Duitse WO II Radarpost op het grondgebied van Wortegem-Petegem - Site Goldammer

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog op de site vastgestelde structuren:

Restanten van een transformator- of stroomvoorzieningsgebouw.

De eerste structuur die hier iets meer in detail werd gefotografeerd, is het bakstenen gebouwtje, vrij kort bij de steenweg. Het bakstenen gebouwtje licht misschien vijftig meter ver in het veld naast de Oudenaarseweg.

transformatorgebouw Wortegem Petegem Goldammer

Dit is eigenlijk het meest herkenbare gebouw nog aanwezig van deze site. Naast dit gebouwtje zijn er nog de 2 sokkels van de Würzburg-radars in de velden maar die moet je sommige momenten van het jaar, tussen de gewassen al weten staan om ze nog te zien staan. De bovenste foto toont ook de beide sokkels en is genomen vanaf de hoek van Stoofstraat en Oudenaardseweg. De foto daaronder is genomen vanaf de dichtstbijzijnde sokkel van een radar.

Het gebouwtje is volledig opgetrokken in baksteen, ook de lintelen en dorpels. Het plafond is van gewapend beton, ter plaatse gestort op een houten bekisting.

De ramen zijn allen wel vrij hoog gelegen, in die mate dat men er niet kan doorkijken als men er gewoon naast loopt.

De muren zijn vrij dik uitgewerkt, zeker een 70 tal centimeter dik. Wel is de structuur niet vol gemetst maar met een ruime spouw.

Het gebouwtje vertoont ook vrij veel beschadigde bakstenen. Of dit schade is door mogelijks projectielinslagen is tot op heden ook totaal niet duidelijk. De kans is vrij groot dat het eerder om vorstschade gaat waardoor al heel wat stenen zijn open gesprongen en afgeschilferd.

Blik op de achterzijde van het gebouwtje, gezien vanaf de Oudenaardseweg. Hier zit een grote, nog originele schuifpoort.

Wand rechts van kant met poort en zijde gericht op de steenweg.

Dezelfde zijkant die uitkijkt op de voor september 2013 nog aanwezige verwilderde zones achter het structuurtje.

De zijde uitkijkend op de Würzburg-Riese radars, is vrij ruim voorzien van gaten. Naast 2 hoog zittende ramen (in elke wand behalve de kant met de poort) zijn er nog een aantal kleinere uitsparingen waarvan de functie op het moment wel totaal onduidelijk is.

De zijde van de structuur naar de Oudenaardseweg toe durft nogal sterk verschillen in uitzicht afhankelijk of de struiken in bloei staan of niet. De linkse foto dateert van 2008 (winterperiode), de rechter van 2010 (zomerperiode).

De zijkant links van de zijde met de toegangspoort, uitkijkend op de Stoofstraat.

Op die wijze zijn we volledig rond het gebouwtje geweest en staan we opnieuw voor de oude schuifpoort. De foto dateert van 2013, kort voor het opruimen van de verwilderde zones. (Foto: J. Bodequin)

Dit zijn een aantal foto's van de binnenzijde van het gebouwtje.

Het valt op dat er in elk geval binnenmuren zijn verdwenen. Je ziet nog duidelijk waar deze muren origineel zaten op deze zijmuur en het plafond.

Allicht had het gebouwtje origineel een 3 tal kleinere compartimenten.

Aan de zijmuur links op de foto naast de poort zie je duidelijk dat de muur niet vol in baksteen is gemetst maar uitgewerkt met een lege luchtspouw.

Foto rechts: achterhoek rechts als je in de poort zou gaan staan.

Foto links onder: achterhoek links op zelfde plaats staande.

Foto rechts onder: links van de toegangspoort.

Deze laatste foto werpt een blik op het ter plaatse in beton gegoten betonnen plafond. Je kan dit duidelijk zien aan het nog aanwezige motief van de gebruikte houten bekistingsplanken. Ook hier merk je duidelijk de sporen van een verdwenen binnenwand en zelfs een schouw. Ook zijn er nog restanten van bevestigingsmateriaal voor stroomkabels te zien.