Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Wachten op bescherming van Bunkergordel (Regionaal Nieuws Wetteren) - 18-4-2012.

Onderstaand artikeltje stond te lezen op het regionaal nieuws van het Nieuwsblad op 18/4/2012

WETTEREN - Pas in de komende jaren zal de Vlaamse regering zich buigen over de bescherming van de bunkers in ondermeer Wetteren en Oosterzele. Dat zegt Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA).

De verdedigingslinie van het ‘Bruggenhoofd Gent' telt 228 bunkers, verspreid over 20 gemeenten. Deze gordel wordt bedreigd. Nogal wat bunkers zijn in de loop der jaren in de weg komen te liggen, in woongebieden en op industriezones. ‘Om de stukken met de meeste erfgoedwaarde te kunnen selecteren voor bescherming, moet wel de totaliteit van de linie worden geëvalueerd. Momenteel zetten mijn diensten volop in op de bescherming van restanten van de Eerste Wereldoorlog. Daarna kunnen eventueel ook de verdedigingslinies uit de tussenoorlogse periode worden onderzocht, zoals het Bruggenhoofd Gent.'

Intussen is er een website ontstaan over de gordel. Op www.bruggenhoofd.be (is dus www.bunkergordel.be) wordt trouwens opgeroepen tot bescherming van de bunkers. ‘Tot nu toe werd nog geen contact opgenomen met de mensen achter deze verdienstelijke website. Wanneer het onderzoek met het oog op de bescherming wordt opgestart, kan zeker contact worden opgenomen. Zo kan de expertise en kennis die bij deze medewerkers zit, worden gevaloriseerd in het onderzoek en de bescherming.

Bovenstaande jammerlijke reactie kwam er als gevolg op onderstaande dringende oproep in de richting van de Vlaamse Minister van Erfgoed, Geert Bourgeois (N-VA). De inhoud van bovenstaand artikel kwam mij al iets eerder ter ore en omwille van het publiceren hier alvast de mail die van mijn kant origineel in hun richting ging. De vraag is dus in eerste instantie veel beperkter dan beschermen maar zelfs dat blijkt voorlopig teveel gevraagd?

Beste(n)

Bedankt om mij toch op de hoogte te houden over de huidige situatie betreffende mogelijke bescherming van de bunkers van Bruggenhoofd Gent (Tête de Pont de Gand).

Zoals ikzelf ook al had voorspeld, lopen we dus nu vast in het feit dat binnen 2 jaar (2014) alles zal toegespitst worden op alles wat WOI aangaat. Hierdoor gaan we dus nog meer dan heden, een moeilijke periode tegemoet voor erfgoed uit latere periodes (WO II en Koude oorlog). Daarom dat ik er persoonlijk nog meer zou willen op aandringen de bunkers die heden nog bestaan met de info die er nu al over bestaat (u mag zich daar gerust zonder beperkingen informeren en documentarieren met wat allemaal op de website www.bunkergordel.be terug te vinden is).

Erg te moeten vaststellen dat men het zelfs vertikt om zelfs maar enig persoonlijk contact te zoeken met de bezielers van de website en dan nog de naam van de website verkeerd schrijft "www.bruggenhoofd.be"??? Zegt op zijn beurt veel over de mate waarin ze geïnteresseerd zijn...

Ik vraag dus niet dat alle objecten door de dienst erfgoed tot in detail zouden beschreven worden zoals uiteindelijk wel al is gebeurd op mijn eigen website maar ze gewoon te registreren als bestaand militair erfgoed. Zelfs dit is dus heden voor 90% van de bunkers niet het geval. Enkel door ze zelfs te definieren op jullie website en lijst van erfgoed verplicht men ten minste de huidige eigenaars of geinteresseerden in de percelen waar de bunkers opstaan, ten minste een sloopvergunning aan te vragen en bijhorend het niet bindend advies van de dienst erfgoed aan te vragen. Als ze zelfs niet geregistreerd zijn (en ik wil het volgende zeker niet te luid roepen) is men zelfs heden in veel gevallen nog niet eens verplicht zelfs die sloopvergunning aan te vragen, laat staan het advies van de dienst erfgoed in te winnen. Ze zijn dus allen heden ten dage zo goed als vogelvrij...

Misschien Is het mogelijk de bunkerlinie op het moment als één object op te nemen als een bestaand stuk militair erfgoed en gewoon reeds te verwijzen naar de gemeentes waarop er bunkers van deze linie zijn gelegen. U moet nog niet eens specificeren per bunkertje maar kunt op die manier misschien toch al op zeer korte tijd de ganse linie een beperkte bescherming geven. Uitbreiden naar de bunkertjes afzonderlijk kan dan in een latere fase nog altijd gebeuren.

Een andere mogelijkheid en reeds iets uitgebreider zou zijn per gemeente waar er bunkers van de linie zijn gelegen als één object de bunkers te vernoemen die op die gemeente gelegen zijn. Als men dan per gemeente de objecten die beschermd zijn zou gaan opvragen zou men bijvoorbeeld toch al terugvinden dat er bv op Landskouter 3 bunkers gelegen zijn van Bruggenhoofd Gent. Ze zijn vernoemd en dus toch reeds minimaal beschermd zoals hierboven reeds beschreven. Dit zou toch al het summiere begin zijn van een bescherming die ze zelfs heden nog niet over beschikken. Op deze rechtstreekse link vindt u in detail hoeveel en welke bunkers op welke gemeente zijn gelegen.

Als men dan al verplicht is dit minimaal advies in te winnen over de erfgoedwaarde van bepaalde bunkers of ten minste de sloopvergunning aan te vragen bij de gemeente, ziet men daar vaak reeds tegen op. In de meeste gevallen krijgen ze van de dienst erfgoed voor dergelijke bunkers een negatief advies. Zelfs al zouden gemeentes het advies willen naast zich neerleggen, doen ze dit in het algemeen al niet graag omdat ze ondertussen in de regio hier wel al door hebben dat het bij bepaalden niet in goede aarde valt. Negatieve kritiek, zelfs op een domme website als de mijne, hebben ze echt niet graag. Ik geef u op een papiertje dat politiekers vaak niet graag publiek gezichtsverlies leiden, zelfs al is het voor de sloop van een bunkertje, zeker als ze er ook nog de vaak meer dan belachelijke reden moeten bijzetten waarom ze de sloop uiteindelijk positief adviseerden tegen het negatieve advies van de dienst erfgoed in.

Door dergelijk protest zijn de laatste jaren reeds verschillende slooppogingen afgewezen of ingetrokken. Er moet ook veel meer de nadruk gelegd te worden dergelijke bunkers bij projecten te proberen mee integreren. Er zijn vaak gemakkelijke oplossingen met vaak zeer weinig meerkosten maar wanneer men er zelfs niet gaat eens over nadenken maar als enige oplossing blijft slopen zien, gaat het grootste gedeelte gesloopt zijn voor er ook maar iets van bescherming zal gebeuren.

Recente voorbeelden:

  • Schuilgang onder busstation (heden in aanleg in voortuinen scholencomplex Mariagaard te Kwatrecht) blijft heden bewaard en is vanaf de beginfase ondertussen tegen de originele plannen in, mee geïntegreerd in het bouwproject. Mag heden letterlijk (en niet in het minste door de vlotte medewerking van de desbetreffende school) een schoolvoorbeeld van hoe een dergelijk iets wel degelijk kan mee geïntegreerd worden in een groot bouwproject zonder veel meerkost maar met beperkt gebruik van gezond verstand.
  • Bunker B18 te Melsen die diende gesloopt te worden voor een nieuwe verkaveling is behouden. De verkaveling van het bouwterrein is door de eigenaar omwille van het protest (oa van de website) herzien en het perceel met de bunker is onttrokken aan het verkavelde terrein.
  • Bunkertje D23 achter scholencomplex MPI te Kwatrecht langs de Schelde is heden nog altijd bedreigt maar zal allicht ook niet worden gesloopt zoals wel al is gebeurd met een pareltje op de linie, namelijk de zeer unieke bunker B46 te Melle voor de aanleg van een "TOERISTISCH" fietspad waar ook dit bunkertje zou moeten voor wijken. Een echte schande dus.

Tot mijn eigen grootste spijt moet ik nog altijd vaststellen dat als u nog lang genoeg wacht, u allicht niets meer hoeft te beschermen of registeren van deze bunkerlinie want de slopers zijn in elk geval veel inventiever en veel sneller dan jullie diensten. Mag ik AUB hopen dat deze redenering niet die van jullie is.

De laatste 3 jaar verdwenen in elk geval opnieuw reeds 3 bunkers definitief onder de sloophamer. Mogen dit hopelijk de laatste onbedachte sloopwerken op deze linie geweest zijn.

Mvg Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be, info@bunkergordel.be

Naast dat er in het desbetreffende artikel ook wordt verwezen naar een team van medewerkers van deze website, wil ik er tot op heden nog eens de nadruk op leggen dat de ganse website tot op de dag van vandaag een uit de hand gelopen hobby betreft van 1 persoon.