenbunker in tuin van woning Eikestraat 13.
5. Le L 06 - Observatie manschappenbunker gekend als onderdeel van het Bardelaeremuseum, Ledestraat 42.
6. Le L 10 - Mitrailleurbunker in tuin van woning Ledestraat 23 (zichtbaar vanaf de weg).
7. Le L 07 - Mitrailleurbunker in tuin Taverne Ter Burchgraeve, Ledestraat 43.
8. Le L 08 - Manschappenbunker in tuin Taverne Ter Burchgraeve, Ledestraat 43
9. Le L 21 - Voorpostbunker in tuinen tussen Warande 18 en Antwerpse Heirweg (gesloopt in 1993)
10. Le L 09 - Voorpostbunker tuin van woning Bisschopslag nr 7 (zichtbaar vanaf Antwerpse Heirweg)

Lembeke: Lembeekse bossen tot de Gentweg.

1. Le L 22 - Manschappenbunker verborgen onder woning Antwerpsesteenweg nr 64 - onnodig hem te gaan zoeken gezien er van buitenaf niets meer van te zien is, hij zit volledig onder de woning.
2. Le L 11 - Observatie - Manschappenbunker zuidelijk van Camping Malpertuus. Ligt in bos en niet op terrein van de camping.
3. Le L 12 - Manschappenbunker volledig verstopt onder klimop in smal verwilderd bosje op de oostkant van de camping Malpertuus.
4. Le L 13 - Mitrailleurbunker aan de noordkant van de terreinen van Camping Malpertuus.
5. Le L 19 - Observatie - Manschappenbunker gesloopt anno 1995 centraal in smal bosje westelijk van de Gentweg.

Lembeke: Gentweg tot rand velden met Lembeekse bossen

1. Le L 14 - Manschappenbunker sterk verstopt in bosje tussen Gentweg en oprit vertrekkende vanaf Eeklostraat naar hoeve op rand van veld en bos.
2. Le L 17 - Manschappenbunker in weilandje zeer dicht bij de hoeve op rand van veld en bos.
3. Le L 15 - Mitrailleurbunker in veld oostelijk van hoeve op rand van veld en bos.
4. Le L 16 - Manschappenbunker in veld noordoostelijk van hoeve op rand van veld en bos.

Bovenstaande inventarisatie op dit grondgebied zal allicht op het moment als vrij volledig mogen beschouwd worden alhoewel het zeker niet uit te sluiten valt dat er in bepaalde beboste en sterk bebouwde zones nog bunkers kunnen zitten. De bunkers zijn zeker niet altijd evident om terug te vinden. De locaties van de nog bestaande bunkers zullen vrij juist zijn, deze van de gesloopte bunkers zijn ongeveer juist.

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks structuren op grondgebied Lembeke, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat zou gekomen kunnen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".

De inventaris van de Dienst Erfgoed van de Hollandstellung.