Andere militair getinte structuren regio Oost-Vlaanderen

beperkte lijst hieronder

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Algemene beschrijving Hollandstellung

Reeds geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Knokke Heist (+Zweitestellung WO II)

Westkapelle

Lapscheure

Moerkerke

Middelburg

Maldegem (t.e.m Strobrugge)

Maldegem (vanaf Strobrugge + Zweitestellung WO II)

Sint Laureins (+ Zweitestellung WO II)

Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL) (Enkel Zweitestellung WO II)

Adegem

Eeklo

Lembeke

Oosteeklo

Ertvelde

Kluizen

Gent - 't Zandeken

Assenede

Sint Kruis Winkel

Mendonk

Zaffelare

Eksaarde

Moerbeke Waas

Sinaai

Stekene

Kemzeke

Sint Gillis Waas

Vrasene

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Assenede.

De regio Assenede licht eigenlijk al iets te noordelijk voor de Hollandstellung. Merkwaardig genoeg vindt men er toch nog enkele zeer merkwaardige kleine structuurtjes terug die zeker te koppelen zijn aan de Hollandstellung.

Het betreffen kleine structuren die allicht nog eens te beschouwen zullen zijn als extra structuurtjes op de vooruitgeschoven stelling van de Hollandstelling die meer zuidelijk door het dorp van Ertvelde loopt. Het zijn een aantal kleine posten opgetrokken door de Duitse landmacht in snelbouwstenen (Formsteine genaamd).

Zoals ook reeds vermeld op grondgebied Maldegem, Sint Laureins en zelfs net over de grens in Nederland, zijn er in de buurt van het Schipdonk en het Leopoldkanaal ook nog structuren terug te vinden die niet dateren uit de tijd van de bouw van de Hollandstellung maar bijkomend door de Duitse bezetter zijn gebouwd als bescherming van het achterland in de periode 1940 - 1944. Men kan die structuren wel gaan beschouwen als een verder uitbouwen van de bestaande Hollandstellung die ook in die tijd, zeker ter hoogte van Maldegem.

Op grondgebied Assenede werd zowel in de telling van 1921 als in deze van 1935 melding gemaakt van 2 structuurtjes horende bij de Hollandstellung. Deze kunnen beiden nog worden teruggevonden anno 2015. Dit bevestigt in elk geval dat het structuren waren die ook voor WO II reeds bestonden (zelfs kort na WO I).

Daarnaast is er op Assenede nog een bijkomend verdacht structuurtje te vinden achteraan op een terrein langs de Trieststraat 73. Dit heeft echter niets met een bunker te maken maar betreffen de restanten van een betonnen kelder van 2 rijhuisjes die hier ooit tegen de straatkant stonden en werden gesloopt. De kelder uit 1 van die woningen werd in zijn geheel achtergelaten op de achterhoek van het terrein. Ook de bult rechts op ditzelfde terrein verbergt nog asfaltpuin van deze sloop.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstelung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden lokaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Hollandstellung bunkers opgetrokken door de Duitse landmacht - Donkerblauw. De 2 in de tellingen van 1921 en 1935 gevonden structuurtjes, kunnen anno 2015 nog beiden worden teruggevonden. Dit betreft een soort van wachtpostje en een grotendeels ondergrondse kleine manschappenbunker.
  • Structuren die in dezelfde regio zijn opgetrokken maar geen deel uitmaken van de Hollandstellung, werden onderaan apart vermeld. Dit betreffen structuren die door de Duitse bezetter tijdens WO II zijn opgetrokken als verdediging van het achterland. Men kan deze gaan beschouwen als een verder uitbouwen van deze Hollandstellung voor de mate dat ze nog nuttig waren voor de Duitse bezetter. Van dergelijke structuren is er mogelijks eentje bijkomend ontdekt op grondgebied Assenede maar dit dient eerst nog verder onderzocht te worden alvorens er meer informatie over vrij te geven. Mogelijks ligt er op grondgebied Maldegem zo 1 structuurtje maar dit dient eerst nog verder onderzocht te worden.Dergelijke type structuren maakten in deze regio meestal letterlijk deel uit van de fameuze Atlantic Wall.
  • Gekende gesloopte structuren werden in het Rood aangeduid. Voorlopig niet van toepassing om grondgebied Assenede.
  • Hollandstellung bunkers die reeds vermeld werden op vorige foto's, zijn bij herhaling in het Oranje aangeduid.
  • Voorlopig mag je allicht bovenstaande telling op Assenede voor wat nu nog terugvindbaar is, als vrij volledig bestempelen.

De locatie van de 2 teruggevonden posten op Assenede ten opzichte van de vooruitgeschoven lijn zuidelijker in Oosteeklo - Ertvelde

Assenede - 2 kleine structuren noordelijke van Assenede centrum.

1. As L 02: Kleine ondergrondse manschappenbunker - Prins Boudewijnlaan 27, in tuin woning (beperkt zichtbaar vanaf de weg)
1. As L 01: Kleine observatiebunker - Groenendijkstraat naast de weg

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks structuren op grondgebied Assenede, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat zou gekomen kunnen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".

De inventaris van de Dienst Erfgoed van de Hollandstellung.