Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De bunker te Briegden is ondertussen meer dan 3 maanden gesloopt. Zoals het er nu naar uitziet, heeft geen enkele instantie behalve de milieu-inspectie, stappen ondernomen om deze schandalige sloop toch nog te bestraffen. Het ganse dossier stikte van de politieke handjes die alle stinkende potjes ten allen tijde dienden bedekt te houden. Daarom bij deze alle rechtstreeks betrokken partijen met kort vermeld wat ze vooral NIET deden. (Laatste update: 18/10/2021)

 • Burgemeester van Lanaken: Mr Marino Keulen. Het brein achter deze ganse doofpotoperatie en het politieke zwaargewicht die ten allen tijde alle potjes gedekt wenste te houden.
 • Aangeschreven andere schepenen en gemeenteraadsleden.Hebben allen eveneens maar vertikt, zelfs te antwoorden in onze richting.
 • Dienst erfgoed Lanaken. Hebben nooit gereageerd, zelfs geen leesbevestiging, maar ja, wie is hun baas. Wat is een dergelijke dienst erfgoed dan eigenlijk waard als je ziet wat allemaal kan onder hun goedkeurend oog...
 • Politiezone Lanaken-Maasmechelen. Hebben nooit gereageerd. Staat natuurlijk onder rechtstreekse leiding van Mr Keulen. Weigerden zelfs pertinent pv op te maken terwijl de sloop bezig was, ondanks dat er expliciet melding werd gemaakt van het asbestprobleem en er expliciet werd gevraagd van deze sloop officieel pv op te stellen. Zelfs dit vertikten ze te doen zodat er zeker geen officiële sporen zouden achterblijven van deze schandalige sloop.
 • Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Werd gecontacteerd omwille van dezelfde sloop met de melding dat de "betrokken" politiezone geen enkele actie "wou" ondernemen wegens belangenvermenging. Deze zone speelde de klacht door naar het parket van Tongeren waar dit allicht ook wegens politieke vriendjes werd onder de mat werd geveegd. Deze politiezone heeft allicht gedaan wat ze konden doen binnen de grenzen van hun mogelijkheden binnen dit dossier.
  • Contact: naam en toenaam gekend bij webmaster
 • Ovam - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Heeft binnen gans de discussie nooit enige eigen initiatief genomen. Wel bezorgden ze ons een richtlijn van hoe om te gaan met structuren die asbest bevatten. Dit verkregen we via een onrechtstreekse informatieve mail die niet naar de sloop van deze bunker verwees. De organisatie doet volgens mij opnieuw waar ze geweldig goed in zijn, zichzelf buiten spel zetten en voldoende de paraplu openzetten om alle verantwoordelijkheid bij andere instanties te schuiven.
 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD Waso) - Milieu-inspectie. Dit is de dienst die had moeten ingrijpen betreffende het onverantwoord omgaan met het asbest. Kwam een eerste keer op de werf kijken een week nadat de bunker reeds was gesloopt terwijl ze reeds melding kregen van de lopende overtredingen vanaf de eerste dag van de sloop. Het is dan ook niet te verbazen dat ze bij hun controlebezoeken (die ze achteraf gezien wel talrijk en uitgebreid hebben gehouden bij de sloper), niets meer van bewijslast hebben kunnen terugvinden. Had deze instantie van de eerste dag dat de klacht werd ingediend, gehandeld, hadden er misschien wel enkele rake klappen kunnen vallen. Een echt gemiste kans dus.
 • Sloopfirma Baldewijns. Dit is de firma die de bunker uiteindelijke op alle onverantwoorde wijzen wist te slopen. Ondanks dat hun eigen lijfspreuk volgens hun eigen website de volgende is: “Respect voor mensen, milieu en veiligheid komen op de eerste plaats.” . Toen er melding was gemaakt van het aanwezige asbest, gingen de sloopwerken zelfs door op zaterdag en zondag. Men moest dus bij de firma niet doen of hun neus bloedde, men wist meer dan genoeg dat dit asbest erin zat. Men weigerde alleen ook maar de werk- en sloopwijze ook maar op enige wijze aan te passen.
 • Keuringsorganisme Copro - Dit is de firma die bevoegd is voor de keuring van de kwaliteit van puinverwerkers die dit doen onder het Copro-Keurmerk. Ondanks de klacht met melding van deze activiteiten en de risico's dat er het rare dingen aan het gebeuren zijn op deze puinverwerker zijn site, is er volgens mij nooit enige degelijke controle specifiek naar deze klacht gebeurd. In elk geval kregen wij nooit respons op onze klacht in de vorm van enige feedback die men bij een dergelijke klacht toch wel degelijk had moeten verstrekken naar de indiener toe. Opnieuw een lege doos dus.

Dat deze laatste gepubliceerde lijst in dit artikel niet door alle partijen even geapprecieerd wordt, mag blijken uit een laatste schrijven van de milieu-inspectie aan Mr Guy Hoofs. U vindt dit schrijven onderaan dit artikel terug. (29/4/2013)

Hoe politieke lange armen al ons erfgoed ondermijnen en stinkende potjes met hun goedkeuring toegedekt houden.

Onderaan het artikel een schandalige lijst van verstuurde mails betreffende deze sloop. U krijgt ook meteen na de verstuurde mail de teruggekregen antwoorden te zien. Men zou op de duur beschaamd worden met dergelijke praktijken Belg te zijn.

Hieronder alvast een chronologisch overzicht van de ganse actie.

Donderdag 6 december 2012

De bedreigde bunker te Briegden was gelegen langs het Albertkanaal kortbij Veldwezelt waar Albertkanaal en het Maas-Schelde kanaal samenkomen. Beide kanalen alsook ten zuiden van Maastricht de Maas zelf, werden ten tijde van mei 1940 beschouwd als belangrijke te verdedigen militaire steunlijnen. Zo werden tussen 1930 en 1935 langs deze waterlopen ganse lijnen van aaneensluitende bunkers gebouwd om deze kanalen te verdedigen tegen mogelijke vijandelijke invallers. Waar ten zuiden van Maastricht dit Maas-Scheldekanaal in de Maas samenkwam, werd het voor die tijd als oninneembare fort van Eben Emael gebouwd. Naast de kanalen werden hier ook enkele bruggen opgenomen in de verdediging. Deze bruggen zouden in geval van nood opgeblazen worden om zo de aanvaller proberen tegen te houden.
  
In mei 1940 zou reeds van bij het begin van de Duitse aanval België een zware slag toegediend worden door zowel in zeer korte tijd het Fort van Eben Emael te veroveren alsook door zo goed als onbeschadigd de bruggen over het Albertkanaal te Vroenhoven, Veldwezelt en Briegden in handen te krijgen. Door een verbeten strijd slaagden de Belgen er toch nog in de brug van Briegden op te blazen maar dit kon niet verhinderen dat de Belgen noodgedwongen veel vroeger dan gehoopt, dienden terug te plooien op meer westelijke verdedigingslijnen zoals onder andere de KW-linie.

Om de actie op te starten werd onderstaande mail op de website geplaatst:

Beste heer Van de Sijpe,

Zoals u misschien wel weet  ligt er langs de brug in Briegden een kanaalbunker die de brug in Briegden moest laten springen in geval van nood. Misschien weet u ook dat dit niet gelukt is omdat de Duitsers massaal met Stuka’s de grenswielrijderskazerne bombardeerden waardoor de mannen in die bunker vastzaten.

Tijdens die aanval op 10 mei 1940 en de mobilisatiedagen ervoor zat hier Louis Paul Boon, de alom bekende schrijver (van o.a. “Mijn kleine oorlog” die op deze gebeurtenissen gebaseerd is), dichter, Schilder en kunstenaar.

Wat wil de gemeente Lanaken nu doen, deze bunker gewoon opblazen i.v.m. de verbreding van het Albertkanaal, terwijl er ook een andere mogelijkheid is nl. zoals bij de brug in Vroenhoven, reeds werd aangetoond.

Daar heeft men de bunker verplaatst en “geïntegreerd” in de nieuwe brug, waardoor behoudt en vernieuwing hand in hand de toekomst in gaan.

Met vriendelijke groet,

Guy Hoofs

Gids in Fort Eben-Emael

Bestuurslid Vriendenkring OGL (Oorlogsdocumentatie Groot Lanaken)

Om het project actueel te houden werd ook een specifieke facebookpagina opgericht. De bedoeling was om via deze facebookpagina zo massaal mogelijk steun te vinden tegen de aangekondigde sloop. De naam van de facebookpagina is Bunker Briegden. (nog altijd bestaande als herinnering aan de verdwenen bunker)

Bedreigde bunker Briegden

Opnieuw is dus een bunker met "een echt oorlogsverleden" verdwenen zonder dat men enige moeite heeft gedaan deze toch wel beperkte structuur mee op te nemen in de huidige plannen. Als u de bunker hier reeds in de aanwezige werken zag liggen, kon het toch niet onmogelijk zijn, deze structuur te behouden op zijn huidige lokatie binnen de voorziene werken of desnoods zoals men reeds deed te Vroenhoven, te bewaren of eventueel beperkt te verplaatsen. Weet dat dergelijke bunkers, en zeker als ze letterlijk zoals deze bunker een bevochten geschiedenis hebben, toch niet zomaar mogen verdwijnen. 1000 boeken zeggen nooit zoveel dan wat een fysiek aanwezig object zoals deze bunker wel zegt. Als we deze ook allen nog laten verdwijnen, zal ook dat stuk geschiedenis steeds meer en meer verwateren in het collectief geheugen van onze jeugd.

Weet dat ook het slopen van een dergelijke bunker een serieus budget zou in beslag nemen (behalve als men aan alle wettelijke verplichtingen zijn voeten veegt natuurlijk terwijl goedkeurend van burgemeester, schepencollege, politie Lanaken, milieuinspectie, Ovam, FOD dienst veiligheid en gezondheid op het werk, Keuringsorganisme Copro,...alles oogluikend toegelaten wordt) . Dit was dus ook een budget dat men konaanwenden voor het proberen vrijwaren van de bunker. Als er iets is dat ik via deze website ondertussen positief heb onthouden uit de laatste drie gekende slopingswerken aan Bruggenhoofd Gent, is het wel dat alle aannemers die aan deze slopingswerken begonnen, er van de eerste tot de laatste serieus hun broek aan scheurden. Weet dat deze Belgische bunkers, jammer voor de slopers, stukken sterker blijken te zijn gebouwd dan de meeste omliggende andere bunkers. Met andere bunkers wil ik bijvoorbeeld wijzen op vele kleinere Atlantic Wall bunkers en dergelijke.

Als voorbeelden graag onderstaande bunkerfiches waar foto's opstaan van slopingen die wel degelijk tot de verbeelding spreken:

Bunkers Av01, B46, D11.

Weet ook dat het belangrijkste om een dergelijke redding te proberen tot een goed einde te brengen, "het aanbieden van een betaalbaar alternatief" is. Help mee om ideeën op te werpen die mogelijks tot een redding kunnen leiden.

Als voorbeelden hiervoor wens ik in te roepen:

 • Redding bunker B18 te Melsen (Bruggenhoofd Gent). Bunker ging gesloopt worden voor een verkaveling. De verkaveling werd gewijzigd zodanig dat de bunker bewaard blijft in een kleine groenzone naast de nieuwe verkaveling.
 • Bewaring van een schuilstructuur onder een busstation te Kwatrecht. Ondanks dat er reeds slooptoelating was toegekend, is de structuur uiteindelijk bewaard onder het busstation. Ook blijft hij hierbij zelfs na de werken toegankelijk op aanvraag voor het publiek.
 • Bewaring van een bunkertje naast de Schelde te Kwatrecht die zou moeten wijken voor de aanleg van een toeristisch fietspad (Bruggenhoofd Gent). Hier is nog geen definitieve uitspraak in gebeurd maar alles ziet er naar uit dat de bunker eveneens bewaard zal blijven NAAST het desbetreffende fietspad.

Protest helpt dus wel degelijk maar het belangrijkste argument om behoud te vrijwaren is het aanbieden van en zoeken naar een ALTERNATIEF.

Bij deze zou ik er ook graag op wijzen dat het misschien ook eens aan onze Vlaamse minister Bourgeois is, om zijn eerdere beloftes na te komen die reeds duidelijk worden aangehaald in onderstaand artikel, integraal overgenomen van een parlementaire vraag over "Hoe omgaan met ons militair erfgoed van onder andere WO II".

Moge onze minister in dit geval misschien toch ook eens duidelijk maken waarvoor hij staat als het gaat om het beschermen van ons waardevolste militair erfgoed. Als we gaan wachten tot wanneer gans WO I is geïnventariseerd, vrees ik binnenkort geen bunkers van WO II of de koude oorlog meer over te houden. Bij deze is bovenstaande uitspraak opnieuw nog eens pijnlijk de waarheid geworden te Briegden.

Ondertussen moesten we dus tot onze spijt vaststellen dat iedereen die reageert naar Mr de Burgemeester een standaard mailtje terugkreeg met onderstaande tekst. Dit systeem van desinteresse was reeds aan de gang vanaf 10/12/2012.

Geachte heer XXXXXX,

De bunker in Briegden zal in principe verdwijnen. De kost om te conserveren loopt op tot 40.000 euro.
We hebben gekozen om er een gedenkplaat te plaatsen met een tekst uit Louis Paul Boon's "mijn kleine oorlog". Boon was daar in mei 40 gelegerd. In de gemeente Lanaken zijn er vele bunkers. Het gemeentebestuur heeft gekozen om die in Neerharen aan de Zuid-Willemsvaart te conserveren. Om zo een relict uit de oorlogstijd voor het nageslacht te bewaren.
Samen met de gedenkplaat in Briegden en jaarlijks meerdere herdenkingsplechtigheden mbt W.O II, doen we wat moet om recht te doen aan onze vaderlandse geschiedenis.
Groeten,

Marino Keulen.

Toch bleek deze redenering van Mr de burgemeester Marino Keulen weinig steek te houden. Zo zou het verplaatsen van de bunker, een beetje een gelijkaardig iets dan wat in Vroenhoven is gebeurd met de bunker, +/- 150.000 € kosten. Als we hiervan de 100.000€ in mindering brengen van wat de huidige opdrachtgever voorziet voor het dynamiteren en slopen van de bunker, komt men dus aan een gat van 50.000€ dat nog ergens zou moeten kunnen worden gevonden.

Bij de provincie zou voor deze probleembunker een dossier opgestart kunnen worden voor het verkrijgen van een subsidie tot een bedrag van 150.000€, de totale projectprijs dus, zelfs zonder de tegemoetkoming van NV de Scheepvaart (het bedrag dat heden is voorzien voor de sloop). Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken, moest men echter van het gevraagde bedrag zelf 15% kunnen inbrengen. Dit hield dus in dat er nood was om een bedrag te vinden van 15% van 150.000€, wat neerkwam op een bedrag van 22.500 €. Je kon deze inbreng buiten een bijdrage van de gemeente Lanaken ook proberen vinden bij privésponsors maar deze vroegensteeds naar hetzelfde, "wat is de inbreng van de gemeente Lanaken zelf". Als je daar dan moet op antwoorden dat zij niet willen bijdragen, haken ook deze beperkt geïnteresseerden in het algemeen totaal af. Van waar onze vriend Marino Keulen dan afkomt met veel grotere bedragen zoals een minimum van 40.000€ mag God weten. In andere interviews heeft hij zelfs al het bedrag van 70.000€ nodige eigen inbreng laten vallen. We kregen steeds maar meer de indruk dat hoe hoger hij het bedrag liet uitschijnen naar de buitenwereld toe, hoe meer hij hoopte dat de mensen zich tegen de bewaring van de bunker zouden gaan keren.

We moeten hier dus nogmaals alleen maar vaststellen dat we hier te maken hadden met een totale vorm van desinteresse in het bewaren van deze bunker en ons waardevol erfgoed. Het grootste probleem was opnieuw dit van een gemeentebestuur dat totaal geen zin bleek te hebben hun reeds geplande werken ook maar iets te wijzigen om dit stukje erfgoed een nieuw plaatsje te geven.

Ook mocht opnieuw blijken dat we met deze actie jammer genoeg te laat waren begonnen. Zo is zelfs voor de verkiezingen reeds contact opgenomen met zowel de lokale VLD als CD&V fractie. Deze bleken op dat moment geweldig geïnteresseerd om het project in de goede richting proberen te sturen. Alleen hadden ze liever het project net voor de verkiezingen wat uit de actualiteit werd gehouden. Het zou zeker opgelost worden na de verkiezingen. Eenmaal de postjes verdeeld en de zakken gevuld, was de interesse natuurlijk al heel wat minder en kreeg je dus zoals nu van de gemeente uit, niet de minste hulp of bijdrage losgeweekt.

Je moet alleen maar vaststellen dat voor een project zoals dit van de gemeente nauwelijks iets kan verkregen worden. Allicht is dit bedrag een peulschil van wat de meeste politiekers van deze partijen persoonlijk bereid waren uit te geven aan het zoveelste bal van de Burgemeester, of laat ons misschien liever zwijgen over de massale verkiezingspropaganda en de eindeloos langs straten zichtbare foto's groot en klein, die weken lang de straten hebben ontsierd tijdens de voorbije verkiezingen in oktober 2012. Had het project misschien toch effectief opgestart geweest tijdens de verkiezingsperiode, hadden we de fameuze politiekers allicht als vliegen van rond de bunker moeten wegjagen, als het maar om stemmen winnen zou hebben gegaan.

Ik hoopte bij deze van harte dat ze nauwelijks slopers zouden mogen vinden om aan deze bunker te beginnen. Als ik ze een voorsmaakje mocht geven van wat ze te wachten stond als ze hem op de klassieke manier zouden willen gaan slopen.

Onderstaande foto's zijn van eveneens uit dezelfde periode gebouwde bunkers van Belgische oorsprong, regio Gent, respectievelijk de bunkers B46 (Melle), Av01 (Semmerzake 2x) en D11 (Schelderode 2x). Bij mijn weten hoef je geen enkele van onderstaande slopers te contacteren voor het slopen van gelijkaardige bunkers. Allen hebben letterlijk verklaard na de sloop van één van deze bunkers niet meer te willen beginnen aan gelijkaardige exemplaren. De sloopwerken hebben allen minimum 5 tot 6 sloopdagen in beslag per bunker. (Dit is ook de duur die men uiteindelijk te Briegden nodig heeft gehad (3 dagen) rekening houdend met het feit dat men hier om het geheel "zeer snel" gesloopt te krijgen heeft gesloopt met 2 kranen) Voor het kleinste exemplaartje D11 zijn maar liefst 3 verschillende sloopkranen komen opdagen om de bunker uiteindelijk gesloopt te krijgen. Daarbij heeft men zelfs de funderingen nooit gesloopt en in de ondergrond laten steken. Enkel de laatst aangevoerde 35 tons kraan kreeg het kleine bunkertje geleidelijk aan toch gekleind. Houdt er ook rekening mee dat onderstaande bunkers altijd vrij goed bereikbaar waren. De bunker in Briegden is amper bereikbaar langs één zijde en daarbij zit hij nog een heel stuk onder het wateroppervlak. Dit zou het slopen zeker niet vereenvoudigen. Verwacht u ook maar aan serieuze funderingszolen van 2 tot 4 meter diep langs de kant van het kanaal. De wanden aan Bruggenhoofd Gent zijn tussen 1.15 meter en 1.30 meter dik. 4 tot 5 dubbel gewapend met wapeningsstaven van 15 en 20 mm. Deze staven zitten aan de binnenkant, as op as slechts 10 cm uit elkaar. Jammer genoeg bleken deze kanaalbunkers heel wat minder dik qua muurdiktes wat de sloopproblemen wel aanzienlijk verminderde. Zo waren de muren hier slechts 60 cm tot 1 meter dik. Onze vriend de sloper mag zich dan ook gelukkig prijzen dat hij deze bunker sloopte en niet aan TPG of de KW-linie want op de wijze dat hij nu heeft gesloopt, had hij zelfs met zijn 2 kranen op een week tijd het geheel nog niet gekleind gekregen.

Donderdag 20 december 2012

Een nieuwe poging om toch eindelijk eens een degelijke beslissing te nemen in het dossier van de bunker te Briegden. Volgende degelijk gefundeerde mail in de richitng van Mr De Burgemeester van Lanaken.

Beste burgemeester Keulen,

 

Er gaan nog steeds geruchten rond dat u de plannen gewoon laat doorgaan en de bunker in Briegden (BH1) laat opruimen. Laat ons hopen dat dit toch echt maar geruchten zijn. Ik kan mij echt niet inbeelden dat iemand die zegt zo betrokken te zijn met het erfgoed uit zijn gemeente, en zoveel  kennis heeft van wat er zich heeft afgespeeld in zijn gemeente tijdens deze droevige periode uit onze vaderlandse geschiedenis, gewoon doorgaat met het plan dit stuk erfgoed voorgoed van de kaart te vegen (of in dit geval op te blazen?)

 

U mag dan wel zeggen dat u “genoeg” doet met het behoud van bunker BN11 en dat u daar voldoende subsidie aan verstrekt heeft om een goede restauratie tot stand te brengen, want elk relict uit het verleden te behouden, dat is onbetaalbaar en leidt tot half werk, restauraties die niet, uitgesteld of half gebeuren.

Ik kreeg in dit verband van Mr Van de Sijpe, bezieler van de website www.bunkergordel.be, onderstaande mening door:

 

“Ik zou er toch graag op wijzen dat er “niemand” is die expliciet vraagt al dat militaire erfgoed te proberen in eren te  herstellen door het opnieuw in zijn “zogezegde” originele staat te zetten. Zoals al meermaals is mogen blijken, ook in andere gemeentes en provincies, niet alleen in Limburg dus, doet men met dat “in originele staat herstellen” vaak meer kwaad dan goed. Vaak worden er veel te veel eigen interpretaties gemaakt van zaken die origineel gans anders waren. Men volgt totaal niet de originele ontwerpen, bestaande plannen en schetsen, oude foto’s van gelijkaardige objecten, …. Hierdoor gaat men daardoor een totaal fictieve en niet met de werkelijkheid strokende nieuwe werkelijkheid maken van wat er vroeger stond. Hetgene mij bij dergelijke renovaties nog het meest stoort is dat men daarna de mensen nog gaat proberen doen geloven dat wat men dan uiteindelijk heeft nagemaakt, wel overeenkomt met de werkelijkheid van toen. Men gaat op de duur zijn eigen leugens nog gaan geloven ook. Wij zouden al meer dan content zijn mocht u het aanwezige erfgoed proberen bewaren in de toestand dat het zich nu bevindt. Probeer het misschien te vrijwaren van “verdere aftakeling”. Dat zou al veel minder geld vragen en dan zou u met een veel kleiner budget al veel meer erfgoed beperkt beschermd en bewaard krijgen. Dit is steeds het grote probleem heden ten dage als het om opwaarderen van bestaand militair erfgoed gaat. Ik weet dat ikzelf op dat gebied ook al heb meegewerkt aan projecten waar men uiteindelijk ook volgens mij reeds te ver is gegaan bij dit in originele staat terugzetten en conserveren. Weet dat mensen altijd de neiging hebben, eenmaal de werken vorderen, toch altijd weer dat ietsje meer te willen doen dan wat eerder was afgesproken. U kan onder hetzelfde thema zonder veel discussie ook uw eigen zo geprezen restauratie van de bunker BN11 te Lanaken toevoegen. De op de bunker aangebrachte koepel heeft nauwelijks iets te zien met hoe een originele koepel op een dergelijke bunker er in praktijk uitzag. Ter info een foto uit het Deutsche Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung.

Links een foto uit het Duitse Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung van een bunker met een koepel langs het Maas-Schelde kanaal te Limburg. Rechts de bunker te Neerharen met wat allicht vrij veel geld gekost heeft maar toch maar een miskleun van een zo gezegd in ere herstelde bunker met koepel (foto: www.nl.tracesofwar.com)

 

Over de koepels kunt u op deze link meer info terugvinden voor wat de koepels aan Bruggenhoofd Gent aanging .

 

Met alle respect voor de vrijwilligers die aan het project BN11 werken, maar de op deze bunker naderhand  geplaatste observatiekoepel wordt door iets meer geïnformeerde mensen reeds “de wortel” genoemd. Als u dit een goede en nauwgezette restauratie vindt, dan houdt ik mijn hart reeds vast voor de toekomst en de rest van ons militair erfgoed in Lanaken!

 

Daarnaast hangt er zelfs geen militair stukje geschiedenis aan deze bunker BN11. In en rond de bunker in Briegden is er daadwerkelijk zwaar gevochten wat zijn erfgoedkundige waarde toch ook al opnieuw veel verhoogd. Hier heeft “dé Louis Paul Boon” gezeten, de man die Lanaken op de internationale kaart heeft gezet.

 

Een gedenkplaat met een tekst is niet hetzelfde als de daadwerkelijke bunker zelf. Mensen staan niet stil bij een informatiebord of een gedenksteen, kijk naar de zovele gedenkstenen in en rond Lanaken zelf. De meeste mensen zullen niet weten dat er een gedenksteen tegen de kerk van Veldwezelt staat. Dat er achter de brug in Veldwezelt een monument voor de vliegers is die poogden tijdens een hopeloze strijd toch nog de brug op te blazen, met opoffering van hun eigen leven tot gevolg. Dat er tegenover het kerkhof een herdenkingsmonument in de vorm van een vlaggenmast staat. Dat er op de splitsing bij de Gobo een gedenksteen staat, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

Maar de bunker zelf, mooi verwerkt in het project, gelijk dat bij de prijswinnende brug van Vroenhoven gebeurd is, dat zien de mensen. Zet dan misschien nog eens uw informatiebord extra bij die bunker in zijn huidige staat, en dit zal meer worden gelezen dan alle andere borden samen.

 

U moet misschien eens gaan kijken in Vroenhoven en eens tellen hoeveel auto’s daar parkeren in de directe buurt. Hoeveel mensen rond de brug een wandeling maken of een fietstocht van daaruit starten. Waarom blijft de gemeente Lanaken dan toch steeds koppig haar “been” stijf houden?

 

U gaat mij toch niet vertellen dat geld de enige rol is om deze bunker niet te behouden. Laat dan bijvoorbeeld de boswegen maar voor wat het is, mensen die naar het bos gaan kunnen verwachten dat zij niet gelijk in de bewoonde wereld op verharde en perfecte wegen wandelen, lopen, fietsen en paardrijden. Mensen die in een bos werken weten ook dat boswegen soms moeilijk begaanbaar zijn met voertuigen, daarom bestaan er 4x4 wagens. Als u geld heeft om de muur van het kerkhof in Veldwezelt te laten herstellen voor €33.000,- in de eerste fase van het project nog wel, en €80.000,- heeft om de boswegen te verbeteren, dan kan er ook €22.500 (en geen €40.000),-  komen om een belangrijk stukje erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren.

 

Als u trouwens eens probeert te surfen op het web met zoekwoorden in combinaties van bijvoorbeeld woorden als bunker, Briegden (BH1), sloop,…, zult u toch zien dat we niet met een groepje van vijf man zijn die de bunker graag willen behouden, maar dat het om honderden mensen gaat, en dat ze het een schande vinden van de gemeente Lanaken om niets te ondernemen en deze bunker van de sloophamer te behoeden. Weet dat er mensen zijn die weten over wat ze spreken en beweren dat u trouwens de bunker nooit zult gesloopt krijgen voor het voorziene bedrag. Kijk hiervoor misschien eens op de gemaakte link op www.bunkergordel.be.

 

U kan eenvoudig reeds steunbetuigingen aan onze actie terugvinden op websites als “archeonet”, “grensschap”, “bunkergordel”, ”antitankgracht”,… wat toch zeer gekende websites en organisaties zijn als het over dergelijke thema’s gaat. Binnenkort zou er zelfs een vraag tot bewaring verschijnen op de website van de Simon Stevin Stichting. De dreigende sloop is reeds het onderwerp op verschillende populaire forums zoals “ablhistoryforum”, “18daagseveldtocht”, ”stiwot”,…

 

Ook op facebook heeft ons eigen forum zeker al veel aandacht genoten”bunkerbriegden”.

 

Er staat een hele mooie zin op de website van het fort van Hoek van Holland:

 

Het cultureel erfgoed wereldwijd is te vergelijken met een grote puzzel. Elk monument, elk object is een onvervangbaar stukje in het gehele plaatje. Elk stukje geeft ons informatie over onze afkomst, ontwikkeling en onze huidige samenleving. Iedere vondst en elke nieuwe interpretatie voegen weer een stukje aan de puzzel toe en maakt het gehele plaatje overzichtelijker en duidelijker. Elk stukje van deze puzzel moet door ons beschermd worden, zodat ook toekomstige generaties de kans krijgen de puzzel in elkaar te zetten".

 

Dit zegt alles, hier hoeft niets meer aan toegevoegd te worden en kan niemand omheen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Guy Hoofs

 

P.s.  Ik hoop dat u de moeite doet een mail terug te sturen en niet de standaard mail:

 

Geachte,

 

De bunker in Briegden zal in principe verdwijnen. De kost om te conserveren loopt op tot 40.000 euro. We hebben gekozen om er een gedenkplaat te plaatsen met een tekst uit Louis Paul Boon's "mijn kleine oorlog". Boon was daar in mei 40 gelegerd. In de gemeente Lanaken zijn er vele bunkers. Het gemeentebestuur heeft gekozen om die in Neerharen aan de Zuid-Willemsvaart te conserveren. Om zo een relict uit de oorlogstijd voor het nageslacht te bewaren. Samen met de gedenkplaat in Briegden en jaarlijks meerdere herdenkingsplechtigheden mbt W.O II, doen we wat moet om recht te doen aan onze vaderlandse geschiedenis.

 

Groeten,

Marino Keulen

 

Los van de website uit had ik Mr Marino Keulen er toch ook graag eens op gewezen dat zijn naam ondertussen op het internet vrolijk wordt gekoppeld aan het niet beschermen en slopen van bunkers. Weet dat de link NU nog heel lang op internet zal blijven kleven gekoppeld aan de negatieve naklank van de sloop van deze bunker.

Donderdag 17 januari 2013

Opnieuw een slag in het gezicht voor wie echt met het militair erfgoed in ons kleine België begaan was. Vrij onverwacht wordt eerder dan iedereen verwacht in een soort spoedprocedure aanvang genomen met de sloop van de bunker.

Bravo aan Mr. Keulen voor zijn halsstarrige desinteresse voor uw lokaal aanwezig militair erfgoed. U bent er inderdaad in geslaagd uw eigen volk letterlijk te kakken te zetten door uw eigen willetje door te drijven en de sloop van de bunker toch zonder zin voor enig alternatief uit te voeren terwijl een mogelijk alternatief, wel nog buiten uw weten want de sloop ging pas starten in maart, zeer ver gevorderd was. Waarschijnlijk kreeg de dringendheid van de sloop een enorme boost omdat er heden de aanwezigheid is ontdekt van +/- 300 kg asbest in deze voor de verbredingswerken aan het Albertkanaal, te slopen bunker.

Donderdag 17 januari 2013 werd op een zeer schijnheilige manier, zonder de actievoerders voor behoud van de bunker ook maar eenmalig persoonlijk te benaderen of te willen aanhoren, aanvang genomen met de sloop van de bunker.

Toch zeer opvallend dat nu net de aanwezigheid van dit asbest uitlekt, zeer dringend met zware middelen, terwijl de ganse bouwnijverheid in België stilligt wegens het winterweer, dient gesloopt te worden in Briegden. Iets teveel toeval zou ik zeggen.

Zinloze sloop bunker BH2 Briegden Marino Keulen

Enkele bedenkingen die ik mij persoonlijk stelde bij de sloop van een dergelijke asbesthoudende structuur:

 • Dient er bij een dergelijke sloop geen duidelijke asbestinventaris en planning gemaakt te worden? Bestaat deze en maakt deze melding van de aanwezigheid van deze asbestbuizen? Indien gewenst zijn copies van plannen van deze bunkers te verkrijgen waar deze buizen wel degelijk op getekend staan.
 • Dient men bij een dergelijke sloop met gekend asbestrisico niet alles te doen om verspreiding van stof tot een minimum te beperken? Er zijn op het eerste zicht totaal geen voorzieningen getroffen op die werf om mogelijk asbesthoudend stof te doen neerslaan en het risico op inademing tot een minimum te beperken. Let wel op als men dit stof effectief met dergelijke sproeiers in praktijk laat neerslaan men bijkomend het risico creëert dat de directe omgeving ook bezoedelt geraakt met ditzelfde asbeststof en mogelijks achteraf ook zal op aanwezigheid van asbest dienen onderzocht worden, eventueel gesaneerd.
 • Dient een sloper om dergelijke afvalstoffen te mogen slopen, niet te beschikken over verplichte vergunningen? Zijn deze in dit geval aanwezig?
 • Is het gebruikte sloopmateriaal uitgerust met de nodige voorzieningen om de veiligheid te waarborgen van de mensen die met deze machines dienen te werken. Dit zou in normale omstandigheden dat de sloopmachines moeten beschikken over een overdrukinstallatie met bijkomende toepassing van de correcte filters in aanvoer van de lucht om de overdruk op te bouwen. Weet dat bij een sloop van een dergelijke bunker, het vrijkomende stof gigantisch is. Als tussen dit puin ook nog eens asbest zit, zal zich dit zonder veel moeite kunnen verspreiden in de directe omgeving.
 • Wat gebeurt met het aanwezige puin. Gezien dit asbesthoudend is, zal dit in geen enkel geval rechtstreeks naar de klassieke puinverwerking mogen afgevoerd worden omdat deze niet standaard vergund zijn met de huidige reglementeringen dergelijk puin te accepteren.
 • Indien er al puin is afgevoerd naar een puinverwerker, is deze vooraf op de hoogte gebracht van de mogelijke aanwezigheid van asbest in dit puin? Wees gerust als u eenmaal tijdens het slopen op deze asbestbuizen stoot in het beton, dit asbest zich vlot zal verspreiden tussen al het puin. Het aanwezige asbest zal ook vrij snel niet meer direct visueel herkenbaar blijven als asbestafval en zich verspreiden als stof tussen al de rest van het slooppuin (beton en massa’s ijzer). Dit is juist de verwerkingsfase waarin het asbest het gevaarlijkst wordt om te verwerken.
 • Selectief verwijderen van dit asbest zal in praktijk zo goed als onmogelijk zijn omdat voor het storten van het beton bij de bouw van deze bunker, men eerst die asbestbuizenstructuur heeft bevestigd aan de aanwezige wapening. Daarna is het beton gewoon tussen wapening en asbestbuizen gestort in de bekisting waardoor alles effectief 1 massief geheel zal hebben gevormd. Selectief verwijderen zal volgens mij dan ook totaal onmogelijk zijn.
 • Indien dit puin wordt vervoerd naar een vergunde acceptant, zijn de transporteurs vergund om met dergelijke afvalstoffen te mogen vervoeren (ADR)?
 • Indien dergelijk puin tijdelijk op het terrein wordt gestockeerd alvorens het te kunnen afvoeren, is de locatie voor tijdelijke opslag voorzien om verspreiding van asbest in de directe omgeving te voorkomen?
 • Worden alle vrachtwagens voor vervoer afgedekt alvorens zich op de openbare weg te begeven?  

Ook op vrijdag 18 januari en zelfs zaterdag 19 januari 2013 zijn de sloopwerken in spoedtempo doorgegaan. Een kwestie van alles gesloopt te krijgen vooralleer er teveel pottenkijkers opduiken zeker en er groot alarm wordt geslagen voor het aanwezige asbest. Dit laatste is heden praktisch allen reeds meegesloopt en moet nu allicht op het depot van de sloopverwerker terug te vinden zijn...

Op Zaterdag 19 januari 2013 verscheen onderstaand artikel in het Belang Van Limburg.

Sloop bunker Briegden

Het wordt op de duur, als men de uitspattingen moet lezen van bouwheren en betrokken partijen, te belachelijk om waar te zijn. Mr Bourgeois, lees misschien eens de tekst hier juist onder in het rood of binnenkort is er geen enkele bunker langs het Albertkanaal meer over als we onze heren van de NV Scheepvaart moeten geloven.

Ook vraag ik mij zeer dikwijls het nut van al deze verbredingen van dat kanaal af. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor mijn werk vaak langs het Albertkanaal kom. Er zit hier inderdaad scheepvaart op maar zeggen dat dit kanaal te smal is voor de schepen die daar moeten doorkomen lijkt mij in elk geval sterk overdreven. Ik kan mij eerlijk gezegd niet ontdoen van het idee dat de heren van de NV Scheepvaart ook hier goed bezig zijn zichzelf aan het werk te houden en ons als inwoners van België goed op kosten aan het jagen zijn. Dat die schepen hier en daar eens even wat rekening moeten houden met tegenliggers op een iets smallere strook, lijkt mij eerlijk gezegd ook niet zo onoverkomelijk. Mochten er nu op de kanalen alle dagen gigantische files liggen van schepen, zou ik zeggen maar daar zijn we bij mijn weten toch nog niet aan toe. Waarom dit kanaal dan ook zo gigantisch moet verbreden, waarom daardoor nog zoveel vaak zeer mooie oude bruggen en allicht ook hier en daar nog wel wat bunkers en oude sassen moeten verdwijnen is mij ook zeker tot op de dag van vandaag nog altijd niet duidelijk. De hoogovens van Luik zijn ondertussen ook dicht. Ik hoop dat tegen de tijd dat al hun gigantische plannen rond dit kanaal zijn uitgewerkt, we geen situatie krijgen zoals aan het hellend vlak van Ronquiere, waar je met wat geluk wel eens een roeiboot of kajak ziet naar boven getrokken worden.

Als ik burgemeester van Lanaken was, zou ik het persoonlijk als mijn plicht hebben beschouwd dat die werken, wetende dat in die bunker asbest aanwezig is, ten minste zouden uitgevoerd worden met het respecteren van de veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in bestaande reglementen hieromtrend. Als ik in dat geval vaststel dat deze totaal niet worden gerespecteerd, laat u als goede burgervader deze werken toch stilleggen en doet u deze eisen toch naleven. Niet in Lanaken dus. Hier dient zelfs de politie mee in de pas te lopen en in elk geval zeker geen pv op te maken bij het indienen van een klacht hieromtrend. Mr Marino Keulen, SHAME ON YOU.

Bij deze had ik er toch ook nog graag eens op aangedrongen bij onze huidige Vlaamse minister bevoegd met onder andere het militair erfgoed, Geert Bourgeois, dringend zijn huidige werkwijze van registreren van erfgoed te herzien. Heden wordt alles chronologisch (beginnend bij WO I, daarna WO II, koude oorlog,...) onderzocht en eventueel opgenomen bij het waardevol erfgoed en beschermd. Als men niet dringend gaat beginnen volgens dringendheid (met het oog op het risico van sloop) beginnen beschermen, kan hij die hoofdstukken WO II en koude oorlog gerust laten voor wat het is. Men sloopt gewoon al zijn erfgoed voor zijn neus weg zonder dat hij beseft dat het verdwijnt... Gewoon nog een beetje wachten en u hoeft niets meer te beschermen. Is natuurlijk ook een manier om aan besparingen te doen.

Weet u dat men niet te beschaamd is het volgende te antwoorden op de vraag of men dringend deze bunker niet wil inspecteren om hem misschien toch nog te redden van een sloop in maart 2013.

We zullen kijken om de bunker in 2014 op te nemen in de lijst van structuren om dringend te inspecteren en mogelijks beschermen.

Goed bezig zou ik zeggen...

Wilt u zich ook graag nog wat ergeren aan ons huidig beleid betreffende bescherming van militair erfgoed. Hier alvast nog bijkomende info zoals terug te vinden op deze website.

Instanties die officiële mails ontvingen in verband met deze grotendeels illegale sloop(wijzes) met hun bijhorende antwoorden (21/1/2013):

Informatieve mail richting Ovam - Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij.

Informatievraag naar Ovam toe, niet specifiek toegespitst naar de bunker te Briegden maar vrij algemeen geïnformeerd, over hoe om te gaan met asbest dat men eventueel kan terugvinden in bunkers. (12/1/2013)

Beste(n)

Als webmaster en bezieler van de website www.bunkergordel.be probeer ik zoveel mogelijk militair erfgoed gedocumenteerd en gefotografeerd te krijgen via mijn website. Een taak waar ik de laatste jaren ook vaak informatief wordt bij gevraagd, zijn renovatiewerken of werken aan dergelijke structuren om ze te bewaren voor verder verval. In dat kader had ik informatief eens graag jullie mening gekend over onderstaande mogelijke probleemsituatie:

Bij vele van die bunkertjes is indertijd vrij vlot gebruik gemaakt van asbest. Meestal in de vorm van asbestbuizen en asbestkokerprofielen met bijhorende koppelstukken.
De situatie in de bunkertjes is hierdoor meestal de volgende. Deze asbestbuizen zitten in die gevallen meestal gewoon dwars doorheen de gewapend betonnen wanden van meestal 1 meter en meer dik beton. Deze buizen zijn meestal bochtig uitgewerkt om terugslag naar de binnenkant of directe horizontale verbindingen van buiten naar binnen in de bunker te vermijden. Globaal over een klein bunkertje gezien spreek je hier wel gemakkelijk over een 8 tal lopende meter asbestbuizen van diameter 100 mm tot diameter 150 mm.

In de toestand dat de buizen zich heden in de structuren bevinden, houden ze volgens mij totaal geen gevaar in omdat ze enkel aan de uiteinden aan de vrij lucht vrijkomen en voor de rest volledig zitten ingewerkt in de betonnen wanden. Het is te zeggen, zijn ze niet meer risicovol dan de zovele asbestgolfplaten die nog terug te vinden zijn op zovele daken in België. Risico’s zouden maar ontstaan bij het maken van schade aan deze buizen waardoor asbeststof zou vrijkomen wat wel degelijk grote risico’s inhoud.

Is volgens jullie in bovenstaand geval, de situatie ernstig genoeg om bij werken aan een dergelijke bunker, specifieke voorzorgsmaatregelen te moeten treffen.
Ik vrees wel al te moeten meedelen dat selectief verwijderen van deze buizen die soms kriskras door deze wanden steken als ventillatiebuizen of granaatwerpgaten, een onbegonnen werk mag genoemd worden. Je gaat die asbestgedeeltes nooit meer perfect gescheiden kunnen krijgen van het omliggend beton (dat zeer zwaar gewapend is). Ook zullen deze buizen heel vaak verankerd liggen aan het massaal aanwezige wapeningsijzer.

Stel dat er werken in de buurt van die buizen gebeuren? Kunnen wij met eventueel resterend betonpuin dat beperkt zeer kleine fracties asbest kan bevatten, nog terecht bij de klassieke puinbrekers, containerparken,… of is dergelijke oplossing uitgesloten?

Alvast bedankt voor elk antwoord dat ons bij deze mogelijks vastgestelde problemen iets verder kan helpen.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Antwoord Ovam (14/1/2013)

geachte,

Het puin dat vrijkomt mag geen asbestcement bevatten. De norm is 100 mg/kg DS, te meten volgens een welbepaalde procedure.
Of er risico is kan ik moeilijk beoordelen: ik meen dat het in elk geval beperkt is wanneer men het asbesthoudend materiaal zo onaangeroerd mogelijk laat.

Bij werken aan asbesthoudende materialen moet men alle voorzorgen nemen om vrijkomen van (mogelijk asbesthoudend) stof maximaal te beperken (zie ook bijlage).
Ook moet de aannemer voldoen aan de arbeidswetgeving ivm asbest wanneer hij bij werken aan asbesthoudend materiaal werknemers tewerkstelt (o.m. verplicht te volgen eenvoudige opleiding, voorhanden zijn van asbestinventaris). laatste wetgeving is echter geen OVAM-bevoegdheid maar deze van Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso).

als bijlage achtergrondinfo over asbest(afval).

mvg,
Damiaan De Backer| team eindverwerking en bouw
OVAM | Stationsstraat 110- B 2800 MECHELEN
T Direct 0032 15 284 321
damiaan.de.backer@ovam.be | www.ovam.be

Samen maken we morgen mooier

Klacht betreffende het slopen van de bunker te Briegden waarbij alle direct betrokken partijen op de hoogte waren van de aanwezigheid van +/ 250 a 300 asbestpuin. (17/1/2013)

onderstaande mail werd gericht naar:

 • Ovam
 • Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso) - afdeling Limburg
 • Politiezone Lanaken-Maasmechelen

Beste(n)

Betreffende: Officiële klacht betreffende de Sloop van een bunker ter hoogte van de nieuwe brug aan het Albertkanaal te Briegden (Lanaken)

Mag ik bij deze mijn ongerustheid uitdrukken bij de tragische wending dat vandaag een project heeft genomen van een poging om een bunkertje langs het Albertkanaal te Briegden te proberen vrijwaren van de sloop voor de verbreding van het Albertkanaal aldaar. Meer info op onderstaande 2 websites:

               http://www.facebook.com/BunkerBriegden
              http://www.bunkergordel.be

Zeer recent is bij onderzoek binnen archieven over de bouw van onder andere deze bunker langs het Albertkanaal te Briegden (Lanaken) gebleken dat bij de bouw aanzienlijk wat asbest werd gebruikt.
Ik weet dat er directe betrokken partijen zijn zoals de gemeente Lanaken zelf, de huidige slopers, de opdrachtgevers NV De Scheepvaart,… die er alle belang bij hebben deze asbestaanwezigheid tot een minimum te proberen beperken terwijl dit toch niet het geval is. De bunker zou in totaal zo een 9 tal lopende meter asbestbuis bevatten, van binnendiameter 10 cm en 15 cm in de vorm van ventillatieschachten en granaatwerpgaten. Daarnaast zijn deze inwendig in de structuur verbonden met in de jaren ’30 specifiek geproduceerde asbestkoppelstukken. De totale hoeveelheid aanwezig asbest schat ik in dit geval dan ook tussen de 250 a 300 kg.

Vandaag 17/1/2013 is men plots veel sneller dan origineel gepland (was voorzien rond maart 2013) deze bunker beginnen te slopen. Ik kan mij dan ook niet ontdoen van het gedacht dat men letterlijk in een paniekreactie is geschoten, nu vroeger dan we hadden gehoopt de aanwezigheid van dit asbest ter ore is gekomen. Ik krijg letterlijk de indruk dat men plots zeer dringend heeft beslist de sloop van de bunker in hels tempo te proberen verwezenlijken voor men te maken krijgt met aanzienlijke meerprijzen voor een correcte sloop met het respecteren van alle regels voor het slopen van een asbesthoudende structuur.

De ganse bouwnijverheid in België licht op het moment praktisch stil omwille van het winterweer, behalve in Briegden.
Hier is geen tijd te verliezen heb ik de indruk…

Ik stel mij dan ook onderstaande vragen bij een sloop als deze en hun huidige manier van werken:

 • Dient er bij een dergelijke sloop geen duidelijke asbestinventaris en planning gemaakt te worden? Bestaat deze en maakt deze melding van de aanwezigheid van deze asbestbuizen? Indien gewenst zijn copies van plannen van deze bunkers te verkrijgen waar deze buizen wel degelijk op getekend staan.
 • Dient men bij een dergelijke sloop met gekend asbestrisico niet alles te doen om verspreiding van stof tot een minimum te beperken? Er zijn op het eerste zicht totaal geen voorzieningen getroffen op die werf om mogelijk asbesthoudend stof te doen neerslaan en het risico op inademing tot een minimum te beperken. Let wel op als men dit stof effectief met dergelijke sproeiers in praktijk laat neerslaan men bijkomend het risico creëert dat de directe omgeving ook bezoedelt geraakt met ditzelfde asbeststof en mogelijks achteraf ook zal op aanwezigheid van asbest onderzocht worden, eventueel gesaneerd.
 • Dient een sloper om dergelijke afvalstoffen te mogen slopen niet te beschikken over verplichte vergunningen? Zijn deze in dit geval aanwezig?
 • Is het gebruikte sloopmateriaal uitgerust met de nodige voorzieningen om de veiligheid te waarborgen van de mensen die met deze machines dienen te werken. Dit zou in normale omstandigheden dat de sloopmachines moeten beschikken over een overdrukinstallatie met bijkomende toepassing van de correcte filters in aanvoer van de lucht om de overdruk op te bouwen. Weet dat bij een sloop van een dergelijke bunker, het vrijkomende stof gigantisch is. Als tussen dit puin ook nog eens asbest zit, zal zich dit zonder veel moeite kunnen verspreiden in de directe omgeving.
 • Wat gebeurt met het aanwezige puin. Gezien dit asbesthoudend is, zal dit in geen enkel geval rechtstreeks naar de klassieke puinverwerking mogen afgevoerd worden omdat deze niet standaard vergund zijn met de huidige reglementeringen dergelijk puin te accepteren.
 • Indien er al puin is afgevoerd naar een puinverwerker, is deze vooraf op de hoogte gebracht van de mogelijke aanwezigheid van asbest in dit puin? Wees gerust als u eenmaal tijdens het slopen op deze asbestbuizen stoot in het beton, dit asbest zich vlot zal verspreiden tussen al het puin. Het aanwezige asbest zal ook vrij snel niet meer direct visueel herkenbaar blijven als asbestafval en zich verspreiden als stof tussen al de rest van het slooppuin (beton en massa’s ijzer). Dit is juist de verwerkingsfase waarin het asbest het gevaarlijkst wordt om te verwerken.
 • Selectief verwijderen van dit asbest zal in praktijk zo goed als onmogelijk zijn omdat voor het storten van het beton bij de bouw van deze bunker, men eerst die asbestbuizenstructuur heeft bevestigd aan de aanwezige wapening. Daarna is het beton gewoon tussen wapening en asbestbuizen gestort in de bekisting waardoor alles effectief 1 massief geheel zal hebben gevormd. Selectief verwijderen zal volgens mij dan ook totaal onmogelijk zijn.
 • Indien dit puin wordt vervoerd naar een vergunde acceptant, zijn de transporteurs vergund om met dergelijke afvalstoffen te mogen vervoeren (ADR)?
 • Indien dergelijk puin tijdelijk op het terrein wordt gestockeerd alvorens het te kunnen afvoeren, is de locatie voor tijdelijke opslag voorzien om verspreiding van asbest in de directe omgeving te voorkomen?
 • Worden alle vrachtwagens voor vervoer afgedekt alvorens zich op de openbare weg te begeven?  

U leest bij deze genoeg, zeer veel vragen en zeer weinig gekende antwoorden.

Ik zou bij deze dan ook dit schrijven als een officiële klacht willen laten beschouwen in jullie richting over de praktijken die zich heden op die werf aan het afspelen zijn. Is het dan ook mogelijk deze werf dringend te inspecteren in verband met het respecteren van de nodige wetgevingen en vergunningsplichtige zaken.
Is het bij deze ook niet aangeraden de werf tijdelijk stil te leggen tot de nodige antwoorden gekend zijn?

Ik vrees echt dat als jullie niet zeer snel de boel gaan stilleggen tot het een en ander duidelijk is uitgeklaard,
Er ginds niets meer zal uit te klaren zijn omdat ze er allicht alles gaat aan gedaan worden om de bunker in een mum van tijd te laten verdwijnen en bij deze ook al het asbestrisico onder de mat te vegen. Eenmaal gesloopt loopt men enkel het risico op de vingers getikt te worden voor de wijze waarop de sloop werd uitgevoerd maar is de bunker voor de opdrachtgevers toch lekker zeer goedkoop verdwenen en afgevoerd.

Hieronder kunt u nog het antwoord terugvinden die ikzelf reeds kreeg via Ovam in verband met het uitvoeren van werken in een bunker met (beperkt) risico op aanwezig asbest. Ik denk niet dat we effectief slopen van een bunker nog moeten rekenen onder beperkte werken in een bunker…

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Antwoord Politiezone Lanaken-Maasmechelen (18/1/2013 om 8u52)

Uw bericht

   Aan: Info PZ Lanaken-Maasmechelen
   Onderwerp: RE: asbest info
   Verzonden: donderdag 17 januari 2013 22:57:50 (UTC+01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs

 is gelezen op vrijdag 18 januari 2013 8:52:02 (UTC+01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs

Er is nooit enig verder antwoord van de politiezone ontvangen, er is ook nooit enige officiële klacht geregistreerd ondanks dat dit in bovenstaand schrijven expliciet stond vermeld. De werf is nooit officieel bezocht geweest, laat staan PV opgemaakt voor de aangeklaagde zaken.

Omdat deze meer dan betrokken partij onder leiding van Mr Marino Keulen er alles heeft aan gedaan deze zaak in de doofpot te laten belanden werd bijkomend een mail gestuurd naar de nabijgelegen politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Mail (18/1/2013 - 13u30) - was met als aanhangsel gans de originele bovenstaande mail.

Van: Luc Van de Sijpe
Verzonden: vrijdag 18 januari 2013 13:30
Aan: jos.schepers@maasmechelen.be; Dis-Politie
Onderwerp: FW: asbest info

Beste(n)

Onderstaande info werd reeds gisterenavond doorgestuurd naar Politiezone Lanaken.
Alleen vangt men er niets mee aan omdat Mr Marino Keulen natuurlijk aan het hoofd staat van deze politiezone en het ganse boeltje dat zich daar afspeelt, expliciet uit de media wil houden.

Kunnen jullie als omliggende gemeentes hier niets aan doen omdat ik vrees hier met de zuiverste vorm van belangenvermenging en doofpotoperatie te maken te hebben.
Het zou al geweldig zijn mochten jullie de zich afspelende feiten ter plaatse al kunnen vaststellen.

Alvast bedankt voor elke medewerking.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Antwoord (21/1/2013)

Van: XXXXX (naam en toenaam gekend bij webmaster) Verzonden: maandag 21 januari 2013 11:02
Aan: 'Luc Van de Sijpe'
CC: Dirk Claes; Davy Jans; Sofie Boelen
Onderwerp: RE: asbest info

Geachte,

Wij hebben uw bericht goed ontvangen.  Wij zijn in eerste instantie echter niet bevoegd  om in de plaats van de politie Lanaken-Maasmechelen op te treden. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft wél telefonisch contact gehad met het parket Tongeren.  Hier heeft men ons gevraagd om de mail zelf over te maken aan de korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen.  Dit is ondertussen gebeurd.

Vriendelijke groeten,

XXXXX
Hoofdinspecteur

Tot op heden hebben wij nog altijd geen weet van enige officieel tegen deze sloop met bijkomend met de voeten treden van alle wetgevingen en regels in verband met slopen van een asbesthoudende bunker, iets is gebeud. Zelf heb ik "nooit" enig bewijs ontvangen van het feit dat er een klacht was ingediend. Allicht staat de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst wel buiten de discussie omdat zij alvast wel hebben gedaan wat ze konden doen, de klacht naar het parket in Tongeren doorspelen. Helaas dus ook via deze weg nooit enige officiële melding van deze klacht mogen ontvangen.

Antwoord FOD Waso (18/1/2013 om 9u33)

Geachte,

Met deze ben ik zo vrij u te laten weten dat uw vraag in goede orde werd ontvangen en werd ingeschreven onder het nummer VT2013 /36083.

Wees ervan overtuigd dat we de nodige aandacht schenken aan de problemen en dat de gepaste maatregelen zullen getroffen worden.

Hoogachtend,

Ir. Pieter De Munck

Adviseur-generaal.

Tot op de dag van vandaag geen weet van enige verdere actie terwijl de sloop reeds volledig is uitgevoerd.

Klacht die eerst persoonlijk in de richting van de sloopfirma Baldewijns werd gestuurd (18/1/2013)

Beste(n)

Ik ben op internet even gaan speuren naar de sloopfirma die op het moment bezig is de bunker in Briegden aan de nieuwe brug te slopen en kwam hierbij bij jullie firma terecht. Hopelijk weten jullie in dit kader waar jullie mee bezig zijn gezien gisteren reeds onderstaande mail is vertrokken
In de richting van enkele bevoegde diensten, ben ik toch nog zo fair jullie in te lichten over wat jullie eventueel als sloper en acceptant van dit puin te wachten staat. Het is nog altijd volgens mij niet te laat voorlopig de verdere sloop van deze bunker te stoppen en het risico en de gevolgen
voor u en uw firma voorlopig niet erger te maken dan het nu reeds is.

Gezien wij vandaag nog altijd moeten vaststellen dat de sloping totaal verdergaat op een totaal onverantwoordelijke wijze (wegens aanwezigheid van asbest), en ik jammer genoeg moet vaststellen dat er in Lanaken van de kant van de burgemeester en politiediensten, geen hulp valt te verwachten omdat ze directe betrokken partij blijken te zijn, ben ik ondanks mijn wrevel toch nog zo fair jullie te laten weten dat deze klacht wel nog altijd officieel door is en zeker nog verder zal doorgespeeld worden aan andere bevoegde diensten, tot de correcte werkwijze zal gevolgd worden.

Misschien wordt het hoogtijd om de tekst op jullie eigen website wat te corrigeren want veel blijkt er niet te kloppen van wat ik er wel kan op lezen:
               “Respect voor mensen, milieu en veiligheid komen daarbij op de eerste plaats.”
Komt toch van jullie website, dacht ik…

Wordt zeker nog vervolgd.
1 van de 3 partijen heeft ondertussen reeds officieel geantwoord een opvolgingsdossier te hebben opgestart.
Van de 2e verwacht ik zeker ook nog antwoord een van de volgende dagen.

Weet waar u mee bezig bent en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn voor uw verdere activiteiten.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Nooit enige rechtstreekse reactie ontvangen van de sloper. Alleen de pees op de sloopwerken nog iets opgedreven door zelfs op zaterdag verder te slopen.

Klacht ingediend tegen sloper die de werken uitvoerde en verantwoordelijk zou moeten zijn voor de verwerking van het bijhorende puin. De klacht was bijkomend opnieuw in bijlage voorzien van de originele mail. (18/1/2013 - 21u15)

Gemaild naar: 'info@copro.eu';

Beste(n)

De mail is algemeen rondgestuurd naar iedereen bij jullie betrokken is bij granulaten in de hoop de persoon die het betreffende dossier opvolgt ook te bereiken, mijn verontschuldigingen als de mail u eigenlijk niet mocht aanbelangen:

Betreft: Sloper en slooppuinverwerker: Copro 972/10
Bvba Baldewijns en Co, Veldstraat 170, 3251 Kuringen.

Bij deze stuur ik jullie graag onderstaande klacht door die allicht ook jullie zal aangaan als keuringsorganisme van recyclagepuin.

In Briegden langs het Albertkanaal is men gisteren met alle spoed begonnen een Belgische WO II bunker te slopen.
Ondanks dat opdrachtgever en sloper volgens mij perfect op de hoogte zijn dat deze bunker +/-250 a 300 kg asbestbuizen en bijhorende asbesten koppelstukken bevat en zeer voorzichtig en met de nodige veiligheidsmaatregelen zou dienen gesloopt te worden,
Moesten we vandaag vaststellen dat de sloping nog altijd doorgaat zonder ook maar enige verplichte veiligheidsmaatregel te respecteren.

Weet dat het puin van de bunker (inclusief asbest) heden doodleuk zonder rekening te houden met enerzijds het niet vergund zijn om dergelijk afval te accepteren, in open vrachtwagens wordt afgevoerd naar de breekinstallatie van (ik vermoed) de sloper van dienst. Deze zal dit, indien er niet op gereageerd wordt, zoals hij nu allicht vermoedt, gewoon verwerkt worden binnen zijn gewone voorraad van
Gewapend beton om het te breken tot betonpuin (asbesthoudend dan…), maar dat zal wel niet op de bonnetjes van afvoer gezet worden…

De werf is gelegen op volgende locatie: Nieuwe brug over het Albertkanaal te Briegden (Lanaken).
De sloop zal aan huidige tempo zeker nog een 3 tal dagen duren maar ik zou jullie aanraden indien jullie zouden wensen iets te controleren, dit zeker de eerste komende werkdagen te doen, als jullie nog iets willen terugvinden.
De aannemer is ook niet van gisteren en zal dit puin zeker geen maanden laten rondslingeren op zijn terrein.

Hieronder ook ter info de mails die reeds vertrokken in de richting van Ovam, FOD Waso, Lokale politie Lanaken.
Omdat jullie betrokken zijn bij hun overkoepelende keuring als puinverwerker (Coprokeuring), dacht ik dat het mijn plicht was, jullie toch van dit doelbewuste verwerken van afval in slooppuin in te lichten.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Omdat voor de sloop de zware middelen werden ingezet en zelfs op zaterdag bleek voortgesloopt te worden, werd nog eens bijkomend gevraagd dit zeker met spoed te willen behandelen (18/1/2013 om 21u58)

Beste(n)

Hopelijk doen jullie er iets mee.
Dit is een foto die ik deze avond nog doorkreeg van de sloop vandaag (rond de avond getrokken).
Als ze maandag nog 1 dag slopen, zitten ze zeker onder het waterniveau.
Asbest moet praktisch nu grotendeels reeds verdwenen zijn.
Als je nu niet dringend gaat zoeken op hun depot,
Vind je gegarandeerd niets meer terug en zal het vrolijk gemengd zitten tussen al de rest van het puin,
Zeker nu dat ze weten dat de jacht op dit puin geopend is.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Nogmaals uitleg gevraagd wegens op 21/1/2012 nog steeds geen enkel antwoord of bericht van enige aktie te hebben ontvangen. (21/1/2013 om 19u06)

Beste(n)

Is het mogelijk mij ten minste te laten weten of er nu met onderstaande doorgegeven zaken iets wordt aangevangen of niet?
Dan weten wij ten minste ook hoever we staan met het doorduwen van deze klacht die over de ganse lijn, zwaar politiek
onderdrukt blijkt te worden en hopelijk nu ook bij jullie niet geblokkeerd wordt om weet ik welke reden.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op 22/1/2013 kwam er een eerste positieve reactie op onze klachten in de vorm van onderstaand mailtje:

Beste,

De door u geformuleerde klachten hebben betrekking op sloopactiviteiten. De vzw COPRO is op geen enkele wijze gemandateerd met betrekking tot het slopen van gebouwen of kunstwerken.

De vzw COPRO  is een keurings- en certificatie-instelling van bouwproducten, die o.a. gerecycleerde granulaten certificeert. Wij kunnen u verzekeren dat wij in dat kader steeds onze verplichtingen nakomen. De door u gestuurde informatie zal worden nagezien bij de evaluatie van het acceptatiebeleid en de productcontrole van de geciteerde vaste breeklocatie.

Met hoogachting,

Johny De Nutte
COPRO vzw
Z.1 Researchpark
Kranenberg 190
B- 1731 ZELLIK (Asse)
E-mail: johny.denutte@copro.eu

Hopelijk mag hierdoor toch nog enig recht geschieden voor deze schandalige sloop? Alleen heb ik na deze beperkte antwoordmails, tot de dag van vandaag (26/1/2013) nog een enkele reactie gehoord in de zin dat ze effectief bij de sloper zelf ter plaatse ook maar al iets zouden hebben ondernomen. Hopelijk laten ze zich niet vangen door het feit dat Mr de sloper zijn site toevallig niet open is wegens het winterweer. Voor bunkers te slopen is het in elk geval niet te koud...

Omdat de reactie van dit keuringsorganisme ook niets van repliek geeft buiten het feit dat ze wel iets gaan onderzoeken, werd toch geprobeerd nog direct na de sloop iets te kunnen aanklagen. Daarom werden de mails die eerder naar Copro werden doorgestuurd rechtstreeks door gestuurd naar de milieu-inspectie afdeling Limburg.

Dit leverde tot op heden de meest positieve reactie op in het geheel. Op donderdag 24 januari 2013 is in elk geval iemand ter plaatse geweest waar de bunker ondertussen reeds volledig werd gesloopt. Men is onder begeleiding gaan vaststellen bij nog bestaande gelijkaardige bunkers dat er wel effectief voldoende asbest in deze bunkers aanwezig is. Er werd ons beloofd dat er zeker verder onderzoek wordt uitgevoerd naar onderstaande zaken:

 • Hoe komen zowel opdrachtgever en sloper aan de nodige vergunningen om de sloop uit te voeren? Is in deze sloopaanvragen melding gemaakt van het aanwezige asbest?
 • Waar is het verdachte puin naar toe en werd dit op de correcte wijze (als asbestverdacht materiaal) geaccepteerd, afgevoerd en verwerkt?

Een laatste schriftelijk reactie werd nog ontvangen op 29/4/2013 van de milieu-inspectie uit. Hieruit mag dus duidelijk blijken dat dit wel de enige instantie is die daadwerkelijk iets heeft ondernomen, alleen... Hopeloos te laat. Zie hieronder hun laatste schrijven:

We moeten dus uit dit schrijven jammer genoeg vaststellen dat ook de milieu-inspectie zijn paraplu aan het opentrekken is om dit dossier zonder enig gevolg te kunnen klasseren.

Enkele bedenkingen van mijzelf bij dit schrijven:

 • De sloop is begonnen op donderdag 17 januari 2013.
  Ze hebben er alles aan gedaan om hem zelfs in het weekend nog voort te slopen, dat zegt toch genoeg.
  Als er niets aan de hand was, kon dat slopen toch wel gewoon op maandag voortgezet worden of dienden die aanpassingswerken aan het Albertkanaal klaar te zijn tegen de maandag daarop?...
 • Uit dit schrijven blijkt de milieu-inspectie zijn eerste controle slechts uitgevoerd te hebben op dinsdag 22 janurari 2013. Dit terwijl de bunker reeds volledig gesloopt was op maandag 21 januari 2013....
 • Er kan op de werf zelf op dat moment totaal niets meer te inspecteren geweest zijn want de bunker was reeds volledig gesloopt van de dag voorheen. Ik vraag mij nu eerlijk gezegd af welke sloopwerken hebben zij nu eigenlijk nog geïnspecteerd + welk puin hebben zij bij de sloper nog gecontroleerd?
 • Als zij beweren het puin van de bunker nog te hebben gezien, zouden ze mij toch moeten kunnen bevestigen hebben of het ijzer dat in het nog aanwezige puin (zogezegd van de bunker) op de terreinen van de sloper glad ijzer was van 15 en 20 mm. Dit is wapeningsijzer dat heden nog zelden wordt teruggevonden bij sloopwerken maar wel werd gebruikt bij bouw van bunkers zoals dit type. Dergelijk dik en niet gekarteld ijzer is heden al tientallen jaren niet meer op de markt te verkrijgen en komt men dan ook niet courant meer tegen bij sloopwerken. Op die vraag heb ik nooit antwoord gekregen want anders hadden ze allicht moeten toegeven het totaal verkeerde puin voorgeschoteld te zijn. Ik weet dat Sint-Nikolaas komt op 6 december en zet alle jaren nog mijn schoen maar inderdaad, als je pas in actie schiet 5 dagen na de aanvang van op voorhand als zeer verdacht te beschouwen slopingswerken, is de kans heel groot dat al het bewijsmateriaal ondertussen lang zal (desnoods op illigale manier) verwerkt en afgevoerd zijn alvorens de inspectiediensten ook maar iets in de gaten krijgen.

Hopelijk kan het verdwenen bunkertje toch nog als schoolvoorbeeld dienen van hoe men niet omgaat met ons nog aanwezige militaire erfgoed.

Men zou op de duur letterlijk het geloof in de Belgische rechtstaat en zijn bijhorenden controlesystemen volledig verliezen en letterlijk beschaamd worden, Belg te zijn.