Andere militair getinte structuren regio Oost-Vlaanderen

beperkte lijst hieronder

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Algemene beschrijving Hollandstellung

Reeds geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Knokke Heist (+Zweitestellung WO II)

Westkapelle

Lapscheure

Moerkerke

Middelburg

Maldegem (t.e.m Strobrugge)

Maldegem (vanaf Strobrugge + Zweitestellung WO II)

Sint Laureins (+ Zweitestellung WO II)

Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL) (Enkel Zweitestellung WO II)

Adegem

Eeklo

Lembeke

Oosteeklo

Ertvelde

Kluizen

Gent - 't Zandeken

Assenede

Sint Kruis Winkel

Mendonk

Zaffelare

Eksaarde

Moerbeke Waas

Sinaai

Stekene

Kemzeke

Sint Gillis Waas

Vrasene

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Oosteeklo.

Op het grondgebied Oosteeklo vindt men opnieuw zowel bunkers van de vooruitgeschoven lijn als van de hoofdstelling terug. De vooruitgeschoven stelling loopt noordelijk van het centrum van Oosteeklo, komende van de Vaartstraat (Lembeke) naar de Westakkerstraat, Rijkerstraat, Stroomstraat en Oosthoek. Vanaf daar blijkt opnieuw een stuk te ontbreken en sluit de vooruitgeschoven stelling aan met de vooruitgeschoven bunker in de Holstraat te Ertvelde.

De hoofdstelling is een aaneensluiting van bunkers komende uit de Lembeekse bossen en de velden oostelijk hiervan gelegen. Juist achter het bos, ligt de grenslijn tussen Lembeke en Oosteeklo waardoor een gedeelte van de bunkers in dat veld op de ene gemeente ligt en de rest op de andere.

Bij de inventarisatie uitgevoerd in 1921 werden op Oosteeklo 24 bunkers gebouwd door de Duitse landmacht vastgesteld. Bij de herhaling van deze telling in 1935 was het teruggevonden aantal nog altijd identiek.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstelung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden locaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw. Hiervan werden er voorlopig nog 21 van de 24 teruggevonden ten opzichte van de telling van 1935. De telling op dit grondgebied mag volledig genoemd worden omdat van de overige 3 ontbrekende bunkers in 2 gevallen de exacte lokatie is gekend en van de 3e ongeveer de locatie waar hij ooit stond. De telling van 1935 telde 7 voorpostbunkers waarvan er nog 5 werden teruggevonden. Dit laat vermoeden dat het originele aantal van 7 zeker niet zal geklopt hebben als het over de indeling van de types bunkers ging (waar ikzelf ook geen voorstander van ben). De 6 manschappenbunkers kunnen nog allen terug gelokaliseerd worden al is er ondertussen 1 gesloopt. Ook het vooropgestelde aantal van 6 waarnemingsbunkers klopt niet want er zijn er heden nog 7 terug te vinden. Ook voor de 5 mitrailleurbunkers geldt dat ze allen konden worden teruggevonden qua locatie al is er ook hier 1 exemplaar gesloopt.
  • Gekende gesloopte structuren werden in het Rood aangeduid. Dit zijn in dit geval letterlijk de 3 exemplaren die op dit grondgebied ooit werden gesloopt. Deze lagen allen kortbij de weg genaamd Heide. Een ervan lag vlakbij de rotonde van Heide met Molenhoek. Deze werd nog gesloopt na 1995. De tweede lag vlakbij de nu nog bestaande mitrailleurbunker op de Heide nr 24. Hij stond waar nu de woning staat, oostelijk van vorige bunker. Dit moet een manschappenbunker of observatie-manschappenbunker geweest zijn. De derde gesloopte bunker lag ook nog iets oostelijker langs de weg Heide, allicht vrij kort voor de daar aanwezige manege. Hij werd alvast ook gesloopt voor de bouw van een woning (deze locatie is allicht niet 100% correct maar allicht ongeveer juist).
  • Hollandstellung bunkers die reeds vermeld werden op vorige foto's, zijn bij herhaling in het Oranje aangeduid.
  • Voorlopig zijn er op dit grondgebied geen nog verdachte locaties meer aanwezig. Iets meer detail over de niet exact gekende locatie van de ene vermiste mitrailleurbunker op Heide is zeker nog welkom.
  • De telling op Oosteeklo mag dan ook als volledig bestempeld worden.

De loop van de Hollandstellung in grote lijnen op een kaart van Oosteeklo

Oosteeklo : De vooruitgeschoven stelling komende van de Westakkerstraat (Lembeke) tot de Oostveldstraat.

1. OE L 01 - Voorpostbunker - Westakkerstraat.
2. OE L 02 - Voorpostbunker - Rijkestraat.
3. OE L 03 - Voorpostbunker - hoek Rijkestraat en Stroomstraat.
4. OE L 04 - Voorpostbunker - weiland oostelijk van Stroomstraat.
5. OE L 05 - Voorpostbunker - Oosthoek 84 tussen bijgebouwen van een hoeve

Oosteeklo : De hoofdstelling vanaf de Lembeekse bossen tot Heide.

1. Oe L 06 Mitrailleurbunker in velden juist oostelijk van Lembeekse bossen, noordoostelijk van hoeve
2. Oe L 07 Observatie - manschappenbunker in velden oostelijk van Lembeekse bossen, tegen veldweg
3. Oe L 11 Manschappenbunker westelijk van 2 smalle bosjes ten zuiden van de Ledestraat
4. Oe L 10 Observatie - manschappenbunker op westkant meest westelijke van 2 smalle bosjes ten zuiden van de Ledestraat
5. Oe L 09 Observatie - manschappenbunker op oostkant meest oostelijke van 2 smalle bosjes ten zuiden van de Ledestraat
6. Oe L 08 Manschappenbunker in velden oostelijk van Lembeekse bossen en zuidelijk van de Ledestraat
7. Oe L 24 Manschappenbunker in veld achter hoeve tussen Molenhoek en Heide

Oosteeklo : De hoofdstelling vanaf Heide tot Gooiken (Ertvelde).

2. Oe L 21 Manschappenbunker westelijk van rotonde Heide en Molenhoek (gesloopt na 1995)
1. Oe L 20 Mitrailleurbunker achter hoeve gelegen op Heide 24
3. Oe L 22 Manschappen of Observatie - manschappenbunker juist oostelijk van Oe L 20 (gesloopt)
4. Oe L 23 Vermoedelijk mitrailleurbunker tussen Oe L 20 en op zelfde kant van Heide aanwezige manege (gesloopt)
5. Oe L 14 Manschappenbunker vlak naast zuidoostelijk lopend gedeelte van Heide
6. Oe L 12 Observatie - manschappenbunker zuidwestelijk van rotonde Heide en Molenhoek
7. Oe L 13 Observatie - manschappenbunker zuidelijk van rotonde Heide en Molenhoek
8. Oe L 17 Manschappenbunker noordelijk van rotonde Heide en Molenhoek, vlak naast Abdijstraat
9. Oe L 15 Mitrailleurbunker samen opgesteld met Oe L 16 westelijk van Abdijstraat
10. Oe L 16 Observatie - manschappenbunker samen opgesteld met Oe L 15 westelijk van Abdijstraat
11. Oe L 18 Mitrailleurbunker Spiegelstraat 2 naast hoeve
12. Oe L 19 Observatie - manschappenbunker westelijk van Abdijstraat in bosje

Bovenstaande inventarisatie op dit grondgebied is zoals eerder gemeld allicht volledig. De locaties van de nog bestaande bunkers zullen vrij juist zijn.

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks structuren op grondgebied Oosteeklo, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat zou gekomen kunnen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".

De inventaris van de Dienst Erfgoed van de Hollandstellung.