Vraag tot beschermingsmaatregelen voor de Hollandse Kazerne te Dendermonde. (26/9/2012)

Dit betreft een actie voor restauratie/instanthoudingswerken van de nog aanwezige restanten van het gedeelte van de Wellington-barriere, terug te vinden in het oude standscentrum van Dendermonde. Dit maakte deel uit van dezelfde verdedigingsgordel waarvan ook de Citadel van Gent deel uitmaakte.

RED DE KAZERNE, ADOPTEER EEN STEEN

De Hollandse Kazerne is een historisch gebouw dat een opknapbeurt kan gebruiken. Steun het initiatief door gratis een steen te adopteren, en red de Kazerne van een onverdiende, nalatige dood.

"Zeer indrukwekkend zijn de dimensies van de zogenaamde 'Hollandse Kazerne'. Dergelijke grote overwelfde ruimten ken ik in Nederland niet. Het gebouw draagt duidelijk de sporen van verwaarlozing. Maar het casco is dermate stevig, dat de schade aan het muurwerk niet bijzonder groot is..."
Ir. J. Kamphuis, Rijksgebouwendienst Nederland

Red de Kazerne, adopteer 'gratis' een steen is een initiatief van de Werkgroep Cultureel Patrimonium Dendermonde met als doel de overheid en het stadsbestuur te sensibiliseren om dit unieke gebouw te restaureren en er een nieuwe hedendaagse bestemming aan te geven. We zijn en blijven ervan overtuigd dat de voormalige Hollandse Kazerne, die samen met het oefenterrein en bijgebouwen uit de Belgische periode, een zeer interessante en gedifferentieerde functie kan toebedeeld worden, zowel op socio-cultureel als toeristisch vlak: mix van musea, archiefruimte, horeca, vergaderlokalen, ruimte voor jeugdwerking, uitbreiding domein CC Belgica, tentoonstellingsruimte, …. Alhoewel het gebouw geen stadseigendom is, kan de inbreng van het stadsbestuur bepalend zijn voor haar redding van de ondergang.

'Adopteer een steen' is een symbolische actie waarbij wij willen aantonen dat er wel degelijk een draagvlak bij het publiek bestaat om dit doel te bereiken. Wij rekenen hierbij massaal op uw steun om deze restauratie te realiseren, waarvoor oprechte dank. Tevens dringen we erop aan om daarnaast ook de andere militaire vestingrestanten dringend te renoveren en/of restaureren. Voor de financiering van dergelijke projecten kan beroep gedaan worden op subsidiëring vanuit Europa en de Vlaamse Overheid. Ook via sociale projecten kan heel wat gerealiseerd worden. De site 'Hollandse Kazerne' vormt een uniek geheel dat andere vestingsteden ons benijden en alleen maar van kunnen dromen.

Op de originele website kan u op deze rechtstreekse link een petitie tekenen om dit project meer kracht bij te zetten. Zeker doen. Alvast bedankt voor de steun.

(Bron: http://www.reddekazerne.be)