H
 

Laat de stad Gent nu toch opnieuw een schuilbunkertje langse de Gentse haven slopen? (3/1/2013)

Het zag er al lang niet goed uit voor het schuilbunkertje rechtover de voormalige Interbeton betoncentrale te Gent in de kanaalzone.

In 2008 was dit keldertje nog perfect afgesloten, stond droog en bevatte zelfs nog een origineel hoekbankje.

Daarna kwam in 2010 de sloop van de Interbeton betoncentrale en een gedeelte van de gebouwen aan de zijde van het schuilbunkertje. Bij deze sloopwerken door de firma Aclagro uit Wondelgem, werd om één of andere onduidelijke reden het bunkertje geopend (1 originele toegangsdeur verdween volledig alsook een deksel van één van de nooduitgangen). Sindsdien werd het gebouwtje een verzamelplaats voor sluikstorten en kreeg het ook last van water aan de binnenkant, waar het voorheen nooit last van had. Toch na de sloopwerken die toen reeds werden uitgevoerd, bleef het bunkertje nog altijd bewaard en niet gesloopt.

Heden is men op die kant van de weg massaal verder aan het slopen en er blijkt zeer weinig respect te zijn voor het nog aanwezige bunkertje. Zo werd het bunkertje reeds zwaar beschadigd aan de kant van de nog afgesloten toegang. Het blijkt voorlopig totaal onduidelijk over welk lot dit stukje Gents erfgoed uit de koude oorlog, is beschoren.

sloop bunker gentse haven

Meer info op: