H
 

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Dringende nood aan bescherming militair erfgoed regio Gent. (29/8/2010)

Heden is het een jammere vaststelling dat in onze regio geen enkel respect meer blijkt te bestaan voor de weinige restanten van fraai militair erfgoed die nog aanwezig zijn. De kanten van Leuven slaagt men er in, de ganse KW-linie te beschermen in die mate dat er geen bunkertjes meer mogen afgebroken worden zonder bijkomend onderzoek of het niet anders kan dan met een afbraak. In onze regio breek je maar af als het ook maar enigsinds in hun weg staat.

Vorig jaar werd reeds voor de aanpassingswerken aan de dijken te Melle het bunkertje B46, een zeer uniek bunkertje op de bunkerlinie bruggenhoofd Gent, afgebroken.
Het bunkertje had zonder veel moeilijkheden gewoon in het nieuw aangelegde talud kunnen blijven steken. Hij zou misschien deels onder de grond zijn verdwenen maar hij zou toch nog altijd bestaan hebben. Dit bunkertje was aan zijn binnenkant nog vrij intakt. Jammer genoeg

moest hij net als de oude en allicht voor het scheepsverkeer op de Schelde, voor weinigen een probleem stellende oude stijger (oude originele loskade te Melle), gesloopt worden.

Heden zijn echter opnieuw bijkomend gronden onteigend om de dijken verder te kunnen aanpassen, meer van Kwatrecht naar Wetteren toe, in het verlengde van de reeds lopende werken komende uit de richting van Melle. Hierdoor zal opnieuw, allicht een al even uniek bunkertje voor goed verdwijnen. Het betreft het bunkertje D23.
Omwille van het risico op verdwijnen, ben ikzelf met spoed en met toelating van de vroegere eigenaars van het bunkertje, het bunkertje dat al jaren lang verstopt zit als een kluwen van klimop, gaan vrijmaken.
Op de foto's hieronder ziet u links het bunkertje voor en rechts na het ontdoen van overtollige begroeiing.

Op de foto hiernaast ziet u voor het vrijgemaakte bunkertje een rood paaltje staan. Dit is één van de paaltjes die aanduid tot waar de onteigeningen lopen. (het onteigende gedeelte is de rechter kant). Het bunkertje staat dus amper een meter op de onteigende strook, de rand van het water is volgens mij zeker nog een tiental meter verder. Gaat men nu opnieuw een bunkertje afbreken voor ocharme een metertje dat het te dicht zou staan bij de schelde voor hun werken.
het onteigende bunkertje D23 te Kwatrecht

Hetgene mij dan ook nog bijkomend stoort is dat de dijk onder andere moet verbreden voor het doortrekken van een fietspad op de dijk zoals ook reeds bestaat, komende van Wetteren en eveneens aan de overkant van de schelde. Dit wil dus zeggen dat een bunkertje langs dit pad ook al zou aanzien worden als storend voor fietsers...Er is geen tweede gelijkaardig bunkertje beschikbaar op gans de linie. Het is dan bijkomend nog één van de weinige intakte bunkertjes aan de binnenkant op de linie in de regio Wetteren. Ooit kocht de gemeente Wetteren de bunker A42 te Wetteren om hem in te richten als een soort blijvende herdenking. Uiteindelijk is er buiten de aankoop nauwelijks iets gedaan met de bunker. Daarbij komt nog dat de bunker A42 aan zijn binnenkant totaal een puinhoop is. Alle originele zaken zijn weggebrand en verdwenen. Men moet altijd maar vaststellen dat de intakte bunkertjes worden afgebroken en de verkeerde bunkers op de linie een functie krijgen als herinnering aan hoe het vroeger was. Dezelfde opmerking kan men maken over de "in originele staat herstelde bunker A36 te Gijzenzele". Ik vind het met de dag jammerder dat er totaal geen respect meer blijkt te bestaan voor zaken zoals bunkertjes. Ze kunnen niet allen bewaard worden maar in vele gevallen zoals hier, wordt er zelfs niet nagedacht over de vraag, " kan het bunkertje eventueel niet gespaard worden van de sloop". Men gaat mij toch niet zeggen dat het geplande fietspad niet kan aangelegd worden, desnoods langs links het bunkertje voorbijrijdend. Ik vermoed zelfs dat het simpelweg, mits kleine aanpassingen van de huidige plannen, langs rechts kan gepasseerd worden. De bunker staat amper 1 meter binnen hun uitgestippelde lijnen. Hij staat trouwens wat schuin gericht op de Schelde zodat de achterhoek van de rechter zijkant zelfs mogelijks nog amper op de onteigende zone staat.
(ps. Ik sluit zelfs niet uit dat ze bij het uitzetten van de onteigeningslijn, het bunkertje niet eens is opgemerkt...daar het volledig verborgen zat onder de klimop.) Persoonlijk denk ik dat een fiets toch een stuur heeft en het voor een fietspad toch niet echt een probleem kan zijn voor een bunkertje eens naar links of rechts te moeten uitwijken.

Ik vrees trouwens niet dat dit het enige is dat op grondgebied Kwatrecht binnenkort zal verdwijnen aan militair erfgoed. Aan de voortuinen van Mariagaard, scholencomplex langs de Oosterzelesteenweg, gaat men een extra rotonde aanleggen. Deze rotonde is noodzakelijk omwille van de toegang tot het bijkomende industrieterrein aan de overkant van de steenweg. Ondertussen zou ook de huidige hoofdingang van het scholencomplex worden aangesloten op dezelfde rotonde. Als voorbereiding op deze werken verwenen reeds in 2006 onderaan de brug twee fraaie spoorwegbunkertjes. Een bijkomende reden voor afbraak zou geweest zijn dat ze te kort stonden tegen de spoorlijnen. Het betrof de bunkertjes S5 en S6.

U moet trouwens eens kijken op de foto hiernaast. De toestand waarin de respectievelijke spoorwegbrug zich heden bevindt is heden meer dan erbarmelijk te noemen. De oorzaak zullen allicht wel de ouderdom, trillingen van treinen maar zeker ook de afbraak van de twee bunkertjes geweest zijn. De bunkertjes stonden amper enkele meters van de brug verwijderd.

Om bij ons thema te blijven, een gedeelte van de huidige voortuin van Mariagaard gaat gebruikt worden voor deze rotonde en het herinrichten van de hoofdtoegang van de school Mariagaard op de steenweg. In de voortuin staan hierdoor al heel wat bomen met een rood kruis gemerkt. Dit zullen allicht de bomen zijn die allen zullen gerooid worden voor de uitvoering van de werken. Als de werken gaan verlopen zoals ik vrees, zal allicht 1 van de 3 nog aanwezige schuilgangen horende bij de vroegere SS-school Kwatrecht mee moeten verdwijnen omdat deze midden de werken gaat komen te liggen. Het is deze kelder die in de uitzending van het programma Publiek geheim werd geopend en in beeld gebracht.

Daarnaast doen zich al geruime tijd de geruchten dat de spoorlijn van Brussel naar Oostende ter hoogte van onder ander Kwatrecht en Melle zou verbreed worden met een derde spoor. Hierdoor zullen allicht opnieuw enkele bunkertjes van de linie mogelijks verdwijnen. Het betreft de bunkertjes D19, B42 en B43.

In de Gentse haven stonden indertijd 20 schuilbunkers voor de havenarbeiders, allen daterend uit de koude oorlog. Hiervan heb ik maar nog weet van nog 6 resterende exemplaren (er staan er heden nog maar 5 op de website). De rest is naar alle waarschijnlijkheid ondertussen allemaal afgebroken of verdwenen. Van deze 6 worden er heden opnieuw nog 2 bedreigd met afbraak. De eerste is deze aan de oude Inter-beton centrale op de Koopvaardijlaan. deze betoncentrale en bijhorende gebouwen worden heden allen gesloopt. Mogelijks verdwijnt de schuilkelder mee. De tweede eveneens met hetzelfde lot bedrijgde schuilbunker staat langs de voorhavenlaan. De schuilbunker op de Voorhavenlaan staat heden nog met herashekkens omgeven maar wordt allicht ook nog gesloopt. Opnieuw geen enkel spoor om er toch eens eentje te bewaren als herinnering aan het verleden.