H
 

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Laat de stad Gent nu toch opnieuw een schuilbunkertje langse de Gentse haven slopen? (3/1/2013)

Het zag er al lang niet goed uit voor het schuilbunkertje rechtover de voormalige Interbeton betoncentrale te Gent in de kanaalzone.

In 2008 was dit keldertje nog perfect afgesloten, stond droog en bevatte zelfs nog een origineel hoekbankje.

Daarna kwam in 2010 de sloop van de Interbeton betoncentrale en een gedeelte van de gebouwen aan de zijde van het schuilbunkertje. Bij deze sloopwerken door de firma Aclagro uit Wondelgem, werd om één of andere onduidelijke reden het bunkertje geopend (1 originele toegangsdeur verdween volledig alsook een deksel van één van de nooduitgangen). Sindsdien werd het gebouwtje een verzamelplaats voor sluikstorten en kreeg het ook last van water aan de binnenkant, waar het voorheen nooit last van had. Toch na de sloopwerken die toen reeds werden uitgevoerd, bleef het bunkertje nog altijd bewaard en niet gesloopt.

Heden is men op die kant van de weg massaal verder aan het slopen en er blijkt zeer weinig respect te zijn voor het nog aanwezige bunkertje. Zo werd het bunkertje reeds zwaar beschadigd aan de kant van de nog afgesloten toegang. Het blijkt voorlopig totaal onduidelijk over welk lot dit stukje Gents erfgoed uit de koude oorlog, is beschoren.

sloop bunker gentse haven

Meer info op: