Duitse WO II Radarpost op het grondgebied van Wortegem-Petegem - Site Goldammer

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog op de site vastgestelde structuren:

Restanten fundering apotheek

Zoals reeds gemeld in de algemene reportage over deze site bevonden er zich op deze kouter nog 2 sterk verwilderde gedeeltes achter het bakstenen nog bestaande gebouwtje.

Bij nader onderzoek bleken deze verwilderde zones nog restanten van funderingen te bevatten van bepaalde structuren die hier ook stonden. Deze restanten werden in september 2013 na prospectie en vrij uitgebreid fotograferen uit het veld verwijderd.

Hier alvast meer details van wat toen uit deze kouter werd verwijderd.

Het handelt hem dus in eerste instantie over het verwilderd gedeelte op de kouter het dichtstbij het bestaande bankstenen gebouw. In 2010 was dit nog sterk begroeid met reeds vrij grote struiken en bomen. In 2013 waren deze grootste bomen reeds verdwenen.

Eerste algemene blik op het vrijgraven van de fundering van wat allicht volgens details terug te vinden op het terreinplan de apotheek moet geweest zijn. Dit wijst er wel op dat dit toch wel een bakstenen gebouw zal geweest zijn en geen houten barak zoals daar op vermeld.

Terreinschets opgemaakt aan de hand van wat daar toen werd vastgesteld.

Het betrof een gebouw met 3 ruimtes. Qua grootte is het allicht sterk vergelijkbaar met het bakstenen stroomgebouw die er nu nog staat.

De structuur moet zo een 6 meter breed geweest zijn en een 10 tal meter lang. De wanden bleken allen ongeveer 40 cm dik.

Centraal werd de ruimte tot zo een 2 meter van de voorwand, waar allicht ook ooit een schuifpoort zat, gecheiden door een wand van ongeveer 3.5 meter.

De ruimte links was dan nog eens gescheiden door een wand die een 2 tal meter lang was en op de kop een halve meter breed.

Hieronder enkele foto's die het bovenstaande staven.