Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Fouten in omschrijving Halvemaanroute

www.routeyou.com/nl-be/route/view/4070726/wandelroute/halvemaanroute

Onderstaande opmerkingen hoorden bij de originele Route You die ze via het Gijzels Venootschap ooit plaatsten bij de wandeling. Heden ten dage zijn ze niet echt meer van toepassing omdat op basis van onderstaand gezaag, alles werd gecorrigeerd. Gelukkig lezen zij deze website in Gijzenzele nooit...

Bunker Av12

Link naar bunkerfiche Av12 op www.bunkergordel.be

Waarom men hier zo merkwaardig moet doen als de bunker werd "waarschijnlijk" niet gebouwd conform de plannen is ook mij niet duidelijk. Natuurlijk werd hij niet gebouwd zoals de plannen gezien er een zeer duidelijk foto uit de meidagen '40 van deze bunker bestaat die dan nog eens op hun eigen permanente tentoonstelling te Gijzenzele hangt. Zijn uitzicht was vrij identiek met dit van de bunker A33 waar ook een foto van bestaat en die op deze link zichtbaar is. Het dak was bij beiden zeer plat uitgewerkt en de koepel stak er boven uit als een soort klokketorentje.

Bunker A38

Link naar bunkerfiche A38 op www.bunkergordel.be

Bunker D17

Link naar bunkerfiche D17 op www.bunkergordel.be

Het betreft een gecementeerde bunker met 1 schietgat. Deze uitleg klopt niet want onderaan zie je de restanten van enkele rijen baksteen die dienden als fundering voor de opbouw van een houten skelet waarop dan met planken de bunker het globale uitzicht kreeg van een houten stal. Merkwaardig is wel dat het bunkertje geen ijzeren haken in het beton heeft steken om het houten skelet bijkomend aan het beton te bevestigen. Bouwfirma D deed echter wel vaker zaken die afweken van wat origineel diende te gebeuren. Merkwaardig genoeg begint men dan iets verderop in het tekstje effectief ook te spreken over een bunker met het uitzicht van een houten stalletje...

De kamer was voorzien voor de opstelling van enkel een Maximmitrailleur. Afwijkend met wat in documenten te vinden is, is dit bunkertje bijkomend aangepast geweest om ook nog een Browning FM30 mitrailleur te kunnen opstellen. Dit is nog zichtbaar aan de binnenzijde aan het schietgat.

Bunker C16

Link naar bunkerfiche C16 op www.bunkergordel.be

Of het dak in werkelijkheid geplaatst is, is niet zeker. Wees gerust, dit heeft er ooit op gestaan. De haken waarmee het vastgezet werd op het dak kunnen onder andere tegen het platte dakje van het toegangssas nog teruggevonden worden.

Bunker B38

Link naar bunkerfiche B38 op www.bunkergordel.be

Hier begint men om een of andere onduidelijke reden uit te leggen hoe de weerstandsnesten met elkaar waren verbonden met courtines (verbindingslijnen).

De cluster van bunkers zijn (is?) met elkaar verbonden door een courtine bestaande uit drie lijnen waarvan de eerste lijn de A-lijn is. De voorste verdedigingslijn (courtine) is niet echt een A-lijn. Zij bevatte wel inderdaad de voorliniebunkers (A-bunkers), de vooruitgeschoven bunkers (mogelijks nog deels vooruitgeschoven op deze voorlijn), Av-bunkers en een aantal S-bunkers (bunkers op directe toegangswegen naar Gent).

De D-lijn bevindt zich 500 a 600 meter achter de A-lijn en telt 23 bunkers. De afstand tussen voor- en steunlijn kon variëren van inderdaad 500 a 600 meter maar was ook soms minder. Zo staat te Munte het bunkertje D13 (steunlinie) amper 150 meter achter de vooruitgeschoven bunker Av4 opgesteld. De voorlinie bestond alvast niet uit 23 A-bunkers maar uit 46 A-bunkers, 16 Av-bunkers en 3 S-bunkers (65 bunkers). De D-lijn bestond op zijn beurt uit 23 D-bunkers en 16 C-bunkers (steunlijn met 39 bunkers dus).

De B-lijn tenslotte ligt op 800 a 1600 meter achter de A-lijn. Ook hier is er voor die afstanden niet zo een eenduidige regel. Dit werd aangepast aan wat het terrein van mogelijkheden bood.

Kort nadien begint men dan verder te schrijven over A38 in plaats van B38...

Bunker B37

Link naar bunkerfiche B37 op www.bunkergordel.be

Het bunkertje had vermoedelijk een zadeldakje met dakpannen. Het bunkertje had een zadeldakje met rode Boomse pannen. Hiervan is vrij recent een oude foto opgedoken (nog te publiceren op de website bij een volgende update van de fiche).

Bunker A35

Link naar bunkerfiche A34 op www.bunkergordel.be

De hier afgebeelde foto is wel degelijk bunker A34 en niet bunker A35.

Vermoedelijk had hij een zadeldak met dakpannen. Het bunkertje had een zadeldak in grijze boomse pannen en sloot qua uitzicht aan bij de hoeve. Let op, het uitzicht van de huidige hoeve klopt totaal niet meer met het beeld van toen. Alle huidige stalgebouwen dateren uit de jaren '50 van vorige eeuw. De oude originele stallen zijn afgebroken in dezelfde periode.

Bunker A34

Link naar bunkerfiche A35 op www.bunkergordel.be

Vermoedelijk had hij een zadeldak met dakpannen. Het bunkertje had een zadeldak in rode boomse pannen en sloot qua uitzicht aan bij de hoeve als een bijgebouwtje hiervan. Ook hier geldt de gemaakte opmerking over de hoeve. Beide bunkers staan bij dezelfde hoeve.

Bunker A33

Link naar bunkerfiche A33 op www.bunkergordel.be

De A33 bevindt zich naast de N42. Het is te zeggen, ligt enkele honderden meters verder in het veld naast een smal betonbaantje, de Wulgenstraat.

De A33 is waarschijnlijk niet gebouwd conform de plannen. Deze bunker was voorzien van een koepel, waardoor er een zeer groot vermoeden bestaat dat er geen dakconstructie werd gebouwd. Net zoals bij de Av12 snap ik hier het gedrentel niet van "waarschijnlijk" en "een zeer groot vermoeden". Ook van deze bunker hangt op hun eigen permanente tentoonstelling een foto waarop hij te zien is als de Duitse troepen doortrekken. Je ziet duidelijk dat ook deze bunker een veel platter dakje had (hij had er wel degelijk een). De respectievelijke foto staat ook op de bunkerfiche van deze bunker op deze website.

Ook de uitleg over de bezetting zal niet kloppen omdat daar de bezetting wordt gegeven van een mitrailleurbunker. Voor het anti-tankkanon zal die bezetting allicht niet kloppen.

Bunker Av10

Link naar bunkerfiche Av10 op www.bunkergordel.be

Het betreft een uitzonderlijke bunker binnen het ganse TPG. De bunker A21 te Baaigem is qua opbouw, op de nooduitgang na, volledig identiek met deze bunker. Uitspraken over "uniek op de linie" doe je best pas als je de ganse linie kent... Dit is trouwens ook een opmerking die ik heb bij nog andere boekenschrijvers over bepaalde bunkerlinies

TPG (Tête du Pont de Gand)? TPG (Tête de Pont de Gand).

Hieronder vindt men een passage van verschillende paragrafen die letterlijk woord voor woord is geplagieerd van deze website met dan als bron "Oosterzele" er onder...

Bunker Av11

Link naar bunkerfiche Av11 op www.bunkergordel.be

Bunker A36

Link naar bunkerfiche A36 op www.bunkergordel.be

Detailuitleg opstelling Hotchkiss vrolijk zonder enige bron zo goed als letterlijk overgenomen van deze pagina van deze website.

Ook hieronder nog eens een integrale passage woord voor woord geplagieerd van de bunkerfiche van deze bunker op deze website met dan als bron "Oosterzele" er onder...

Bunker A37

Link naar bunkerfiche A37 op www.bunkergordel.be

Verder werden de schietgaten voorzien van als vensters beschilderde houten of metalen luiken. Bij deze bunker was het linker schietgat niet achter een vals raam verstopt maar achter een valse deur.

Laat dit voorlopig de bloemlezing zijn van plagiaat en kemels nog te vinden bij de beschrijving van deze bunkerwandeling. In een latere faze zal een gelijkaardige aanvulling volgen van de infopanelen aanwezig bij de respectievelijke wandeling die eveneens aan deze zelfde bronnenziekte lijken te leiden...

Fouten in omschrijving originele Bunkerroute

Er bestaat ook nog een gelijkaardig qua uitleg beschrijving van de originele Bunkerroute te Oosterzele. Probleem is dat die route ondertussen zeker niet meer volledig is qua bewegwijzering en om die reden niet echt aan te raden is om te doen zonder bv gegidst te worden via een wandelGPS.

Fouten en plagiaat op website www.gijzenzele.be

Bij tekst terug te vinden als "Acht onderstanden"

Fort Eben Emaal - Fort Eben Emael

Een bunkergordel ten zuiden van Gent - Toch een verborgen link naar mijn website? Toch merkwaardig dat ze net dat woord gebruiken terwijl dit zelfs niet bestaat in Van Daele...

Het bruggenhoofd Gent bestaat in totaal uit 231 bunkers gegroepeerd in twee weerstandcentra en drie steunpunten verbonden door een courtine. Weerstandcentra vinden we te Munte (25 bunkers) en op de Betsberg (22 bunkers). De steunpunten zijn Astene (8 bunkers), Semmerzake (12 bunkers) en Eke (10 bunkers). Steunpunt Semmerzake bevat 13 bunkers en geen 12. Se1 tem Se13.

Deze clusters zijn met elkaar verbonden door een courtine bestaande uit drie lijnen waarvan de eerste de A-lijn is met 46 bunkers. Waren dit er bij de beschrijving van bunkertje B38 geen 23? Troost u dit getal 46 is voor deze keer eens juist.

De D-lijn bevindt zich 500 a 600 meter achter de A-lijn en bestaat uit 46 bunkers en 17 bunkers bedoeld als commandopost. Er staan op de tussenlijn in totaal 23 steunliniebunkers en 16 commandobunkers. Origineel waren er trouwens op deze linie 18 commandobunkers voorzien maar zowel C11 als C15 zijn nooit gebouwd en allicht opgevangen via commandobunkers nabij de weerstandsnesten Muntekouter en Betsberg.

De B-lijn tenslotte ligt op 800 a 1600 meter achter de A-lijn en telt 23 bunkers. Er zijn in totaal origineel achter de steunlijn en tevens ook achter allle weerstandsnesten en steunpunten door, 46 achterliniebunkers gebouwd.

Verder zijn er nog een aantal bunkers gecodeerd als S. Het betreft hier S2-S3, een grote dubbele bunker voor artillerie, S5 en S6: twee kleine bunkers langs de spoorlijn te Kwatrecht en S8 een antitankbunker te Kwatrecht. S2-S3 is nooit te beschouwen geweest als een aparte bunker. Deze bunker S2-S3-A30 wordt op deze website als 1 bunker A30 beschouwd. Het is een tweeverdiepsbunker met onderaan 2 schietgaten voor mitrailleurs en op het eerste verdiep 2 kanonkamers voor 75mm geschut. Zo kom je met de S-bunkers in feite maar aan 3 extra bunkers.

Als je al het bovenstaande probeert op te te tellen vraag ik mij wel sterk af hoe zij ooit aan 231 bunkers komen. Wees gerust, het zijn er 228.