Merelbeke stationsbuurt
 

Schuilstructuren voor passieve luchtbescherming op de terreinen van het station van Merelbeke.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de nog aanwezige (en ondertussen vooral gesloopte) schuilstructuren:

Algemene info bij het station van Merelbeke tijdens WOII

De ooit aanwezige (ondertussen gekende) structuren:

Op onderstaande luchtfoto's kan u op de stipjes drukken en zo uitkomen bij de schuilstructuur die aldaar is/was gelokaliseerd.

De originele fotoreeks die de basis vormde voor deze reportage, dateert reeds van 2008 en werd recenter nog eens geupdate in april 2012. Toen zijn alle locaties nog eens bijkomend gefotografeerd. Alleen moest ik toen al vaststellen dat een aantal van de eerder gefotografeerde structuren ondertussen opnieuw reeds verdwenen waren bij grootschalige opruimingsacties van niet meer gebruikte en vervallen structuren en gebouwen langs deze rangeergedeeltes van deze stationsbuurt te Merelbeke. Heden anno 2021 zijn nog meer van deze structuren, zoals het vormingsstation ook nog bijkomend gesloopt.

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                            Versterkt Gebouw   Bestaande buisvormige structuur                                                                      
                                                                                                       
                                      Verdwenen schuilplaats 1 persoon                                                                
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                              Versterkt gebouw                                        
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                   
                                                                                  Verdwenen buisvormige structuur Buisvormige schuilstructuur Schuilstructuur bij Melle 3                
                                                                                    Schuilplaats bij Melle 1                  
                                                                                          Schuilstructuur bij Melle 2            
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

(Blauw: nog bestaande structuren, Rood: verdwenen structuren met vrij exacte lokatie van waar ze ooit stonden, Geel: verdwenen structuren waarvan de effectieve lokatie ook niet 100% meer gekend is, meestal beperkt de gekende lokatie zich tot de kaai waarop de structuren zouden moeten hebben gestaan)

Waar hoorden deze schuilstructuren bij, gelegen op de spoorwegterreinen tussen Merelbeke en Melle.

Op de spoorwegterreinen in de zone tussen Merelbeke station en de R4, meer specifiek tot aan het smalle brugje met de Varingstraat, lagen nog menig restant van schuilstructuren, in hoofdzaak bedoeld voor het spoorwegpersoneel. De meeste structuren zijn specifieke structuren die men hier en daar nog wel terugvindt langs gebouwtjes zoals wisselbedieningsgebouwtjes, werkhuisjes van spoorwegpersoneel, seingevershuisjes, bareelwachterhuisjes,... Het zijn in hoofdzaak structuren die men vrij identiek kan terugvinden doorheen het ganse land bij dergelijke spoorwegstructuur. Helaas worden ze tegenwoordig veel te vaak het slachtoffer van de opruiming van bestaande spoorwegterreinen en verdwijnen ze hierdoor definitief uit het landschap als sneeuw voor de zon zoals jammer genoeg in de laatste 15 jaar ook te Merelbeke.

Bij een eerste verkenning van de terreinen in 2008, samen met Mr. Dirk De Pelsmacker uit Gijzenzele die lang op deze lokatie had gediend bij de Merelbeekse spoorwegen, werden mij al locaties aangeduid waar vroeger reeds structuren waren verdwenen. Omdat ik mij toch wou verifiëren van de huidige situatie alvorens uiteindelijk deze fotoreeks te publiceren, heb ik al de vorige locaties nogmaals opgezocht in april 2012 en jammer genoeg moeten vaststellen, dat ook hier, de sloophamer ondertussen nog eens bijkomend zwaar had toegeslagen bij opruimingswerken van oude en vervallen structuren. Zeker omdat ook deze site in die periode zwaar werd aangepast als nieuwe locatie van de infrastructuur die vroeger terug te vinden was op het Arsenaal te Gentbrugge.

Bij een eerste inspectie van de site in 2008, kon er nog zekerheid gegeven worden over 9 structuren koppelbaar als een bunker, een versterkt gebouw of een specifieke schuilstructuur. Heden bestaat daar echter amper nog iets van en diende alles te wijken voor de aanleg van de werkplaats van Infrabel ter vervanging van het vroegere domein den Arsenaal te Gentbrugge.

 • Nabij het huidige station van Merelbeke ligt er nog altijd een in de oorlog gebouwde administratieve bunker.
 • Achter spoor 4 ligt nog altijd een grotere buisstructuur.
 • Tegen de spoorwegbrug waar ooit een elektriciteitsgebouwtje stond, is al voor 2008 een eenmansstructuurtje verdwenen.
 • Verderop waar het rangeergedeelte van het spoornet tussen Merelbeke en Melle begon, lag het gebouw gekend als het vormingsstation. Ook dit gebouw bevatte een versterkt gedeelte.
 • Naar het uiteinde van dit rangeergedeelte waren nog eens 2 buisstructuren te vinden die hoorden bij toenmalige gebouwtjes voor het factagepersoneel. Ook deze zijn beiden allicht ondertussen verdwenen.
 • Volledig achteraan dit rangeergedeelte had je 3 Wisselbedieningsgebouwtjes met elk een eenmansstructuurtje. Deze zijn allen tussen 2008 en 2012 gesloopt.
Bovenaan: 2 foto's van oude foto's van het station en stationsbuurt (beiden Replica). Onderaan een foto van dezelfde buurt op Google Streetview anno 2013. Let op, hier vooraan rechts op deze foto, zat ook nog een grote publieke schuilstructuur die in 2013 "opnieuw" werd ontdekt en jammer genoeg hiervoor de slopingstol diende te betalen. Vind op deze link een volledige reportage over deze toch wel zeer fraaie en jammer genoeg wel degelijk gesloopte schuilstructuur op het stationsplein te Merelbeke. Deze structuur had op zich niets te zien met de hier omschreven structuren die allen specifiek werden gebouwd voor het aanwezige spoorwegpersoneel (en allicht beperkt de gebruikers van die spoornet)

Het lot van Merelbekestation in de Duitse bezetting

Alle gefotografeerde structuren waren passieve beschermingsstructuren. Structuren dus die dienden om het spoorwegpersoneel te beschermen bij mogelijke aanvallen vanuit de lucht.

Gezien België bezet was door Duitsland, werd de spoorweginfrastructuur ook gebruikt door het Duitse leger voor het verplaatsen van zowel troepen als oorlogsmateriaal en voorraden naar andere frontzones. Hierdoor werd dit een specifiek doelwit voor geallieerde bombardementen. Dat zal ook de reden zijn dat de Belgische Spoorwegen in die situatie gedwongen meewerkend met de Duitsers, schuilstructuren gingen optrekken nabij hun eigen infrastructuur om in eerste instantie hun eigen personeel zoveel mogelijk te beschermen tegen deze mogelijke geallieerde luchtaanvallen.

De treinreizigers zullen in theorie niet deze structuren gebruikt hebben maar bv wel de publieke schuilplaats die zich op het stationsplein bevond. Ook de in deze reportage beschreven administratieve bunker, had allicht een bijkomende aanbouw die mogelijks als functie een publieke schuilstructuur kan geweest zijn maar die is zeker niet origineel uit WOII en volgens betrouwbare bronnen later aangebouwd. Mogelijks betreft dit een aanvulling uit de koude oorlog. De bouwperiode van de overige besproken structuren, is dan ook te zoeken tussen mei 1940 en september 1944.

Bijkomend was het station van Merelbeke één van de belangrijkste vormingstations van België. Dit wil zeggen dat hier goederentreinen werden ontkoppeld en herschikt om ze opnieuw samengesteld door te kunnen sturen naar andere bestemmingen. Merelbeke was op dat moment het 3e grootste vormingsstation in België naast dit van de Antwerpse Dokken en Schaarbeek. Het ontving op die manier dagelijks ongeveer 60 goederentreinen die hier dan werden omgevormd naar een 50 tal omgevormde goederentreinen met als bestemming zowel Vlaanderen als Wallonië. Courante bestemmingen waren hierbij Oostende, Zeehaven Brugge, Zeehaven Gent, Kortrijk, de Antwerpse dokken, Mechelen, Dendermonde, Aalst, Charleroi, Mons, Arlon, Monceau,...

Het vormingsgedeelte in Merelbeke omvatte in totaal niet minder dan 68 sporen naast elkaar.

 • Er waren toen 2 hoofdsporen en 2 omloopsporen voor courant reizigersverkeer. Dit is zelfs allicht nog altijd vrij identiek met heden ten dage.
 • De omvormingsbundels waren dan
  • Gent 1 / Melle 1 met 17 sporen
  • Gent 2 / Melle 2 met 12 sporen
  • Gent 3 / Melle 3 met 31 sporen

Buiten deze 68 sporen waren er nog 3 onderhoudsporen voor het verbeteren van de belading van wagens waarbij dit werd beoordeeld als "afgekeurd" omdat het niet veilig werd geacht om op die manier verder getransporteerd te worden. Ook werden hier soms bepaalde wagons gedeeltelijk overgeladen op andere wagons.

Ook was er dan nog een kuisspoor waar de wagons werden geplaatst die hadden gediend voor het vervoer van dieren of te sterk vervuild waren geraakt door eerdere transporten. Dit laatste kuisspoor was onderkuild waardoor weggespoten mest en stro hier konden worden verzameld. Dit mest en stro werd dan gebruikt in de bloementuin van de stationschef die hier dan zo goed als jaarlijks de prijs mee won van het mooist versierde station.

Links: Oud zicht op stationsgebouw, allicht nog voor WOI, kijkende in de richting van Gent (Foto: Replica) - Rechts: De bloementuin voor het station te Merelbeke (Foto: Collectie Julien Fabel)

De belangrijkste structuren waren op het terrein op die manier:

 • Het station van Merelbeke aangevuld met de administratieve bunker
 • Het vormingsstation voorbij de brug
 • 2 aparte gebouwen op de site voor het Factagepersoneel (personeel die instond voor de werken op de site), eentje in de richting van Gent (Vorming Noord) en nog een in de richting Melle. Deze dienen dan ook allicht gesitueerd te worden in de buurt van de grotere buisvormige structuren die te vinden waren.

  1 Factageploeg bestond uit

  • 1 Factagechef
  • 1 Telefonist
  • 1 persoon die de aankomende treinen diende te merken bij aankomst, De "Arrivé".
  • 2 personen verantwoordelijk voor de vertrekkende treinen, "De Départ 1" en "De Départ 2"

  Deze factagediensten gebeurden in ploegendienst

  • De vroegen van 6u tot 14u
  • De laten van 14u tot 22u
  • De nacht van 22u tot 6u

  Dit werk was te beschouwen als zwaar werk, steeds buitenwerk, in weer en wind, in de week en in de weekends, zon- en feestdagen.

 • De 3 seinhuizen en wisselbedieningsgebouwtjes Melle 1, Melle2 en Melle3. hier bevond zich dan telkens een schuilplaats voor 1 seinwachter.

Omdat deze gehele structuur voor de geallieerden in intacte vorm een doorn in het oog was, werd ook meermaals gepoogd deze spoorweginfrastructuur te ontregelen. Zo zijn er 3 rampzalige data gekend voor de buurt van Merelbeke station.

 • Een eerste luchtaanval vond plaats op 5 september 1943.
 • Een tweede en meest rampzalige aanval vond plaats op 10 april 1944 en richtte massale vernielingen en schade aan de directe omgeving van het station, vooral de Florawijk te Merelbeke die letterlijk met de grond werd gelijk gemaakt. Zo werden bij deze totaal mislukte luchtaanval maar liefst 600 huizen met de grond gelijk gemaakt en meer dan 1000 anderen zwaar beschadigd. Het station zelf werd hierbij ook zeer zwaar beschadigd. Het gedeelte dat dit bombardement had overleefd, werd vrij snel nadien reeds gerestaureerd als wachtzaal, een biljettenkantoor en een magazijn. Het huidige nog bestaande station is nog altijd een herwerking van het toenmalige gebouw. Er vielen die dag 428 doden en 724 gewonden te betreuren.
 • Er zou nog eens een laatste luchtraid op Merelbeke volgen op 10 mei 1944. In totaal zouden de 3 raids samen het leven kosten aan 557 onschuldige Merelbeekse en Melse burgers.

Het rampzalige aan al deze bombardementen blijft in elk geval dat ze alle drie nauwelijks infrastructuur van de spoorwegen hebben weten te vernielen maar telkens veel meer dan het waard was, onschuldige burgerbevolking troffen.

Gezien bovenstaand beschreven oorlogsverleden van het station van Merelbeke, moeten deze structuren wel ooit echt dienst hebben gedaan, hoewel hier geen rechtstreekse bewijzen van zijn.

Op deze links op de website wordt de schade die bij deze bombardementen werd gemaakt, gebundeld en gepoogd te plaatsen naar de huidige locaties:

Luchtbeschermingsmaatregelen tijdens de Duitse bezetting nabij spoorweginfrastructuur.

Vanaf 1 januari 1942 werd een Duitse nota uitgevaardigd met de nieuwe richtlijnen van toepassing voor de luchtbescherming bij spoorweginfrastructuur. Deze verving vanaf dat moment de toen nog geldende maatregelen die enerzijds afkomstig waren van de Belgische en Franse spoorwegen die eveneens dienden te werken voor de Duitsers.

Het geheel van alle spoorweginfrastructuur hieronder vallende wordt intern door de Duitsers bestempeld als de "Eisenbahnbetriebsdirektion" (EBD). De globale leiding hierover stond onder de Chef van de EBD. Deze had dan ook de algemene leiding over alles dat de luchtbescherming boven deze domeinen aanging.

Voor specifieke sites en locaties werden aparte onder deze Chef van de EBD staande Luchtbeschermingsdezernenten geplaatst.

In de Herstellingswerkplaatsen werd deze taak toegevoegd aan de taken van de Directeur van de werkplaatsen. Deze kon dan zelf intern nog onder hem anderen met deeltaken hierbinnen aanduiden.

Voor enkele cruciale werkplaatsen werd deze taak opgenomen door de Duitse Dienstchef van die sites. Dit was zo voor

 • De Centrale Stapelplaats van de Baan te Schaarbeek
 • De Dwarsliggerstapelplaats te Wondelgem
 • De Baantoestellenstapelplaats te Bascoup
 • De Sein- en Telegraafwerkplaats te Etterbeek

In stations die niet bezet waren door Duitse bedienden, werd de taak van verantwoordelijke voor de Luchtbescherming opgenomen door de Belgische of Franse Dienstchef.

De belangrijkste Verduisteringsmaatregelen waren:

 • Gebouwen en structuren mochten van zodra de duisternis viel, maar zeer beperkt en zeker niet vlot uit de lucht zichtbaar, verlicht worden. Zo diende de maximale verlichting buiten niet hoger dan 0.025 Lux te zijn. Dit impliceerde dat ten allen tijde in werkplaatsen de binnen- en buitenverlichting van elkaar diende gescheiden te worden zodat ze zeker niet ongewenst ingeschakeld konden worden.

Hoe diende de verduistering uitgevoerd te worden:

 • Buitenverlichting diende deels uitgeschakeld te worden of verlaagd te worden van spanning. Ook kon gebruik gemaakt worden van lampen met meer spreidlicht, overgeschakeld worden op blauw licht of andere lichtdempende hulpmiddelen gebruikt worden.
 • Seinlichten langs de sporen dienden zodanig afgeschermd te worden dat ze enkel direct zichtbaar waren voor direct betrokkenen.
 • Lampen op treinen, ook lantaarns, dienden afgeschermd zodanig dat het licht enkel nog zichtbaar was doorheen een spleet van maximum 10 cm breed en 2 cm hoog.
 • Bij gloeilampen diende ten allen tijde het rechtstreeks gloeiende gedeelte afgeschermd te worden.
 • Olielampen en dergelijke dienden op het glas van een lichtgrijze verf voorzien te worden om op die manier veel minder licht uit te stralen.
 • In werkhuizen met glazen daken, mocht er geen rechtstreeks licht zichtbaar zijn en diende dit glas met verf bijkomend verduisterd te worden.
 • Gebouwen dienden van een lichtsas voorzien te worden zodat er ook nooit rechtstreeks licht naar buiten ging via bv een deurgat.
 • Seinhuizen dienden zodanig verduisterd te worden zodat ze amper zichtbaar waren vanaf 500 meter afstand in een verduisterde omgeving.
 • Treinstellen dienden zodanig afgeschermd te worden zodat er door de ramen geen licht naar buiten viel.
 • Locomotieven dienden eveneens zoveel mogelijk verduisterd te rijden. Ook de standplaatsen van deze laatsten dienden bijkomend met grote gordijnen verduisterd te worden om uitgaand licht zoveel mogelijk te vermijden.
 • Verlichting van auto's en andere voertuigen mocht enkel nog gebeuren via een spleet van maximaal 8 cm breed en 1 cm hoog.
 • Ook overwegen werden zeer minimalistisch verlicht op een dergelijke wijze dat de slagboom zeer nihil werd verlicht op het ogenblik dat hij gesloten was. In geval dit gebeurde met een elektrische lamp, mocht dit slechts een lamp van 15W zijn.

Wat als men de lichtsterkte in deze duistere periode toch wilde opvoeren

 • Op terreinen waar meer verlichting noodzakelijk was om de taken veilig te kunnen uitvoeren, kon een toelating aangevraagd worden de lichtsterkte van 0.025 Lux op te mogen voeren tot 0.100 Lux. Dit diende aangevraagd bij het "Luftgraukommando".
 • Dit werd ook maar toegelaten als er zekerheid bestond dat ten laatste 3 minuten na het verkrijgen van een alarm, alles opnieuw gedempt zou kunnen zijn.

Alarmeringsmaatregelen waren als volgt:

 • Het algemeen seinteken voor luchtalarm was 6x een kort signaal gevolgd door een lang signaal.
 • Meldingen van luchtalarm kregen voorrang op alle andere boodschappen en deze meldingen dienden ten allen tijde te beginnen met het woord "Luftschutzmeldung".

Verplichting tot doorgeven van onderstaande zaken naar de bevoegde diensten

 • vaststellen van geallieerde vliegtuigen zonder dat er vliegeralarm was aangekondigd.
 • vaststellen van geallieerde vliegtuigformaties die wijzigen van formatie wat kan betekenen dat er een aanval wordt ingezet.
 • geallieerde luchtaanvallen of beschietingen, ook al was het niet op eigen spoorweginfrastructuur.

Specifieke werkverplichtingen

 • Munitietreinen of treinen die brandstoffen vervoerden mochten zo weinig mogelijk opgehouden worden. Ook mochten deze nooit op sporen naast elkaar in het station staan.
 • Bij de stoomlocomotieven was het verboden de vuurdeur van de ketel te openen als er een luchtgevaar of vliegeralarm was gegeven.
 • Idem mochten deze vuurdeuren zeker niet geopend worden wanneer er bruggen werden gekruist of als er expliciete borden stonden dat dit verboden was.

Maatregelen bij luchtgevaar

 • Deze worden steeds zo snel mogelijk doorgegeven met de code "Luchtgevaar", liefst voor het verschijnen van de vijandelijke toestellen
 • Al het personeel dient desondanks op zijn post te blijven
 • Toezichtsbedienden, locomotiefdienst, locomotief en treinpersoneel (niet de reizigers), worden verwittigd van het mogelijke gevaar.
 • Overal dient op verduisterde verlichting overgeschakeld te worden (max 0.025 Lux)
 • Dienstvaardige locomotieven dienen zoveel mogelijk verspreid over verschillende sporen opgesteld te worden.
 • Schuilplaatsen moeten verlicht worden.

Maatregelen bij vliegeralarm

 • "Vliegeralarm" zal in het algmeen maar kort voor het verschijnen van de vliegtuigen worden uitgezonden (en ook maar kort voorheen geweten zijn in het algemeen)
 • Buitenverlichting dient volledig te worden uitgeschakeld, enkel seinverlichting blijft in gedempte vorm werken.
 • Voor vertrek klaarstaande treinen, dienen direct te vertrekken, zelfs al is het nog niet hun uur om door te rijden.
 • Munitietreinen of treinen met brandstoffen dienen zo snel mogelijk de infrastructuur te verlaten tot buiten de drukke spoorweginfrastructuur.
 • Binnenkomende treinen dienen direct door te rijden zonder specifiek te stoppen
 • De reizigers dienen naar schuilplaatsen te worden begeleid.
 • Het voor de werking van de infrastructuur te kunnen garanderen personeel, dient beschikbaar te blijven.

Maatregelen tijdens een vliegeraanval

 • Rangeerdiensten worden stopgezet.
 • Het treinverkeer probeert zoveel mogelijk door te gaan.
 • Bedienden en niet cruciaal personeel verplaatsen zich naar de hiervoor voorziene schuilplaatsen.
 • Onder druk staande stoomtreinen dienen ten allen tijde door minimum 1 man bewaakt te blijven
 • een machinist die vaststelt dat zijn trein onder vuur wordt genomen dient zijn snelheid zodanig aan te passen dat hij indien nodig direct kan stoppen.
 • Bevindt deze zich in de nabijheid van een brug, mag hij in geen geval halt houden op deze brug.

Maatregelen na een vliegeraanval

 • Voor activiteiten te hervatten dient grondig nagegaan te worden of er geen schade is die verder werken onmogelijk of gevaarlijk maakt.
 • In nood als in detail nagaan van eventuele risico's niet mogelijk is, mag een eerste trein met een maximumsnelheid van 10 km/u het station verlaten
 • Reizigers mogen slechts de schuilplaatsen verlaten na het verkrijgen van de toelating hiervoor

Te voorziene beschermingsmaatregelen

 • Elke bediende dient over een gasmasker te beschikken en te weten hoe dit te gebruiken
 • Plaatsen gebruikt door bedienden die sowieso een risico inhouden voor luchtaanvallen, dienen van schuilplaatsen te worden voorzien
 • Bij cruciale punten waar bedienden tewerkgesteld zijn met gewichtige functies, dienen in de onmiddellijke nabijheid specifieke schuilplaatsen of schuilkelders, eventueel voorzien van teletoon, voorzien te worden.

Functies die als cruciaal worden omschreven

voor de exploitatie

 • Stationschefs
 • Toezichtsambtenaren
 • Chefs van de dienst der beweging
 • Seinhuiswachters en Blokwachters (Blokwachters gaven door dat op een bepaald punt de trein was voorbijgekomen)
 • Telefonisten en Telefrafisten
 • Bedienden van de Treindiensten

voor de dienst van het materieel

 • Chefs van de Baanwerkplaatsen
 • Bedienden van de locomotiefdienst
 • Draaischijfwachters
 • Kolenladers
 • Bedienden van de Watervoorziening,
 • Personeel van de rangeerlocomotief
 • Technische Controlebedienden
 • Machinepersoneel
 • De bedienden van de locomotievendepots en krachtcentrales

voor de dienst van de Baan

 • Chefs van de Baanmeesterposten
 • Lijnopzichters
 • Seinhuisbankwerkers

voor de dienst van het Verkeer

 • De bedienden van de Factage

Voor de rest van het personeel diende gebruik gemaakt te worden van schuilplaatsen in daarvoor ingerichte kelders van gebouwen, tunnels onder de sporen en specifieke ingerichte schuilplaatsen. Hierover zou een nota 42 moeten bestaan van 8 Augustus 1941 (ontbreekt mij helaas).

Installaties die cruciaal zijn voor de uitbating dienden bijkomend met speciale constructies tegen de inwerking van schrapnel beschermd te worden. Hieronder rekende men telefooncentrales, elektrische centrales, transformatorstations, waterwerken,...

De zelfbescherming per site

Per site diende volgende functies vervuld te worden met eigen personeel die daar standaard aanwezig was

 • Speciale wacht voor luchtbescherming (en een plaatsvervanger)
 • Eigen brandweerlieden
 • Verplegers
 • Personeel voor den dienst der herstellingen

De uitgebreide hulpdienst voor ongevallen

Bij grotere sites werd steeds een aparte luchtbeschermingswagen voorzien. Dit was een uitgebreide gereedschapswagen met bijhorend personeel specifiek opgeleid om in te grijpen direct na een luchtaanval. Deze dienden altijd de eerste nood de grootste militaire risico's en gevaren uit te schakelen zodat daarna de officiële diensten de taken verder konden afhandelen. Deze luchtbeschermingswagen stond steeds onder Duitse leiding.

Bronnen:

 • Info verkregen via Julien Fabel die tijdens de oorlog en de jaren nadien altijd heeft gewerkt aan het station van Merelbeke.
 • Originele verkenning met Mr Dirk De Pelsmacker (in 2008), waarvoor dank.
 • Richtlijnen voor de Luchtbescherming bij de Spoorwegen - Wehrmacht - Verkehrs-Direction Brussel (Abteilung Eisenbahn) - 1/01/1942
 • Info over bombardementen op Merelbeke station: Boek "Het drama van Merelbeke" - Katrien Arnaut.