Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Opnieuw een schijnheilige sloop in het vooruitzicht van een bunkertje van de Hollandstellung - (19/02/2015)

1/11/2014

Rond 1 november 2014 ontving ik het verontrustende bericht dat er op de Stoepestraat 2 te Ertvelde blijkbaar een bunker werd kaalgezet om zeer binnenkort te kunnen slopen.

Door sloop bedreigde bunker Stoepestraat 2 te Ertvelde

De bunker waarover in dit artikel sprake is opnieuw een bunker van de Hollandstellung. U kunt iets meer info over deze Duitse WO I linie terugvinden op deze link van deze website. Laat duidelijk zijn dat deze linie niet echt mijn dada is en enkel bijkomend beperkt informatief wordt besproken op deze link.

Laat het ook duidelijk zijn dat het daarom geen reden mag zijn, deze bunkertjes wel vogelvrij te verklaren en te slopen zonder zinnige reden.

Deze mail vertrok reeds op 1 November 2014 in de richting van het voltallige schepencollege en burgemeester van Evergem. Toen had ikzelf nog geen weet over welke contructie het hier eigenlijk ging omdat zoals al eerder gemeld, ook deze linie niet echt in detail gekend is door mijzelf:

Van: Luc Van de Sijpe
Verzonden: zaterdag 1 november 2014 21:57
Aan: 'burgemeester@evergem.be'; 'erik.dewispelaere@evergem.be'; 'kathleen.depoorter@evergem.be'; 'arsene.acke@evergem.be'; 'patrick.huyghe@evergem.be'; 'martine.willems@evergem.be'; 'filip.lehoucq@evergem.be'; 'filip.huysman@evergem.be'; 'kurt.moens@evergem.be'; 'rob.trenson@evergem.be'; 'kenny.ketels@evergem.be'; 'chris.ranschaert@evergem.be'; 'joke.schauvliege@evergem.be'; 'rik.vanherck@evergem.be'; 'katrien.verstraete@evergem.be'
Onderwerp: Meldingen over nieuwe dreigende sloop bunker op grondgebied Ertvelde...

Beste(n)

Ik ben zelf niet van de regio Ertvelde (Evergem) en ken de locaties waar de nog aanwezige bunkers op Ertvelde staan en deel uitmaken van de Hollandstelling dan ook niet genoeg.
Ik ben echter al meermaals ingeroepen om te helpen ondoordachte slopingen van dergelijke structuren mee te helpen verhinderen in de regio Gent (wat gelukkig al meermaals is gelukt ook).

Ik krijg namelijk op het moment verontrustende berichten binnen over een nieuwe dreigende sloop van een bunkertje (allicht van deze linie) in de buurt van de Stoepestraat te Ertvelde.
Mogelijks weten jullie meer details dan ikzelf en hopelijk kunnen jullie mij meer vertellen (hopelijk dat het maar over geruchten gaat…)

Ik ga in elk geval verder achter de geruchten aan in de hoop dat ze opnieuw geen waarheid blijken te worden na gelijkaardige perikelen die ongelukkig wel in een vrij schandalige sloop zijn geëindigd op grondgebied Kluizen…
http://www.bunkergordel.be/15-14%20-%20Sloop%20bunker%20Hollandstelling%20Kluizen.html

Ik hoop dat de beloftes die toen allen zijn gemaakt na de sloop van die bunker niet allen loos moeten blijven.
Dit wordt allen nog eens schandaliger als je weet dat de bescherming van die linie al zo vaak is aangekondigd, officieel lopende zou zijn (originele tekst die hier dienst zou voor moeten doen is hier trouwens in mijn bezit, indien gewenst…), en dit dus opnieuw nog een sloping zou zijn van een bunker van deze linie terwijl de beschermingsprocedure lopende zou zijn.

Ter info ook nog een originele verklaring van Minister Bourgeois over de politiek die hij vond die moest gevolgd worden bij dergelijke slopingsaanvragen.
Niet dat ikzelf zo tevreden ben met de wijze van werken in dat verband maar dit doet op het moment niet veel ter zake en slopen past in elk geval ook niet in zijn zienswijze op dat gebied.
http://www.bunkergordel.be/15-11%20-%20Toch%20vooruitzicht%20Bescherming%20TPG%20in%20zicht.html

Ter info in bijlage ook het originele document in pdf.
Hopelijk kunnen jullie de geruchten ontkennen of bevestigen dat dit zeker niet de werkelijkheid is / wordt.
Anders vrees ik dat er zeer binnenkort een nieuwe polemiek zal starten beginnend met mijn website en gegarandeerd vrij snel daarna opgevolgd door heel nog wat andere bevriende websites en fora.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op deze mail ontving ik dus tot op heden nog geen enkel antwoord buiten een aantal leesbevestigingen.

8/11/2014

Omdat het zaakje mij hierdoor begon te stinken, stuurde ik onderstaande tweede mail met als bijkomende geadresseerden (iedereen op de website van Evergem terug te vinden - ook oppositiepartijen dus) alsook de betrokkenen van de dienst erfgoed)

Beste(n)

Onderstaande mail betreffende een nieuwe mogelijke dreigende sloop van een bunkertje, allicht een WO I bunker van de Hollandstellung (een linie waarvan de gehele klassering van de linie in ver gevorderd stadium zou moeten zitten), werd in eerste instantie ondertussen op 1/11 naar de bevoegde schepenen en leden van de partij NVA te Evergem gestuurd.


Ter info werd toen ook reeds het interview met Mr Bourgeois meegestuurd waarin hijzelf verklaart hoe zou moeten worden omgesprongen met dergelijk erfgoed en waarin hijzelf verklaart hoe er zou moeten worden omgesprongen met nieuwe aanvragen tot slopingen van dergelijke bunkers.

Dit handelt dus zo goed als zeker wel degelijk over een nieuw aangekondigde sloping van een bunker van de Hollandstellung in de regio Evergem.
Alleen blijkt niemand het interessant genoeg te vinden er heden ook maar eens iets over na te vragen of mij te antwoorden.
Omdat ik geen antwoord heb verkregen tot heden, is deze mail bij deze ook doorgestuurd naar de dienst erfgoed met de vraag of zijn hierover al iets meer hebben vernomen?
Mogen zij dit bericht dan ook officieel beschouwen als een informatievraag hieromtrent.

Misschien is het inderdaad opnieuw leuker als de bunker zal verdwenen zijn om dan opnieuw een ganse hetze op te zetten over hoe dit toch weer eens is kunnen gebeuren.
Misschien zit er toch bij jullie wel iemand die geïnteresseerd is in het behoud van dit type van erfgoed ?

Dit kan inderdaad loos alarm zijn en in dat geval des te beter maar mij gaat het hem er om liever eenmaal teveel te informeren naar zo een niet aangekondigde (en mogelijk in voorbereiding zijnde) sloping te proberen voorkomen dan achteraf opnieuw te moeten vaststellen dat de zoveelste bunker zonder scrupules opnieuw eens blijkt gesloopt te zijn.

Voor mij is het probleem dat ikzelf niet van die regio ben en deze bunkerlinie niet voldoende ken. Ik kreeg deze dreiging zelf via mail toegestuurd als verdachte werken rond een mogelijks bedreigd bunkertje. Indien er echter geen reacties komen of eens niemand van jullie zou doen waarvoor hij betaald wordt, zal ik wel noodgedwongen zijn zelf de situatie ter plaatse eens te gaan proberen uitklaren. Indien er dan iets aan de hand is, gooi ik de ganse hetze wel degelijk op mijn website (inclusief deze mails met naam en toenaam van de eerder ingelichte verantwoordelijken).

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Hierop kreeg ik opnieuw een hoop leesbevestigingen (en enkele berichten van mailboxen die tjokvol blijken te zitten zonder gelezen te worden...) met 1 antwoord van Mr de burgemeester (dat ik wel degelijk een schriftelijk antwoord ging ontvangen...) alsook een aanvraag van één geaddresseerde om eens verder contact op te nemen.

Omwille van de merkwaardige situatie ben ikzelf op 10/11/2014 richting Ertvelde gereden om daar wel degelijk vast te stellen dat er stront aan de knikker was.

10/11/2014

Toen werd nog op 10/11/2014 onderstaande mail in de richting van de gemeente Evergem en de dienst Erfgoed gestuurd:

Beste(n)

De rest van dit circus volgt nog deze avond nog op de website www.bunkergordel.be. (= dit artikel en oproep tot reactie)

Er staat ondanks alle stilte in het geven van antwoorden, nu toch wel degelijk opnieuw een bunkertje op zijn zeer nabij zijnde sloop te wachten.
De bunker staat dus wel degelijk totaal ontmanteld klaar om zo snel mogelijk “in alle stilte” “zonder er ruchtbaarheid aan te geven” te slopen (volgens verkregen plaatselijke ingewonnen inlichtingen een beslissing van het schepencollege vorige maandag).

Het zou mij ten zeerste verbazen mocht hier ooit enig “Verplicht aan te vragen” advies voor ingewonnen zijn bij de Dienst Erfgoed want de heren van het Schepencollege hebben allicht wel op eigen houtje beslist dat dit bunkertje “snel en in alle stilte” mag gesloopt worden om plaats te maken voor de veel meer winstgevende bouw van 8 appartementen.
Mag deze mail bij deze aan de dienst erfgoed ook gelden als officiële vraag of er al info is ingewonnen over de erfgoedkundige waarde van de bunker die zal gesloopt worden aan de rotonde met de Stoepestraat (ter hoogte van huisnummer 2).

Evergem,

Het mag een schandaal zijn voor uw gemeente, zeker met de huidige herdenkingen van WO I overal ten lande in het achterhoofd, als u deze bunker nu toch nog laat slopen.
Het is een vrij laag bij de grondse beslissing wetende dat dezelfde gemeente wel vorig jaar in het groot het nieuws probeert te komen met uithalen omwille van een toen gesloopte bunker in Kluizen.
Link:
http://www.bunkergordel.be/15-14%20-%20Sloop%20bunker%20Hollandstelling%20Kluizen.html

Arm Vlaanderen als het om het beschermen van erfgoed gaat…

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Blijkbaar is er op de gemeente Evergem (uit inlichtingen verkregen rechtstreeks uit de omgeving van de bunker) deze bunker zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven en vooral zonder slapende honden wakker te maken, te slopen... Hij moet plaats maken voor 8 appartementen.

Is dergelijke werkwijze nog van deze tijd? Dit door een NVA bestuur waarbij ik mij in de oproep tot voorzichtigheid juist tot hen richt omdat hun toenmalige Minister van Erfgoed Mr Bourgeois in een eerder interview zelf al aangaf hoe met dergelijk erfgoed bij nieuwe dreigende slopingen diende te worden omgegaan. Dit was zeker niet de wijze hier toegepast.

Terwijl dit zelfde gemeentebestuur vorig jaar nog moord en brand schreeuwde om de illigale sloop van een gelijksoortige bunker te Kluizen en dit maar al te graag in het breed in de kranten en locale media liet verschijnen... nu plots wel heel anders blijkt om te gaan met dit type erfgoed.

Arm Vlaanderen. Waar zijn we in godsnaam mee bezig als we op deze manier met het weinige erfgoed nog omgaan dat ons rest. Moet inderdaad opnieuw deze bunker wijken terwijl je overal tot vervelens toe rond je oren wordt geslagen met herdenkingen allerhande over WO I en men hier de enige echte bijhorende bewijzen ervan zonder enig respect laat slopen...

11/11/2014 (wat een datum voor dergelijke polemiek...)

Ondertussen via mail verkregen antwoord van het Schepencollege van Evergem waaruit wordt besloten dat dit bunkertje wel degelijk mag gesloopt worden.

Dag collega’s,

Dank om die beweringen bij ons te willen verifiëren want dit bericht klopt volgens de informatie waarover wij beschikken niet.

Het ministerieel besluit van 12 mei 2014 met het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten bevat 34 bunkers van de zogenaamde “Hollandstellung” op het grondgebied van onze gemeente Evergem. Aan die lijst gaat reeds een gans planningsproces vooraf.
We erkennen als gemeente dat deze 34 bunkers historisch waardevol zijn en die bunkers willen we behouden, net zoals de Vlaamse overheid en haar diensten onroerend erfgoed dit willen.

Daarnaast zijn er op het grondgebied van onze gemeente een aantal andere bunkers die geen deel uitmaken van de Hollandstellung en die niet voor bescherming in aanmerking komen.

De bunker op het perceel Stoepestraat 2, kadastraal bekend 4e afdeling, sectie A nr. 720k2 kwam niet voor op de initiële lijst en komt evenmin voor op de lijst van 12 mei 2014 van te beschermen bunkers.

Gelet op het feit dat die bunker Stoepestraat 2 niet voorkwam op de lijst met bunkers die voor bescherming in aanmerking kwamen en omdat die bunker vele jaren geleden op het naburige perceel reeds deels was afgebroken heeft het college inderdaad reeds op 20.08.2013 principieel beslist geen bezwaren te hebben tegen de sloop van de bunker Stoepestraat 2.  
Het ten allen prijzen bewaren van al deze bunkers bovenop die 34 bunkers van de Hollandstellung is volgens ons niet alleen van het goede teveel en daarom inopportuun, het is mij ook niet duidelijk op basis van welke rechtsgrond we die sloop dan wel zouden moeten verbieden hebben.

Vriendelijke groeten,

Joeri (= Burgemeester Evergem)

Persoonlijke aanvulling:

Ik wil hier alleen nog aan toevoegen dat wij als geïnteresseerden in dit erfgoed er ook niet kunnen aan doen dat ons Belgisch huidig erfgoedbeleid (en ik richt mij dan vooral op het beschermingsbeleid van nog bestaand militair erfgoed) op geen zak trekt.

Wij kunnen er ook niet aan doen dat men daar niet in staat blijkt te zijn een dergelijke linie ten gronde uit te spitten terwijl nochtans de nodige documenten met detailplannen waar ze ooit allen gebouwd zijn genoeg gekend zijn in bv het Militair archief te Brussel en bij mensen die al veel langer met die materie betrokken zijn.

Wij kunnen er ook niet aan doen dat deze diensten jammer genoeg te onbekwaam blijken om de nodige informatie in te winnen bij deze personen of deze diensten, of dien ik misschien eerder te melden dat ze dit liever niet doen omdat anders na de beschermingsprocedure de pluimen niet op hun hoed landen maar op deze van degenen die hun hielpen...

Opnieuw moet je hier dan vaststellen dat zulke onbekwaamheden door slimme kereltjes die opnieuw geld ruiken in een dergelijk hiaat gebruikt wordt om alsnog toch nog dergelijke bunkers te slopen.

Ondertussen krijg ik hier al via verschillende bronnen onder andere van Mr Sakkers (schrijver van het boek over de Hollandstelling die aan de basis lag van de lopende beschermingsprocedure) gemeld dat dit bunkertje zelfs nog volledig is en dat de uitleg dat hij reeds gedeeltelijk gesloopt zou zijn, allicht niet klopt. Men heeft ooit vermoedelijk al aanbouwsels tegen de bunker verwijderd maar niet echt stukken van de bunker zelf.

Bedankt voor uw geweldige interesse in dit type van erfgoed...

Los en niet enkel specifiek voor deze bunker toch nog deze bedenkingen:

ps1. Hoe komt het dat als jullie ingelicht worden over 34 bunkers op jullie grondgebied die gaan beschermd worden en dat jullie zoals in uw eigen schrijven nu gemeld, nog weet hebben van ontbrekende bunkers in die lijsten, jullie deze mensen zelfs niet inlichten over deze structuren die tot dezelfde linie behoren. Ik vermoed dadt jullie dan allemaal dergelijke experts ter zake zijn om te beslissen dat die structuren niet geschikt of interessant zijn om te bewaren. Ruik ik hier misschien al het idee als we over deze zwijgen, krijgen we ze misschien nog weg zoals in dit geval... Eerlijk gezegd had ik graag eens van u geweten welke bunkers buiten de 34 opgenomen exemplaren waar u weet van heeft op Evergem nog niet opgenomen zouden zijn in deze beschermingslijst... Als dit zo is, dan begin ik mij echt pas vragen te stellen over de waarde van dergelijke beschermingsprocedures en de dienst Erfgoed...

ps2. Blijft dan nog eens de vraag waarom al dit voorbereidend werk aan een dergelijke sloping dan toch in zulke geheimdoenerij en in alle stilte dient te gebeuren. Wij vinden het niet nodig deze te bewaren maar maak dan vooral degenen die hier niet gaan mee instemmen, niet wakker...

ps3. Is het bij jullie al opgekomen dat dergelijke bunkerlinies maar interessant zijn in hun geheel. Door er in elke gemeente eentje te beschermen, laat u niets over van het totaalkarakter van een dergelijke bunkerlijn. Gaat u op de duur de mensen laten geloven dat ze enkel in bossen en weilanden te vinden waren?

ps4. Vergeet u misschien ook vooral niet te melden dat de grond die nu zal worden ontdaan van de oude bestaande woning en de bunker juist omwille van de aanwezigheid van de bunker wel al heel wat goedkoper zal verkocht zijn... Dan gaan spreken over de gigantische waardeverminderingen van dergelijke gronden is de omgekeerde wereld. De waardevermindering is er inderdaad (juist doordat de bunker er is en deze is er ondertussen al 100 jaar) en daar is gegarandeerd bij aankoop of verkoop van de grond ook van genoten.

ps5. Blijft het niet schrijnend dat bij mij de melding binnenkomt van een dergelijk aankomende sloping en opnieuw niet bij de dienst Erfgoed. Dit is toch opnieuw het zuiverste bewijs dat dergelijke diensten meer achter de feiten aanlopen dan dat ze effectief nuttig werken. Deze diensten kunnen daar ook niet altijd aan doen maar de oorzaak ligt vooral bij de nutteloos lange procedures om dergelijke structuren beschermd te krijgen. Daarnaast is het er achter zittende beleidspan van chronologisch beschermen eveneens zo nutteloos als het groot is. Een beleid voor dergelijke structuren dient niet chronologisch maar volgens hoogdringendheid te gebeuren.

ps6. Als je dan toch beslist een bunker te laten slopen (je kunt ze inderdaad niet altijd allemaal van de sloop weerhouden alhoewel ik deze discussie voor deze bunker niet vind opgaan), is toch het minste dat je kan doen, maken dat deze structuur voor zijn sloop deftig gedocumentarieerd wordt (gefotografeerd, eventueel open gemaakt, in detail beschreven,... door personen die er verstand van hebben). Ook dit hebben onze heren op eigen houtje beslist niet nodig of interessant te zijn... Voor deze bunker hebben ze de helft van wat nog zichtbaar was, al barbaars met de opkuis errond vernield...

ps7 Daarnaast heb ik mij ook nog afgevraagd of men in Evergem ondertussen zo correct is geweest de directe buren van de bunker te laten tekenen voor akkoord met de sloop en de risico's op scheuren en barsten in hun eigen woningen. De trillingen die gepaard gaan met het uitbreken van een dergelijke structuur zijn niet te onderschatten en gemakkelijk vlot te voelen tot afstanden van 100 meter van de bunker verwijderd. Bij de laatste sloping in Schelderode van een bunkertje van TPG nr D11 was dit wel specifiek gedaan en werden zelfs in de omliggende huizen eerst prospecties uitgevoerd om na te gaan welke scheuren reeds aanwezig waren voor de sloop begon... zeg niet dat ik jullie niet heb gewaarschuwd.

12/11/2014

Ondertussen kwamen de eerste steunbetuigingen voor dit project binnen. De meest interessante die ik hierbij mocht terugvinden was alvast deze van Alain Van Geeteruyen. Een persoon die ondertussen in Thailand woont en begin de jaren 90 deze bunkerlinie al vrij uitgebreid documentarieerde (zeer veel fotomateriaal verzamelde van deze linie in die periode)

Geachte burgemeester.

Ik ben op de hoogte gebracht dat er bunkertje van de Holland Stelling in Ertvelde gesloopt zal worden. Op zich niets mis mee, weg met die betonnen rotzooi. 

Maar, wist U, dat uw gemeente Ertvelde, in feite een van de best bewaarde bunker stelsels heeft uit WO I. ? De zogenaamde Hollandstellung.

Deze verdedigings lijn , ontwikkeld met ervaring van de Frontstreek begon in Knokke en liep via Antwerpen tot aan de Duitse grens.

In een boekje de heer Hans Sakkers, waarin ik heb meegewerkt, wordt deze "Hollandstellung " bijvoorbeeld uitvoerig beschreven.

In een tijd waar onze geschiedenis verloren gaat, liggen de meeste bunkertjes gebouwd in WO I  in uw gemeente en omstreken. Door hun ligging zijn ze nu te vinden langsheen onbereden paden en in idyllische plaatsjes.

In feite dus een perfecte uitvalplaats voor fietstoerisme.

Zeker in uw streek, gelegen tussen 2 autostrades en een drukke nationale weg.  Waarom dus niet deze betonnen blokjes uit een lang vervlogen tijd als pluspunt bekijken en trachten ze te integreren in een toeristisch gebeuren.

Het hoeft de gemeente zelfs niet veel te kosten. Ik ben er zeker van dat vrijwilligers met plezier de bunkerjes zullen opknappen en bezoek baar maken.  Via hen, kan zelfs een collecte gehouden worden om sommige van deze bouwwerkjes van deur te voorzien of van een plaatjes waarop enige uitleg staat.

Wees er dan ook zeker van dat in de kring van deze geschiedenis fanaten het vlug de ronde zal doen.  Via de provincie of via bijvoorbeeld mezelf of een andere vrijwilliger, kan een boekje gemaakt worden over deze geschiedkundige fietsroute waarop bv de lokale horeca, beenhouwer-bakker op vermeld worden zodat dorstige en hongerige fietsers lokaal iets kunnen nuttigen.

Terzelfdertijd kunne ook andere bezienswaardigheden vermeld worden. 

Met weinig inspanning en wat vrijwilligerswerk kan dus tamelijk snel een meerwaarde aan uw gemeente gegeven worden.

Eenmaal dit gedaan, wel, dan is deze route,  mogelijks nog voor vele jaren een extra bron van inkomsten voor de lokale handelaars.

Als de bunkertjes natuurlijk moeten wijken voor een nieuwe villawijk, of een lokaal bedrijventerrein,  dan zijn we natuurlijk uitgesproken. 

Maar, a priori zou ik het toch niet afbreken om af te breken. Wij hebben onze geschiedenis nodig.  De bunkertjes in Ertvelde en omstreken, die voor 80% nog intakt zijn, zijn, wat weinigen weten, de voorlopers van de latere Atlantikwall ( die, zoals u vermoedelijk weet, veel geld opbrengt in

Frankrijk) en vertellen nu nog een lang vergeten verhaal.   Het hoeft enkel

maar bekend te worden.

Hopende op uw begrip,

ben ik altijd bereid U darover meer te vertellen. (over de bouw met lokale arbeiders, fotos, plaats in geschiedenis enz...)

hoogachtend,

alain van geeteruyen

Ps: ik woon in Thailand waar ik het resort Relax Bay uitbaat op het eiland Koh Lanta in de provincie Krabi. Hier is, buiten een paar temples, totaal geen cultuur. Omzeggens geen historische bezienswaardigheden. En het weinige dat ze hebben vergeten ze. En dat is een groot gemis hier.

13/11/2014

Bijkomend verstuurde lijst met enkele vraagjes, nu toch zou beslist zijn de bunker te slopen?

Beste(n)

 • Zo zou de bunker zoals ikzelf eigenlijk ook al vermoedde bij mijn bezoekje van vorige maandag nog volledig zijn. Daar is nog niets behalve het dak op het moment vernield (ook niet in het verleden zoals jullie willen laten uitschijnen).
  Alle muren zijn op het eerste zicht nog identiek. Mocht hij al eens gedeeltelijk gesloopt zijn, dan zouden ze hem toch wel niet dichtmetsen aan de deur om dan een ganse zijmuur weg te laten of opnieuw op te metsen zonder dat dit nu meer opvalt, met identieke soorten stenen?
  Allicht zijn er ooit aangebouwde delen verwijderd in het verleden maar dit zal niets vandoen hebben gehad met de originele bunker.
  Ondertussen hebben jullie wel de mitrailleurstelling op het dak weten te vernielen bij de opkuiswerken rond en op de bunker.
 • Daarnaast vraag ik mij nog altijd af welke bunkers (en dan nog niet van de Hollandstellung)  Mr de Burgemeester nog weet die niet in het dossier zitten (waarvan hij nochtans volgens zijn mail wel weet zou van hebben) en ook in feite nog binnen het dossier zouden moeten opgenomen worden om de beschermingsprocedure ten minste sluitend te maken op het grondgebied Evergem. Als hij deze niet wenst door te geven, geeft hij volgens mij het mooiste bewijs van hoe hij zich amper betrokken voelt bij het slagen van dit beschermingsdossier.
 • Ook vraag ik mij af of directe buren (tot +/- 100 meter van de bunker) wel zijn ingelicht over de trillingen die zullen ontstaan bij de sloop van deze bunker. De dichtstbijzijnde woning is volgens mij amper 5 a 6 meter verwijderd van de bunker.
  Bij de laatste sloping aan bruggenhoofd Gent, heeft de sloper geëist dat alle directe omwonenden tekenden voor akkoord alvorens de sloop zelfs te willen aanvatten.
  Bijkomend zijn zelfs woningen op voorhand nagekeken op reeds aanwezige scheuren om discussies achteraf uit te sluiten…
  Dit is één van de belangrijkste redenen dat op Bruggenhoofd Gent, meer bepaald in Melsen, nog een andere sloping is afgekaatst omdat men niet kon garanderen dat deze schade niet zou optreden tijdens de sloop. De bijhorende verkaveling werd uiteindelijk gewijzigd op eigen initiatief van de eigenaar.

Tot op heden nog geen enkel degelijk antwoordg gekregen op bovenstaande vragen...

Eigenlijk buiten de eeste antwoordmail, nooit nog echte reactie gekregen van de burgervader van Evergem (met deelgemeente Ertvelde).

14/11/2014

Nieuw artikel in HLN Evergem en omgeving. (14/11/2014)

Oorlogsbunker wordt gesloopt

Een oorlogsbunkertje in de Stoepestraat 2 in Ertvelde wordt binnenkort gesloopt. Sp.a wil dat tegenhouden, maar het bunkertje is niet beschermd. Volgens Johan Van Hove van sp.a gaat het om een bunkertje van de Hollandstellung uit de Eerste Wereldoorlog en mag dat niet verdwijnen. "Klopt niet", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "We hebben een lijst met 34 bunkers van de zogenaamde Hollandstellung in onze gemeente. Die zijn historisch waardevol en willen we als gemeente zeker behouden, net zoals de Vlaamse overheid en haar diensten onroerend erfgoed. Maar in Evergem zijn er ook andere bunkers die geen deel uitmaken van de Hollandstellung en die niet beschermd zijn. De bunker op het perceel Stoepestraat 2 is daar een van. Alle bunkers bewaren bovenop die 34 bunkers van de Hollandstellung is van het goede teveel. Wij hebben als gemeente ook geen rechtsgrond om de sloop te verbieden." (JSA)

Origineel artikel in het Laatste Nieuws - regio Evergem.

Dit artikel wordt eigenlijk alleen maar schijnheiliger als je weet dat onze vriend Joeri De Maertelaere, reeds op 11 november 2014 (wat een datum voor dergelijke mail) onderstaande steun aan de vraag deze bunker te beschermen mocht ontvangen. De mail van de hand van Mr Alain Van Geeteruyen ook al persoonlijk had ontvangen maar zich gewoon verder van de domme blijkt te houden. Die mail had hij dus al ontvangen voor hij zijn geschiedkundige zever laat publiceren in de regionale pers door te laten publiceren dat er op Ertvelde nog ander bunkers stonden dan deze van de Hollandstellung

Hieronder alvast de opmerkingen die ikzelf ook al had geformuleerd over dit artikel maar dewelke door Mr de burgemeester als zever en leugens werden omschreven:

Ertvelde is één van de meest nog intacte zones op de Hollandstelling, waar de bunkers ook nog effectief vrij geconcentreerd bij elkaar staan opgesteld. (doorgekregen via Mr Alain Van Geeteruyen - zie mail hogerop).

Op basis van de laatst gekende telling gemaakt bij het onderzoek voor het schrijven van het boek "De Hollandstellung" uit 2011, geschreven door Hans Sakkers, werden er toen ten velde op Ertvelde in totaal 45 bunkers teruggevonden. Zoals reeds op deze website eerder gemeld, kan ik er ook niet aan doen dat ze bij de dienst Erfgoed niet in staat blijken te zijn alle bunkers op uw grondgebied Ertvelde terug te vinden. In dezelfde mail meldt Mr Joeri De Maertelaere, burgemeester van Evergem, dat er inderdaad 34 bunkers van deze linie door de Dienst Erfgoed werden opgenomen in een (onvolledige) lijst van te klasseren bunkers (procedure lopende). De uitleg dat de overige bunkers op zijn grondgebied Ertvelde , waarvan hij er zelf over een 10-tal spreekt, kan dus wel degelijk kloppen, wetende dat er op Ertvelde nog nauwelijks zouden verdwenen zijn. Als je trouwens ook nog eens de bunkers op grondgebied Evergem zelf zou meetellen, zou je er daar ook nog eens 6 bijkomende bunkers moeten kunnen terugvinden, los van de vorige 45.

Dat dergelijke discussies nog kunnen onstaan is zoals eerder reeds gemeld, jammer genoeg veroorzaakt door het "niet" contacteren van de juiste personen bij dit opzoekingswerk door de Dienst Erfgoed. Weet dat er nogtans voldoende mensen zijn die deze kennis wel hebben (vaak hobbymatig) en hier zelfs gratis zouden willen bij helpen (maar door jullie diensten nooit worden gecontacteerd). Alleen jammer dat degenen die ondertussen op die manier vaak al veel langer dan jullie met dat erfgoed bezig zijn, van dergelijke kemels opnieuw de dupe moeten worden. Had de Dienst Erfgoed zijn zoektocht grondiger gedaan, had van een mogelijke sloop van deze bunker dus nooit sprake geweest, dan had hij ook mee opgenomen gezeten in de lopende beschermingsprocedure.

Het kan dus toch niet zijn dat omdat de dienst Erfgoed ze niet kent (of weet terug te vinden), Mr de Burgemeester weigert te zien dat er nog bunkers van dezelfde linie op zijn grondgebied staan, hij zichzelf en de ganse media liever blijft wijs maken dat deze vergeten bunkers niets met deze linie te maken hebben, terwijl zelfs een blinde de gelijkenis met de rest van de bunkers op zijn grondgebied zo kan zien, deze vergeten bunkers het slachtoffer moeten worden van winstbejag en het nog aanwezige erfgoed ook nu weer het gelach zal moeten betalen.

Belangrijkste besluit: We zouden moeten komen tot een oplossing waarbij de bunker zou behouden kunnen blijven terwijl we toch misschien ook tegemoet zouden moeten kunnen komen aan de eigenaar die door de bunker zijn bouwproject beperkt geblokkeerd ziet.

16/11/2014

Eigenlijk wordt het nog schandaliger als je weet dat onze vriend de burgemeester op datum van 16 november 2014 ook nog eens onderstaande mail mocht ontvangen van Mr Hans Sakkers zelf, de schrijver van het boek over de Hollandstellung dat zelfs de basis vormde voor de huidige beschermingsprocedure van deze bunkerlinie. Ook dit schrijven wordt dus voorlopig doodgezwegen binnen deze polemiek.

Koudekerke 16.11.2014

Geachte burgemeester van Evergem,

Naar ik heb mogen vernemen staat er een bunker uit de Eerste Wereldoorlog, behorende tot de Duitse Hollandstellung, op de nominatie om gesloopt te worden. Als ik goed op de hoogte ben gaat dat om de bunker bij de Stoepestraat 2 te Ertvelde. Samen met twee co-auteurs heb ik een boek geschreven over de Hollandstellung, wat bij Uitgeverij Witsand is verschenen en inmiddels is uitverkocht. Een herdruk zal op korte termijn verschijnen.

Tijdens ons onderzoek naar dit boek zijn wij op deze bunker gestoten, maar wij konden door de begroeiing geen nader onderzoek doen. Zonder enige twijfel is de bunker een onderdeel van de vooruitgeschoven verdediging van de Hollandstellung, die juist bij Ertvelde sterk geconcentreerd was. Nader onderzoek is absoluut noodzakelijk omdat een uitzonderlijk bunkerontwerp niet uit te sluiten is.

Van Kluizen naar Oosteeklo loopt nog een nagenoeg intact stuk hoofdverdediging van de Hollandstellung waarin duidelijk uiteen te zetten is met welk verdedigingsconcept dit deel van de linie is opgezet. Hierbij hoort ook de voorpostenlinie van Ertvelde naar Lembeke. Alleen dit is al een krachtig motief om de bunker aan de Stoepestraat te behouden voor de toekomst. De bunker is één van de weinig tastbare overblijfselen uit een de Eerste Wereldoorlog, een conflict dat nog eeuwen lang de mensheid zal fascineren. Met de groeiende bekendheid van de Hollandstellung, en het feit dat hier nog een verband is te zien in de opbouw, zal het internationaal toerisme in de komende tijd alleen maar toenemen.

Ertvelde had in deze wereldgeschiedenis een plek en het lijkt mij onverstandig juist deze sporen te wissen voor het nageslacht. De bunker staat onlosmakelijk in verband met andere nog aanwezige bunkers. Tevens is de bunker aan de Stoepestraat 2 zo bijzonder omdat hij voor iedereen zichtbaar is gelijk als de boerderij aan de Stoepestraat 27/29. De hier gelegen boerenschuur is aan het einde van de Eerste Wereldoorlog grotendeels door brand verwoest. Na De Grote Oorlog is de schuur met Duitse betonstenen, geproduceerd voor de bunkerbouw, hersteld. Eén van de weinige staaltjes van overgebleven improviserende wederbouw van 1918. Beide objecten horen bij elkaar, zij zijn namelijk met hetzelfde materiaal opgetrokken en gelegen in dezelfde straat.

Nogmaals, gezien de historische waarde van de bunker als onderdeel van de Hollandstellung in de vestingbouwkundige geschiedenis en de waarde van de bunker als plaatselijk tastbaar overblijfsel van de Eerste Wereldoorlog, is het nageslacht gebaat bij het bewaren van de nog aanwezige overblijfselen uit deze verschrikkelijke woelige tijd. De grootschalige huidige aandacht dat een eeuw geleden de Eerste Wereldoorlog woedde onderstreept de stelling de bunker door te geven aan het nageslacht.

Ik ben altijd bereid u nader te informeren in een persoonlijk gesprek.

Vriendelijke groeten

Hans Sakkers

Hopelijk is de plaatselijke regionale pers nu ook zo fair deze nieuwe "geschiedkundig" kloppende opmerkingen over de rest van de 10 vermelde bunkers van onze burgemeester te publiceren zodat de leugens die worden verspreid via deze website misschien toch iets historischer correct beschouwd worden...

17/11/2014

Voorstel van mijzelf om de bunker misschien toch behouden te kunnen krijgen zonder veel extra kosten:

Waarom niet het budget van 26.000€ (of het nodige gedeelte ervan) uit een boete voor een eerder illegaal gesloopte bunker van dezelfde bunkerlinie te Kluizen in 2013, benutten om de eigenaar van het huidige perceel bij te staan om zonder extra meerkost aan zijn project, de bunker te integreren in zijn project zonder hem te hoeven slopen?

18/11/2014

Moet een "Belgisch" bunkertje van de KW-linie te Wommelgem het gelach betalen en laat deze misschien eindelijk de ideeën van slopen in Ertvelde verdwijnen.

Hopelijk mag dit opnieuw de druppel zijn die er voor zorgt dat de emmer in Ertvelde gaat overlopen en de ogen van onze sloopfanaten eindelijk eens worden geopend ondanks de eerdere waarschuwingen voor een gelijkaardig scenario....

Duitse bunker te sterk voor sloper

Probleemsloping bunker Wommelgem

Een Duitse telefoniebunker uit 1940 vertraagt een nieuwbouwproject in Wommelgem. De aannemer krijgt het complex uit gewapend beton niet afgebroken zonder schade toe te brengen aan de omliggende huizen.

Anderhalve dag beukte de aannemer met een kraan met een grote pin op de bunker in, met als schamel resultaat dat alleen het bunkerportaal kon worden gesloopt. Maar de pin moest wel twee keer vervangen worden. De aannemer moest het werk stilleggen, omdat bij de dichtste buren een scheurtje verscheen in de muren en de tegels in de badkamer loskwamen.

Wie niet opkijkt van zo veel Duitse gründlichkeit ,is buurman August Bastiaens (80). Hij heeft de bunker nog met eigen ogen zien bouwen. ‘Daar zitten tonnen ijzer in!’

 

(Foto en originele artikel: Het Nieuwsblad)

De situatie heden te Ertvelde (Evergem) is zeer gelijkend met de situatie van dit "Belgische en niet Duitse" bunkertje dat men heden poogt te slopen te Wommelgem. Dit is wel degelijk een Belgisch bunkertje deel uitmakend van de KW-linie (pas gebouwd in het Interbellum in 1939).

Voor onze heren te Ertvelde:

Wat baten kaars en bril als den uil niet zien wil...

De bunker te Wommelgem staat in dit geval zelfs nog verder verwijderd van de woning dan dat dit het geval is in Ertvelde. In Ertvelde bedraagt de afstand tussen de te slopen bunker en de woning (links op de foto) amper 7 meter. Het huis rechts zou samen met de bunker gesloopt moeten worden.

Zijn er nog meer voorbeelden nodig om te verhinderen dat men binnenkort hetzelfde zinloze circus start te Ertvelde.

Persoonlijk vraag ik mij ook nog altijd af wanneer de locale pers en ook de regionale TV AVS deze ondertussen aangekondigde sloop eens met iets meer visie in het nieuws gaat brengen in plaats van hem amper te vermelden en dood te zwijgen (of er lullige artikeltjes ingelepeld door de burgemeester over te schrijven).

Wat AVS betreft,

Hoelang gaan jullie nog meedoen aan het circus van WO I, dan zelfs op jullie eigen website een bunker tonende van dezelfde bunkerlinie waar er nu in Ertvelde een van staat te vrezen voor zijn sloop.

            http://www.avs.be/nieuws/dossier-wo-i

Van hypocriet gedrag gesproken…

19/11/2014

Krijgt bedreigende sloop van dit bunkertje nu toch een positief einde...

Hieronder een briefje zoals op 19/11/2014 ontvangen van het gemeentebestuur uit Evergem. Krijgt deze dreigende sloop dan toch een "voorlopig" positief einde.

Briefje gemeente Evergem ivm bedreigde bunker op de Stoepestraat

Als ik bovenstaand briefje lees, denk ik dat het grootste gevaar voor verdere sloping van het bunkertje voorlopig is geweken.

Mochten de huidige eigenaars het bunkertje nu alsnog wensen te slopen weten we wel dat de gemeente er volgens dit schrijven nog altijd geen graten in ziet dit te overwegen maar uiteindelijk kan het in elk geval nog niet eerstdaags gebeuren zonder officieel de slopingsvergunning nog aan te vragen. Hierop zal in een correct gevolgde procedure in elk geval deze slopingsaanvraag publiekelijk bekend gemaakt moeten worden en kan een nieuwe reddingsactie altijd nog opnieuw opstarten (in welk geval ik hopelijk opnieuw op jullie steun kan rekenen?)

Ook heeft de gemeente Evergem officieel naar natuurpunt bevestigd het structuurtje al zeker te vrijwaren van sloop tot na het winterseizoen van de vleermuizen (mei 2015). Deze beschermde diersoort kan in de huidige vorm dat de bunker is via een aantal aanwezige beperkte openingen van buiten naar binnen. Er kan dus op het moment niet gegarandeerd worden dat deze diertjes al dan niet op dit moment deze structuur gebruiken.

Wel is op het moment totaal onduidelijk wat het standpunt is van de huidige eigenaars met hun toekomstige bedoeling voor dit project. Het is totaal niet duidelijk of zij de bunker nu uiteindelijk willen proberen integreren in het totaalproject of alsnog wensen op termijn een slopingsvergunning aan te vragen. Ik zou er deze eigenaars heden trouwens al willen op wijzen dat zij best opletten met wat zij doen want zelfs bij het opruimen van de bunker hebben zij reeds zaken afgebroken die deel uitmaakten van de bunker op zijn dakconstructie, en dit "ZONDER" geldige sloopvergunning. Op het dak is heden reeds gans de mitrailleuropstelling vernield bij wat zij heden het opkuisen van het terrein noemen rondom de bunker...

Grondplan Hollanstellungsbunker

Bovenstaande schets toont een gelijkaardig bunkertje (niet identiek). Het geeft in elk geval een correct beeld van wat men aan de binnenkant van deze nog afgesloten structuur kan verwachten. Men moet in het geval voor de bunker in Ertvelde, het plan spiegelen en de trap aan de bovenzijde voorzien. Ook het voouitstekende gedeelte in Ertvelde zichtbaar naar de straatkant toe is hier niet getekend. Besef dan wel dat de dikste getekende muren in dit geval 1.80 a 2 meter dik zijn. Het dak is eveneens 1.30 meter dik. Dit laatste is te verifiëren via het gat in het plafond aanwezig. Bezint eer ge begint een dergelijke structuur te willen afbreken met zo dicht in de buurt bestaande bewoning zou ik zeggen (schets: Collectie Simon Stevin).

In dit geval zou ik hen toch eens willen wijzen op onderstaande voorbeelden van hoe bunkertjes toch wel degelijk kunnen geïntegreerd worden in het geheel van een project.

Voorbeelden uit de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent.

Se13 bunkerfiche.htm
As8 bunkerfiche.htm
A11 bunkerfiche.htm
A35 bunkerfiche.htm
A44 bunkerfiche.htm
AV02 bunkerfiche.htm
AV12 bunkerfiche.htm
D06 bunkerfiche.htm

Structuren niet van Bruggenhoofd Gent.

Restanten Duitse bunker Vliegveld Mariakerke.htm
Schuilkelder op Mariagaard.htm
Schuilbunkers Gentse Haven.htm

Ook wil ik jullie dit zeer recente artikeltje uit de Gazet van Antwerpen niet onthouden met hetzelfde thema.

21/11/2014

'Onsloopbare bunker' kan ook geïntegreerd worden in omgeving

Vrijdag 21/11/2014 door KMa

Carine Biesemans uit Borsbeek Foto: KMa
Wommelgem / Borsbeek - In de Corluystraat in Wommelgem heeft een aannemer zijn tanden stukgebeten op een ‘onsloopbare’ bunker uit de Tweede Wereldoorlog in gewapend beton.Enkele kilometers verder in Borsbeek worden de bunkers juist omarmd door hun eigenaars.
Vlak na de oorlog probeerde men in de Schanslaan in Borsbeek drie betonnen redoutes te slopen. Tevergeefs. Niemand kreeg ze klein.
Carine Biesemans vindt dat helemaal niet erg. Ze houdt van de redoute in haar tuin. "De vorige eigenaar kweekte er champignons in. Hoewel de bunker niet beschermd is, hebben wij er nooit aan gedacht om dat bouwsel te slopen. Wij vinden het een meerwaarde. Mijn man heeft glas in die schietgaten gezet en binnen is een feestzaaltje voor eigen gebruik. Onze kinderen hebben er heel veel plezier in beleefd. Het enige nadeel is de vochtigheid. Het ruikt er altijd wat muf."

Bedankt van deze krant om ook de andere mogelijkheid als deze van slopen eens te willen bekijken. Dit artikel is een gevolg van wat eerder kon gelezen worden over de Belgische Bunker van de KW-linie die ze blijkbaar niet gesloopt krijgen in Wommelgem.

www.nieuwsblad.be

Hopenlijk gaat men dan in Evergem misschien ook iets minder hypocriet nadenken als men uiteindelijk toch nog deze slopingsaanvraag mocht binnenkrijgen voor dit of gelijk welk ander bunkertje op hun grondgebied die wel degelijk allen bunkers zijn deel uitmakend van de Hollandstellung... Wetende dat men dan zelf van dezelfde gemeente uit probeert uit de hoek te komen met projecten (tentoonstellingen rond WO I in de regio Evergem) zoals hieronder terug te vinden op hun eigen website. De tentoonstellingsruimte in Ertvelde ligt slechts enkele honderden meters verwijderd van het bunkertje uit dezelfde periode die dan wel zou gesloopt mogen worden... Lijkt mij vrij hypocriet...

www.evergem.be

ps. Bij deze zou ik wel nog eens willen benadrukken dat deze bunker nog altijd zo goed als intact is en de uitleg dat hij reeds gedeeltelijk gesloopt is niet klopt. Allicht heeft men een 30 tal jaar geleden inderdaad stalletjes en aanbouw tegen de bunker afgebroken. Hierbij hebben ze allicht ook de Formsteine buitenmuur serieus mee beschadigd en deels mee gesloopt. Dit wil zeggen dat die zijmuur misschien maximaal op sommige plaatsen een 20 tal centimeters dunner is geworden. Voor de rest is die bunker wel degelijk nog intact qua grootte. Kijk naar de randen van het dak die wel degelijk origineel stopt boven deze beschadigde zijmuur.

Laat ons hopen dat we niet opnieuw binnenkort deze beelden dienen te schieten (foto sloop Zandeken, inclusief bijhorende bunkers)

Hopenlijk hebben ze in Evergem nu ondertussen wel door dat de sloop van dergelijke structuren in deze tijden niet meer wordt geappressieerd.

Hopenlijk kunnen we bij deze de dreiging die over dit bunkertje "hing" voorlopig althans als afgesloten beschouwen.

Voor iedereen die de protestactie steunde, bij deze alvast nogmaals bedankt.

Wat voorafging, kunt u nog lezen op deze link.

Mvg

Luc Van de Sijpe

10/02/2015

Op 10 februari 2015 verscheen als uit de lucht gevallen (was nu al geruime tijd windstil over de dreigende sloop te Ertvelde) te lezen in het Nieuwsblad regio Evergem.

Toch opnieuw dreigend nieuws uit Evergem

Dit opnieuw inhoudelijk belachelijke artikel werd mij op 11/2/2015 doorgestuurd door iemand uit Evergem omdat dit plots na weken windstilte weer opdook in de lokale pers.

Dat dit nu na enkele maanden windstilte opnieuw in de pers komt, is toch weer een verontrustend teken dat er mogelijks opnieuw onheil op komst is. Mij lijkt het alsof men de lokale bevolking eerst nog eens duidelijk wil brainwashen en duidelijk maken dat al die zagemannen over die overige 11 bunkers totaal geen reden hebben om te zagen omdat ZELFS DE DIENST ERFGOED de waarde van deze bunkertjes niet inziet.

Men blijft in dat artikel en in Evergem de spot drijven met de klucht dat er door de Dienst Erfgoed maar 34 van de 45 bunkers op hun grondgebied Evergem, beschermd heeft. Tegen elke vorm van correcte historische informatie blijft men halstarrig beweren dat deze bunkers zelfs geen deel zouden uitmaken van de Hollandstellung. Het kan altijd zijn dat bepaalde politieke partijen bepaalde stukken van de geschiedenis liever snel vergeten omdat ze er zelf toen ook hun vingers hebben aan verbrand maar daarom dienen ze nog niet te sollen met het weinige waardevolle erfgoed dat ons heden nog rest en jammer genoeg nu juist nog vrij intact aanwezig is op hun grondgebied.

Bij deze dan ook toch dringend de oproep aan DE DIENST ONROEREND ERFGOED om nu eens voor eens en altijd naar de gemeente Evergem (en liefst ook in mijn richting) op papier of via mail duidelijk te maken dat de 11 voorlopig niet in de beschermingsclausule opgenomen bunkers op grondgebied Evergem, WEL DEGELIJK DEEL UITMAKEN VAN DE HOLLANDSTELLUNG.

Dank bij voorbaat en dat het verstand het nu eindelijk eens mag winnen van het geldgewin...

meer over wat voorafging in deze polemiek op deze link.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

19/02/2015

Zoektocht ontbrekende bunkers Hollandstellung op grondgebied Evergem (19/02/2015) (Aangevuld)

Op 14 en 15 februari 2015, heb ik zelf maar beslist op basis van de ondertussen gekende info, de bunkertjes op Evergem bij elkaar te gaan zoeken en daaraan gekoppeld tot een zo volledig mogelijk telling te proberen komen. Voorlopig staat de teller op 36 teruggevonden exemplaren terwijl de beschermingsprocedure 34 bunkers op dit grondgebied zou tellen (waarvan er ondertussen wel een exemplaar illegaal is gesloopt op Kluizen in 2013), dewelke in mijn telling niet meer is meegeteld.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de beschermingsprocedure op Evergem zeker niet volledig is geweest voor alles dat er nog staat en de kans is dus nog altijd bestaande dat er hier of daar nog goed verstopte gevalletjes verscholen zitten. Mijn bedoeling is dringend werk te maken van dit vrij intacte stuk van de Hollandstelling in zijn geheel geklasseerd te krijgen in plaats van halfbakken zoals het nu het geval is met 34 (lees 33) bunkers terwijl er ondertussen 36 werden teruggevonden bij een allicht niet 100% volledige telling.

Als we onze vriend de burgemeester en tevens bunkerspecialist Joeri De Maertelaere (al meermaals mogen blijken uit zijn vele historische schrijfsels over het militair erfgoed op grondgebied Evergem in de pers de laatste maanden) zouden er trouwens met zijn medeweten in totaal nog 45 bunkers moeten staan, dewelke hij zou weten staan...De specialist is zelfs niet te beschaamd in vorige persartikels te pretenderen dat deze "ANDERE" bunkers die volgens zijn kennis geen deel uitmaken van de Hollandstelling (en het bunkertje op de Stoepestraat nr 2 is er hier eentje van) op basis van zijn geweldige kennis "NIET" dienen mee beschermd te worden. Hij vond het dan ook allicht niet nodig de dienst erfgoed in te lichten bij hun opzoekingswerk op zijn grondgebied om toch ook die gevalletjes te laten prospecteren en beoordelen naar hun erfgoedkundige waarde.

Dat bijkomend beschermen geen overdreven luxe zal zijn, mag al blijken uit de polemiek die er reeds plaatsvond rond het ene al gekende en niet beschermde bunkertje op de Stoepestraat. Als je dan ook nog als antwoord op de vraag wie beslist over de sloop van een niet door de dienst erfgoed beschermd object krijgt dat de beslissing over het al dan niet beschermen in dat geval ligt bij de plaatselijke autoriteiten (lees schepenen en burgemeester van in dit geval Evergem), kunnen deze best zo snel mogelijk bijkomend beschermd worden.

>> Link naar een gedetailleerd overzicht van de ondertussen gekende en gelocaliseerde bunkers op grondgebied Ertvelde.

Voorlopige stand

 • 34 bunkers in lopende beschermingsprocedure (waarvan 1 reeds gesloopt = 33 beschermde bunkers)
 • Voorlopig 36 teruggevonden bunkers op Evergem bij mijn eigen zoektocht.
 • Dus heden toch alvast in de opgegeven locaties en aantallen, al minimum 3 vergeten exemplaren.

Alle bijkomende info blijft welkom op info@bunkergordel.be.

Bunker Hollandstellung op de Stoepestraat te Ertvelde (Evergem), zoals was te vrezen, uiteindelijk toch in alle stilte gesloopt. (29/09/2015)

Ondanks het eerdere protest om het bunkertje deel uitmakend van de Hollandstellung op de Stoepestraat te Evergem te bewaren, werd dit op woensdag 23 september 2015 in het geniep, zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven, met de grove middelen gesloopt.

Bij deze is dus nogmaals de holheid van ons huidig erfgoedbeleid ten volle aangetoond. Dit bunkertje maakte deel uit van de Hollandstellung waarvan op het moment nog altijd een beschermingsprocedure lopende is. Bij de beschermingsprocedure op grondgebied Evergem werd dit door de dienst erfgoed vergeten (al dan niet doelbewust, wetende wat de bedoeling ermee was). Ondanks dat het over een intact bunkertje ging, is men blijven beweren dat het een reeds gedeeltelijk gesloopte bunker betrof, wat totaal niet klopte. Mag dit dan ook tevens nogmaals een oproep zijn aan allen die schrijven over dergelijke erfgoed, GEEN QUOTERINGEN te geven aan dergelijk nog bestaande structuren. Dergelijke, soms goed bedoelde quoteringen, worden maar al te graag misbruikt in dergelijke procedures als argument om die structuren eventueel toch nog te kunnen slopen als "minder interessant".

Wat ook nog eens schandalig is aan deze genieperige sloop, is dat dit nog totaal afgesloten bunkertje ook nog gesloopt werd zonder zelfs de moeite te doen het eerst officieel te openen en te prospecteren aan de binnenzijde. Nogmaals een bewijs van onkunde, zou ik zeggen.

Bij deze dan ook vanwege www.bunkergordel.be een dikke proficiat aan:

 • Minister Bourgeois voor uw nutteloze beloftes over het beschermen van dergelijk erfgoed. Dit is nu WO I, wat volgens uw erfgoedprocedure (chronologisch in plaats van volgens prioriteit) toch dezer dagen DRINGEND ging beschermd worden...
 • De Dienst Erfgoed met hun zo mag nog eens blijken, nutteloze en waardeloze erfgoedbeleid. Deze werden verwittigd over dit vergeten bunkertje op Evergem maar vonden het niet nodig het alsnog bijkomend op te nemen in de lopende procedure met deze nieuwe sloop tot gevolg.
 • De burgemeester en het bijhorende voltallige gemeentebestuur van de gemeente Evergem voor het uithollen van de hiaten in de bestaande beschermingsprocedure.
 • De eigenaars van het respectievelijke perceel die ondanks de meerdere aangeboden voorstellen toch hun willetje weten door te drijven en het bunkertje alsnog slopen ... (money, money, money,...)

Dat de gemeente Evergem in dit ganse proces een smerige en hypocriete houding aanneemt mag wel duidelijk zijn. Tijdens en tot kort voor het opstarten van de beschermingsprocedure zijn op hun grondgebied in de laatste 3 jaar nog 3 bunkers gesloopt en zo weten te ontsnappen aan de toen reeds aangekondigde beschermingsprocedure:

 • Bunkertje langs de Walprijestraat te Kluizen (maximum 2 jaar geleden gesloopt). Het is nog altijd zichtbaar op actuele luchtfoto's van Google Earth.
 • Bunkertje langs Oude Burggrave aan het sas te Kluizen, illegaal gesloopt in opdracht van de locale Unizo voorzitter Mr Van de Velde.(gesloopt in 2013). De dienst erfgoed is dan nog niet te beschaamd deze bunker toen hij al gesloopt was nog mee op te nemen in hun beschermingsprocedure zodat hij als niet meer bestaande structuur nog altijd beschermd is... (een kwestie van weten waar je mee bezig bent zou ik zeggen). Ondanks alle dreigementen van de gemeente Evergem over deze toen schandalige sloop, is van enige bestraffing van deze sloop nog altijd niets in huis gekomen...
 • Bunkertje op de Stoepestraat (nu recent op 23/9/2015 gesloopt)

Dit is dus allemaal nog eens erger als je inrekend dat Evergem - Ertvelde - Kluizen de zone is waar deze bunkerlinie nog het meest intact terug te vinden was. Een stempel die deze gemeentes op die manier wel vrij snel zullen verliezen, vrees ik.

Dat het ook anders kan mag wel blijken uit de foto van dit project te Maldegem waar een grote commandobunker van deze zelfde Duitse bunkerlinie volledig wordt geïntegreerd en bewaard onder 2 in aanbouw zijnde rijwoningen. Dit betreft in mijn eigen inventarisatie van de Hollandstellung de bunker Ma M 13 op Strobrugge, de bunker waarvan tijdelijk werd gevreesd dat hij ook gesloopt zou worden. Proficiat voor de eigenaar en aannemer om deze bunker zo fraai mee in het project weg te werken. Hopelijk mag dit dan wel een schoolvoorbeeld zijn van dat het ook anders kan.