Duitse WO II Radarpost op het grondgebied van Wortegem-Petegem - Site Goldammer

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog op de site vastgestelde structuren:

Restanten fundering garagegebouw

Zoals reeds gemeld in de algemene reportage over deze site bevonden er zich op deze kouter nog 2 sterk verwilderde gedeeltes achter het bakstenen nog bestaande gebouwtje.

Bij nader onderzoek bleken deze verwilderde zones nog restanten van funderingen te bevatten van bepaalde structuren die hier ook stonden. Deze restanten werden in september 2013 na prospectie en vrij uitgebreid fotograferen uit het veld verwijderd.

Hier alvast meer details van wat toen uit deze kouter werd verwijderd.

Het handelt hem in dit geval over het verwilderd gedeelte op de kouter het verst verwijderd van het bestaande bankstenen gebouw. In 2010 was dit nog begroeid met grote struiken. In 2013 waren deze grootste struiken reeds verdwenen.

Eerste algemene blik op het vrijgraven van de fundering van wat allicht volgens details terug te vinden op het terreinplan het garagegebouw moet geweest zijn. Dit was in elk geval een bakstenen gebouw dat ook niet ingewerkt was in het maaiveld. Qua hoogte moet het zeker even hoog geweest zijn als het nog bestaande bakstenen transformatorhuis.

uitgraven restanten funderingen garagegebouw Goldammer site Wortegem Petegem

Terreinschets opgemaakt aan de hand van wat daar toen werd vastgesteld.

Het betrof een gebouw met allicht meerdere ruimtes voor zover dit kon worden opgemaakt uit wat in detail werd teruggevonden. Dit nog uitklaren zal zonder officiële plannen nog moeilijk te achterhalen zijn. Wat wel opvalt is dat het zeker een gebouw was met verschillende hoogteniveau's.

De volledige structuur moet zo een 18 bij 10 meter gemeten hebben. De wanddiktes zullen identiek geweest zijn met de andere structuren, een 40 tal cm dus.

Men kan nog vrij vlot een 4 tal gedeeltes onderscheiden. Zeer gemakkelijk te zien op de foto's is de betonplaat (grijs op bovenstaande schets). Deze betonplaat meet zo een 4 op 10 meter.

Links op de schets zichtbaar is nog een ruimte geweest, vermoedelijk ook ongeveer 4 op 10 meter lang. Hier zijn nog enkel beperkt wat funderingen van zichtbaar gemaakt. Dit stukje werd eigenlijk nooit 100% blootgelegd.

Op de rechter kant van de betonplaat blijkt het zuiverste bewijs te vinden dat het hier over een garagegebouw ging. Daar bevinden zich namelijk nog de restanten van een smeerput.

Daarnaast bevond zich nog een vrij ruime vlakte van 8 op 10 meter. In de achterhoek hiervan was nog heel wat baksteenwerk terug te vinden. Dit bleek bij nader onderzoek nog eens gestut op een betonfundering gemaakt met beton- en baksteenpuin. Baksteenbrokkenbeton noemde men dat in die tijd.

Hieronder enkele foto's die het bovenstaande staven.

We beginnen hier met het meest opvallende gedeelte, namelijk de nog teruggevonden betonplaat.

Op de achterhoek was de betonplaats reeds afgebrokkeld en hier werd met de kraan eens gekeken wat er onder de plaat zat. Men vond er merkwaardig genoeg zelfs geen bakstenen fundamenten meer terug onder deze plaat. Het lijkt alsof de betonplaat hier de enige fundering was.
Nog naast deze betonplaat zat blijkbaar nog een gedeelte van dit gebouw maar daar konden op het eerste zicht enkel nog wat funderingsmetselwerk van teruggevonden worden. Dit gedeelte was eigenlijk iets te beperkt afgegraven om volledig te kunnen prospecteren.
De zone aan de andere zijde van deze betonplaat bevatte allicht het zuivere bewijs van de originele bestemming van dit gebouw. Dit bevatte namelijk de restanten van een vroegere smeerput van de garage. Op het ene uiteinde zie je het baksteenmetselwerk van de kop van deze smeerput.
De zone daarnaast vormde een ruimte van ongeveer 8 meter bij 10 meter. Er waren geen direct zichtbare zaken meer vast te stellen. Wel was het baksteenmetselwerk op de uiterste hoek achteraan nog vrij intact aanwezig. Dit was trouwens ook het baksteenmetselwerk dat voor het afgraven al kon worden vastgesteld.
Er werd informatief naast dit baksteen eens gegraven en men vond onder dit baksteenwerk nog wel degelijk opnieuw een betonfundering in vermoedelijk baksteenbrokkenbeton.
Een laatste blik op het geheel vanaf deze laatste grote kamer richting betonplaat.